دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران | مرکز فرهنگ موسیقی ایران

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران | مرکز فرهنگ موسیقی ایران

دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران | مرکز فرهنگ موسیقی ایران


دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲

فصل اول- مبانی نظری طرح
۱-۱- محیط و معماری: ۴
۱-۲- انسان، طبیعت و معماری: ۴
۱-۳- محیط و منظر: ۶
۱-۳-۱- محیط و منظر به عنوان طبیعت: ۶
۱-۳-۲- محیط و منظر به عنوان زیستگاه: ۷
۱-۳-۳- محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی: ۸
۱-۳-۴- محیط و منظر به عنوان ثروت: ۱۰
۱-۳-۵- محیط و منظر به عنوان مکان: ۱۱
۱-۳-۶- محیط و منظر به عنوان سیستم: ۱۲
۱-۳-۷- محیط و منظر به عنوان تاریخ: ۱۲
۱-۳-۸- محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی: ۱۲
۱-۳-۹- محیط و منظر به عنوان یک مسئله: ۱۳
۱-۳-۱۰- محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی: ۱۳
۱-۴- ابعاد و مسائل اوقات فراغت: ۱۳
۱-۴-۱- فرهنگ ۱۳
۱-۵- حفظ و پیشبرد ارزش‌های فرهنگی: ۱۴
۱-۶- معماری و فرهنگ: ۱۵
دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران
فصل دوم- تاریخ تهران و نحوه شکل گیری
۲-۱- تهران شکل گیری یک هویت ۱۷
۲-۲- نخستین توصیفها ۱۷
۲-۴- تهران در عصر صفوی ۲۱
۲-۵- کریم خان زند و آقا محمد خان قاجار :‌پایتخت شدن قریه تهران ۲۳
۲-۶- فتحعلی شاه و محمد شاه (۱۲۶۵-۱۳۱۵ ق. ) ۲۴
۲-۷- ناصرالدین شاه: (۱۳۱۳۰۱۲۶۴ق) ۲۶
۲-۸- معماری دوره پهلوی ۳۰
۲-۹- تحولات معماری در تهران ۳۱
۲-۹-۱- جنبش “هنر نو“ و شیوه های معماری ” اوایل مدرن“ ۳۱
۲-۹-۲- شیوه معماری “اکسیرسیونیسم” و “رومانتیسیسم ملی” ۳۵
۲-۹-۳- معماری سبک ملی ۳۶
۲-۹-۴- تحولات معماری در دوران پهلوی دوم ۳۸
۲-۹-۵- معماری معاصر در دو دهه‌ اخیر (بعداز انقلاب) ۳۹
۲-۱۰- دگرگونی کالبدی تهران از نظر ساخت شهری ۴۰
۲-۱۰-۱- تهران , یک زیستگاه روستایی ۴۰
۲-۱۰-۲- تهران به مثابه یک شهر قدیمی: ۴۰
۲-۱۰-۳- تهران شهری جدید وامروزی ۴۰
۲-۱۱- گسترش شهر تهران در یک نگاه ۴۲
فصل سوم- تهران
۳-۱- تهران ۵۱
۳-۲- نام تهران ۵۲
۳-۳- ویژگیهای جغرافیائی شهر تهران ۵۲
۳-۴- ویژگی‌های اقلیمی شهر تهران ۵۳
۳-۴-۱- دما و رطوبت: ۵۳
۳-۴-۲- بارندگی: ۵۴
۳-۴-۳- وزش باد: ۵۶
۳-۴-۴- تابش: ۵۸
۳-۵- شرایط حرارتی در فضاهای آزاد ۵۹
۳-۶- توپوگرافی: ۶۲
۳-۷- آبهای سطحی: ۶۲
۳-۸- آبهای زیرزمینی: ۶۴
۳-۹- نمای شهر ۶۴
۳-۱۰- معماری و شهرسازی ۶۵
۳-۱۱- فضای سبز ۶۶
۳-۱۲- اقلیم تهران ۶۶
۳-۱۳- تقسیمات شهری ۶۸
۳-۱۴- جمعیت‌شناسی ۷۰
۳-۱۵- قنات‌های تهران ۷۲
۳-۱۶- آلودگی‌های زیست‌محیطی ۷۷
۳-۱۶-۱- آلودگی صوتی ۷۷
۳-۱۶-۲- آلودگی آب‌های زیرزمینی ۷۸
۳-۱۷- شورای شهر تهران ۷۹
دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران
فصل چهارم-منطقه ۲۲ تهران
۴-۱- موقعیت منطقه ۲۲ در شهر تهران ۸۳
۴-۲- اهداف طرح تفضیلی منطقه ۲۲ ۸۵
۴-۳- ضرورت مطالعات زیست محیطی ۸۵
۴-۴- بررسی پتانسیل و توان اکولوژیکی منطقه و تبیین الگوی آمایش محیط زیست سرزمین منطقه ۲۲ شهر تهران ۸۶
۴-۵- بررسی و ارزیابی اثرات توسعه منطقه ۲۲ شهرداری تهران در روند آلودگی هوای شهر تهران ۸۷
۴-۶- ارزیابی و پیش بینی آلودگی صوتی ناشی از اجراء طرح جامع منطقه ۲۲ شهرداری تهران بر محیط زیست منطقه ۸۷
۴-۷- ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های پیشنهادی در ارتفاعات ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ متری در منطقه ،‌شامل سایت انرژی های نو ، تله کابین ، جنگلکاری و پوشش گیاهی و غیره ۸۷
۴-۸- پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث دریاچه بر محیط زیست منطقه ۲۲ شهرداری تهران ۸۸
۴-۹- مفاهیم بازار چهار باغ منطقه ۲۲ ۸۹
۴-۹-۱- فضاها و عناصر بازار :‌ ۹۲
۴-۹-۲- بررسی مسائل طراحی شهری و تاثیر بازار در آن : ۹۲
۴-۱۰- جهانگردی ،‌تفریحی و خدمات شهری :‌ ۹۲
۴-۱۰-۱- گروها ذینفع جهانگردی : ۹۲
۴-۱۰-۲- سرفصلهای قابل توجه در بحث توریسم و منطقه شهری ۲۲ تهران : ۹۲
۴-۱۰-۳- عوامل جاذبه توریستی : ۹۳
۴-۱۰-۴- عوامل موثر در سطح تقاضای توریسم : ۹۳
۴-۱۰-۵-اشتغالات حاصل از صنعت توریسم : ۹۳

