رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر | رساله تالار شهر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر | رساله تالار شهر

رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر


رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر + سربرگ + منابع

فهرست  رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..الف

پیش گفتار………………………………………………………………………………………………………………………..ب

فصل اول: مبانی نظری

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………۲

بخش اول: توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۱) تعریف واژه ای توسعه پایدار………………………………………………………………………………..۴

۱-۲) پایداری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………۶

۱-۳) پایداری اقتصادی…………………………………………………………………………………………………۸

۱-۳-۱) دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار…………………………………………………………….۹

۱-۴) بعد زیست محیطی با هدف تعادل اکولوژیک…………………………………………………..۱۰

۱-۵) اهداف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………..۱۱

بخش دوم: پایداری فرهنگی………………………………………………………………………………………..۱۱

۱-۶) پایداری فرهنگی و نقش نمادین معماری………………………………………………………….۱۱

۱-۶-۱) تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………۱۲

۱-۶-۲) ویژگی های فرهنگ………………………………………………………………………………………۱۳

۱-۶-۳) تکنولوژی و فرهنگ………………………………………………………………………………………۱۴

۱-۶-۴) عینیت بخشیدن به فرهنگ از طریق نماد……………………………………………………۱۶

۱-۶-۵) معماری ، نمادی از فرهنگ………………………………………………………………………….۱۷

۱-۶-۶) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………….۱۹

بخش سوم: پایداری سیاسی………………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۷)پایداری سیاسی………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۷-۱) اجتماعی شدن……………………………………………………………………………………………..۲۱

۱-۷-۲) جامعه……………………………………………………………………………………………………………۲۱

۱-۷-۳) جامعه مدنی………………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۷-۴) حقوق شهروندی…………………………………………………………………………………………….۲۲

۱-۷-۵) دموکراسی…………………………………………………………………………………………………….۲۵

۱-۷-۶) دموکراسی و جامعه مدنی…………………………………………………………………………..۲۶

۱-۷-۷) مفهوم مشارکت…………………………………………………………………………………………….۲۷

۱-۷-۸) توسعه و پایداری سیاسی……………………………………………………………………………..۲۸

۱-۷-۹) پیشینه شورا در ایران و جهان…………………………………………………………………….۲۹

۱-۷-۱۰) شورا، نهادی مدنی و مشارکت جو…………………………………………………………….۳۱

۱-۷-۱۱) شورا به مثابه یک دولت محلی………………………………………………………………….۳۲

۱-۷-۱۲) سازمان های غیر دولتی (N.G.O)…………………………………………………………….33

۱-۸)تالار شهر و نقش آن در پایداری سیاسی………………………………………………………………۳۳

بخش چهارم: معماری پایدار و نقش آن در توسعه پایدار……………………………………….۳۵

۱-۹) معماری پایدار……………………………………………………………………………………………………… ۳۵

۱-۹-۱) معماری پایدارواصول حاکم برآن……………………………………………………………….. ۳۵

۱-۹-۲) طراحی پایدار و اصول اولیه آن………………………………………………………………….. ۳۸

۱-۹-۳) ساختمان‌ پایدار…………………………………………………………………………………………….۳۹

۱-۹-۴) اهدف کلی ساختمان‌های پایدار…………………………………………………………………..۴۰

۱-۹-۵) ساختمان اکولوژیک……………………………………………………………………………………..۴۰

۱-۹-۶) معماری پایدار و انرژی………………………………………………………………………………….۴۰

۱-۹-۷) اصول طراحی پایدار……………………………………………………………………………………..۴۱

۱-۱۰) معماری سبز……………………………………………………………………………………………………….۴۴

۱-۱۰-۱)معماری سبز چیست؟…………………………………………………………………………………۴۴

۱-۱۰-۲)دلایل شکل گیری معماری سبز…………………………………………………………………۴۶

۱-۱۰-۳)کلیات و اهداف معماری سبز…………………………………………………………………….. ۴۶

۱-۱۰-۴)موضوعات کلی مطرح در معماری سبز…………………………………………………….. ۴۷

۱-۱۰-۵)دستور العمل های اجرائی معماری سبز……………………………………………………..۴۷

۱-۱۰-۶)دستور العمل های استفاده از مصالح سبز برای پیشبرد معماری سبز……..۴۷

۱-۱۰-۷) هفت مرحه معماری سبز…………………………………………………………………………..۴۸

۱-۱۰-۸)ارزیابی و ارائه راهبرد…………………………………………………………………………………..۵۱

۱-۱۰-۹)معرفی چند راهبرد تکنولوژیک معماری سبز…………………………………………….۵۲

۱-۱۰-۹-۱)گرمایش وسرمایش ساختمان…………………………………………………………….۵۲

۱-۱۰-۹-۲)تاسیسات بهداشتی ساختمان………………………………………………………………..۶۱

۱-۱۰-۱۰)موارد مرتبط با معماری پایدار و معماری سبز………………………………………….۶۲

۱-۱۰-۱۰-۱)معماری اکوتک(Eco Tech) ………………………………………………………………..62

۱-۱۰-۱۰-۲) ساختمان های هوشمند……………………………………………………………………….۶۳

۱-۱۰-۱۰-۳)مصالح پایدار…………………………………۶۹……………………………………………………………

۱-۱۰-۱۰-۴)معرفی تعدادی از برترین پروژه های تأیید شده از سوی انجمن معماران آمریکا(AIA) در سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸………………………………………………….. …………………………….۷۲

مؤخره ……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر / فصل دوم: شناخت محیط پروژه

۲-۱) قم در گذر زمان………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۱-۱) مکان شهر باستانی قم………………………………………………………………………………………۷۸

۲-۱-۲) پیدایش شهر اسلامی قم………………………………………………………………………………….۷۹

۲-۱-۳) مکان شهر اسلامی قم………………………………………………………………………………………۸۰

۲-۱-۴) شا لوده شهر قم………………………………………………………………………………………………….۸۱

۲-۱-۵) ساخت شهر قدیم قم………………………………………………………………………………………….۸۱

۲-۱-۶) بناهای تاریخی شهر قم……………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۱-۶-۱) تیمچه بازار……………………………………………………………………………………………….۸۲

۲-۱-۶-۲) مسجد جامع……………………………………………………………………………………………..۸۲

۲-۱-۶-۳) گنبد سبز……………………………………………………………………………………………………۸۳

۲-۱-۶-۴) آتشکده نویس……………………………………………………………………………………………۸۴

۲-۱-۶-۵) مدرسه جهانگیر خان…………………………………………………………………………………۸۵

۲-۲) مطالعات اقلیمی قم…………………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۲-۱) بارندگی و رطوبت……………………………………………………………………………………………..۸۶

۲-۲-۲) باد…………………………………………………………………………………………………………………………۸۶

۲-۲-۳) بررسی شرایط اقلیمی و آسایش در شهر قم……………………………………………………۸۷

۲-۲-۴) وضعیت جغرافیایی و طبیعی……………………………………………………………………………..۸۷

۲-۲-۵) اوضاع جوی – درجه حرارت و بارندگی طبیعی…………………………………………………۸۷

۲-۲-۶) باد و رطوبت……………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۲-۷) شناسایی محدودیت ها……………………………………………………………………………………………۸۸

۲-۲-۸) انتخاب جهت مناسب ساختمانها…………………………………………………………………………..۸۹

۲-۲-۹) نتایج و پیشنهادات کلی………………………………………………………………………………………….۸۹

۲-۳) معرفی و تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………۹۰

رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر / فصل سوم: نمونه های موجود تالار شهر در جهان

۳-۱) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

۳-۱-۱)پیشینه بناها و فضاهای عمومی در جهان و ایران………………………………………….. ۹۰

۳-۲) معرفی نمونه های مشابه………………………………………………………………………………………… ۹۳

۳-۲-۱) تالار شهر لندن………………………………………………………………………………………………. ۹۳

۳-۲-۲) شورای شهر کاستویاس…………………………………………………………………………………. ۹۷

۳-۲-۳) تالار شهر اوستین (ایالت تگزاس)…………………………………………………………………..۹۸

۳-۲-۴) تالار شهر بوستون……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۳-۲-۵) تالار شهر اوتاوا……………………………………………………………………………………………..۱۰۵

۳-۲-۶) تالار شهر توکیو…………………………………………………………………………………………… ۱۰۷

۳-۲-۷) تالار شهر شیکاگو……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۲-۸) تالار شهر مونترال……………………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۳-۲-۹) تالار شهر منچستر………………………………………………………………………………………. ۱۱۰

۳-۲-۱۰) ساختمان تالار شهر پاریس……………………………………………………………………… ۱۱۰

۳-۲-۱۱) تالار شهر دالاس……………………………………………………………………………………… ۱۱۱

۳-۲-۱۲) ساختمان تالار شهر تورنتو………………………………………………………………………. ۱۱۱

۳-۲-۱۳) تالار شهر میسی سائوگا…………………………………………………………………………… ۱۱۲

۳-۲-۱۴) تالار شهر اصفهان……………………………………………………………………………………….۱۱۴

۳-۲-۱۴) تالار شهر کرمانشاه…………………………………………………………………………………….۱۱۶

۳-۳) ملاحظات معماری مجموعه تالار شهر……………………………………………………………….. ۱۱۹

رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر

فصل چهارم: معانی، ضوابط و استانداردها، سرانه ها و برنامه فیزیکی

۴-۱) معانی…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹

۴-۱-۱) نقش بناها و فضاهای عمومی در شهر……………………………………………………….. ۱۲۹

۴-۱-۲) انواع گردهمایی ها……………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۱-۲-۱) جلسه………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-۲-۲) کنفرانس…………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-۲-۳) کنوانسیون………………………………………………………………………………………….. ۱۳۰

۴-۱-۲-۴) کنگره…………………………………………………………………………………………………. ۱۳۱

۴-۱-۲-۵) سمینار……………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۱-۲-۶) سمپوزیوم…………………………………………………………………………………………… ۱۳۱

۴-۱-۲-۷) مناظره………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۱-۲-۸) فوزیوم………………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۱-۳) انواع مراکز تجمع………………………………………………………………………………………… ۱۳۲

۴-۱-۳-۱) اتاق جلسه………………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۱-۳-۲) سالن کنفرانس…………………………………………………………………………………… ۱۳۳

۴-۱-۳-۳) تالار اجتماعات…………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۲) ضوابط و استانداردها…………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۲-۱) استانداردهای فرد پیاده……………………………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۲-۲) استانداردهای فضاهای اداری……………………………………………………………………… ۱۳۵

۴-۲-۲-۱) اصول طراحی و مبلمان فضاهای اداری…………………………………………….. ۱۳۵

۴-۲-۲-۲) مبانی محاسبات سطوح زیر بنا…………………………………………………………….۱۳۶

۴-۲-۲-۳) تکنولوژی در ادارات……………………………………………………………………………. ۱۳۸

۴-۲-۲-۴) آکوستیک در بخش اداری…………………………………………………………………. ۱۴۳

۴-۲-۲-۵) استانداردهای فضاهای اداری- خدماتی…………………………………………….. ۱۴۵

۴-۲-۲-۶) جمع بندی مسائل مطرح در طراحی ساختمانهای اداری……………….. ۱۴۹

۴-۲-۳) استانداردهای تالار……………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۴-۲-۳-۱) سالن انتظار تالار………………………………………………………………………………… ۱۵۰

۴-۲-۳-۲) ورودی‏ها و خروجی‏های تالار…………………………………………………………….. ۱۵۱

۴-۲-۳-۳) آکوستیک در تالار……………………………………………………………………………… ۱۵۴

۴-۲-۳-۴) شیب کف و صندلی‏ها………………………………………………………………………… ۱۶۰

۴-۲-۳-۵) نحوه انتظام صندلی‏ها در سالن‏ها………………………………………………………. ۱۶۱

۴-۲-۳-۶) مشخصات راهروهای داخل سالن‏ها…………………………………………………… ۱۶۲

۴-۲-۳-۷) سالن چند منظوره……………………………………………………………………………… ۱۶۴

۴-۲-۳-۸) آمفی تئاتر در فضای باز……………………………………………………………………… ۱۶۶

۴-۲-۳-۹) مصادیق………………………………………………………………………………………………. ۱۶۶

۴-۲-۳-۹-۱) خانه اپرای سیدنی……………………………………………………………………… ۱۶۶

۴-۲-۳-۹-۲) خانه اپرای اسن…………………………………………………………………………. ۱۶۹

۴-۲-۳-۹-۳) سرای موسیقی پارکو دلا-رم…………………………………………………….. ۱۷۰

۴-۲-۴) استانداردهای موزه…………………………………………………………………………………….. ۱۷۱

۴-۲-۴-۱) گردش ومسیر حرکت در نمایشگاه……………………………………………………. ۱۷۲

۴-۲-۴-۲) نور در گالری………………………………………………………………………………………. ۱۷۲

۴-۲-۴-۳) دیوار و کفپوش گالری ها…………………………………………………………………… ۱۷۴

۴-۲-۴-۴) ارتفاع مناسب برای دیدن………………………………………………………………….. ۱۷۴

۴-۲-۴-۵) نحوه نمایش آثار…………………………………………………………………………………..۱۷۵

۴-۲-۵) استانداردهای فضاهای خدماتی موزه…………………………………………………………. ۱۷۶

۴-۲-۵-۱) چایخانه و کافه تریا……………………………………………………………………………. ۱۷۶

۴-۲-۵-۲) انبار و تاسیسات…………………………………………………………………………………. ۱۷۷

۴-۲-۵-۳) استانداردهای پارکینگ عمومی…………………………………………………………. ۱۷۸

۴-۳) سرانه ها و برنامه فیزیکی……………………………………………………………………………………. ۱۷۹

رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر /فصل پنجم: طراحی و تبیین طرح

۵-۱) نحو‌ه‌ی تعیین اصول برآمده از مطالعات فصول پیشین………………………………………….۱۸۱

۵-۱-۱) فصل اول…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

۵-۱-۲) فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۱

۵-۱-۳) فصل سوم…………………………………………………………………………………………………… ۱۸۱

۵-۱-۴) فصل چهارم………………………………………………………………………………………………… ۱۸۱

۵-۲) روند شکل‌گیری طرح……………………………………………………………………………………………..۱۸۲

۵-۲-۱) تعریف مسأله طراحی…………………………………………………………………………………. ۱۸۲

۵-۲-۲) ارائه راه حل………………………………………………………………………………………………. ۱۸۲

۵-۲-۳) اسکیس ها و دیاگرام های شکل گیری طرح…………………………………………… ۱۸۳

۵-۳) معرفی طرح…………………………………………………………………………………………………………… ۱۸۹

۵-۳-۱) معماری………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸۹

۵-۳-۱-۱) تصاویر داخلی و خارجی…………………………………………………………………….. ۱۹۰

۵-۳-۲) سازه………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۴

۵-۳-۳) تاسیسات………………………………………………………………………………………………………..۲۰۶

۵-۳-۳-۱) تأسیسات مکانیکی…………………………………………………………………………….. ۲۰۳

۵-۳-۳-۲) تأسیسات الکتریکی…………………………………………………………………… ……… ۲۰۳

منابع و مآخذ رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر…………………………………………………………………..۲۱۲

 

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجموعه تالار شهر و شورای شهر | رساله تالار شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × چهار =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

7,900 تومان