دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مجموعه توریستی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مجموعه توریستی

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مجموعه توریستی


دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی + فهرست جداول, نقشه ها
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                             صفحه

 

چکیده

مقدمه

فصل اول : مطالعات پایه طرح                                                               ۱                           

۱-۱- بررسی امکانات و روند رشد فیریکی و کالبدی شهر و محدوده مورد مطالعه                                                            ۲

۱-۱-۱-بررسی روند رشد فیزیکی شهر اردبیل                                                                             ۲

۱-۱-۲-بررسی امکان رشد کالبدی – حدود و جهات و مراحل توسعه شهر                                            ۴

۱-۱-۳-امکانات رشد فیزیکی شهر                                                                                           ۸

۱-۱-۴-جهات مختلف توسعه شهر                                                                                           ۹

۱-۱-۵-روند رشد فیزیکی محدوده مورد مطالعه                                                                           ۱۰

۱-۲- امکانات ارتباطی داخلی و خارجی زمین محدوده طرح                                                                                     ۱۱

۱-۲-۱-شبکه ارتباطی در مقیاس شهر                                                                                      ۱۱

۱-۲-۲-شبکه ارتباطی محدوده طرح و نحوه ارتباط و اتصال آن با شبکه شهری                                      ۱۵

۱-۳- قابلیت های تقسیم زمین به واحدهای شهری و موقعیت زمین طرح در طرحهای مصوب نظام ناحیه بندی در شهر ۱۶

۱-۴- بررسی شیب و شکل زمین                                                                                                         ۱۷

۱-۴-۱-شیب زمین در مقیاس شهر و سیستم کلی دفع آبهای سطحی شهر                                          ۱۷

۱-۴-۲-شیب و شکل زمین محدوده گردشگری اطراف دریاچه شورابیل                                                                        ۲۰

فصل دوم : جغرافیای استان اردبیل                                                       ۲۲

۲-۱- موقعیت                                                                                                                               ۲۴

۲-۲-تحولات زمین شناسی                                                                                                                                                      ۲۵

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی

۲-۳- آب و هوا                                                                                                                              ۲۶

۲-۳-۱-عوامل تشکیل دهنده آب و هوای استان اردبیل                                                                  ۲۶

۲-۳-۲-عرض جغرافیائی                                                                                                      ۲۷

۲-۳-۳-جریانات هوایی                                                                                                        ۲۷

۲-۳-۴-دریای خزر                                                                                                                 ۲۸

۲-۴- ناهمواریهای استان                                                                                                                  ۲۸

۲-۴-۱-سبلان                                                                                                                  ۲۹

۲-۴-۲-ارتفاعات باغرو                                                                                                         ۳۰

۲-۴-۳-کوههای تالش                                                                                                         ۳۰

۲-۵- حوزه آبریز و شبکه رودخانه ها                                                                                                       ۳۱

۲-۵-۱-حوزه آبریز خزر                                                                                                        ۳۱

۲-۵-۲-رود ارس                                                                                                                ۳۱

۲-۵-۳-بالها رود                                                                                                                ۳۲

۲-۶- دشت ها                                                                                                                                ۳۲

۲-۶-۱-دشت مغان                                                                                                                             ۳۳

۲-۶-۲-دشت مشگین شهر                                                                                                    ۳۳

۲-۶-۳-دشت اردبیل                                                                                                           ۳۳

۲-۶-۴-دشت خلخال                                                                                                          ۳۴

۲-۷- وی‍‍‍‍‍‍‍ژگیهای جمعیت استان اردبیل                                                                                                                                      ۳۴

۲-۷-۱- زندگی عشایری                                                                                                                                    ۳۵

۲-۷-۱-۱-ایل مهم استان                                                                                                                             ۳۵

۲-۷-۱-۲-مشاغل وتولیدات عشایر استان                                                                                                     ۳۶

۲-۸- تقسیمات سیاسی استان اردبیل                                                                                                     ۳۷

۲-۹- معادن استان                                                                                                                                                                ۳۸

۲-۱۰- قطب های گردشگری                                                                                                                                         ۳۸

۲-۱۰-۱-قطب توریستی سرعین                                                                                             ۳۸

۲-۱۱- شهرستان اردبیل                                                                                                                  ۴۱

۲-۱۱-۱-موقعیت و حدود شهرستان اردبیل                                                                                ۴۱