فصل پنجم-جهانگردی و صنعت توریسم
۵-۱- اهداف توسعه صنعت جهانگردی در ایران ۹۶
۵-۲- شیوه‌های جذب جهانگردان خارجی به ایران ۹۷
۵-۳- تاریخچه جهانگردی در ایران ۱۰۰
۵-۴- پیدایش وروند توسعه جهانگردی در ایران ۱۰۱
۵-۵- وضعیت توریسم داخلی (ایرانگردی) در ایران ۱۰۳
۵-۶- مشکلات فعلی صنعت توریسم در ایران ۱۰۶
۵-۷- آثار و تبعات توریسم بر سنت و فرهنگ بومی در ایران ۱۰۷
ضرورت احیاء و توسعه قطبهای سیاحتی و زیارتی ۱۰۷
۵-۸- ایرانگردی و محیط زیست ۱۰۷
۵-۹- تسهیلات جهانگردی ۱۰۸
۵-۱۰- سیر و سیاحت و جاذبه‌های گردشگری در ایران ۱۰۹
۵-۱۰- مکانهای جلب جهانگرد ۱۱۰
پیوند جغرافیا با فعالیتهای توریست ۱۱۲
۵-۱۱- ابعاد اقتصادی توریسم ۱۱۲
۵-۱۲- عوامل مؤثر در توسعه توریسم ۱۱۳
۵-۱۳- توانهای بالقوه استان تهران برای گردشگری: ۱۱۷
۵-۱۳-۱- منطقه طالقان: ۱۱۷
۵-۱۳-۲- منطقه دماوند – فیروزکوه: ۱۱۷
۵-۱۳-۳- منطقه کویر ۱۱۸

