دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی

دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی


دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی + منابع + چکیده لاتین

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
فصل اول : مقدمه
۱-۱٫ضرورت طرح مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳
فصل دوم : تاریخچه درمان و شکل گیری بیمارستان و تاریخچه شکل گیری دانشکده پزشکی ، خدمات بیمارستانی
۲-۱٫مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۲-۲٫تخصص بر حسب وظیفه در بیمارستان ها ……………………………………………………………………………………………………………………. ۸
فصل سوم : آموزش و تحقیق در بیمارستان های آموزشی
۳-۱٫مقدمه  دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۳-۲٫آموزش لیسانس …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۳-۳٫انترن و رزیدنت ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۳-۴٫اعضای کادر تحقیقاتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۳-۵٫پرستاران و تکنولوژیست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴
۳-۶٫آموزش پیراپزشکی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۳-۷٫تسهیلات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵
۳-۸٫آینده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
فصل چهارم : شرح بخشها و برنامه عملکردی آنها
۴-۱٫بخشهای پرستاری …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۴-۱-۱٫شکل بخش بستری  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۴-۱-۱-۱٫تقسیم بندی بخشهای بستری ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۴-۱-۱-۳٫احتیاجات مخصوص آموزش در بخش بستری  ……………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۴-۱-۲٫برنامه اتاق های پشتیبانی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۴-۱-۳٫معاینه و معالجه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸
۴-۱-۴٫واحد بستری داخلی  . …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۴-۱-۵٫بخش بستری جراحی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۴-۱-۶٫بخش زایمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۴-۱-۷٫تولد های نارس ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۴-۱-۸٫اندازه شیرخوارگاه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۴-۱-۹٫بخش کودکان  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۱-۱۰٫بستری اعصاب  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۱-۱۱٫بخش نگهداری و مراقبت شدید ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۴-۱-۱۲٫تخت های مراقبت های ویژه  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۴-۱-۱۳٫بخش سوختگی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۴-۲-۱-۲٫موقعیت بخش اعمال جراحی در بیمارستان ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۴-۲-۱-۳٫تعداد اتاق عمل به نسبت ظرفیت بیمارستان …………………………………………………………………………………………………………. ۳۸
پنج  دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی

۴-۲-۱-۴٫شمای عملکردی قسمت جراحی ………………………………………………………………………………………………………………………..

۳۸
۴-۲-۱-۵٫دیوارها ، کف و سقف اتاق عمل  ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۴-۲-۱-۶٫واحد های جراحی ، زایمان و اورژانس ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹
۴-۲-۱-۷٫قسمت زنان و زایمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۴-۲-۱-۸٫نگهداری نوزادان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۴-۳٫بخش اورژانس ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲
۴-۳-۱٫کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
۴-۳-۱-۱٫شرح بخش اورژانس ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۴-۳-۱-۲٫عناصر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۴-۳-۱-۳٫فاصله مناسب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۳-۱-۴٫ورودی اورژانس …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۴-۳-۲٫برنامع معماری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۴-۳-۳٫جداسازی و ضد عفونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۶
۴-۴٫تسهیلات تشخیصی ، درمانی مکمل  …………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۴-۴-۱٫آزمایشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۷
۴-۴-۲٫ازمایشگاه کلینیکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۴-۴-۳٫رادیولوژی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۰
۴-۵٫بخش معاینات و معالجات ارولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۴-۵-۱٫عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۲٫واحد ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۴-۵-۳٫واحد های رادیولوژی در بخش جراحی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۴-۵-۴٫واحد های سیار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۴-۵-۵٫طب فیزیکی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۴-۵-۵-۱٫بدن درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۵-۵-۲٫کار درمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۴-۵-۵-۳٫توانبخشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵
۴-۵-۵-۴٫گفتار درمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
۴-۵-۵-۵٫رفت و آمد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۴-۶٫داروخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۴-۶-۱٫سه عملکرد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۴-۷٫بخشهای خدماتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۷-۱٫تغذیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۷-۲٫تهیه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۷-۳٫آماده کردن……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۴-۷-۴٫توزیع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۷-۵٫آشپزخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۴-۷-۵-۱٫سالن غذاخوری………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳
۴-۸٫کاخداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
شش دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی

۴-۸۱٫نظافتچی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۶۴
۴-۸-۲٫رختشویخانه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۴-۸-۳٫تدارکات مرکزی استریل……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۸-۳-۱٫عملیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۸-۳-۲٫استریلزاسیون مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۸-۶-۶٫بخش ضد عفونی کردن و آماده کردن تخت ……………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۴-۹٫انبارهای عمومی مرکزی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۹-۱٫بخش انبار مواد و وسائل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۴-۹-۲٫بخش انبار مواد غذایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴
۴-۱۰٫تسهیلات کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۴-۱۰-۱٫بخش رختکن کارگران ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۴-۱۰-۲٫بخش رختکن دانشجویان …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۴-۱۱٫بخش ضدعفونی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۱۲٫بخش تعمیر و نگهداری  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶
۴-۱۳٫کارگاه های تعمیراتی و فضایهای تاسیساتی ……………………………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۱۳-۱٫تعمیرات ساختمان و تجهیزات ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۴-۱۳-۲٫بهره برداری از ساختمان و تجهیزات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
۴-۱۴٫بخش اداری و مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۲
۴-۱۵٫فضاهای عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۱۵-۱٫تسهیلات جنبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۴-۱۶٫بخش کشیک  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۱۷٫بخش اداری بیمارستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵
۴-۱۷-۱٫بخش نگهداری اسناد و مدارک پزشکی  …………………………………………………………………………………………………………….. ۸۵
۴-۱۷-۲٫قسمت هال و ضمایم ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
۴-۱۸٫کتابخانه و تالار اجتماعات ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
۴-۱۹٫قسمت های انتفاعی و مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۶
۴-۱۹-۱٫تختها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶
۴-۱۹-۲٫ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۴-۱۹-۳٫خدمات غذایی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۷
۴-۲۰٫بیمارستان های عمومی ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۴-۲۰-۱٫نوع متوسط بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۴-۲۱٫تسهیلات بیمارن سرپایی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۴-۲۲٫برنامه عملی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۸
۴-۲۳٫بخش تزریقات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲۴٫بخش درمانگاهی خردسالان …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴-۲۵٫بخش نگهداری مرده و اتوپسی ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱
۴-۲۶٫محل استقرار و نصب دستگاه های زباله سوز …………………………………………………………………………………………………………….. ۹۳
۴-۲۷٫بخشهای تاسیساتی حرارتی ، سئخت زباله و برق اورژانس …………………………………………………………………………………………… ۹۳
هفت

۴-۲۸٫سایر بخشهای بیمارستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………

۹۴
فصل پنجم:  سیستم بنای بیمارستان و ترافیک های اصلی بیمارستان
۵-۱٫طرح و ساختمان بیمارستان و عملکرد بخشها  ………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۵-۱-۱٫موقعیت بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۱-۲٫سیستم های بنای بیمارستان …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۱-۳٫توسعه افقی بحالت پراکنده و بسته …………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۵-۱-۴٫توسعه عمودی و متمرکز  …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۲٫تشکیلات عملکردی یک بیمارستان بصورت بلوک …………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۲-۱٫المان های عملکردی بیمارستان ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲-۲٫اصول اساسی تشکیلات بیمارستان  ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸
۵-۳٫تعیین و دسته بندی ترافیک ها  …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹
۵-۳-۱٫ترافیک در بخشها  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹
فصل ششم : مطالعات تطبیقی دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی
۶-۱٫بررسی نمونه های داخلی و خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱٫نمونه های داخلی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱-۱٫بیمارستان امام رضا (ع) ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳
۶-۱-۱-۲٫بیمارستان نمازی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۶-۱-۱-۳٫بیمارستان شفا ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۶-۱-۱-۴٫بیمارستان بهرامی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸
۶-۲٫نمونه های خارجی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۶-۲-۱٫بیمارستان سنت جیمز  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۶-۲-۲٫بیمارستان دانشگاه ملی اسلو ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۶-۲-۳٫مرکز تشخیص سرطان ربکا و جان مورز  …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
فصل هفتم : سازه
۷-۱٫سازه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
فصل هشتم : تاسیسات مکانیکی
۸-۱٫تاسیسات بیمارستان  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۴
فصل نهم : تاسیسات برقی
۹-۱٫بخش اعمال زایمان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۹-۲٫بخش بستری داخلی و جراحی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
۹-۳٫بخش های مراقبت ویژه ICU ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
فصل دهم : معرفی سایت و منطقه طراحی پروژه
۱۰-۱٫معرفی شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۱۰-۱-۱٫نام …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۱۰-۱-۲٫مردم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۱۰-۱-۳٫تاریخچه  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۵
۱۰-۲٫بناها و یادمان های تاریخی  ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
۱۰-۳٫جاذبه های طبیعی  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
هشت

۱۰-۴٫گردشگاه باباامان چشمه بش قارداش ………………………………………………………………………………………………………………….

۱۳۶
۱۰-۵٫مطالعات اقلیمی شهرستان بجنورد …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۶
فصل یلزدهم : برنامه فیزیکی
۱۱-۱٫برنامه فیزیکی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴۲
فصل دوازدهم : نتیجه گیری ۱۴۶
پیوست ها
منابع دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی
چکیده لاتین
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز آموزشی درمانی | مطالعات مرکز آموزشی درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شانزده − هفت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان