رساله خانه مد و لباس | مطالعات کامل خانه مد و لباس

(دیدگاه 1 کاربر)
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله خانه مد و لباس | مطالعات کامل خانه مد و لباس

رساله خانه مد و لباس | مطالعات خانه مد و لباس


رساله خانه مد و لباس + تحلیل سایت+ تصاویر کانسپت طرح و راندو روند طراحی + ۱۸۸ صفحه

بخش اول (شناخت) رساله خانه مد و لباس
فصل اول (پیشگفتار)
۱-۱ مقدمه رساله خانه مد و لباس ۳
۱-۲ علت انتخاب موضوع ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت انجام پروژه ۶
۱-۴ روش گردآوری اطلاعات ۷
فصل دوم (شناخت پیشینه ی موضوع پوشاک)
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ پوشاک و تاریخ تمدن ۱۰
۲-۳ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم باستان ۱۴
۲-۳-۱ دنیای باستان ۱۵
۲-۳-۲ بین النهرین ۱۵
۲-۳-۳ بابل ۱۶
۲-۳-۴ آشور ۱۸
۲-۴ بررسی اجمالی تاریخ پوشاک مردم ایران زمین ۱۸
۲-۵ بررسی اجمالی تاریخ پارچه ۲۵
۲-۵-۲ ایران زمین ۲۷
۲-۵-۳ تاریخچه رنگرزی ۳۰
۲-۶ تاریخ مد ۳۳
فصل سوم (شناخت موضوع و مفاهیم وابسته)
۳-۱ مقدمه ۳۶
۳-۲ شناخت موضوع ۳۶
۳-۲-۱پوشاک و مدرنیته ۳۶
۳-۲-۲ نگاهی اجمالی بر مهم ترین کارکردهای لباس ۳۷
۳-۲-۳ فرهنگ طراحی لباس و اهداف آموزش دانشگاهی آن در ایران ۳۸
۳-۲-۴ عوامل موثر در تغییر و تحول فرم پوشاک ۴۰
۳-۲-۴-۱ عوامل اجتماعی و اقتصادی ۴۰
۳-۲-۴-۲ عوامل فرهنگی ۴۱
۳-۲-۴-۳ عوامل اقلیمی ۴۳
۳-۲-۵ طراحی پارچه ۴۴
۳-۳ شناخت مفاهیم وابسته به موضوع ۴۶
۳-۳-۱ باستان شناسی ۴۶
۳-۳-۲ سیاست و قدرت ۴۶
۳-۳-۳ جامعه شناسی ۴۷
۳-۳-۴روان شناسی ۴۸
۳-۳-۴-۱ تعاریف به کار رفته در روان شناسی از فضای معماری ۴۹
۳-۳-۴-۱-۱ ادراک محیطی ۴۹
۳-۳-۴-۱-۲ تاثیر ویژگی های محیط پیرامون ۵۰
۳-۳-۴-۱-۳٫مفهوم بار محیطی ۵۰
۳-۳-۴-۱-۴ فشار روانی محیط ۵۱
۳-۳-۴-۱-۵ فضای شخصی ۵۲
۳-۳-۴-۱-۶ قلمرو گرایی ۵۲
۳-۳-۴-۱-۷ قلمروگرایی و خلوت گزینی ۵۳
۳-۳-۴-۱-۸ ازدحام ۵۳
رساله خانه مد و لباس فصل چهارم (معماری و طراحی لباس)
۴-۱ مقدمه ۵۶
۴-۲ معماری و طراحی لباس ۵۶
۴-۳ خصوصیات فضا ۵۷
۴-۳-۱ رویکرد روان شناسی ۵۷
۴-۳-۲ رهیابی در فضا ۵۷
۴-۳-۳ محیط پیرامون ۵۸
۴-۳-۴ فضای شخصی و ضوابط آن ۵۹
۴-۳-۵ متغیرهایی که بر فضای شخصی اثر می‌گذارند ۶۰
۴-۳-۶ ویژگی های خاص محیط اطراف ۶۰
۴-۳-۷ ویژگی های فضایی خلوت گزینی ۶۱
۴-۳-۸ آیا مردان و زنان به شکلی متفاوت به ازدحام واکنش نشان می‌دهند؟ ۶۱
۴-۳-۹ تعدیل کننده های اثرات تراکم ۶۲
۴-۳-۱۰ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن ۶۲
۴-۳-۱۱ محیط کار و ارتباط در سازمانهای کاری ۶۲
۴-۳-۱۲ سروصدا ۶۳
۴-۳-۱۳ محیط طبیعی ۶۴
۴-۳-۱۴ نور ۶۵
۴-۳-۱۵ رنگ ۶۶
۴-۳-۱۶ گذار مختصری بر فشار روانی و عوارض آن ۶۷
۴-۴ عناصر و اجزا ۶۷
۴-۴-۱ ورودی ۶۷
۴-۴-۲ بازشو ها ۶۹
۴-۴-۳ نمای ساختمان ۶۹
۴-۴-۴ فضا های همگانی ۷۰
۴-۴-۵ اتاق ها ۷۰
۴-۴-۶ دفاتر مقامات ۷۰
۴-۴-۷ فضا های استراحت ۷۱
۴-۴-۸ مکان هایی به عنوان انبار وسایل ۷۱
۴-۴-۹ پلکان و آسانسور ۷۱
۴-۴-۱۰ مبلمان ۷۲
۴-۵ ویژگی معماری برای مجموعه ی طراحی لباس (نتیجه) ۷۳
فصل پنجم (معرفی نمونه موردی)
۵-۱ مقدمه ۷۶
۵-۲ سالن طراحی لباس در بلگراد ۷۷
۵-۳ پاویلیون هنر سیار شانل ۸۱
۵-۴ مرکز رسانهای و طراحی لباس واکو ۹۱