فصل ششم-اصول طراحی منظر و طراحی اقلیمی
۶-۱- طراحی بوم شناختی: ۱۲۰
۶-۲- طراحی و مناسبات انسانی: ۱۲۰
۶-۳- مفاهیم طراحی در معماری: ۱۲۱
۶-۴- پدیدار شدن فرم‌ها: ۱۲۱
۶-۵- ریتم و تکرار: ۱۲۲
۶-۶- عامل نظام‌دهنده: ۱۲۲
۶-۶-۱- نظام هندسی: ۱۲۳
۶-۶-۲- نظام خطی: ۱۲۳
۶-۶-۳- نظام شعاعی، نقطه‌ای: ۱۲۳
۶-۷- طراحی سایت: ۱۲۴
۶-۷-۱-اصول طراحی سایت: ۱۲۴
۶-۸- روند طراحی سایت: ۱۲۵
۶-۸-۱- نقش فضاهای پر و خالی: ۱۲۵
۶-۸-۲- استفاده از آب: ۱۲۵
۶-۸-۳- استفاده از گیاهان: ۱۲۵
۶-۸-۴- الگوی آرایش سایت: ۱۲۶
۶-۹- طراحی مبلمان و اثاثیه: ۱۲۷
۶-۹-۱- کف‌سازی: ۱۲۷
۶-۹-۲- پله: ۱۲۸
۶-۹-۳- نیمکت: ۱۲۸
۶-۹-۴- گلدان: ۱۲۹
۶-۹-۵-چراغ: ۱۲۹
۶-۹-۶- آبنما: ۱۲۹
۶-۱۰-پوشش گیاهی ۱۲۹
۶-۱۱- حصارها و نرده‌ها: ۱۳۲
۶-۱۲- عوامل مؤثر در طراحی روی شیب: ۱۳۲
۶-۱۲-۱- آب باران: ۱۳۳
۶-۱۲-۲- مواد و مصالح: ۱۳۳
۶-۱۲-۳- وسایل نقلیه ۱۳۳
۶-۱۲-۴- مسیرهای پیاده: ۱۳۳
۶-۱۲-۵- تراسها (Terraces) : 133
۶-۱۲-۶- واحدهای پلکانی (Stepped Housing) : 133
۶-۱۲-۷- نظام صحنه‌ای (Deck System) : 134
۶-۱۲-۸- معابر اریب (Diagonal Routes) : 134
۶-۱۲-۹- راههای پیاده خوشه ای (Clustered Routes): 134
۶-۱۲-۲۰- طول جاده‌ها: ۱۳۴
۶-۱۲-۲۱-جزئیات: ۱۳۴
۶-۱۳- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی: ۱۳۴
۶-۱۳-۱- جهت استقرار ساختمان : ۱۳۴
۶-۱۳-۲- تجمیع ساختمانها: ۱۳۶
۶-۱۳-۳- شکل ساختمان: ۱۳۷
۶-۱۳-۴-حجم ساختمان: ۱۳۷
۶-۱۳-۵- منظرسازی و دخل و تصرف در توپوگرافی: ۱۳۸
۶-۱۳-۶- تهویه طبیعی: ۱۳۹
دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران
فصل هفتم-هنر
۷-۱- هنر ۱۴۲
۷-۲- انواع هنر ۱۴۲
۷-۲-۱- هنرهای کاربردی: ۱۴۲
۷-۲-۲- هنرهای زیبا: ۱۴۲
۷-۳- هنرهای صناعی ۱۴۳
۷-۴- موسیقی ۱۴۴
۷-۵- مجسمه سازی ۱۴۵
۷-۶- نقاشی ۱۴۵
۷-۷- تکنیکهای نقاشی ۱۴۶
۷-۸- سبک‌های معروف نقاشی ۱۴۶
۷-۹- خوشنویسی ۱۴۷
۷-۱۰- ادبیات ۱۴۸
۷-۱۱- معماری ۱۴۹
۷-۱۲- معماری و هنر ۱۴۹
۷-۱۳- معماری و مهندسی (سازه) ۱۵۰
۷-۱۴- هنرهای نمایشی ۱۵۰
۷-۱۵- رقص ۱۵۱
۷-۱۶- اُپرا ۱۵۱

فصل هشتم-تعریف موسیقى
۸-۱-موسیقی ۱۵۳
۸-۲- تئوری موسیقی ۱۵۴
۸-۳-مشخصه‌های صدای موسیقیایی ۱۵۴
۸-۴- تاریخچهٔ موسیقى در ایران ۱۵۵
۸-۵- بخش‌هاى اصلى موسیقى سنتى ایران ۱۵۸
۸-۶- موسیقى محلّى ایران ۱۵۹
۸-۷- دستگاه‌هاى موسیقى ایرانى ۱۶۰
۸-۸- سازهاى ایرانى ۱۶۴
۸-۹- سازهاى زهى – آرشه‌اى ۱۶۴

فصل نهم-شناخت عملکردهای پروژه و بررسی نمونه های موردی
۹-۱- ساختمان مجموعه «هنرهای نمایشی» دانشگاه موریس مینه‌سوتا: ۱۷۴
۹-۲- انتخاب زیربنا: ۱۷۴
۹-۳- مبانی طراحی ساختمان هنرهای نمایشی مینه سوتااز زبان معمار: ۱۷۶
۹-۴- مرکز ملی هنر و فرهنگ ۱۸۱
۹-۵- ریچارد راجرز Richard Rogers 182
۹-۶- مشخصات مرکز ملی هنر و فرهنگ ژرژپمپیدو: ۱۸۲
۹-۷- موقعیت مکانی و اجتماعی مجموعه: ۱۸۷
۹-۸- موزه گوگنهایم بیلبائو ۱۸۸
۹-۹- هنرستان تجسمی کرج ۱۸۹
۹-۱۰- خانه هنرمندان ایران ۱۹۰

فصل دهم-مطالعات برنامه ریزی و ضوابط شکل گیری طرح
۱۰-۱- تقسیم بندی کلی فضاها ۱۹۴
۱۰-۱-۱- فضاهای عمومی ۱۹۴
۱۰-۱-۲- فضاهای آموزشی ۱۹۴
۱۰-۱-۳- فضاهای اداری ۱۹۶
۱۰-۱-۴- فضاهای جنبی ۱۹۶
۱۰-۱-۵- فضاهای خدماتی ۱۹۶
۱۰-۲- ضوابط واستانداردهای ریز فضا ها ۱۹۶
۱۰-۲-۱- ساختمان موزه : ۱۹۶
۱۰-۲-۲- فضای اداری ۱۹۶
۱۰-۲-۳-نمازخانه ۱۹۷
۱۰-۲-۴- فضای سبز ۱۹۷
۱۰-۲-۵- نگهبانی ۱۹۷
۱۰-۲-۶- آبدارخانه ۱۹۷
۱۰-۲-۷- بوفه ۱۹۷
۱۰-۲-۸- پارکینگ ۱۹۸
۱۰-۲-۹- انبار وسایل نظافت ۱۹۸
۱۰-۲-۱۰- سرویسدهی بهداشتی ۱۹۸
۱۰-۳- سالن اجتماعات ۱۹۸
۱۰-۴- صندلیها و نحوه انتظام آنها در سالن ۱۹۹
۱۰-۵- فاصله ردیفهای صندلی از هم ۲۰۰
۱۰-۶- سالن نمایشگاهی ۲۰۵
۱۰-۶-۱- فضاهای تشکیل دهنده ۲۰۵
۱۰-۶-۲- استانداردها ۲۰۵
۱۰-۷- کالج‌ها ۲۰۸

فصل یازدهم- تحلیل سایت
۱۱-۱- معرفی سایت ۲۱۹
۱۱-۲- محدوده سایت ۲۱۹
۱۱-۳- دسترسی های سایت ۲۱۹
۱۱-۴- عناصر شاخص سایت ۲۱۹
۱۱-۵- دید و منظر سایت ۲۱۹
۱۱-۶- جهت وزش باد ۲۱۹
۱۱-۷- آلودگی صوتی ۲۱۹
نتیجه گیری ۲۲۰
منابع و ماخذ دانلود رساله معماری مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران ۲۲۲

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز مطالعات فرهنگ موسیقی ایران | مرکز فرهنگ موسیقی ایران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + ده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

30,000 تومان