رساله مجتمع اقامتی آب درمانی | مطالعات طراحی مجتمع اقامتی آب درمانی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجتمع اقامتی آب درمانی | مطالعات طراحی مجتمع اقامتی آب درمانی

رساله مجتمع اقامتی آب درمانی | مطالعات مجتمع اقامتی آب درمانی


رساله مجتمع اقامتی آب درمانی + منابع

فهرست مطالب رساله مجتمع اقامتی آب درمانی
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول : کلیات
۱ ـ ۱ . هدف
۱ ـ ۲ . پیشینه تحقیق
۱ ـ ۳ . روش کار و تحقیق
فصل دوم : مطالعات تاریخی ، جمعیتی ، فرهنگی ، اقتصادی و کالبدی
۲ ـ ۱ . مطالعات تاریخی استان
۲ ـ ۲ . آثار تاریخی استان
۲ ـ ۳ . جمعیت
۲ ـ ۴ . مطالعات فرهنگی
۲ ـ ۵ . مطالعات اقتصادی
۲ ـ ۶ . مطالعات کالبدی
۲ ـ ۷ . مواد و مصالح
فصل سوم : مطالعات اقلیمی
۳ ـ ۱ . آب و هوا
۳ ـ ۲ . موقعیت جغرافیایی
۳ ـ ۳ . پستی و بلندی
۳ ـ ۴ . زمین شناسی
۳ ـ ۵ . باد
۳ ـ ۵ ـ ۱ . بادهای شرقی
۳ ـ ۵ ـ ۲ . بادهای غربی
۳ ـ ۵ ـ ۳ . باد مغان یلی
۳ ـ ۶ . تابش خورشید
فصل چهارم : چشمه های آب معدنی
۴ ـ ۱ . تاریخچه آبهای معدنیث ایران
۴ ـ ۲ . آبهای گرم معدنی ایران
۴ ـ ۳ . چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۱ . نحوه به وجود آمدن چشمه های آب معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۲ . مشخصات چشمه های آبگرم معدنی سرعین
۴ ـ ۳ ـ ۳ . چشمه های ویلادره
فصل پنجم : آبدرمانی
۵ ـ ۱ . فوائد ایجاد مراکز آبدرمانی
۵ ـ ۲ . روشهای متداول در مراکز آب درمانی
۵ ـ ۲ ـ ۱ . روش نوشیدن ( خوراکی )
۵ ـ ۲ ـ ۲ . برون درمانی ( دسته جمعی )
۵ ـ ۳ . لوازم و دستگاههای آبدرمانی
فصل ششم : هتل آبهای معدنی و نمونه های بین المللی

رساله مجتمع اقامتی آب درمانی
۶ ـ ۱ . هتل
۶ ـ ۲ . هتل در یک تقسیم بندی کلی
۶ ـ ۳ . هتل و آب معدنی
فصل هفتم : تحلیل سایت و دلایل انتخاب آن
۷ ـ ۱ . دلایل انتخاب پروژه
۷ ـ ۲ . دلایل شکل گیری مفهوم پروژه
۷ ـ ۳ . دلایل انتخاب سایت و تحلیل ان
۷ ـ ۴ . مشخصات سایت و نحوه استقرار مجموعه
فصل هشتم : تحلیل و روابط فضایی
۸ ـ ۱ . هسته اصلی
۸ ـ ۱ ـ ۱ . اتاق خوابها
۸ ـ ۱ ـ ۲ . لابی
۸ ـ ۱ ـ ۳ . پیشخوان ( front office )
۸ ـ ۱ ـ ۴ . تریا
۸ ـ ۱ ـ ۵ . نمازخانه و سرویس های بهداشتی
۸ ـ ۱ ـ ۶ . فروشگاهها
۸ ـ ۱ ـ ۷ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۱ ـ ۸ . اداری
۸ ـ ۱ ـ ۹ . رستورانها
۸ ـ ۱ ـ ۱۰ . بخش بازی کودکان
۸ ـ ۲ . بخش فرهنگی
۸ ـ ۲ ـ ۱ . ورودی
۸ ـ ۲ ـ ۲ . گالری
۸ ـ ۲ ـ ۳ . سینما ( سالن کنفرانس )
۸ ـ ۲ ـ ۴ . سمعی بصری
۸ ـ ۲ ـ ۵ . بالابرها ( ارتباطات عمودی )
۸ ـ ۳ . بخش ورزشی
۸ ـ ۳ ـ ۱ . هال اصلی
۸ ـ ۳ ـ ۲ . آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۳ . بالابرها
۸ ـ ۳ ـ ۴ . بخش های آبدرمانی
۸ ـ ۳ ـ ۵ . پرسنل
۸ ـ ۳ ـ ۶ . فضاهای جانبی
۸ ـ ۴ . خدماتی ـ پشتیبانی
۸ ـ ۴ ـ ۱ . ورودی خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۲ . تاسیسات مکانیکی و برق
۸ ـ ۴ ـ ۳ . کارگاههای خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۴ . پرسنل
۸ ـ ۴ ـ ۵ . آشپزخانه اصلی
۸ ـ ۴ ـ ۶ . انبار و سرد خانه
۸ ـ ۴ ـ ۷ . رختشویخانه
۸ ـ ۴ ـ ۸ . خانه داری
۸ ـ ۴ ـ ۹ . بالابر خدماتی
۸ ـ ۴ ـ ۱۰ . پارکینگ ها
فصل نهم : برنامه فیزیکی
فصل دهم : سازه ، تاسیسات ، مواد و مصالح
۱۰ ـ ۱ . سازه
سیستم سازه های سینما
درزهای انقطاع
پوشش و سقف
۱۰ ـ ۲ . تاسیسات
۱۰ ـ ۲ ـ ۱ . سیستم تهویه مطبوع
۱۰ ـ ۲ ـ ۲ . تنظیم هوا
۱۰ ـ ۲ ـ ۳ . موتور خانه بخش آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۴ . میزان مصرف آب معدنی فضاهای آبدرمانی
۱۰ ـ ۲ ـ ۵ . توزیع آب سرد و گرم معدنی
۱۰ ـ ۲ ـ ۶ . جنس و مشخصات لوله ها
۱۰ ـ ۲ ـ ۷ . محافظت چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۸ . انتقال آب چشمه
۱۰ ـ ۲ ـ ۹ . راههای جلوگیری از آلودگی و تغییر در خواص آبهای معدنی
۱۰ ـ ۳ . سیستمهای دیگر
۱۰ ـ ۳ ـ ۱ . مقاومت در مقابل حریق
۱۰ ـ ۳ ـ ۲ . سیستم های ایمنی
۱۰ ـ ۳ ـ ۳ . سیستمهای امنیتی
۱۰ ـ ۳ ـ ۴ . سیستمهای سمعی و ویدئوئی
۱۰ ـ ۴ . مواد و مصالح
۱۰ ـ ۴ ـ ۱٫ قسمت بیرونی
۱۰ ـ ۴ ـ ۲ . قسمت داخلی
فصل یازدهم : روند و متدلوژی طراحی
۱۱ ـ ۱ . فضایابی اولیه
۱۱ ـ ۲ . عوامل تاثیر گذار بر روند شکل گیری
۱۱ ـ ۳ . مفاهیم مورد استفاده در روند طراحی
فصل دوازدهم : نتیجه گیری و پیشنهادات
۱۲ ـ ۱ . طراحی نهایی
۱۲ ـ ۱ ـ ۱ . طرح پیشنهادی (۱)
۱۲ ـ ۱ ـ ۲ . طرح پیشنهادی (۲)
۱۲ ـ ۱ ـ ۳ . طرح پیشنهادی (۳)
منابع و مآخذ رساله مجتمع اقامتی آب درمانی
چکیده انگلیسی

رساله مجتمع اقامتی آب درمانی

مقدمه رساله مجتمع اقامتی آب درمانی

امروزه مساله جهانگردی بیش از هر زمانی مورد توجه قرار گرفته است. جهانگرد و صنعت جهانگردی جایگاه ویژه¬ای برای خود پیدا نموده است، تاجایی که در اکثر کشورها با مسائل مهم دولتی در رقابت می¬باشد.
در جهان امروز، مساله تبادل فرهنگی و برداشته شدن مرزها از یک طرف و برگردان اقتصادی بیشتر این صنعت به نسبت دیگر امور با توجه به رو به اتمام بودن ذخایر طبیعی کشورهااز طرف دیگر، جایگاه مهم توریست و صنعت توریستم را بهتر معرفی می نماید. از این رو مطالعات و برنامه ریزی گسترده¬ای بر روی این مهم در حال انجام است تا کشورها در هر لحظه موفقترین مسیرها را پیش روی این صنعت ترسیم نمایند. ایران از نظر دارا بودن پتانسیل جذب توریست دارای امتیازات بالایی می¬باشد.
این سرزمین پهناور با مساحتی در حدود ۱۶۴۸ هزار کیلومتر مربع به علت پیشینه طولانی تاریخی و خصوصیات ویژه اقلیمی از مهمترین کشورهای توریستی به شمار میرود.

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجتمع اقامتی آب درمانی | مطالعات طراحی مجتمع اقامتی آب درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان