دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | مطالعات پانسیون دانشجویی دختران

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | مطالعات پانسیون دانشجویی دختران

دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | مطالعات پانسیون دانشجویی دختران


دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران + فهرست تصاویر و جداول + سربرگ فارسی و لاتین + چکیده فارسی و انگلیسی + برگه تشکر و اقرارنامه + منابع و تصاویر سه بعدی طرح

.

  • طرح این رساله در آرشیو موجود می باشد!

 

فهرست:

بخش اول :  کلیات

۱-۱-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۲- طرح مسأله و تبیین موضوع…………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱-۳- دلایل انتخاب موضوع و اهداف طرح………………………………………………………………………………………………… ۴

۱-۴- روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………….. ۵

۱-۵- معرفی روش و فرایند طراحی………………………………………………………………………………………………………….. ۵

دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران

بخش دوم :  مبانی نظری طراحی پانسیون دانشجویی

۲-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲ فصل اول : تئوری های مرتبط با موضوع………………………………………………………………………………………….. ۷

   ۲-۲-۱- مفهوم اقامتگاه دانشجویی…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲-۲- ایده محوری ایجاد اقامتگاه های دانشجویی…………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۳- تعریف پانسیون…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

۲-۲-۴- مشکلات دانشجویان در پانسیون های دانشجویی…………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴-۱- مشکلات روحی و عاطفی………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۴-۲- اختلالات روانی و اخلاقی در پانسیون ‌ها…………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۲-۵- روانشناسی محیط………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۲-۵-۱- تفکیک نظری فضاها از دیدگاه ادوارد هال…………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲-۵-۲- جغرافیای فضا و رفتار گزینش جایگاه…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۵-۲-۱- تاثیر هدف رفتار بر گزینش جایگاه…………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۲-۵-۲-۲-  نیاز به خلوت………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۲-۵-۲-۳- کمبودهای رفاهی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۵-۳- بعد روانشناسی………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲-۵-۴- نور ورنگ اتاق ها…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۶- مشکلات کالبدی پانسیون ‌ها…………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۶-۱- موقعیت مکانی جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۶-۲- ازدحام…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۲-۶-۳- کمبودهای فضایی………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۲-۷- ویژگی های پانسیون مطلوب……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۷-۱- زمینه سازی برای تحصیل………………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۲- زمینه‌سازی برای تهذیب نفس…………………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۲-۷-۳- زمینه‌سازی برای ورزش…………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳ فصل دوم : معرفی و تحلیل مصداق ها و نمونه های داخلی وخارجی………………………………………………. ۲۳

   ۲-۳-۱- نمونه های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۱-۱- خوابگاه دانشگاه آکسفورد…………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۳-۱-۲-  خوابگاه دانشگاه کمبریج…………………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲-۳-۱-۳- خوابگاه الیونوردونلی اردمن……………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۱-۴- خوابگاه دانشجویی دانشگاه حیفا………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۳-۲- نمونه های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲-۱- خوابگاه ۴۰۰ نفره دانشگاه تهران……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۲-۲- خوابگاه علم و صنعت………………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۲-۳- خوابگاه رسولیان یزدی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۳- مقایسه‌ای بین خوابگاه‌های مورد بررسی……………………………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۳-۱- سایت………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۳-۳-۲- دسترسی‌ها و سیر کولاسیون محوطه و ساختمان‌ها………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۳-۳-۳- فضاهای جنبی………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۳-۴-  ساختمان های خوابگاه……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۳-۵- فضاهای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۳-۳-۶- کیفیت فضاهای داخلی…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۳-۷- اتاق‌های دانشجویی………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵

۲-۴ فصل سوم : احکام و معیارهای نظری طراحی………………………………………………………………………………… ۴۶

۲-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران

بخش سوم : شناخت و تحلیل مکان و بستر طراحی

۳-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۲- فصل اول : معرفی اجمالی شهر کاشان………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳- مطالعات تاریخی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۳-۱- تاریخچه شهر کاشان…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۳-۲- وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۳-۴- مطالعات فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۵- مطالعات کالبدی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۵-۱ موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۳-۵-۲- تقسیمات سیاسی کاشان…………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲

