مطالعات اماده خانه معمار | رساله اماده خانه معمار

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات اماده خانه معمار | رساله اماده خانه معمار

مطالعات اماده خانه معمار | رساله اماده خانه معمار


مطالعات اماده خانه معمار + سربرگ فارسی و انگلیسی + مقدمه فارسی و انگلیسی + منابع و برگه های تقدیر

فهرست مطالب مطالعات اماده خانه معمار :
عنوان صفحه
فصل اول : تعاریف و مفاهیم اولیه
۱-۱- تعریف معماری…………………………………………………………………………………………………………………………۱
۱-۲- معمار کیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………….۱
۱-۳- کلام معمار……………………………………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۴- تاریخ معماری…………………………………………………………………………………………………………………………..۲
فصل دوم : مطالعات مقدماتی( بررسی و شناخت بستر طرح)
۲-الف- موقعیت جغرافیایی خلیج فارس………………………………………………………………………………………………..۴
۲-ب- موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای طبیعی استان هرمزگان…………………………………………………………………۵
۲-ب-۱- موقعیت و وسعت…………………………………………………………………………………………………………۵
۲-ب-۲- شرایط اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………۵
۲-ب-۳- شرایط اقلیمی بندرعباس و ساختمان……………………………………………………………………………….۷
۲-ب-۴- طراحی در اقلیم گرم و مرطوب……………………………………………………………………………………۱۱
۲-ب-۵- ناهمواریها…………………………………………………………………………………………………………………۱۱
۲-ب-۶- توده های هوا…………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۲-ب-۷- منابع آب…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-ج- ویژگی های انسانی استان هرمزگان…………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-ج-۱- جمعیت و پراکندگی آن……………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل سوم : آشنایی با سایت
۳-۱- معرفی منطقه…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۲-تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۳-۲-۱- راه های دسترسی…………………………………………………………………………………………………………۱۵
۳-۳- دید و منظر……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۳-۴- جهت گیری مناسب بنا…………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۳-۵- فاصله مجموعه تا دریا………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۳-۶- دلائل انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………………………………۱۸
فصل چهارم : مطالعات مبانی نظری
۴-۱- آموزش چیست ، معماری چیست ، آموزش معماری چیست؟……………………………………………………….۱۹
۴-۲- مطالعه ساختارهای خانه معمار…………………………………………………………………………………………………..۲۱
۴-۲-۱- جامعه مهندسان معمار ایران……………………………………………………………………………………………۲۲
۴-۲-۲- آشنایی با موزه های معماری معاصر………………………………………………………………………………..۲۵
۴-۳- الگوهای آموزش معماری معاصر…………………………………………………………………………………………………۲۷
۴-۳-۱- الگوی بوزار………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۴-۳-۲- الگوی باهاوس………………………………………………………………………………………………………………۳۱
۴-۳-۳- نظام های آموزشی دیگر………………………………………………………………………………………………….۳۴
۴-۴- تاریخچه پیدایش آموزش معماری در ایران …………………………………………………………………………………۳۵
۴-۵- آسیب شناسی آموزش معماری در دانشگاه های ایران……………………………………………………………………۳۶
۴-۶- نقدی بر آموزش معماری در ایران………………………………………………………………………………………………۳۶
۴-۷- بررسی نمونه های آموزشی مشابه………………………………………………………………………………………………۴۰
۴-۷-۱- باهاوس …………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۴-۷-۲- مدرسه معماری کرنل ………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۷-۳- مدرسه معماری میس وندروهه………………………………………………………………………………………۴۹
۴-۷-۴- دانشکده معماری دانشگاه شهید بهشتی…………………………………………………………………………..۵۳
۴-۷-۴-۱- تحلیل کالبدی دانشکده………………………………………………………………………………..۵۳
۴-۷-۴-۲- سرسرای دانشکده……………………………………………………………………………………….۵۴
۴-۷-۴-۳- ورودی دانشگاه…………………………………………………………………………………………..۵۵
۴-۷-۵- دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت ایران…………………………………………………………………۵۵
فصل پنجم : قوانین و استانداردها
۵-۱- نمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۵-۱-۱- خصوصیات سالن نمایشگاه………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۱-۲- حرکت در نمایشگاه…………………………………………………………………………………………………….۵۶
۵-۱-۳- کفپوش………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۵-۱-۴- رنگ دیوارها…………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۵-۱-۵- نور………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۵-۱-۵-الف-نورپردازی طبیعی…………………………………………………………………………………….۵۷
۵-۱-۵-ب-نورپردازی جانبی……………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۱-۵-ج-نورپردازی از بالا……………………………………………………………………………………….۵۸
۵-۱-۶- فضای نمایشگاه………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۵-۱-۷-جزئیات نمایش آثار……………………………………………………………………………………………………۵۹
۵-۱-۸-مرکز گردهمائی و سالن اجتماعات……………………………………………………………………………….۶۰
۵-۱-۹-سالن ها و معابر عمومی……………………………………………………………………………………………….۶۰
۵-۱-۱۰- فضاهای تشکیل دهنده……………………………………………………………………………………………….۶۱
۵-۱-۱۱- سایر فضاهای تشکیل دهنده سالن های اجتماعات………………………………………………………….۶۱
۵-۲- کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۵-۲-۱- الگو…………………………………………………………………………………………………………………………۶۴
۵-۲-۲- استانداردهای فضایی …………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۲-۳- بخش کتب رفرنس یا مرجع………………………………………………………………………………………..۶۶
۵-۲-۳- حجم کتب و منابع ……………………………………………………………………………………………………۶۶
۵-۲-۴- ورودی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۵-۲-۵- محل کنترل………………………………………………………………………………………………………………۶۷
۵-۲-۶- محل راهنمایی …………………………………………………………………………………………………………۶۷
۵-۲-۷- میز جستجو……………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۵-۲-۸- موضوعات……………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۵-۲-۹- قفسه های ستونی کتب……………………………………………………………………………………………….۶۷
۵-۲-۱۰-واحد های قفسه بندی…………………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۲-۱۱-بخش قرائت (مطالعه )……………………………………………………………………………………………….۶۸
۵-۲-۱۲-تسهیلات مطالعه انفرادی……………………………………………………………………………………………۶۸
۵-۲-۱۳-محل های کار……………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۲-۱۴-محل های فرعی………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۵-۲-۱۵-نور کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………۶۹
۵-۲-۱۶-کیفیت سطوح و سرویس ها…………………………………………………………………………………………..۷۰
۵-۳- فضاهای آموزشی ……………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۵-۳-۱-کلاس های درسی………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۵-۳-۲-کلاس های عملی…………………………………………………………………………………………………………۷۱
۵-۳-۳-آتلیه ها……………………………………………………………………………………………………………………….۷۲
۵-۳-۴-کلاس های کامپیوتر……………………………………………………………………………………………………..۷۳
۵-۳-۵- استانداردوسائل و تجهیزات در کلاس ها…………………………………………………………………………۷۳
۵-۴- فضاهای اداری………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
فصل ششم : حوزه های ساختاری مجموعه
۶-۱- حوزه های مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
۶-۲- برنامه ریزی فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………….۷۵
فصل هفتم : ایده های طراحی
۷-۱- ایده های طراحی معماری…………………………………………………………………………………………………………۸۰
۷-۲- ایده اولیه طرح………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰
فصل هشتم : معرفی طرح نهایی مطالعات اماده خانه معمار
منابع و ماخذ مطالعات اماده خانه معمار

فهرست شکل ها و جداول ها :
عنوان صفحه
تصویر موقعیت جغرافیایی استان هرمزگان………………………………………………………………………………………………………۴
تصویر تقسیمات اقلیمی تابستانی……………………………………………………………………………………………………………………۶
جدول خصوصیات کالبدی اقلیم گرم و مرطوب………………………………………………………………………………………………۸
تصویر مشخصات اقلیمی بندرعباس………………………………………………………………………………………………………………۹
نمودار جهت و سرعت باد در بندرعباس………………………………………………………………………………………………………۱۰
جدول جمعیت بر حسب گروه های سنی به تفکیک جنس در استان هرمزگان…………………………………………………..۱۳
جدول جمعیت بر حسب جنس به تفکیک ساکن و غیرساکن در استان هرمزگان……………………………………………….۱۴
تصویر ماهواره ای سایت……………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
تصاویر دید اطراف…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
نمایی از مدرسه باوهاس…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
نمایی از مدرسه معماری کرنل……………………………………………………………………………………………………………………۴۴
نمایی از مدرسه معماری میس وندروهه……………………………………………………………………………………………………….۵۰
نمای داخلی دانشکده شهید بهشتی………………………………………………………………………………………………………………۵۴
نمایی از دانشگاه علم وصنعت…………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
جدول ابعاد صحنه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
جدول استانداردهای فضایی کتابخانه بزرگسالان……………………………………………………………………………………………۶۴
جدول نوع و مشخصه میز و صندلی درون کلاس ها……………………………………………………………………………………..۷۳
جدول برنامه ریزی فیزیکی………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵
تصاویر ایده اولیه طرح………………………………………………………………………………………………………………………………۸۰

سرنگاشت مطالعات اماده خانه معمار :

معماری
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
گفتم میان عابد و عالم چه فرق بود
گفت آن گلیم خویش در میبرد ز موج
بشکست عهد صحبت اهل طریق را
تا اختیار کردی از آن این طریق را
وین سعی می¬کند بگیرد غریق را

مطالعات اماده خانه معمار

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات اماده خانه معمار | رساله اماده خانه معمار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان