2

دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه

دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه


دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه + منابع انتهای هر فصل + تصاویر طرح + چکیده فارسی و انگلیسی

فهرست مطالب دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه
عنوان                                                                                                    صفحه
فصل اول:کلیات پژوهش ۳
۱-۱- مقدمه ۳
۱-۲- دلایل انتخاب موضوع ۳
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع ۴
۱-۴- تعریف طرح ۵
۱-۴-۱- فضای سبز شهر تهران ۵
۱-۴-۲- انواع نمایشگاه گل و گیاه ۵
۱-۵- اهداف ایجاد نمایشگاه گل و گیاه ۶
۱-۶- دلایل انتخاب سایت ۷
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه ۸
فصل دوم : اقلیم وتحلیل سایت ۸
۲-۱- ویژگی های جغرافیایی شهر پاکدشت ۹
۲-۲- ویژگی های اقلیمی شهر پاکدشت ۹
۲-۳- توپوگرافی ۹
۲-۴- وزش باد ۱۰
 ۲-۵- جهت گیری ساختمان با توجه به اقلیم ۱۰
۲-۶- آثار تاریخی ۱۱
۲-۶-۱- امامزاده ها و یک مسجد تاریخی ۱۱
۲-۶-۲- کاروانسراها ۱۱
۲-۶-۳- تپه ها و قلعه ها ۱۱
 ۲-۶-۴- آب انبارها و یخچال های قدیمی ۱۲
۲-۷- عشایری مهمان نواز در ۴ گروه ۱۲
۲-۸-تحلیل سایت ۱۳
۲-۹-ساختاراصلی طرح ۱۴
۲-۱۰-خط آسمان ۱۵
۲-۱۱-انواع دید از سایت ۱۶
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه ۱۷
دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | فصل سوم : مبانی نظری ۱۸
۳-۱- باغ: باغ ایرانی ۱۸
۳-۱-۱- مفهوم و چیستی باغ ۱۸
۳-۱-۲- باغ ایرانی: سیر تاریخی ۱۹
۳-۱-۳- باغ ایرانی: مفهوم و محتوی ۲۲
۳-۱-۴- باغ ایرانی: فرم و ساختار معماری و عملکردی ۲۳
۳-۲- استفاده های علمی از گیاهان: ۲۷
۳-۲-۱-۱- عناصر معماری ۲۷
۳-۲-۱-۲- تقسیم فضا ۲۸
۳-۲-۱-۳- ایجاد حفاظ ۲۸
۳-۲-۱-۴- کنترل و ایجاد محوطه های خصوصی ۲۸
۳-۲-۲- کاربرد مهندسی گیاهان                                                                                ۲۸
۳-۲-۳- کاربرد زیبایی گیاهان در شهرها                                                                        ۲۹
۳-۳- جهت گیری ساختمان را در رابطه با اقلیم                                                                   ۲۹
۳-۴- تاثیر اقلیم ( گرم و خشک ) در طراحی فضاهای کالبدی ۲۹
۳-۵- معماری: معماری پایدار ۳۲
۳-۵-۱- توسعه پایدار ۳۳
۳-۵-۲- معماری پایدار ۳۵
۳-۵-۲-۱- معماری پایدار: دیدگاه ۳۶
۳-۶- باغ های گیاه شناسی ۳۹
۳-۶-۱- باغ های گیاه شناسی ایران ۴۰
۳-۷-پیشینه مصرف گل در ایران ۴۱
۳-۸-موقعیت ایران ۴۱
۳-۸-مصرف و تولید گل و گیاه در ایران ۴۲
۳-۹-مراحل پس از برداشت و صادارت ۴۷
۳-۱۰-گلخانه (Greenhouse) ۵۰
۳-۱۰-۲-گلخانه تحقیقاتی (Research G.) ۵۰
۳-۱۰-۳-گلخانه تفریحی ۵۰
۳-۱۰-۴-گلخانه تجاری ۵۰
۳-۱۰-۵- تاریخچه گلخانه ۵۰
۳-۱۱-تاریخچه گلخانه در ایران ۵۱
۳-۱۲-تاریخچه گلخانه شیشه ای ۵۱
۳-۱۳-جهت گلخانه ها ۵۱
۳-۱۴- جریان هوا در گلخانه ۵۳
۳-۱۵-انواع سازه گلخانه ۵۳
۳-۱۶-گلخانه های فلزی یا مدرن ۵۳
۳-۱۷-انواع پوشش های گلخانه ۵۴
۳-۱۷-۱-پلاستیکی ۵۴
۳-۱۷-۲- PVF ۵۴
۳-۱۷-۳-شیشه ای ۵۴
۳-۱۷-۴-پلی کربنات ۵۵
۳-۱۸-خصوصیات سازه های پیشرفته و مدرن ۵۵
۳-۱۹-آبیاری گلخانه‌ها ۵۶
۳-۲۰-انواع روش‌های آبیاری ۵۶
۳-۲۰-۱-آبیاری تحت فشار ۵۷
۳-۲۰-۲- آبیاری قطره‌ای ۵۷
۳-۲۱-وﺳﺎﻳﻞ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ ۵۷
۳-۲۲-اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ۵۷
۳-۲۳-ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﺸﯽ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ ۵۹
 ۳-۲۳-۱-ﺳﺎﻳﻪ دادن ۵۹
۳-۲۳-۲-اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺒﺨﻴﺮی ۵۹
۳-۲۴-سکوها و بسترهای کشت ۶۰
۳-۲۳-۴-۱-نحوه قرار گرفتن سکوها ۶۱
۳-۲۳-۴-۲-سکوها و بسترهای زمینی گلهای بریده ۶۱
۳-۲۴-زهکشی گلخانه ۶۱
منابع دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه ۶۲
فصل چهارم: ضوابط واستانداردها ۶۳
۴-۱-مقدمه ۶۳
۴-۲- تقسیم بندی فضا های طراحی ۶۳
۴-۲-۱- فضا های نمایشگاهی ۶۴
۴-۲-۱-۱- مشخصات فیزیکی نمایشگا های دائمی ۶۴
۴-۲-۱-۱-۱-محل و ساختمان ۶۴
۴-۲-۱-۱-۲– تالار های نمایشی ۶۵
۴-۲-۱-۱-۳-تالار ورودی ۶۵
۴-۲-۲-تقسیم فضایی نمایشگاه های دائمی ۶۵
مراکز جنبی نمایشگاه های دائمی
۴-۲-۲-۱-تالار های نمایشگاه موقت و سخنرانی ۶۶
۴-۲-۲-۲- کتابخانه و مراکز استاد ۶۶
۴-۲-۲-۳- ابعاد و استاندارد های پیشخوان و برگه دان ۶۷
۴-۲-۲-۴- طول قفسه ها ۶۷
۴-۲-۲-۵-استاندارد میزها ۶۸
۴-۲-۲-۶-نور پردازی ۶۸
۴-۲-۲-۷-تناسبات بدن انسان ۶۹
۴-۲-۲-۸- محیط و فضای داخلی کتابخانه ۶۹
۴-۲-۲-۹-ارتفاع سقف کتابخانه ۷۰
۴-۲-۲-۱۰-پوشش کف کتابخانه ۷۰
۴-۲-۲-۱۱- پنجره ها ۷۱
۴-۲-۲-۱۲-نور کتابخانه ۷۱
۴-۲-۲-۱۳-رنگ کتابخانه ۷۱
۴-۲-۲-۱۴-شبکه و تعداد ستون ها ۷۱
۴-۲-۲-۱۳-فضای رفت و آمد ۷۲
۴-۲-۲-۱۵- میز امانت ۷۲
۴-۲-۲-۱۶- سالن مطالعه ۷۲
۴-۲-۳- آزمایشگاه ۷۳
۴-۲-۴- چایخانه و کافه تریا ۷۳
۴-۲-۵- بخش امور اداری ۷۴
۴-۲-۶- فضاهای آموزشی ۷۴
۴-۲-۶-۱-کلاس های درس ۷۴
۴-۲-۶-۲- تالارهای درس و سخنرانی ۷۵
۴-۲-۷- آمفی تئاتر ۷۶
۴-۲-۷-۱- موقعیت مکانی ۷۶
۴-۲-۷-۲-ورودی و خروجی سالن ۷۶
۴-۲-۷-۳-مشخصات راهروها ۷۶
۴-۲-۷-۴-شیب کف ۷۷
۴-۲-۷-۵- صندلی ها ونحوه انتظام آنها ۷۷
۴-۲-۷-۶- صحنه ی نمایش یا سن ۷۷
۴-۲-۷-۷- اتاق اپراتور ۷۸
۴-۲-۷-۸- سالن انتظار ۷۸
۴-۲-۷-۹- آکوستیک در آمفی تئاتر ۷۸
۴-۲-۷-۱۰- بالکن ها ۷۸
۴-۲-۸- سرویسهای بهداشتی ۷۸
۴-۲-۹- تجهیزات فنی و تاسیسات ۷۹
۴-۲-۱۰- پارکینگ ۷۹
۴-۳- طراحی گلخانه و معیارهای مرتبط با آن ۷۹
۴-۳- ۱-حداقل های سطح و تولید برای احداث گلخانه ۸۱
۴-۴- موارد فنی قبل از ساخت گلخانه ۸۲
۴-۴-۱-جهت باد غالب ۸۲
۴-۴-۲-موارد فنی در حین ساخت گلخانه ۸۲
۴-۴-۳-نور ۸۳
۴-۴-۴-دما ۸۳
۴-۴-۵-رطوبت ۸۳
۴-۴-۶-دی اکسید کربن ۸۴
۴-۵- موارد فنی تجهیزات و تأسیسات ۸۴
۴-۶- سیستم بهداشتی ۸۷
۴-۷- سیستم های آبیاری ۸۸
۴-۸- موارد فنی بستر کشت ۸۹
منابع ۹۸
دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | فصل پنجم : نمونه های موردی ۹۹
۵-۱- نمایشگاه (بازار)های گل و گیاه ۹۹
۵-۱-۱-۱-نمایشگاه گل تهران ۹۹
۵-۱-۲- یک گلخانه نمونه ۱۰۱
۵-۲- نمونه های خارجی ۱۰۴
۵-۲-۱- باغ بهشت بریتانیا ۱۰۴
۵-۲-۱-۱-سایت ۱۰۵
۵-۲-۱-۲-طراحی ۱۰۶
۵-۲-۱-۳-بیوم ها ۱۰۸
۵-۲-۱-۴-ساختمان ۱۰۹
۵-۲-۲- گلخانه بزرگ باغ ملی گیاه شناسی ولز ۱۱۰
منابع ۱۱۲
فصل ششم – بررسی سازه ۱۱۳
۶-۱- سازه فلزی ۱۱۳
۶-۱-۱- پی سازی ۱۱۳
۶-۱-۲- اتصال ستون به صفحه ستون ۱۱۴
۶-۱-۳- ستون گذاری ۱۱۵
۶-۱-۴- باد بند ۱۱۵
۶-۱-۵- پوشش سقف ساختمان ۱۱۵
۶-۱-۶- سقف تیرچه بلوک ۱۱۶
۶-۱-۷- پل ها ۱۱۶
۶-۱-۸- تیغه بندی ۱۱۷
۶-۱-۹- پله ها ۱۱۷
۶-۱-۱۰- آسانسور ۱۱۸
۶-۲-نمونه ای از استانداردهای اصلی ساخت یک گلخانه ۱۱۸
۶-۲-۲-گلخانه ی سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی ( FAO ) ۱۲۰
منابع ۱۲۱
دانلود رساله های معماری نمایشگاه گل و گیاه | فصل هفتم : کانسپت ۱۲۲
مقدمه ۱۲۲
۷-۱-کانسپت ۱۲۲
۷-۲-معماری اسلیمی ۱۲۲
ورود طراحی هندسی به هنر اسلیمی (اسلامی) ۱۲۲
۷-۳-نمونه طرح های هندسی ۱۲۵
۷-۴-روند طراحی سایت ۱۲۶
۷-۶-روند طراحی حجم ۱۲۷
۷-۷–نحوه پیشبرد طرح ۱۲۸
منابع ۱۲۸
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                        صفحه
جدول ۱-۴-حداقل های سطوح گلخانه ۸۲
جدول ۲-۴مساحت ابنیه مورد نیاز متناسب با طرح و مساحت واحد گلخانه ای ۸۶
جدول ۳-۴- رنامه ریزی فیزیکی پروژه ۹۱
جدول ۴-۴- برنامه ریزی فیزیکی پروزه ۹۲
جدول ۵-۴- مساحت حوزه آموزشی ۹۳
جدول ۶-۴- مساحت حوزه تجاری ۹۳
جدول۷-۴- مساحت حوزه خدماتی ۹۴
جدول ۸-۴- مساحت حوزه اداری ۹۵
جدول ۹-۴- مساحت حوزه آموزشی (کتابخانه) ۹۵
جدول ۱۰-۴- مساحت حوزه آموزشی (سالن اجتماعات) ۹۶
جدول ۱۱-۴- مساحت حوزه آموزشی (قسمت اموزش) ۹۷
جدول ۱۲-۴-مساحت بخش نمایشگاه دائمی ۹۸
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر۲-۱-موقعیت خورشید ۱۰
تصویر۲-۲-موقعیت خورشید درتابستان وزمستان ۱۰
تصویر۲-۳-خط آسمان(غربی) ۱۵
تصویر۴-۲-  خط اسمان(شرق) ۱۵
تصویر۵-۲-دیدازخارج به داخل سایت                           ۱۶
تصویر۴-۲-دیدازداخل به خارج سایت ۱۷
تصویر ۱-۳-عکس باغ ایرانی ۱۸
تصویر۲-۳-عکس باغ فین کاشان ۲۰
تصویر۳-۳-باغ قدیمی ۲۳
تصویر۴-۳-فرم باغ ایرانی ۲۳
تصویر۵-۳-ساختارباغ ایرانی ۲۴
تصویر۶-۳-چهارباغ ۲۵
تصویر۷-۳-هرم ساختارباغ ایرانی ۲۶
تصویر۸-۳-سایت کوشک ۲۷
تصویر۸-۳-گلخانه ۵۱
تصویر۱-۴-عکس کتابخانه(سه بعدی) ۷۳
تصویر۱-۵-پرسپکتیو داخلی  نمایشگاه گل ۱۰۰
 تصویر۲-۵-پرسپکتیو داخلی نمایشگاه گل ۱۰۰
تصویر۳-۵-پرسپکتیوخارجی نمایشگاه گل ۱۰۰
تصویر۴-۵-نمایشگاه گل گفتگو ۱۰۱
تصویر۵-۵-گل آرایی نمایشگاه گفتگو ۱۰۱
 تصویر۶-۵-عکس گلخانه پاکدشت                                                  ۱۰۱
تصویر ۷-۵-عکس داخلی گلخانه ۱۰۱
تصویر۸-۵-عکس داخلی گلخانه ۱۰۳
 تصویر۹-۵-عکس گلخانه پلاستیکی ۱۰۳
تصویر۱۰-۵-گلخانه باغ بهشت بریتانیا ۱۰۴
تصویر۱۱-۵-عکس خارجی بریتانیا ۱۰۵
تصویر۱۲-۵-عکس گودبرداری سایت بریتانیا ۱۰۶
تصویر۱۳-۵-عکس هوایی از سایت ۱۰۸
تصویر۱۴-۵-پرسپکتیو داخلی بیوم بریتانیا ۱۰۹
تصویر۱۵-۵-باغ ملی ولز ۱۱۰
تصویر۱۶-۵-پرسپکتیو داخلی نمایشگاه ولز ۱۱۱
تصویر۱۷-۵-پرسپکتیوخارجی ۱۱۲
تصویر۱۸-۵-پلان نمایشگاه ولز ۱۱۲
تصویر۱-۷-نمونه طرح  های اسلیمی ۱۲۵
تصویر۲-۷-نمونه طراحی اسلیمی ۱۲۵
 تصویر۳-۷-روند طراحی سایت پلان ۱۲۶
تصویر ۴-۷-اجرای طبقه همکف ۱۲۷
 تصویر ۵-۷-اجرای طبقه اول ۱۲۷
 تصویر۶-۷-اجرای طبقه دوم ۱۲۷
تصویر۷-۷-اجرای طبقه سوم ۱۲۷
فهرست نقشه ها
    عنوان صفحه
نقشه ۱-۲-دسترسی های اصلی وفرعی به سایت ۱۳
۲-۲-نقشه دسترسی های سایت  نقشه ۱۴
پلان طبقه همکف ۱۳۰
پلان طبقه اول ۱۳۱
پلان طبقه دوم ۱۳۲
پلان طبقه سوم ۱۳۳
پلان مبلمان طبقه همکف ۱۳۴
پلان مبلمان طبقه اول ۱۳۵
پلان مبلمان طبقه دوم ۱۳۶
پلان مبلمان طبقه سوم ۱۳۷
پلان آکس بندی طبقه همکف ۱۳۸
پلان آکس بندی طبقه اول ۱۳۹
پلان آکس بندی طبقه دوم ۱۴۰
پلان آکس بندی طبقه سوم ۱۴۱
پلان تاسیسات ۱۴۲
گلخانه اول ۱۴۳
گلخانه دوم ۱۴۴
سایت ۱۴۵
نمای شمالی و شرقی ۱۴۶
برش ۱۴۷

چکیده دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه

امروزه با توجه به آلودگی های زیست محیطی، تهدید سلامت افراد جامعه، بحران های معاصر جهانی، تخریب محیط های شهری بزرگ از جمله تهران و نیز با هدف ایجاد توسعه ی پایداری برای نسل های آینده ایجاد فضاهایی پایدار که به اهداف بالا اختصاص داده شود بسیار ضروری می نماید.

تاریخ معاصر معماری ما هموراه عرصه ی بحث و مناظره درباره تکنولوژی بوده است. آنچه مسلم است از فناوری جدید گریزی نبوده و تکنولوژی تقدیر روزگار ماست. اما مسئله ی مهم نحوه ی برخورد و استفاده از آن است. بنابراین خلق معماری متعهد به حفظ زیست کره با بهره یری از تکنولوژی جدید، که آسایش انسان را نیز تامین نماید، در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

هدف این پژوهش ایجاد محیطی برای برقراری ارتباطی صحیح میان انسان ها و گیاهان و ترویج فرهنگ احترام به گیاهان و آشنایی هر چه بیشتر مردم با فواید حضور در گیاهان در زندگی شهری و … بوده است.  • رساله نمایشگاه گل و گیاه شماره ۲ ^^

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله نمایشگاه گل و گیاه | دانلود مطالعات نمایشگاه گل و گیاه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 + یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

17,500 تومان