رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره | رساله هتل

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره | رساله هتل

رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره | رساله هتل


رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره + تحلیل سایت + منابع + تمامی برگه های رساله

فهرست مطالب رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره
صفحه عنوان
۱ چکیده رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره……………………………………………………………..
·        طرح مسئله
·       بخش اول ( شناخت مطالعه )
·       فصل اول : شناخت موضوع
۹ ·        ۱-۱ دلایل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………….
۹ ·        ۲-۱ ماهیت و مقیاس پروژه ……………………………………………………………………………
۹ ·        ۳-۱ ظرفیت گردشگری کشور………………………………………………………………………..
۹ ·        ۴-۱ تعریف جهانگردی و انواع آن…………………………………………………………………..
۱۰ ·        ۵-۱ انواع جهانگردی…………………………………………………………………………………….
۱۰ ·        ۱-۵-۱ ) جهانگردی داخلی…………………………………………………………………………….
۱۲ ·        ۲-۵-۱ ) جهانگردی خارجی…………………………………………………………………………..
۱۳ ·        ۶-۱ زمینه تاریخی جهانگردی………………………………………………………………………….
۱۵ ·        ۷-۱ شکل گیری بنیادهای توریستی در جهان……………………………………………………..
۱۶ ·        ۸-۱ فوائد جهانگردی…………………………………………………………………………………….
۱۶ ·        ۱-۸-۱) فرهنگی و اجتماعی…………………………………………………………………………..
۱۷ ·        ۲-۸-۱ ) اقتصادی…………………………………………………………………………………………
۱۸ ·        ۹-۱ انواع هتل………………………………………………………………………………………………
۲۰ ·        ۱۰-۱ انواع هتل بر حسب ستاره……………………………………………………………………….
فصل دوم : شناخت استان قزوین  

( مطالعا ت اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی ، جمعیتی )

۲۵ ·        ۱-۲   تاریخچه پیدایش شهر قزوین……………………………………………………………………..
۲۷ ·        ۲-۲   جایگاه ایران در صنعت توریسم و اهمیت احداث تاسیسات جهانگردی……………..
۲۷ ·        ۳-۲   جایگاه قزوین در صنعت توریسم………………………………………………………………..
۲۷ ·        ۴-۲ درآمد ارزی ایران از صنعت توریسم …………………………………………………………..
۲۸ ·        ۵-۲ آثار تاریخی ثبت شده شهر قزوین……………………………………………………………….
۲۹ ·        ۶-۲   راه های ارتباطی قزوین …………………………………………………………………………..
۲۹ ·        ۱-۶-۲ ) محورهای عمده استان ………………………………………………………………………..
۲۹ ·        ۷-۲   اوضاع اقتصادی شهر قزوین ………………………………………………………………………
۳۰ ·        ۸-۲ صنایع و معادن استان …………………………………………………………………………………
۳۱ ·        ۹-۲ ابعاد کمی جمعیت منطقه   ……………………………………………………………………….
فصل سوم : شناخت بستر طرح

( مطالعات اقلیمی ، جغرافیایی و طبیعی منطقه )

۳۴ ·        ۱-۳ تاثیر اقلیم در صنعت گردشگری و جهانگردی ………………………………………………
۳۴ ·        ۲-۳ زمینه های اقتصادی ………………………………………………………………………………….
۳۵ ·        ۳-۳   رطوبت ………………………………………………………………………………………………..
۳۶ ·        ۴-۳   یخبندان   ……………………………………………………………………………………………..
۳۶ ·        ۵-۳     مخاطرات طبیعی …………………………………………………………………………………..
۳۶ ·        ۱-۵-۳ )   زلزله. ……………………………………………………………………………………………..
۳۶ ·        ۲-۵-۳ ) سیلاب ها………………………………………………………………………………………….
۳۷ ·        ۶-۳   مطالعات اقلیمی ………………………………………………………………………………………
۳۷ ·        ۱-۶-۳ ) اقلیم آب و هوا………………………………………………………………………………….
۳۷ ·        ۲-۶-۳ ) بادهای غالب …………………………………………………………………………………….
۳۸ ·        ۳-۶-۳ ) بارش……………………………………………………………………………………………….
۳۸ ·        ۷-۳   ناهمواری……………………………………………………………………………………………….
۳۸ ·        ۱-۷-۳ ) توپوگرافی و شیب های اصلی و مؤثر در شهر………………………………………….
۳۹ ·        ۸-۳ موقعیت جغرافیایی استان……………………………………………………………………………
۴۰ ·        ۹-۳ ویژگی های اقلیمی و تاثیر آن در طراحی……………………………………………………..
۴۱ ·        ۱۰-۳ تقسیمات اقلیمی استان……………………………………………………………………………..
۴۱ ·        ۱-۱۰-۳ ) اقلیم نیمه خشک فراسرد……………………………………………………………………
۴۱ ·        ۲-۱۰-۳ ) اقلیم نیمه خشک سرد …………………………………………………………………….
۴۲ ·        ۳-۱۰-۳ اقلیم نیمه مرطوب سرد و مدیترانه ای ……………………………………………………..
۴۲ ·        ۴-۱۰-۳ ) اقلیم سرد و خشک …………………………………………………………………………..
۴۲ ·        ۱۱-۳ بادهای استان…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : مبانی نظری و تئوری طرح
۴۶ ·        ۱-۴ مبانی نظری………………………………………………………………………………………………
۴۶ ·        ۲-۴ روابط فرم عملکرد و زیبایی………………………………………………………………………..
۵۰ ·        ۳-۴ تعریف سبک……………………………………………………………………………………………
۵۱ ·        ۱-۳-۴ ) معماری مدرن…………………………………………………………………………………….
۵۳ ·        ۲-۳-۴ ) ریشه های معماری مدرن………………………………………………………………………
۵۴ ·        ۳-۳-۴ ) بررسی زیبائی شناسی معماری مدرن……………………………………………………….
۵۹ ·        ۴-۴ اصول حاکم بر طراحی……………………………………………………………………………..
۶۰ ·        ۵-۴ تدوین اهداف…………………………………………………………………………………………..
۶۱ ·        ۶-۴ معیارهای طراحی………………………………………………………………………………………
فصل پنجم : تدوین اصول و ضوابط و معیارهای طراحی
۶۵ ·        ۱-۵ ظوابط و استانداردهای هتل………………………………………………………………………..
۷۷ ·        ۲-۵ انواع هتل………………………………………………………………………………………………..
۷۸ ·        ۳-۵ متل ها…………………………………………………………………………………………………….
۸۰ ·        ۴-۵ بررسی استانداردها و ظوابط طراحی……………………………………………………………..
۸۰ ·        ۵-۵ انواع توریسم……………………………………………………………………………………………
۸۰ ·        ۶-۵ سازمان هتل…………………………………………………………………………………………….
فصل ششم : سازه و تاسیسات
۱۱۶ ·        ۱-۶ سازه……………………………………………………………………………………………………….
۱۱۶ ·        ۱-۱-۶ ) شناخت سازه و پیشنهاد نوع سازه……………………………………………………………
۱۱۷ ·        ۲-۱-۶ ) مقایسه سیستم ها ی سازه ای………………………………………………………………….
۱۱۸ ·        ۲-۶ شناخت شرایط داخلی و انتخاب تاسیسات…………………………………………………….
۱۱۸ ·        ۱-۲-۶ )سیستم تخلیه آب باران………………………………………………………………………….
۱۱۹ ·        ۳-۲-۶ ) حفاظت و ایمنی در برابر آتش سوزی……………………………………………………..
۱۲۰ ·        ۳-۲-۶ ) حمل و نقل و آسانسور…………………………………………………………………………
۱۲۱ ·        ۴-۲-۶ ) سیستم توزیع برق………………………………………………………………………………..
فصل هفتم : بررسی نمونه های موجود
۱۲۴ ·        ۱-۷ نقشه هتل و سطوح مورد نیاز………………………………………………………………………..
۱۲۶ ·        ۲-۷ نمونه     هتل………………………………………………………………………………………………
۱۲۶ ·        ۳-۷ بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های داخلی و خارجی………………………………………….
۱۲۷ ·        ۱-۳-۷ ) نمونه های خارجی……………………………………………………………………………..
۱۳۷ ·        ۲-۳-۷ ) نمونه های داخلی………………………………………………………………………………..
۱۴۵ ·        ۴-۷ فضاهای لازم در طراحی یک هتل………………………………………………………………..
·       بخش دوم : طراحی ( مداخله )
فصل اول : بررسی کالبدی سایت  
۱۵۱ ·        ۱-۱   بررسی کالبدی سایت………………………………………………………………………………
۱۵۲ ·        ۱-۱- ۱) بررسی زیست محیطی سایت……………………………………………………………….
۱۵۴ ·        ۲-۱   تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………..
۱۵۷ ·        ۳-۱ دلایل انتخاب سایت………………………………………………………………………………….
فصل دوم : معرفی تئوری طرح
۱۶۳ ·        ۱-۲ روند طراحی…………………………………………………………………………………………….
۱۶۴ ·        ۲-۲ شکل گیری خطوط اولیه…………………………………………………………………………….
۱۶۴ ·        ۳-۲  رده پای ایده و کانسپت و خوانایی آن در بنا…………………………………………………
۱۶۵ ·        ۴-۲ معرفی تئوری طرح……………………………………………………………………………………
فصل سوم : طرح ها و نقشه ها
۱۸۲ منابع و مآخذ رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجموعه اقامتی توریستی هتل ۳ ستاره | رساله هتل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان