دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز مذهبی فرهنگی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز مذهبی فرهنگی

دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز “مذهبی – فرهنگی” با رویکرد احیاء هویت انسانی


دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی + تصاویر بنا + منابع + سربرگ
فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                            صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………۱

فصل اول: کلیات

۱-۱ بیان مسئله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۲

۱- ۲ هدف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲

۱- ۳ اهمیت موضوع  …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳

۱- ۴ سابقه پژوهش های انجام شده در زمینه موضوع پروژه  ……………………………………………………….. ۴

۱- ۵ روش تحقیق و چگونگی انجام آن  ……………………………………………………………………………………….. ۴

۱- ۶ محل سایت و اهمیت انتخاب آن  ………………………………………………………………………………………….. ۵

۱- ۷ برنامه فیزیکی کلی  ……………………………………………………………………………………………………………… ۵

فصل دوم: مطالعات پایه

۲-۱ مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

۲-۱-۱ معماری و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲- ۱-۲ معماری مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۳ مکان مذهبی……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۲ مسجد……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۳ فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۳-۱معماری و فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۳-۲ معماری فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

فصل سوم: مطالعات کاربردی

۳-۱ مفاهیم اصلی روند شکل گیری و تکامل عملکرد……………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۱ اصول معماری مرکز مذهبی – فرهنگی………………………………………………………………………………. ۲۲

۳-۱-۲ معماری و ساختمان مرکز مذهبی – فرهنگی……………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲ بررسی تغییر روند معماری مراکز مذهبی فرهنگی و انواع آن…………………………………………….. ۲۳

۳-۲-۱ کعبه…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۳-۲-۲ مسجد النبی (ع)……………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

۳-۲-۳ معماری و انواع فضاهای عملکردی……………………………………………………………………………………. ۲۵

۳-۲-۴ تاریخچه سیر و تحول معماری مسجد………………………………………………………………………………. ۲۸

۳-۲-۵ مساجد ایرانی در سه بازه زمانی متفاوت…………………………………………………………………………… ۳۰

۳-۳ تنوع در معماری مراکز مذهبی فرهنگی در دنیا…………………………………………………………………. ۳۷

۳-۴ مقایسه سبک معماری مسجد با معابد…………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۴-۱ تفاوت های معماری مسجدبا معابد دیگر ادیان………………………………………………………………….. ۳۹

۳-۴-۲ مسجد و کلیسا…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

۳-۴-۳ بررسی چند نمونه کلیسا………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۳-۵ بررسی نمونه های موردی………………………………………………………………………………………………………. ۴۱

۳-۵بررسی نمونه های موردی داخلی……………………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۵-۱-۱ نمازخانه پارک لاله………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

۳-۵-۱-۲ مسجد دانشگاه تهران…………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۳-۵-۱-۳ مسجد حضرت امیر (ع)………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۵-۱-۴ مسجد الغدیر………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

۳-۵-۱-۵ مسجد جامع شهرک قدس……………………………………………………………………………………………. ۵۷

۳-۵-۱-۶ مجموعه نیاوران……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

۳-۵-۱-۷ کانون توحید…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۴

۳-۵-۲ بررسی نمونه های موردی خارجی…………………………………………………………………………………….. ۶۸

۳-۵-۲مسجد ملک فیصل در پاکستان……………………………………………………………………………………. ۶۸

۳-۵-۲۲ کلیسای رونشان در فرانسه………………………………………………………………………………………….. ۷۰

۳-۵-۲۳ مسجد شهر رم…………………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

۳-۵-۲۴ مسجد ملی مالزی………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی

فصل چهارم: مطالعات عملکردی

۴-۱ استانداردها و ظوابط عام………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

۴-۱-۱کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۴-۱-۱-۱ سیمای شهری مرکز مذهبی……………………………………………………………………………………………. ۸۰

۴-۱-۱-۲ نور طبیعی……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۱-۱-۲-۱ نور فضا های داخلی……………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۴-۱-۱-۲-۲ نور و فضا های شهری………………………………………………………………………………………………… ۸۱

۴-۱-۱-۳ اتسانی کردن ساختمان مرکز مذهبی……………………………………………………………………………. ۸۲

۴-۱-۱-۴ شاخصه های مرکز مذهبی……………………………………………………………………………………………… ۸۲

۴-۱-۱-۵ مقیاس انسانی………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲ اصول کلی در طراحی مراکز مذهبی…………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲-۱ معماری عملکردی مراکز مذهبی……………………………………………………………………………………. ۸۳

۴-۱-۲-۲ جهت قبله……………………………………………………………………………………………………………………… ۸۳

۴-۱-۲-۳ آستانه ورود به شبستان……………………………………………………………………………………………….. ۸۴

۴-۱-۲-۴ وضو خانه………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

۴-۱-۲-۵ آستانه ورود به مسجد و صحن……………………………………………………………………………………… ۸۵

۴-۲ توصیه های طراحی در راستای ظوابط واجب الاجرا……………………………………………………………….. ۸۶

۴-۲-۱ صرفه جویی آب در معماری منظر………………………………………………………………………………………. ۸۷

۴-۳ استاندارد ها وابعاد انسانی……………………………………………………………………………………………………… ۸۸

۴-۴ تعیین جهت قبله…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

۴-۵ تعیین مساحت شبستان وصحن……………………………………………………………………………………………. ۹۵

۴-۶ الزامات ساختمان اداری…………………………………………………………………………………………………………. ۹۷

۴-۷ الزامات کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۷-۱ فضاهای کتابخانه……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۷-۲ معماری کتابخانه های آینده………………………………………………………………………………………………. ۹۸

۴-۸ الزامات چایخانه یا تریا…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۹ مطالعات سازه و مصالح………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰

۴-۹-۱ توصیه های سازه ای…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

۴-۱۰ تاسیسات……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳

۴-۱۰-۱ تأسیسات حرارتی- برودتی و بهداشتی ساختمان……………………………………………………………. ۱۰۳

۴-۱۱ تجزیه و تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۴-۱۱-۱ معرفی استان وشهر انتخابی سایت……………………………………………………………………………………. ۱۰۵

۴-۱۱-۲ تجزیه وتحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴

 

فصل پنجم: طراحی

۵-۱ : مبانی نظری طراحی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۱ رمز پردازی در مراکز مذهبی و به ویژه مسجد……………………………………………………………………. ۱۱۸

۵-۱-۲ رابطه بین صورت و معنا در معماری (نگاهی به فلسفه وجود ملاصدرا)………………………………. ۱۲۳

۵-۱-۳ بررسی آثار وجودی مرکز مذهبی و تاثیراتشان…………………………………………………………………. ۱۲۸

۵-۱-۳-۱ شهر دینی با نگاه فرهنگ……………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۵-۱-۳-۲ سه دیدگاه نظری در باب مداخلات……………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۵-۱-۴ اهداف نظری طرح………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۵-۱-۴-۱  اهداف خرد نظری طرح…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۵-۱-۴-۲  اهداف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۵-۱-۵  اصول حاکم بر طرح…………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۵-۲  ارائه برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۳

۵-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی کلی……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی با محاسبات ابعاد و متراژ بر اساس استانداردها………………………………… ۱۳۳

۵-۲-۲-۱  ارائه برنامه فیزیکی مرکز مذهبی ( مسجد )…………………………………………………………………. ۱۳۳

۵-۲-۲-۲  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان کتابخانه……………………………………………………………………….. ۱۳۴

۵-۲-۲-۳  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان مرکز محله……………………………………………………………………. ۱۳۴

۵-۲-۲-۴  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان های کوچه هنر……………………………………………………………… ۱۳۵

۵-۲-۲-۵  ارائه برنامه فیزیکی ساختمان اداری……………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۳  معرفی روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵

۵-۳-۱  کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

۵-۳-۲  کانسپت……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۶

۵-۳-۳  گزینه های حجمی پیشنهادی…………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۵-۴  ارائه مدارک و نقشه های طرح………………………………………………………………………………………………. ۱۳۷

۵-۴-۱  تصاویر شبیه سازی و نقشه های طرح………………………………………………………………………………. ۱۳۷

فهرست منابع……………..دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی…………………………………………………………………۱۶۳

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله مرکز مذهبی فرهنگی | مرکز مذهبی فرهنگی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

11,000 تومان