فصل ششم ( شناخت بستر و عوامل محیطی)
۶-۱ تهران ۱۰۲
پایانه‌های مسافربری : ۱۰۴
راه‌آهن: ۱۰۴
متروی تهران : ۱۰۵
۶-۲ تاریخچه ۱۰۶
۶-۲-۱ تهران قدیم ۱۰۶
۶-۲-۳ دروازه‌ها و محلات تهران ۱۰۷
۶-۲-۳ تهران پس از انقلاب ۱۱۰
۶-۳ جغرافیا ۱۱۱
۶-۳-۱ بررسی موقعیت جغرافیایی تهران ۱۱۱
۶-۳-۲ کلیات تحول کالبدی تهران ۱۱۲
۶-۳-۳ بررسی وضعیت طبیعی تهران ۱۱۲
۶-۳-۴ زمین شناسی و مقاومت خاک ۱۱۳
۶-۳-۵ جهت قبله ۱۱۴
۶-۳-۶ گسلهای اصلی و لرزه زا در تهران (‌با طول بیشتر از ۱۰ کیلومتر ) ۱۱۴
۶-۴ اقلیم ۱۱۹
۶-۴-۱ درجه حرارت ۱۲۳
۶-۴-۲ جهت و سرعت باد ۱۲۳
۶-۴-۳ بارندگی و رطوبت ۱۲۶
۶-۴-۴ تابش خورشید ۱۲۶
بخش دوم (طراحی)
فصل اول مبانی نظری
۱-۱ مقدمه ۱۳۰
۱-۲ مبانی نظری ۱۳۰
۱-۲-۱ مبانی طراحی بر اساس تفاوت های فردی در شکل دهی نقشه شناختی ورهیابی ۱۳۰
۱-۲-۲ محیط پیرامون ۱۳۰
۱-۲-۳ جنسیت و روابط در تراکم بالا ۱۳۱
۱-۲-۴ نحوه ی برخورد با تراکم ۱۳۳
۱-۲-۵ سروصدا ۱۳۳
۱-۲-۶ نور ۱۳۴
۱-۲-۷ رنگ ۱۳۵
۱-۲-۸ طراحی برای افزایش رضایتمندی شغلی ۱۳۶
۱-۲-۹ طبیعت ۱۳۷
فصل دوم (برنامه ریزی فیزیکی)
۲-۱ مقدمه ۱۳۹
۲-۲ برنامه ریزی فیزیکی ۱۳۹
فصل سوم (ضوابط و تاسیسات)
۳-۱ مقدمه ۱۴۴
۳-۲ ضوابط و استاندارد های طراحی ۱۴۴
۳-۲-۱ سالن طراحی ۱۴۴
۳-۲-۲ سالن دوخت ۱۴۷
۳-۲-۳ عکاسی ۱۴۸
۳-۲-۴ سالن انتظار یا لابی ۱۴۹
۳-۲-۵ کافه تریا ۱۵۰
۳-۲-۶ سالن نمایش ۱۵۱
۳-۲-۷ بخش اداری ۱۵۹
۳-۲-۸ انبار ۱۶۲
۳-۲-۹ پارکینگ ۱۶۲
۳-۳ سازه و تاسیسات ۱۶۴
۳-۳-۱ مزایای سازه بتنی ۱۶۴
۳-۳-۲ معرفی و شناسایی انواع سیستمهای تهویه مطبوع ۱۶۵
۳-۳-۳ سیستم تهویه مطبوع در نظر گرفته شده برای مجموعه   ۱۶۶   رساله خانه مد و لباس
۳-۳-۳-۱ دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۶
۳-۳-۳-۲ محاسن و معایب دستگاه شستشو دهنده هوا ۱۶۷
بخش سوم ( طرح)
فصل اول (بستر پروژه)
۱-۱ محل و نقشه ی سایت ۱۷۰
۱-۲ تحلیل سایت ۱۷۲
فصل دوم (روند طراحی)
۲-۱ روند طراحی ۱۷۵
فصل سوم (نقشه ها)
۳-۱ نقشه ها ۱۸۴
رساله خانه مد و لباس۱۸۸

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 4.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
0
1
0
0
0
 1. در تاریخ پاسخ

  من این رساله رو تهیه کردم اما به جای ۱۸۸ ۱۸۴ صفحه س و منابع آخرشو نداره اگه مشه راهنمایی کنین مهمه برام منابع.

  • پروژه معمار

   مدیر

   در تاریخ

   سلام خانم مهندس
   سپاسگذاریم از ارائه دیدگاه هتان. متاسفانه این رساله فاقد منابع می باشد.
   اما در ارشیو پروژه معمار چندین منبع به صورت مقاله و کتب در رابطه با این موضوع موجود می باشد که میتوانید از بخش پشتیبانی درخواست نمایید تا ان را به عنوان اشانتیون برای شما ارسال نمایند!
   این منابع به درخواست شما برای شما ارسال گردید.
   در رابطه با تعداد صفحات رساله نیز یک تصویر ارسال گردید. شما می بایست فونت رساله را تهیه و بر روی سیستم خود نصب نمایید عدم نصب فونت مطلوب باعث بهم ریختگی رساله می شود. و تعداد صفحات ان کمتر یا بیشتر از حالت طبیعی به نظر خواهد رسید.
   ر . میرفخاری (: پشتیبان شماره ۸

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده + سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

10,000 تومان