۲-۱۱-۲-سابقه تاریخی و وجه تسمیه شهرستان اردبیل                                                                  ۴۲

۲-۱۱-۳-موقعیت طبیعی                                                                                                     ۴۳

۲-۱۱-۴-آب و هوای اردبیل                                                                                                  ۴۵

۲-۱۱-۴-۱-آبهای اردبیل                                                                                                           ۵۲

۲-۱۱-۴-۱-۱-منابع آب                                                                                                ۵۳

۲-۱۱-۴-۱-۱-۱-بارشهای فصلی                                                                                      ۵۳

۲-۱۱-۴-۱-۱-۲-قنات ها و سرچشمه ها                                                                                ۵۴

۲-۱۱-۴-۱-۱-۳-سد ها وبندها                                                                                                                    ۵۴

۲-۱۱-۴-۱-۲-آبهای سطحی                                                                                           ۵۵

۲-۱۱-۴-۱-۲-۱-رود ارس یا آراز                                                                                      ۵۵

۲-۱۱-۴-۱-۳-آبهای راکد                                                                                              ۵۵

۲-۱۱-۴-۱-۳-۱-دریاچه شورابیل                                                                                     ۵۵

۲-۱۱-۴-۱-۳-۲-دریاچه نئور اردبیل                                                                                 ۵۷

۲-۱۱-۴-۱-۴-مصارف گوناگون آب                                                                                   ۵۷

۲-۱۱-۵- پوشش گیاهی و حیات جانوری اردبیل                                                                                                    ۵۸

۲-۱۱-۵-۱- پوشش گیاهی                                                                                                                           ۵۸

۲-۱۱-۵-۲- پوشش جانوری                                                                                                                        ۶۰

۲-۱۱-۶-ویژگیهای جمعیتی                                                                                                    ۶۰

۲-۱۱-۷-ویژگیهای اقتصادی و معیشتی در شهرستان اردبیل                                                                                              ۶۰                     ۲-۱۱-۷-۱-کشاورزی                                                   دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی                                                                   ۶۱

۲-۱۱-۷-۲-دامداری                                                                                                     ۶۲

۲-۱۱-۷-۳-صنایع دستی                                                                                                           ۶۳

۲-۱۱-۷-۴-صنایع ماشین                                                                                                              ۶۴

۲-۱۱-۸-ویژگیهای فرهنگی شهر اردبیل                                                                                                ۶۵

۲-۱۱-۸-۱-نهادهای فرهنگی در شهر اردبیل                                                                        ۶۵

۲-۱۱-۸-۲-بازیها و تفریحات سالم                                                                                    ۶۵

۲-۱۱-۸-۳-مراسم مذهبی در اردبیل                                                                                              ۶۶

۲-۱۱-۹-جاذبه های طبیعی و تاریخی اردبیل                                                                                     ۶۶

۲-۱۱-۹-۱-جاذبه های طبیعی                                                                                        ۶۶

۲-۱۱-۹-۲-جاذبه های تاریخی                                                                                        ۶۶

۲-۱۱-۱۰-راههای اردبیل                                                                                                                                       ۷۰

۲-۱۱-۱۰-۱-جاده های ارتباطی خارجی اردبیل                                                                                            ۷۰

۲-۱۱-۱۰-۱-۱-اردبیل-تبریز                                                                                                                        ۷۰

۲-۱۱-۱۰-۱-۲- اردبیل-آستارا                                                                                                                     ۷۰

۲-۱۱-۱۰-۱-۳-اردبیل – مشکین شهر                                                                                                           ۷۱

۲-۱۱-۱۰-۱-۴- اردبیل –خلخال                                                                                                                  ۷۱

۲-۱۱-۱۰-۲-شبکه ارتباطی شهرستان                                                                                                            ۷۱

۲-۱۱-۱۰-۲-۱- شبکه ارتباطی وضع موجود اردبیل                                                                                      ۷۱

فصل سوم : مبانی نظری طرح معماری                                                     ۷۲

۳-۱- مبانی نظری طرح معماری                                                                                                         ۷۳

۳-۲- عوامل مؤثر در طراحی                                                                                                               ۷۴

۳-۲-۱-ویژگی بومی و منطقه ای محیط                                                                                                ۷۴

۳-۲-۲-ویژگی  طبیعی محیط                                                                                                                        ۸۰

۳-۲-۲-۱-معماری واکولوژی                                                                                                                        ۸۳

۳-۲-۲-۲- فرهنگ واکولوژی                                                                                                                       ۸۵

۳-۲-۲-۳- معماری در محیط                                                                                                                         ۸۷

۳-۲-۲-۳-۱-محیطهای شهری                                                                                                                        ۸۸

۳-۲-۲-۳-۲-محیطهای عمومی واقع در محیط شهری                                                                                    ۸۹

۳-۲-۲-۳-۳-پیاده روی یک عنصر انسانی                                                                             ۹۰

۳-۴- معماری یعنی خلاقیت                                                                                                                          ۹۲

۳-۴-۱-زمینه های خلاقیت                                                                                                   ۹۴

۳-۴-۲-تخیل                                                                                                                   ۹۵

۳-۴-۳-نمایش ارزش – نظم و بی نظمی (تضاد)                                                                          ۹۶

۳-۵-حرکت از جزبه کل وکلبه جز                                                                                                                                         ۹۷

۳-۶-زمینه هایمعنی بخش به یک فرم وخلق یک اثر معماری                                                                                                  ۹۷

۳-۷- معماری ارگانیک                                                                                                                                                          ۹۸

فصل چهارم : برنامه ریزی فیزیکی طرح مجموعه توریستی شورابیل                                      ۱۰۲            

۴-۱- مقدمه                                                                                                                                 ۱۰۳

۴-۲- اصول مبانی کلی در برنامه ریزی فیزیکی                                                                                                     ۱۰۶

۴-۳- اصول و مبانی برنامه ریزی فیزیکی سایت                                                                                         ۱۰۷

۴-۴- ارائه سطوح و معیارهای طرح ریزی کاربریهای مجموعه                                                                                          ۱۰۹

۴-۴-۱-فضاهای اقامتی و پذیرائی                                                                                           ۱۰۹

۴-۴-۱-۱-کابری هتل                                                                                                         ۱۰۹

۴-۴-۱-۲-کاربری کمپینگ                                                                                                  ۱۱۲

۴-۴-۱-۳-کاربری رستوران                                                                                                   ۱۱۳

۴-۵- فضاهای فرهنگی                                                                                                                    ۱۱۴

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی

۴-۵-۲-کاربری کتابخانه                                                                                                      ۱۱۴

۴-۵-۳-کاربری سینما و سالن چند منظوره                                                                                ۱۱۶

۴-۶- کاربری فضاهای تفریحی                                                                                                           ۱۱۸

۴-۶-۱-کاربری شهربازی                                                                                                      ۱۱۸

۴-۶-۲-کاربری بازیهای فکری و کامپیوتری                                                                                ۱۱۹

۴-۶-۳-کاربری باغ وحش                                                                                                     ۱۲۰

۴-۷- کاربری پارکینگ (حاشیه ای ، عمومی ، پارک سوار)                                                                             ۱۲۱

۴-۸- کاربری ورزشی                                                                                                                       ۱۲۲

۴-۹- کاربری تجاری                                                                                                                       ۱۲۵

۴-۱۰- کاربری پارک و فضای آزاد                                                                                                       ۱۲۶

۴-۱۱- کاربری پارک جنگلی                                                                                                              ۱۲۸

۴-۱۲- کاربری مذهبی                                                                                                                     ۱۲۹

۴-۱۳- کاربری درمانی                                                                                                                     ۱۲۹

فصل پنجم : ضوابط و مقررات طرح                                                                                ۱۳۱

۵-۱- کاربری اقامتی و پذیرائی (هتل و رستوران)                                                                                     ۱۳۲

۵-۲- کاربری کمپینگ                                                                                                                    ۱۳۲

۵-۳- کاربری تفریحی (شهربازی)                                                                                                        ۱۳۳

۵-۴- کاربری تجاری                                                                                                                       ۱۳۳

۵-۵- کاربری پارک و فضای آزاد                                                                                                         ۱۳۴

۵-۶- کاربری مذهبی                                                                                                                       ۱۳۴

۵-۷- کاربری فرهنگی                                                                                                                     ۱۳۴

۵-۸- کاربری کتابخانه                                                                                                                     ۱۳۵

۵-۹- کاربری سینما و سالن چند منظوره                                                                                                                       ۱۳۵

دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی

۵-۱۰- کاربری مرکز تحقیقات علمی                                                                                                       ۱۳۶

۵-۱۱- کاربری سالن بازیهای فکری و کامپیوتری                                                                                                   ۱۳۶

۵-۱۲- کاربری مجتمع ورزشی                                                                                                           ۱۳۶

۵-۱۳- کاربری اداری (مدیریت)                                                                                                         ۱۳۷

۵-۱۴- کاربری تفریحی (غرفه های سرگرمی)                                                                                             ۱۳۷

۵-۱۵- کاربری نمایشگاه  گل و گیاه                                                                                                        ۱۳۷

۵-۱۶- کاربری درمانی                                                                                                                     ۱۳۷

۵-۱۷- کاربری رستوران                                                                                                                   ۱۳۸

فصل ششم : پوشش خاکی و گونه های گیاهی محدوده طرح                                                           ۱۳۹

۶-۱- مقدمه                                                                                                                                 ۱۴۰

۶-۱-۱-هدف                                                                                                                    ۱۴۰

۶-۱-۲-روش کار                                                                                                               ۱۴۱

۶-۱-۲-۱-موقعیت جغرافیائی و ارتباطات                                                                                   ۱۴۲

۶-۱-۲-۲- وضعیت اقلیمی و هوا شناسی منطقه                                                                                                      ۱۴۲

۶-۱-۲-۳-زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک محدوده دریاچه شورابیل                                                                  ۱۴۵

۶-۲-پوشش خاکی                                                                                                                                                                  ۱۴۹

۶-۲-۱- آبرفت دشت سیلابی رود خانه بالخلی                                                                                                        ۱۴۹

۶-۲-۲- یافته های بررسی های ژئوتکنیک محل                                                                                                     ۱۵۰

۶-۳- فضای سبز                                                                                                                                                                      ۱۵۲

۶-۳-۱- بررسی فضا های سبز موجوداطراف شورابیل                                                                                             ۱۵۲

۶-۳-۲-تلفیق اطلاعات موجودنتیجه گیری وپیشنهادات                                                                                           ۱۵۷

۶-۳-۳-گونه های گیاهی سازگار منطقه                                                                                                 ۱۰۶

 

فصل هفتم : نمونه ها و مصادیق                                                                                                      ۱۶۲

۷-۱-هتل ساحلی جومیرا وبرج العرب (دوبی)                                                                                                                        ۱۶۳

۷-۲- مرکز فرهنگی جیبائودر نومئا                                                                                                                                        ۱۶۵

فصل هشتم : تحلیل سایت                                                                    ۱۶۷

۸-۱- موقعیت دریاچه شورابیل نسبت به شهر اردبیل                                                                                                                ۱۶۸

۸-۲- نحوه استقرار سایت در کناره دریاچه شورابیل                                                                                                               ۱۶۹

۸-۳- نحوه دسترسی به سایت                                                                                                                                                ۱۷۰

۸-۴- توپو گرافی سایت                                                                                                                                                        ۱۷۱

۸-۵- جهت تابش خورشید وبادهای غالب                                                                                                                             ۱۷۲

۸-۶- دیدهای مختلف سایت                                                                                                                                                 ۱۷۳

فصل نهم : معرفی پروژه                                                                                                            ۱۷۴

۹-۱- روند طراحی                                                                                                                            ۱۷۵

۹-۲- ایده طراحی                                                                                                                                                                 ۱۷۶

۹-۳- تندیس گری با نور                                                                                                                                                       ۱۷۷

۹-۴- بیان طراحی                                                                                                                             ۱۷۸

۹-۵- برنامه ریزی فیزیکی                                                                                                                                                       ۱۸۰

۹-۶- سازه                                                                                                                                   ۱۸۱

۹-۷- تاسیسات                                                                                                                             ۱۸۲

۹-۸-تاسیسات الکتریکی                                                                                                                                                         ۱۸۳

۹-۹- جمع آوری آبهای سطحی                                                                                                          ۱۸۴

۹-۱۰- طرح پیشنهادی سیستم آتش نشانی اطفای حریق                                                                                                          ۱۸۴

۹-۱۱- معرفی پروژه و نقشه های آن                                                                                                                   دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مجموعه توریستی تفریحی | مجموعه توریستی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

بیست − 13 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

24,000 تومان