رساله کامل باغ موزه موسیقی | رساله کامل باغ

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله کامل باغ موزه موسیقی | رساله کامل باغ

رساله کامل باغ موزه موسیقی | رساله کامل باغ


رساله کامل باغ موزه موسیقی + منابع

بخش اول: درآمدی بر پژوهش رساله باغ

۱-۱) تشریح موقعیت فضایی- مکانی موضوع

۱-۲) ماهیت و مقیاس موضوع

۱-۳) سوابق انجام موضوع در قالب زمان و مکان

۱-۴) ضرورت بر انجام موضوع

۱-۵) اهداف پژوهش

۱-۱-۵) اهداف آموزشی

۲-۱-۵) اهداف پژوهشی

۳-۱-۵) اهداف اطلاع‌رسانی

بخش دوم: باغ / رساله باغ

۱-۲- مطالعات فلسفی باغ

رساله کامل باغ موزه موسیقی

۱-۱-۲- زمینه‌های مختلف کیهان‌شناختی، اساطیری الهی، آیین سنتی‌ها

۱-۱-۱-۲- کیش‌های پرستش نباتات

۲-۱-۱-۲- درخت مقدس

۳-۱-۱-۲- درخت، عالم صغیر

۴-۱-۱-۲- درخت- خانه خدا

۵-۱-۱-۲- درخت کیهانی

۶-۱-۱-۲- نتیجه گیری

۲-۱-۲- رمزپردازی‌های آب

۳-۱-۲- اعتقادات ایرانیان باستان در مورد باغ و درخت

۱-۳-۱-۲- بیستون یکی از باغ‌های مقدس ایرانی

۲-۳-۱-۲- تخت جمشید باغی مقدس با درختانی سنگی

۴-۱-۲- باغ در ادیان مختلف

۱-۴-۱-۲- دیدگاه‌های انسان در ادیان مختلف از بهشت

۲-۴-۱-۲- روایات و آیات موجود در قرآن راجع به بهشت و
تأثیرات آن بر باغسازی ایرانی

۱-۲-۴-۱-۲- وسعت جنت

۲-۲-۴-۱-۲- فردوس و روضات الجنت

۳-۲-۴-۱-۲- نهرهای بهشتی

۴-۲-۴-۱-۲- درختان بهشتی

۲-۲- سیر تحول تاریخی

۱-۲-۲- مطالعات تاریخی باغ ایرانی رساله باغ

۱-۱-۲-۲- باغ ایرانی- تاریخ و چگونگی شکل‌گیری آن

۲-۱-۲-۲- باغسازی در دوران قبل از اسلام

۱-۲-۱-۲-۲- باغ سلطنتی پاسارگاد

۳-۱-۲-۲- باغسازی در دوران پس از اسلام

۱-۳-۱-۲-۲- باغ‌های تیموری

۲-۳-۱-۲-۲- باغ‌های صفوی یا شاه‌عباسی

۳-۳-۱-۲-۲- باغ‌های قاجاری

۴-۳-۱-۲-۲- باغ‌های دوره پهلوی

۲-۲-۲- سیر تحول تاریخ باغسازی در جهان

۱-۲-۲-۲- توسعه باغسازی کهن (بابل- یونان- رم)

۱-۱-۲-۲-۲- بابل

۲-۱-۲-۲-۲- یونان

۳-۱-۲-۲-۲- امپراطوری روم

۲-۲-۲-۲- توسعه باغسازی در قرون وسطی

۱-۲-۲-۲-۲- باغ‌های اروپا

۲-۲-۲-۲-۲- باغ‌های اسلامی در اسپانیا

۳-۲-۲-۲-۲- باغسازی در زمان رنسانس

۱-۳-۲-۲-۲-۲- ایتالیا

۲-۳-۲-۲-۲-۲- فرانسه

۳-۳-۲-۲-۲-۲- انگلستان

۱-۳-۳-۲-۲-۲-۲- باغ‌های رسمی و هندسی

۲-۳-۳-۲-۲-۲-۲- باغ‌های طبیعی و سبک
آزاد

رساله کامل باغ موزه موسیقی

۴-۲-۲-۲- باغسازی در خاور دور

۳-۲- باغسازی در ایران

۱-۳-۲- شناخت و تعاریف باغ

۲-۳-۲- ارزش و اهمیت باغ در نزد ایرانیان

۳-۳-۲- باغ‌آرایی ایرانی

۴-۳-۲- ساختار باغ ایرانی و نحوه شکل‌گیری آن

۵-۳-۲- عناصر باغ ایرانی

۱-۵-۳-۲- حصار

۲-۵-۳-۲- دروازه

۳-۵-۳-۲- آب

۴-۵-۳-۲- کوشک

۵-۵-۳-۲- پوشش گیاهی در باغ ایرانی

۶-۳-۲- اصول طراحی باغ ایرانی

۱-۶-۳-۲- اصل احترام به شرایط زمانی و مکانی احداث باغ

۲-۶-۳-۲- اصل استفاده بهینه از تمامی امکانات موجود

۳-۶-۳-۲- اصل یگانگی مفهومی در باغ ایرانی

۴-۶-۳-۲- اصل استفاده نمادین از عناصر طبیعی و مصنوعی بشر
در جهت بیان آن مفهوم ارزشی

۷-۳-۲- هندسه باغ ایرانی

۱-۷-۳-۲- ابعاد علمی گردش آب و تقسیم هندسی باغ ایرانی

۲-۷-۳-۲- دیدگاه کاربردی

۳-۷-۳-۲- دیدگاه روانشناسانه

۴-۷-۳-۲- سایر خصوصیات هندسه باغ ایرانی

۸-۳-۲- درخت و گل و سبزه در باغ ایرانی

۱-۸-۳-۲- اهمیت درخت و گیاهان در نزد ایرانیان

۲-۸-۳-۲- انواع گیاهان در باغ‌های ایرانی

۳-۸-۳-۲- محل کاشت درختان و گل‌ها در باغ

۹-۳-۲- تأثیر متقابل هنر باغ‌سازی و سایر هنرها

۱۰-۳-۲- آب در باغ ایرانی رساله باغ

۱-۱۰-۳-۲- اهمیت آب و تقدیس آن در نزد ایرانیان

۲-۱۰-۳-۲- روش‌های تأمین آب برای آبیاری باغ‌ها

۱۱-۳-۲- تأثیر بینش‌های فکری و اعتقادی جوامع بر نوع آفرینش هنری

بخش سوم : نگرشی بر معماری و موسیقی / رساله باغ

۱ – ) شناخت موسیقی

۱ – ۱ – ۳ ) واژه موسیقی

۲ – ۱ – ۳ ) پیدایش موسیقی

۳ – ۱ – ) تعریف علمی موسیقی

۴ – ۱ – ۳) تاریخچه مختصر موسیقی ایران

رساله کامل باغ موزه موسیقی

اشاره ای به تاریخ قبل از اسلام

۱ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ هخامنشی

۲ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ ساسانی

۳ – ۴ – ۱ – ۳) موسیقی در دورۀ اسلامی

۵ – ۱ – ۳ ) موسیقی در فرهنگ اسلامی

۲ – ۳) موسیقی و معماری

۳ – ۳ ) رابطه معماری و موسیقی

۴ -۳ ) تأثیر مستقیم موسیقی در معماری

۱ – ۴ – ۳ ) مقیاس و تناسب

۲ – – ) مفهوم سمفونی و مقیاس در معماری

۳ – ۴ – ۳ ) هندسه

۱ – ۳ – ۴ – ۳ ) هندسه در معماری

۲ – ۳ – ۴ – ۳ ) هندسه در موسیقی

۴ – ۴ – ۳ ) ریتم

۱ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم چیست ؟

۲ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم کلیت وجود

۳ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم در معماری

۴ – ۴ – ۴ – ۳ ) ریتم در موسیقی

۵ -۴ – ۳ ) حرکت

۱ – ۵ – ۴ – ۳ ) حرکت و پویایی در معماری

۲ – ۵ – ۴ – ۳ ) حرکت د رموسیقی

۵ – ۳ ) موسیقی و تصویری انسانی

۶ – ۳ ) چگونگی های روند آفرینش یک اثر هنری

۱ – ۶ – ۳ ) مرحله دریافت

۲ – ۶ – ۳ ) مرحله تحلیل رساله باغ

۳ – ۶ – ۳ ) مرحله آفرینش

۱ – ۳ – ۶ – ۳ ) مواد و مصالح و ابزار کار

۲ – ۳ – ۶ – ۳ ) آگاهی های هنری

بخش چهارم : گذری بر نمونه های موجود

۱ – ۴ ) مسابقه تالار بین المللی شهر نارا – کریستین پورتزامپارک

۲ – ۴ ) تالار شهر ناگاوکا ، ژاپن – تویوایتو

۳ – ۴ ) پروژۀ موسیقی تجربی – موزه موسیقی مردمی – سیاتل

آمریکا – فرانگ ا – گری

۴ – ۴ ) اخانۀ اپرای سیدنی – استرالیا – یرن اوتزن

۵ – ۴ ) موزۀ موسیقی معاصر – سیتال آمریکا – فرانک ا – گری

۶ – ۴) مرکز گردهمایی موزیک ، رقص و فرهنگ بصری – گنت ۲۰۰۴

۷ – ۴) مجموعه گتی ، آمریکا – ریچارد می یر

۸ – ۴ ) اپرای تنریف – تنریف – سانتیاگو کالاتراوا

۹ – ۴) موزۀ هنرهای مدرن سانفرانسیسکو – آمریکا – جیمز

استورات پوشک

رساله کامل باغ موزه موسیقی

بخش پنجم : برنامه ریزی کالبدی رساله باغ

۱ – ۵ ) بخش اداری

۲ – ۵ ) بخش موسیقی

۱ – ۲ – ۵ ) سالن تمرین موسیقی

۲ – ۲ – ۵ ) سالن تمرین آواز خوانی ( کورال

۳ – ۲ – ) اتاق های تمرین موسیقی

۴ – ۲ ۵) انبار ادوات موسیقی

۵ – ۲ – ۵) کارگاه تعمیر ادوات موسیقی

۶ – ۲ – ۵) اتاق ضبط تکثیر

خلاصه احکام بخش آموزش موسیقی

۳ – ۵ ) طراحی یک سالن از دیدگاه آکوستیک

۱ – ۳ – ۵ ) ملاحظه سایت

۲ – – ۵ ) قرارگیری در ساختمان

۳ – ۳ – ۵ ) ظرفیت سالن

۴ – ۳ – ۵ ) حجم

۵ – ۳ – ۵ ) فرم

۶ – ۳ – ۵ ) شیب کف سالن

۷ – ۳ – ۵ ) صندلی ها

۸- ۳ – ۵ ) بالکن ها

۹ – ۳ – ۵ – ) صحنه

۱۰ – ۳ – ۵ ) مصالح مناسب

۱۱ – ۳ – ۵ ) خروج از سالن

۱۲ – ۳ – ۵ ) احکام مربوط به سطوح داخلی

۱۳ – ۳ – ۵ ) سیستم تقویت صوتی

۱۴ – ۳ – ۵) فضای انتظار تماشاچیان

۱۵ – ۳ ۵) ویژگی های ذهنی و روحی در کیفیت موسیقی تالارها

۴ – ۵ ) نمایشگاه

رساله کامل باغ موزه موسیقی

۱ – ۴ – ۵ ) خصوصیات سالن نمایشگاه

۲ – ۴ – ۵) روش های مختلف بازدید هدایت شده

۳ – ۴ – ۵ ) مسیرهای حرکت

۴ – ۴ – ۵ ) تابلوهای ثابت

۵ – ۴ – ۵ ) نور نمایشگاه

۶ – ۴ – ۵ ) معماری داخل نمایشگاه ها

۷ – ۴ – ۵ ) کفپوش ها

۸ – ۴ – ۵ ) کفپوش ها

۸ – ۴ – ۵ ) تجهیزات جنبی نمایشگاه

۵ – ۵ ) بخش خدمات

۱ – ۵ – ۵ ) رستوران

۲ – ۵ – ۵ ) کافه تریا

۶ – ۵ ) برنامه ریزی های کالبدی

بخش ششم : ویژگی مکانی طرح

۱ – ۶ ) بررسی روند ۲۰۰ ساله توسعه و گسترش شهر تهران

۲ – ۶) سیمای طبیعی و جغرافیایی بستر تهران

۱ – ۲ – ۶) عوارض طبیعی شهر تهران

۲ – ۲ – ۶) زمین شناسی و مقاومت خاک

۳ – ۲ – ۶) لرزه شناسی

۳ – ۶) مکانیابی باغ موزه موسیقی

۱ – ۳ – ۶) توانهای طبیعی

۲ – ۳ – ۶ ) توانهای شهری

۳ – ۳ – ۶) توانهای دسترسی و حرکتی

۴ – ۶) معرفی سایت

رساله باغ

۵ – ۶) تحلیل سایت و دیاگرام های توجیهی

بخش هفتم : ویژگی اقلیمی طرح

۱ – ۷ ) موقعیت جغرافیایی

۲ – ۷) دما

۳ – ۷) رطوبت نسبی

۴ – ۷) بارندگی

۵ – ۷ ) تابش خورشید

۶ – ۷ ) باد

۷ – ۷ ) جهت قرارگیری ساختمان

بخش هشتم : سازه و تأسیسات

۱ – ۸ ) سازه

۱ – ۱ – ۸ ) انتخاب سیستم سازه

۲ – ۱ – ۸) بارگذاری

۳ – ۱ – ۸ ) خاک و پی

۴ – ۱ – ۸ ) نتیجه گیری

۲ – ۸ ) سیستم سرمایش و گرمایش

۱ – ۲ – ۸ ) سیستم تهویه مطبوع سالن

۲ – ۲ – ۸ ) توزیع انرژی درسالن

۳ – ۲ – ۸) سیستم تهویه صحنه

۴ – ۲ – ۸) سیستم تهویه اتاق پروژکسیون

۵ – ۲ – ۸) سیستم تهیوه مطبوع قسمت های آموزشی ، اداری و فضاهای مشابه

۳ – ۸ ) سیستم تخلیه هوا

۴ – ۸ ) سیستم فاضلاب

۵ – ۸) سیستم آتش نشانی

بخش نهم : روند طراحی

۱ – ) مبانی نظری

۲ – ۹) مراحل شکل گیری کانسپت

۳ – ۹ ) معرفی طرح نهایی

۴ – ۹) تجزیه و تحلیل بنا و بستر آن

رساله کامل باغ موزه موسیقی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله کامل باغ موزه موسیقی | رساله کامل باغ”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان