رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی | مطالعات کامل مجتمع تجاری تفریحی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی | مطالعات کامل مجتمع تجاری تفریحی

رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی | مطالعات کامل مجتمع تجاری تفریحی


رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی + سربرگ + برگه های تشکر + فهرست جداول و تصاویر + تصاویر طرح و منابع در انتها + ویژه ارشد

فهرست مطالب  
عنوان صفحه
مقدمه ۱
علت انتخاب موضوع و لزوم ایجاد طرح ۳
۱ـ۱ـ ویژگیهای تاریخی استان زنجان ۶
۱ـ۱ـ۱ـ دوران پیش از تاریخ تا دوران آغاز ادبیات ۶
۱ـ۱ـ۲ـ دوران تاریخی و آغاز ادبیات ۹
۱ـ۱ـ۳ـ دوران اسلامی ۱۰
۱ـ۱ـ۴ـ سابقه تاریخی شهر زنجان ۱۰
۱ـ۱ـ۵ـ وجه تسمیه زنجان ۱۲
۱-۲ـ موقعیت جغرافیائی و تقسیمات سیاسی ۱۳
۱ـ۲ـ۱ـ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان زنجان ۱۳
۱ـ۲ـ۲ـ جغرافیای طبیعی و اقلیم استان ۱۵
۱ـ۲ـ۲ـ۱ـ ویژگی‌های توپوگرافی بستر شهر زنجان ۱۶
۱ـ۲ـ۲ـ۲ـ تأثیر ویژگیهای توپوگرافیک بر سیما و بافت شهر زنجان ۱۶
۱ـ۲ـ۲ـ۳ـ نحوه دفع آب‌های سطحی ۱۷
۱ـ۲ـ۳ـ زمین‌شناسی و زلزله خیزی ۱۹
۱ـ۲ـ۳ـ۱ـ شناخت دوره‌های زمین‌شناسی بستر طرح ۱۹
۱ـ۲ـ۳ـ۲ـ زلزله ۱۹

رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

عنوان صفحه
۱ـ۳- مسائل اقلیمی بستر طرح ۲۰
۱ـ۳ـ۱ـ ضرورت و اهمیت شناخت اقلیم در معماری و شهرسازی ۲۰
۱-۳-۲ـ اقلیم شهر زنجان ۲۲
۱-۳-۳- بررسی شرایط آسایش در فضاهای باز ۳۱
۱-۳-۴- بررسی شرایط آسایش در فضاهای داخلی ساختمان ۳۲
۱-۳-۵-روشهای دستیابی به اهداف اقلیمی ۳۵
۱ـ۴ـ ویژگیهای اقتصادی و اجتماعی استان ۳۹
۱ـ۴ـ۱ـ مسائل فرهنگی ۳۹
۱ـ۴ـ۲ـ مطالعات جمعیتی استان و شهر زنجان ۳۹
۱ـ۴ـ۲ـ۱ـ تحولات جمعیتی شهر زنجان از سال ۱۳۳۵ تا سال ۱۳۷۵ ۴۰
۱ـ۴ـ۲ـ۲ـ خصوصیات عمده جمعیت (جمعیت خانوارهای معمولی ساکن) در شهر زنجان بر اساس سرشماری ۱۳۷۵ ۴۲
۱ـ۴ـ۳ـ اوضاع اقتصادی ۴۳
۱ـ۵ـ معرفی کالبدی شهر زنجان ۴۵
۱-۵-۱- بافت شهر زنجان ۴۵
۱ـ۵ـ۲ـ معرفی نخبه بناهای شهر زنجان ۵۰
۱ـ۵ـ۲ـ۱ـ مسجد جامع زنجان ۵۰
عنوان صفحه
۱ـ۵ـ۲ـ۲ـ بنای تاریخی رختشویخانه: ۵۴
۱ـ۵ـ۲ـ۳ـ عمارت ذوالفقاری ۵۹
۱ـ۵ـ۲ـ۴ـ آرامگاه سید محمد مجتهد ۶۱
۱ـ۵ـ۳ـ بررسی وضع مصالح و تکنیک‌های ساخت مناسب ۶۳
۱ـ۶- معرفی بناهای تاریخی استان زنجان ۶۳
۱ـ۶ـ۱-  ارگ سلطنتی سلطانیه ۶۴
۱ـ۶-۲ـ گنبد سلطانیه ۶۶
۱ـ۶-۳ـ مجموعه تاریخی چلبی اوغلی در سلطانیه ۷۰
۱ـ۶-۴ـ بقعه قیدار النبی در قیدار ۷۱
۲ـ۱- مفهوم بازار ۷۴
۲ـ۲- بررسی بازار از دیدگاه‌های مختلف ۷۵
۲-۲-۱ ـ بررسی بازارها از دیدگاه معماری ۷۵
۲-۲-۲ ـ بررسی بازارها از دیدگاه شهرسازی ۷۷
۲-۲-۳ـ بررسی بازارها از دیدگاه اجتماعی روانی ۷۸
۲ـ۳- انواع بازار ۷۸
۲ـ۴ـ فضاهای تشکیل دهنده بازار

 

۸۱

۱۰۷

 

عنوان صفحه
۲ـ۵ـ وضع موجود بازارها و مقایسه آن با گذشته ۸۷
۲ـ۶ـ بررسی بازار سنتی زنجان ۸۹
۲ـ۶ـ۱ـ سابقه تاریخی بازار زنجان ۸۹
۲ـ۶ـ۲ـ وسعت و عملکرد بازار زنجان ۹۲
۲ـ۶ـ۳ـ معرفی کالبدی بازار زنجان ۹۳
۲ـ۷ـ بررسی و شناخت انواع بازارها و متدهای تجارت: ۹۸
۲ـ۷ـ۱ـ بازار مکاره ۹۸
۲-۷-۲ـ نمایندگی‌های تجاری ۹۸
۲ـ۷ـ۳ـ فروشندگان سیار ۹۹
۲ـ۷ـ۴ـ سفارش بوسیله پست ۹۹
۲ـ۷ـ۵ـ فروشگاه‌های بزرگ ۱۰۰
۲ـ۷ـ۶ـ فروشگاه‌های زنجیری ۱۰۲
۲ـ۷ـ۷ـ سوپر مارکت ۱۰۳
۲ـ۷ـ۸ـ انواع مغازه‌ها ۱۰۴
۲ـ۸ نگاهی به مراکزخرید سرپوشیده بزرگ از سال ۱۹۵۰ و مراحل تکامل آن ۱۰۶
۲-۸-۱ مرحله اول

رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

عنوان صفحه
۲-۸-۲ مرحله دوم ۱۰۹
 ۲-۸-۳  مرحله سوم ۱۱۱
۲ـ۹ـ معرفی و ویژگیهای مراکز خرید ۱۱۳
۲ـ۹ـ۱ـ تعریف مراکز خرید (مراکز تجاری) ۱۱۳
۲ـ۹ـ۲ـ انواع مراکز خرید ۱۱۴
۲ـ۹ـ۳ـ موقعیت و محل استقرار مراکز خرید ۱۱۵
۲ـ۱۰ـ اصول و ملاحظات اصلی در طراحی مراکز خرید ۱۱۵
۲ـ۱۰ـ۱ـ حفظ حومه همجوار از ناراحتی‌ها و مسایل مرکز خرید ۱۱۵
۲ـ۱۰ـ۲ـ ایجاد بیشترین امکان استفاده خریداران پیاده از فروشگاه‌ها ۱۱۶
۲ـ۱۰ـ۳ـ تفکیک انواع ترافیک سواره از یکدیگر و از مسیر پیاده ۱۱۷
۲ـ۱۰ـ۴ـ شاخص‌های پیشنهاد شده برای پارکینگ ۱۱۸
۲ـ۱۰ـ۵ـ نکاتی در رابطه با طراحی مراکز خرید ۱۱۹
۲ـ۱۰ـ۶ـ ساختمانهای اجتماعی ۱۲۱
۲ـ۱۰ـ۷ـ نور ۱۲۲
۲-۱۱- نمونه‌هایی از مراکز خرید و تجاری ۱۲۳
۳-۱- ضرورت فضای سبز ۱۴۹
عنوان صفحه
۳-۱-۱- نقش های عمده فضای سبز ۱۵۲
۳-۲- مفهوم فراغت ، تفریح وپارک ۱۵۴
۳-۲-۱- تفریح وتفرج ۱۵۴
۳-۲-۲- مفهوم واژه پارک ۱۵۵
۳-۳- تحول تاریخی باغ در ایران ۱۵۷
۳-۳-۱- باغهای ادوار مختلف تاریخ ایران ۱۵۸
۳-۳-۱-۱- باغ‌های تیموری ۱۵۸
۳-۳-۱-۲- باغ‌های صفوی یا شاه عباسی ۱۶۰
۳-۳-۱-۳- باغ‌های قاجاری ۱۶۱
۳-۳-۲- نمونه‌هایی از باغهای تاریخی ایران ۱۶۲
۳-۳-۳- پارکسازی در ایران ۱۶۶
۳-۴- عوامل برنامه‌ریزی فضاهای باز و تفریحی ۱۶۷
۳-۵- اصول کلی طراحی پارک و فضای تفریحی ۱۶۹
۳-۶- اشکال و انواع پارک ها ۱۷۳
۳-۶-۱- انواع پارکها از نظر فرم طراحی ۱۷۳
۳-۶-۱-۱- پارک‌های منظم

 

۱۷۳
عنوان صفحه
۳-۶-۱-۲- پارک‌های غیر منظم ۱۷۳
۳-۶-۱-۳- پارک‌های مختلط ۱۷۴
۳-۶-۱-۴- پارک‌های فانتزی ۱۷۴
۳-۶-۱-۵- پارک‌های مدرن ۱۷۵
۳-۶-۲- انواع پارک ها و فضای سبز در طبقه بندی گروه مطالعات وزارت کشور ۱۷۶
۳-۶-۳- انواع پارکها و فضاهای سبز از نظر کاربردی ۱۷۹
۳-۷- طراحی پارک و فضای سبز ۱۸۱
۳-۷-۱ تقاضای تفرجگاهی ۱۸۳
۳-۷-۲-استانداردهای ارائه شده ۱۸۵
۴-۱ مبانی نظری طرح ۱۸۸
۴-۱-۱- نگرش سامانه ای در معماری ۱۸۸
۴-۱-۲-میدان نقش جهان ۱۹۰
۴-۱-۲-۱- میدان نقش جهان به عنوان یک فضای پویای شهری در گذشته ۱۹۱
۴-۱-۲-۲- به کارگیری هندسه‌های متناسب و متنوع ۱۹۵
۴-۱-۳-مبانی  طرح پیشنهادی ۱۹۶
۴-۲- برنامه ریزی فیزیکی طرح ۱۹۸

رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

عنوان صفحه
۴-۲-۱ برنامه ریزی بخش تجاری ۱۹۸
۴-۲-۱-۱ ضوابط و استاندادهای ویژه کاربری تجاری ۱۹۸
۴-۲-۱-۲ برنامه ریزی فیزیکی بخش تجاری و اداری ۲۰۲
۴-۲-۲- برنامه ریزی فیزیکی بخش فرهنگی ۲۰۸
۴-۲-۳-  برنامه ریزی فیزیکی بخش تفریحی ۲۱۰
۴-۲-۴- محاسبه سطوح پارکینگ ۲۱۲
۴-۳- طرح سازه ساختمان ۲۱۳
۴-۳-۱ سیستم باربر فولادی ۲۱۳
۴-۳-۲ سیستم باربر بتن آرمه ۲۱۴
۴-۳-۳ پوشش سقف ۲۱۶
۴-۴-تجزیه و تحلیل سایت ۲۱۹
۴-۵- طرح پیشنهادی
منابع و ماخذ

مقدمه رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی

انسان موجودی است اجتماعی که همواره در جستجوی ارتباط با دیگران است. در بازارهای ابتدائی که مردم غالبا برای عرضه کالا و دریافت خدمات از مناطق دورافتاده برای رسیدن به آن راه می‌پیمودند، شاید جنبه اجتماعی بازار بر دیگر وجوه آن ترجیح داشت. از این رو بازار به صورت جشنواره‌ای درآمده و نقش مرکز تجمع و تفریح و تفرج را ایفا می‌نمود.

هرچند که این جنبه اجتماعی و مهم بازار به تدریج در اثر تغییر ساختار اقتصادی جوامع شهری تغییر شکل یافته ولی به قوت خود باقیست از این رو امروزه احداث مراکز خرید و مجموعه تجاری در نزدیکی و یا متن فضاهای سبز و پارکها و تاسیسات گذران اوقات فراغت ترجیح داده می‌شود.

با هدف طراحی مجتمع تجاری و تفریحی نگین زنجان می‌بایستی به طی یک فرآیند منطقی می‌پرداختیم. در این فرآیند شناخت نیازها، تجزیه و تحلیل آن و بررسی عرصه طراحی و سیستمهای اصلی و فرعی مرتبط با پروژه ضرورت داشت .

باتوجه به تراکم بالای جمعیتی منطقه طرح و عدم وجود مرکز خرید و فضای تفریحی ، نیاز به فضاهای فوق شناخته شده و در طرح جامع شهر زنجان جای گرفته است. در روند پروژه مطالعات را از کل به جزء شروع کردیم .

ابتدا موقعیت استان وشهر زنجان را از نظر جمعیتی ، تاریخی، اقلیمی، اجتماعی و … شناسایی نموده سپس مطالعات لازم برای طراحی مجموعه تجاری، تفریحی شامل اصول و ویژگیهای طراحی مراکز خرید، پارک و فضای سبز را بررسی کرده و اطلاعات مرتبط با پروژه را تجزیه و تحلیل نمودیم تا با بکارگیری آن در روند پروژه به ساختار مناسب و کارآمد برسیم.

  • رساله مجتمع تجاری تفریحی شماره ۴ ^^


نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله کامل مجتمع تجاری تفریحی | مطالعات کامل مجتمع تجاری تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده + 15 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

28,000 تومان