رساله اکادمی معماری | دانلود مطالعات اکادمی معماری

(دیدگاه 1 کاربر)
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

 • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
 • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله اکادمی معماری | دانلود مطالعات اکادمی معماری

رساله اکادمی معماری | مطالعات اکادمی معماری


فهرست مطالب رساله اکادمی معماری + تصاویر طرح (پلان ها، تاثیر  سازه در طراحی، رندرها و مراحل طراحی دیاگرام فضایی )

فصل اول :مقدمه رساله اکادمی معماری

۱-۱ درباره معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲ هنربودنمعماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱

۱-۳ تعلیم وتربیت معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۴ نگرشی به روش آموزش معماری درگذشته وحال………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم :شناخت موضوع

-۱-۲فرهنگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

-۲-۲هنر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

-۳-۲معماری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷

-۱-۳-۲معماری مردمی………………………………………………………………………………………………………………………۸

-۲-۳-۲معماری بومی……………………………………………………………………………………………………………………….۸

-۳-۳-۲معماری روحانی یا مذهبی…………………………………………………………………………………………………..۸

-۴-۳-۲ معماری یادمانی………………………………………………………………………………………………………………….۸

-۵-۳-۲معماری مفید فایده………………………………………………………………………………………………………………۸

 

-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری……………………………………………………………………………………………………………………۹

-۱-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه جدید (مدرن)……………………………………………………………………….۹

-۲-۴-۲بررسی و تحلیل تعریف معماری از دیدگاه سنتی…………………………………………………………………………………….۹

رساله اکادمی معماری

-۵-۲معماری به عنوان بستر فرهنگ ……………………………………………………………………………………………………………………۹

-۶-۲سرچشمه فرهنگ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

-۷-۲سبک چیست ؟………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶

-۸-۲زیبایی و زیباشناسی در معماری………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

-۹-۲اثر محیط درمعماری………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

-۱۰-۲ مکان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۱

-۱۱-۲رابطه انسان با طبیعت و محیط……………………………………………………………………………………………………………….۲۲

-۱۲-۲رابطه ساختمان با محیط………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲

-۱۳-۲تجانس……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

-۱۴-۲تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۱۵-تقابل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

معرفی خانه معمار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

فصل سوم : بررسینمونهها

-۱-۳نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

-۱-۱-۳خانه فرهنگ وهنر زاها حدید………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

-۲-۱-۳مرکزفرهنگی هنریStjordal………………………………………………………………………………………………………………..27

-۳-۱-۳     معرفی ۱۰ مرکزمعماری…………………………………………………………………………………………………………………..۲۸

 

-۲-۳نمونه های داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

-۱-۲-۳خانه فرهنگستان هنرتهران……………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

-۲-۲-۳طرح مرکزهنری……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۴

-۳-۲-۳خانه هنرمندان ایران………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

-۴-۲-۳جامعه مهندسان معمار ایران…………………………………………………………………………………………………………………..۵۲

-۵-۲-۳ مرکزاسنادوتحقیقات دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه شهیدبهشتی……………………………………………۵۶

 

فصل چهارم : شناسایی و بررسی اولیه منطقه مورد نظر

۱-۴- مطالعات منطقه ای ومحیطی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

۱-۱-۴- موقعیت جغرافیای استان البرز………………………………………………………………………………………………………………۶۱

-۲-۱-۴ارتباطات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱

-۳-۱-۴توپوگرافی و ویژگی های خرد اقلیمی……………………………………………………………………………………………………..۶۱

-۴-۱-۴تاریخچه کرج……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

 

-۲-۴مطالعات اقلیمی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

-۱-۲-۴دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

-۲-۲-۴رطوبت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۴

-۳-۲-۴باد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

-۴-۲-۴ ساعت آفتابی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۵-باران ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴

-۶-۲-۴پوششگیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

-۷-۲-۴ویژگیهای جغرافیائی،اقلیمی،تاریخی منطقه کرج یا استان البرز…………………………………………………………….۶۵