۳-۵-۳- راه ها و ارتباطات شهر و منطقه………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

۳-۵-۴- منابع تامین آب شهر………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

۳-۵-۵- زلزله خیزی………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۳-۵-۶- شاخصه های جمعیتی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۳-۶- مطالعات اجتماعی کاشان………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵

   ۳-۶-۱- مذهب………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۶-۲- زبان…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۶-۳- اقتصاد………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۷- بررسی مسائل هواشناسی و اقلیم شهری………………………………………………………………………………………. ۶۷

۳-۷-۱- جغرافیا و آب و هوا………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶

۳-۷-۱-۱- تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۳-۷-۱-۲- یخبندان………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۷-۱-۳- رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷

۳-۷-۱-۴- دمای هوا……………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۳-۷-۱-۵- جدول زیست اقلیمی  کاشان…………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۳-۷-۱-۶- بارندگی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۹

۳-۷-۱-۷- بررسی جریان باد……………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۳-۸- فصل دوم : معرفی سایت………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸-۱- علت انتخاب سایت………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۳-۸-۲- قابلیت های سایت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰

۳-۸-۳- محدودیت های سایت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

۳-۹- فصل سوم : تحلیل سایت طراحی………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

۳-۹-۱- موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

۳-۹-۲- درجه بندی دسترسی ها و معابر………………………………………………………………………………………………………… ۶۱

۳-۹-۳- همجواری ها………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

۳-۹-۴- کاربری های اطراف سایت………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۳-۹-۵- شکل و وسعت سایت……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

۳-۹-۶- توپوگرافی و شیب زمین………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۳

۳-۹-۷- پوشش گیاهی و عوارض زمین…………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۹-۸- چگونگی تابش آفتاب نسبت به سایت………………………………………………………………………………………………… ۶۴

۳-۹-۹- جریان هوا در سایت……………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

۳-۹-۱۰- دید و منظر………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۳-۱۰- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

بخش چهارم : فضاها و استاندارد های مربوط به پانسیون

۴-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

۴-۲- فصل اول : بررسی استانداردهای کلان طراحی پروژه…………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۲-۱-  فعالیت‌هایی که در اتاق صورت می‌گیرد……………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲- ۱-۱- مطالعه کردن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۲- ۱-۲- تلفن…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

۴-۲- ۱-۳- خوابیدن……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲- ۱-۴- ارتباطات اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۴-۲- ۱-۵- نگهداری لباس‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۲-  ویژگی اتاق ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۴-۲- ۲-۱- ظرفیت اتاق…………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲- ۲-۲- انواع اتاق ها از نظر عملکرد…………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۲- ۲-۳- معماری داخل اتاق ها…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۴-۲- ۲-۴- امکانات تاسیساتی هر اتاق………………………………………………………………………………………………………. ۷۶

۴-۲- ۲-۵- رنگ، بافت و مواد به کار رفته در اتاق‌ها……………………………………………………………………………………… ۷۷

۴-۲- ۲-۶- اسباب و اثاثیه………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۴-۳- فصل دوم : ابعاد و اندازه های استاندارد

………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۱- فضاهای اتاق دانشجویی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

۴-۳-۱- ۱- فضای خواب………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۱- ۲- نیازهای فضایی برای مبلمان اتاق دانشجو…………………………………………………………………………………… ۷۸

۴-۳-۱- ۳- فضای اتاق………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۳-۲- امکانات و تجهیزات پانسیون……………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۲- ۱- حمام مشترک و اتاق‌های دستشویی…………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۳-۲- ۲- اتاق غذاخوری………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۳-۲- ۳- اتاق‌های اجتماعی و تفریحی و فرهنگی……………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۳-۲-۴- رختشویخانه………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۲-۵- تلفنها………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۲-۶- بیمارستان پانسیون (پرستارخانه)………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۳- فضاهای سودمند اداری…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۳-۴- فضای زندگی برای کارمندان و مستخدمین………………………………………………………………………………………….. ۸۳

۴-۳-۵- فضاهای خدماتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۵-۱- تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

۴-۳-۵-۲- انبار…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۳-۶- فضای سودمند برای دانشجو…………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۳-۷- تیپولوژی و گونه های مبلمان اتاق ها…………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۳-۷-۱- اتاق های چند نفره باسرویس خصوصی……………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۳-۷-۲-اتاق های چند نفره با سرویس عمومی………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۳-۷-۳- پانسیون های جمعی……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

۴-۳-۷-۴- سوئیت‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶

۴-۳-۷-۵- آپارتمان‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۳-۷-۶- جریان و روابط داخلی فضاها…………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۴-۴- فصل سوم : مساحت فضاهای خرد و کلان…………………………………………………………………………………….. ۸۸

۴-۴-۱- حوزه اقامتی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸

۴-۴-۲- حوزه فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

۴-۴-۳- حوزه هنری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۴-۴-۴- حوزه خدماتی ( در هر بلوک )…………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

۴-۴-۵- حوزه خدماتی ( در مجموعه )……………………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴-۴-۶- حوزه اداری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۴-۴-۷- حوزه ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۴

۴-۵- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران

بخش پنجم : فرایند طراحی

۵-۱- فصل اول : طراحی سایت………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۱-۱-دسترسی به سایت………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۱-۱-۱-  دسترسی پیاده………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۱-۱-۲- سواره ( به پارکینگ )………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۵-۲- فصل دوم : مکان یابی بنا در سایت با توجه به عوامل مختلف………………………………………………………… ۹۷

۵-۲-۱- لکه ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

۵-۲-۲- کشیدگی ساختمان با توجه به عوامل اقلیمی،دید و دسترسی…………………………………………………………………….. ۹۸

۵-۳- فصل سوم : فرایند طراحی…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۳-۱- روند طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۴- ایده ها و اصول طراحی………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۵-۴-۱- ایده های اولیه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

۵-۴-۲- کانسپت طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۵-۴-۲-۱- ایجاد گودال باغچه و حیاط مرکزی با الهام از مدرسه آقا بزرگ در کاشان…………………………………………… ۱۰۱

۵-۴-۲-۲- قرار گیری ساختمان درون زمین باتوجه به بناهای سنتی کاشان………………………………………………………. ۱۰۱

۵-۴-۲-۳- طراحی باغ ایرانی با الهام از باغ فین کاشان………………………………………………………………………………… ۱۰۲

۵-۵- طراحی های صورت گرفته……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲

۵-۵-۱- مراحل طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۲

۵-۵-۲- اتود های نهایی برای قرارگیری بلوک ها در سایت………………………………………………………………………………. ۱۰۴

۵-۵-۲-۱- اولین طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

۵-۵-۲-۲- دومین طرح………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۵-۵-۲-۳- سومین طرح……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵

۵-۵-۲-۴- چهارمین طرح……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶

۵-۵-۳- معرفی و تحلیل طرح برگزیده…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

۵-۶- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۸

۵-۷- فصل چهارم : ارائه نقشه ها…………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹

۷-۱- سایت پلان………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

۷-۲- پلان طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۷-۳- پلان طبقات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۲

۷-۴- پلان زیر زمین……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

۷-۵- پلان آکس بندی طبقه همکف بلوک A…………………………………………………………………………………………. 114

۷-۶– پلان آکس بندی طبقات بلوک A………………………………………………………………………………………………….. 115

۷-۷– پلان آکس بندی طبقات بلوک B………………………………………………………………………………………………….. 116

۷-۸– پلان آکس بندی زیرزمین…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

۷-۹– نماها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۸

۷-۱۰– مقاطع………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۷-۱۱- حجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۵

پیوست دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران ……………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله پانسیون دانشجویی دختران | مطالعات پانسیون دانشجویی دختران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه − 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان