دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران

دسته: برچسب: , , , , , , , , , , , , , , تاریخ انتشار: 16 دسامبر 2016تعداد بازدید: 413
قیمت محصول

20,900 تومان

جزئیات بیشتر

تعداد صفحات

158 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

حجم کل فایل

500 کیلو بیت

فرمت فایل ها

وُرد Word

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران

دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران


دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران + سربرگ + برگه های تشکر

فصل اول : کلیّات تحقیق ومطالعات
۱-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۲-بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۳-اهداف ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۴-فرضیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ۱-۵-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۶-سئوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۷-تعریف کانون ……………………………………………………………………………………………………………………………………
۱-۸-نمونه های موردی کانون …………………………………………………………………………………………………………………….
    ۱-۸-۱-کانون های باختری …………………………………………………………………………………………………………………….
    ۱-۸-۲-کانون های خاوری ……………………………………………………………………………………………………………………
۱-۹-معماری …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۰-گرایشات معماری …………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰-۱-معماری ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰-۲- معماری منظر………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰-۳-شهرسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۱-۱۰-۴-مدیریت پروژه و ساخت …………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰-۵-تکنولوژی معماری ………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۰-۶-انرژی معماری …………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۰-۷-مرمت ابنیه سنتی ………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۱-جامعه شناسی و سبک شناسی معماری …………………………………………………………………………………………….. .

    ۱-۱۱-۱-معماری هنر معنی دادن به فضا …………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۲-معماران ومعماری ……………………………………………………………………………………………………………………………..

    ۱-۱۲-۱-مسؤلیت معمار ………………………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۲-۲-نفوذ معمار ……………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۲-۳-کوتاهی معمار ………………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۳-مفهوم معماری از دید معماری ……………………………………………………………………………………………………………

۱-۱۴-جوانان درجامعه امروز ……………………………………………………………………………………………………………………..
۱-۱۵-طبقه بندی نیازهای جوانان ………………………………………………………………………………………………………………..
    ۱-۱۴-۱-نیازهای جسمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..

۱-۱۴-۲-نیازهای روانی ………………………………………………………………………………………………………………………..

    ۱-۱۴-۵-نیازهای زیستی ……………………………………………………………………………………………………………………….
۱-۱۵-انگیزه پیشرفت زمینه ای برای معماران ………………………………………………………………………………………………….
 

 

 

فصل دوم : مبانی نظری

۲-۱-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

۲-۲-تاریخچه آموزش معماری  در جهان ……………………………………………………………………………………………………..

۲-۳- تاریخچه آموزش معماری در ایران ………………………………………………………………………………………………………

۲-۴- تاریخچه دار الفنون …………………………………………………………………………………………………………………………..

۲-۴-۱-رشته درسی دار الفنون …………………………………………………………………………………………………………………

۲-۵-سیاست های کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………….
    ۲-۵-۱-سیاست های کلی در آموزش عالی ………………………………………………………………………………………………
    ۲-۵-۲-طرح جامع فیزیکی …………………………………………………………………………………………………………………….
    ۲-۵-۳-طرح تفضیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………
    ۲-۵-۴-طرح اجرایی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۶-آموزش معماری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………….
    ۲-۶-۱-آموزش معماری قبل از تاسیس دانشگاه …………………………………………………………………………………………
    ۲-۶-۲-آموزش معماری بعد از تاسیس دانشگاه …………………………………………………………………………………………
۲-۷-نظریه پردازان سیستم آموزش هنر معماری در گذشته و حال ایران  ………………………………………………………….
    ۲-۷-۱-منوچهر سلیمانی پور ………………………………………………………………………………………………………………….
    ۲-۷-۲-ایرج اعتصامی …………………………………………………………………………………………………………………………..
    ۲-۷-۳-هادی ندیمی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۲-۸-تنگناهای موجود در آموزش دروس نظری ……………………………………………………………………………………………..
۲-۹-مشکلات موجود در چرخ دو مرحله ای …………………………………………………………………………………………………
۲-۱۰-ارائه راهکار و پیشنهادات نظریه پردازان ………………………………………………………………………………………………
۲-۱۱-جمع بندی ………………………………………………………………………………………………………………………………………
فصل سوم : بررسی نمونه های مشابه
۳-۱-بوزار فرانسه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۳-۲-باهاوس ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
    ۳-۲-۱-هدف دوره آموزشی با هاوس ……………………………………………………………………………………………………
۳-۳-دانشگاه معماری لندن ………………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۴-مدارس معماری در ایتالیا ……………………………………………………………………………………………………………………
۳-۵-دانشگاه معماری ای – ای ……………………………………………………………………………………………………………….
    ۳-۵-۱-امکانات دانشگاه…………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۶- دانشکده ام – آی – تی …………………………………………………………………………………………………………………
۳-۷-انستیتو شاهزاده ویلز……………………………………………………………………………………………………………………….
۳-۸-مدارس معماری ایران …………………………………………………………………………………………………………………….
    ۳-۸-۱-دانشکده هنرهای زیبا ……………………………………………………………………………………………………………
    ۳-۸-۲-دانشکده شهید بهشتی ………………………………………………………………………………………………………………
    ۳-۸-۳دانشکده علم و صنعت …………………………………………………………………………………………………………….
 دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران
فصل چهارم : اقلیم
۴-۱-وجه تسمیه استان زنجان ………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۲-عرض جغرافیایی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………
۴-۳-کوههای استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۴-غارهای استان زنجان ……………………………………………………………………………………………………………………..
۴-۵-دشت های استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………
۴-۱۰-ویژگی های اقلیمی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………….
۴-۱۱-بادهای استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………………….
۴-۱۲-پوشش  گیاهی استان زنجان…………………………………………………………………………………………………………..
۴-۱۳-پوشش جانوری استان زنجان …………………………………………………………………………………………………………
۴-۱۴-ویژگی های جمعیتی استان زنجان …………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : برنامه فیزیکی
۵-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۲-آمار معماران جوان استان زنجان ………………………………………………………………………………………………………
۵-۳-مساحت فضاهای آموزشی ………………………………………………………………………………………………………………
۵-۴-ابعاد فضاهای آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………
    ۵-۴-۱-ارتفاع فضا …………………………………………………………………………………………………………………………..

۵-۴-۲-عرض و ارتفاع در …………………………………………………………………………………………………………………

۵-۴-۳-عرض راهرو ……………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۵-فضاهای تکمیلی ……………………………………………………………………………………………………………………………

۵-۵-۱-سرویس بهداشتی …………………………………………………………………………………………………………………

۵-۶-ضوابط طراحی ایمنی پلکان ……………………………………………………………………………………………………………

۵-۷-کتابخانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

۵-۸-آمفی تئاتر…………………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-سالن انتظار …………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۹-۱-سالن اجرا ………………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۹-۲-فضاهای خدماتی پشت سن …………………………………………………………………………………………………………
۵-۹-۳-اتاق نور و صدا …………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۹-۴-اتاق کارگردان ………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-۵-اتاق گروه موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۹-۶-اتاق مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۰-قسمت ادارای …………………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۱۱-قسمت حسابداری ……………………………………………………………………………………………………………………….
۵-۱۲-بخش خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………
    ۵-۱۲-۱-انبار مرکزی ……………………………………………………………………………………………………………………….
    ۵-۱۲-۲-پارکینگ …………………………………………………………………………………………………………………………..

 

۵-۱۳-استفاده از بام ………………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۴-دیوارهای داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………
۵-۱۵-محوطه سازی ……………………………………………………………………………………………………………………………..
۵-۱۶-سرانه آموزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم:روند طراحی

۶-۱-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶-۲- نقشه ها و جزئیات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………….

چکیده رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران

تنها فضا است که معماری را می سازد یا آنرا به ادراک در می آورد ، فضای موجود دارای ادراک و احساس است که نسبت به جهان واکنش نشان می دهد. این فضا تنها بوسیله تعقل درک نمی شود، چرا که فضای معماری می بایست بوسیله فضایی نیز درک شود. حرکت فضا جهات دیدی متعددی می دهد که حرکت طبیعی نور، باد، باران، یا حرکات طبیعی انسان در آن انباشته می گردد.

دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران

به این شکل انسان با معماری مرتبط می شود و معماری از طریق حضور مادی اش، حکم واسطه ای را دارد که می تواند عواملی مانند اقلیم و تاریخ را که شکل غیر محسوس دارند انسجام بخشد.

معمار سنتی با فضامندی، فرم را در دست گرفته و با فرم های هندسی ساده ، تنوع گرایش ها و احساسات را ارائه می دهد. قصد نهائی معمار، نه بیان داشتن، بلکه آفرینش فضاهای نمادینی است که بر مادیت استوارند.

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله دانشکده معماری با هدف ارتقاء آموزش عالی معماران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو + چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,900 تومان