رساله طراحی خانه سالمندان | مطالعات طراحی خانه سالمندان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله طراحی خانه سالمندان | مطالعات طراحی خانه سالمندان

رساله طراحی خانه سالمندان |رساله خانه پدربزرگ ها و مادربزرگ ها


فهرست رساله طراحی خانه سالمندان

فصل اول سالمند و سالمندی

– سرای سالمندان

۱-۱- طرح مساله:
۱-۱-۱-سالمندان و وضعیت فعلی:
۱-۱-۲- بحران سالمندی

نگرش به خانه سالمندان ازدیدگاه طراح :

۱-۳- ۱  پیدایش خانه های سالمندان :

۲-۳- ۱ پیدایش خانه های سالمندان در ایران:

رساله طراحی خانه سالمندان / دسته بندی سالمندان:

۱- ۴ -۱ نظریه افلاطون و ارسطو درباره سالمندی :
۱-۴-۲- نظریه قرآن در مورد سالمندی۱ :
احترام به والدین از نظر قرآن:
احترام به والدین سالمند از نگاه قرآن:
سالمندی از دیدگاه قرآن:
ارذل العمر :
رفتار ظالمانه با والدین:
۱-۵- لزوم ایجاد خانه های سالمندان در ایران:
۱-۶- ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی ، اقتصادی سالمندان :
متوسط عمر در جهان:
جمعیت سالمندان در جهان ۱:
جمعیت سالمندان در ایران:

۱-۷- مسائل اجتماعی ، اقتصادی سالمندان
وضعیت اشتغال سالمندان:
اشتغال و رفاه اجتماعی سالمندان:
سطح سواد سالمندان در کشور:
۱-۸- ویژگی های جسمانی ، روانی ، احساسی و شخصیتی سالمندان ۱ :

۹-۱- دوران گریز ناپذیر سالمندی :

۱۰-۱- تعریف پیری:

۱۱-۱ دسته بندی سالمندان :

۱۲-۱ – ویژگیهای دوران سالمندی :

۱۳-۱- ساختار جمعیت و مسائل اجتماعی، اقتصادی سالمندان :

۱۴-۱- بیوگی وتفاوت های جنسی :

رساله طراحی خانه سالمندان / فصل دوم- نیازها و ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان

۲-۱- نیازهای سالمندان :

۲-۱-۱- احتیاجات عاطفی :

۲-۱-۲- احتیاجات معیشتی :

۲-۱-۳- احتیاج به تفریح :

۲-۱-۴- احتیاج به شرکت در زندگی اجتماعی :

۲-۱-۵- امنیت :

۲-۲- بیماری های شایع در سالمندان :

۲-۳- ویژگی های فیزیکی و روانی سالمندان :

۲-۴- روانشناسی سالمندی :

۲-۴-۱- تغییرات بدنی :

۲-۴-۲- تغییرات ذهنی و هوشی :

۲-۴-۴- تغییرات اجتماعی:

۲-۵- بهداشت روانی سالمندان :

۲-۶- نیازهای جسمانی سالمندان :

رساله طراحی خانه سالمندان  /فصل سوم مبانی نظری طرح خانه سالمندان

۳-۱- حرکت و پویائی :
۳-۲- حرکت از نگاه فلسفه :
۳-۳- حرکت از دیدگاه معماری :
۳-۳-۱ راه :
۳-۳-۲ مسیر رسیدن به بنا :
۳-۳-۳ توجه به نیروی احساس در القائ حرکت :
۳-۴- مصادیق معماری حرکت :
۳-۵- پویایی در ریتم یا ضرب آهنگ :
۳-۶- بررسی راههای نیل به اهداف مبانی نظری طرح در پروژه :
۳-۷- بیونیک

فصل چهارم برنامه فیزیکی خانه سالمندان

۴-۱برنامه فیزیکی طرح
۴-۲- توصیه های طراحی
۴-۲-۱ توصیه های طراحی آسایش حرارتی و برودتی سالمندان:
۴-۲-۲ توصیه های طراحی برای استفاده از نور طبیعی:
۴-۲-۳ توصیه های طراحی برای استفاده از نور مصنوعی:
۴-۲-۴ توصیه طراحی رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :
۴-۲-۵ توصیه های طراحی و نکات فضایی:
۴-۲-۶ توصیه های طراحی :.
۴-۳- رهنمود های طراحی معماری خانه های سالمندان :
۴-۳-۱ ورودی اصلی:
۴-۳-۲ – هال ورودی:
۴-۳-۳- اتاق نشیمن:
۴-۳-۴ – کتابخانه:
۴-۳-۵ – اتاق های غذاخوری:
۴-۳-۶- آشپزخانه:
۴-۳-۷- اتاق خواب:
۴-۳-۸- اتاق کارکنان:
۴-۳-۹- اتاق مدیریت:
۴-۳-۱۰- اتاق های درمانی و توانبخشی:
۴-۳-۱۱- اتاق بستری
۴-۳-۱۳- انبار وسایل :
۴-۳-۱۴- سرویس های بهداشتی:
۴-۳-۱۵- حمام:
۴-۳-۱۶- آسانسور:
۴-۳-۱۷- پلکان:
۴-۳-۱۸- راهروها:
۴-۳-۱۹- باز شوها:
۴-۳-۲۰- تراس
۴-۳-۲۱ – محوطه باغبانی:
۴-۳-۲۲ – مبلمان و اثاث ثابت:.
۴-۳-۲۳ – کفپوش
۴-۳-۲۴- نرده های کمکی:
۴-۳-۲۵- نشانه ها:

فصل پنجم بررسی چند نمونه خانه سالمندان

۵-۱- بررسی چند نمونه خانه سالمندان در جهان ۱ :
۵-۱-۱ – خانه سالمندان در حاشیه دریا (ساحل نیوجرسی):
۵-۱-۲ – اقامتگاه سالمندان « میدوویو » (کانکاکی، ایلینویز):
۵-۲- بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران ۱ :
۵-۳جمع بندی مطالعات موردی خانه سالمندان

۴-۵- بررسی چند نمونه خانه سالمندان در تهران :

۴-۵-۱- آسایشگاه زعفرانیه :

۴-۵-۲- آسایشگاه دادخواه :

۴-۵-۳-  آسایشگاه  مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان فرزانگان:

۴-۵-۴- اسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک :

رساله طراحی خانه سالمندان

فصل ششم:روند طراحی خانه سالمندان

۶-۷- روند طراحی

۶-۷-۱- سایت

۶-۷-۲ – بخش آسایشگاه:

۶-۷-۳ – بخش فرهنگی مجموعه:

۶-۷-۵- بخش اداری:

۶-۷-۶- تاسیسات:

۶-۸ اسکیس های اولیه

فصل هفتم – تاسیسات و سازه

 

فصل هشتم : رهنمودهای طراحی معماری خانه سالمندان

۸-۱-۱- کلیات :

۸-۲- مکان یابی مناسب برای خانه سالمندان :

۸-۳- جهت گیری مناسب :

۸-۳-۱- ورودی اصلی :

طراحی برای ورودی اصلی :

۸-۳-۷- اتاق خواب :

پنجره در اتاق خواب :

روشنایی ورنگ آمیزی اتاق خواب :

وسایل مورد نیاز در اتاق خواب سالمندان:

میز کنار تختخواب :

امکانات آشپزی و شستشو :

۸-۳-۸- اتاق کارکنان :

۸-۳-۹- اتاق مدیریت :

۸-۳-۱۰- اتاق های درمانی و توان بخشی :

۸-۳-۱۱- اتاق بستری :

۸-۳-۱۲- رختشویخانه مرکزی :

رساله طراحی خانه سالمندان

فصل نهم- توصیه های طراحی براساس احساسات مشترک در میان سالمندان :

۹-۲- توصیه های طراحی آسایش حرارتی و برودتی سالمندان :

۹-۳- نورپردازی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

۹-۳-۱- توصیه های طراحی برای استفاده از نور طبیعی:

۹-۳-۲- توصیه های طراحی برای استفاده از نور مصنوعی :

۹-۴- رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

۹-۴-۱- توصیه های طراحی رنگ آمیزی مناسب جهت ارتقای عملکرد بینایی در سالمندان :

۹-۵- توصیه های طراحی و نکات فضایی :

 

فصل دهم- ضوابط و دستورالعملهای تأسیس و راه اندازی مرکز نگهداری سالمندان

۱۰-۲- ضوابط طراحی انبار و سرویس بهداشتی :

۱۰-۲-۱- انبار وسایل :

۱۰-۲-۲- سرویس های بهداشتی :

۱۰-۲-۳- حمام :

۱۰-۳- ارتباطات عمودی فضاها در خانه های سالمندان :

۱۰-۳-۱- آسانسور :

۱۰-۳-۲- رامپ و سطوح شیب دار:

۱۰-۳-۳- پلکان :

۱۰-۴- راهروها :

۱۰-۵- بازشوها :

۱۰-۵-۱- درها :

۱۰-۵-۲- پنجره ها :

طراحی پنجره ها :

۱۰-۶- تراس :

۱۰-۶-۱ تراس های خصوصی :

۱۰-۶-۲- تراس های مشترک :

طراحی تراس ها :

۱۰-۷- محوطه باغبانی :

۱۰-۸- محوطه بازی برای فرزندان میهمانان:

۱۰-۹- مبلمان و اثاث ثابت :

۱۰-۱۰- کفپوش :

طراحی کفپوش های مناسب :

۱۰-۱۱- نرده های کمکی :

۱۰-۱۲- نشانه ها :

۱۰-۱۳- رهنمودهای عمومی در رابطه با خانه های سالمندان :

۱۰-۱۴- سالن اجتماعات و ضوابط آن :

۱۰-۱۴-۱- ضوابط طراحی و روابط سالنهای اجتماعات :

۱۰-۱۴-۲- صندلیها و نحوه انتظام صندلیها در سالن :

۱۰-۱۴-۳- شیب کف سالن :

۱۰-۱۴-۴- شرایط سالن برای معلولین :

۱۰-۱۴-۵- راهروهای آمفی تئاتر:

۱۰-۱۴-۶- ورودی و خروجی های آمفی تئاتر:

۱۰-۱۴-۷- سالن انتظار :

۱۰-۱۴-۸- سن :

۱۰-۱۴-۹- اتاق پروژکتور

۱۰-۱۴-۱۰- سرویسهای بهداشتی :

۱۰-۱۴-۱۱-رساله طراحی خانه سالمندان / نکات ایمنی :

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله طراحی خانه سالمندان | مطالعات طراحی خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

30,000 تومان