رساله اکادمی معماری

-۳-۴مشخصات زمین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

فصل پنجم :   ضوابط واستانداردها

-۱-۵ریزفضاها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۰

-۱-۱-۵بخش فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۰

-۱-۱-۱-۵آمفی تئاتر………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

-۲-۱-۱-۵ گالری………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

 

-۲-۱-۵بخش پژوهشی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

-۱-۲-۱-۵کتابخانه………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۳

رساله اکادمی معماری

-۳-۱-۵بخش آموزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

-۱-۳-۱-۵آتیله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

-۲-۳-۱-۵کلاس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶

 

-۴-۱-۵بخش اداری………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

 

-۵-۱-۵بخش خدماتی………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۹

۱-۵-۱-۵کافی شاپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹

-۲-۵-۱-۵سرویس بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

 

۵-۲-برنامه ریزی فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

 

فصل ششم : سازه

سازه های خرپایی………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳-۱-۶

-۲-۶اتصالات خرپا………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

-۳-۶مطالعات موردی خرپا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۶استفاده از سازه خرپایی به عنوان سازه پیشنهادی طرح…………………………………………………………………………۱۰۲

 

فصل هفتم : طراحی

۷-۱-از ایده تا طرح……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

۷-۱-۱-معماری دیکانستراکشن…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۷-۱-۲-مراحل طراحی دیاگرام فضایی……………………………………………………………………………………………………۱۰۷

۷-۱-۳-فرم کلی بنا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۷-۱-۴- تاثیر سازه در طراحی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

۷-۲-مدارک پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۲

۷-۲-۱-پلان طبقه همکف……………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲

۷-۲-۲-پلان طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۷-۲-۳-پلان طبقه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴   ۷-۲-۴-پلان زیر زمین………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

۷-۲-۵-سایت پلان   رساله اکادمی معماری   ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۷-۲-۶-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۱)……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷

۷-۲-۷-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۲) ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸

۷-۲-۸-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۳) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۷-۲-۹-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۴) ……………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۷-۲-۱۰-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۵) ………………………………………………………………………………………………………….۱۲۱

۷-۲-۱۱-پرسپکتیوخارجی(دید شماره ۶) …………………………………………………………………………………………………………۱۲۲

۷-۲-۱۲-نمای شمالی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۳

۷-۲-۱۳-نمای جنوبی………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۴

۷-۲-۱۴-نمای شرقی ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۵

۷-۲-۱۵-نمای غربی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۲۶

۷-۲-۱۶-برش (شماره۱) …………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۷-۲-۱۷-برش(شماره۲)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۷-۲-۱۸-برش(شماره۳)span> …………………………………………………………………………………………………………………………………….129

۷-۲-۱۹-پرسپکتیوداخلی(لابی همکف) …………………………………………………………………………………………………………….۱۳۰

۷-۲-۲۰-پرسپکتیوداخلی(آتلیه) ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۱

۷-۲-۲۱-پرسپکتیوداخلی(لابی طبقه یک) ………………………………………………………………………………………………………..۱۳۲

۷-۲-۲۲-پرسپکتیوداخلی(آرشیو) …………………..رساله اکادمی معماری…………………………………………………………………..۱۳۳

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 1 امتیاز کلی : 1.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 1 خرید
0
0
0
0
1
 1. محمد جواد

  در تاریخ پاسخ

  سلام خسته نباشید
  من این پروژه ی رساله ی معماری را از سایت خریداری کردم ورسیدش هم برام از طریق
  ایمیل ارسال شد ولی خود فایل را دریافت نکرده ام
  حالا تکلیف پول پرداخت شده ی من چی میشه

  • پروژه معمار

   مدیر

   در تاریخ

   سلام خدمت شما کاربر گرامی
   متشکریم از ارائه دیدگاه هتان. بایت مشکل پیش امده عذرخواهی میکنیم.
   فایل مورد نظر برای شما ایمیل گردید و پیامکی نیز اطلاع رسانی شد.
   موفق و پیروز باشید.
   ت.محمدی (: پشتیبان شماره ۶

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 − پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان