رساله هتل ۳ ستاره | مطالعات هتل ۳ ستاره

جزئیات بیشتر

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

3.5 صفحه

تعداد فایل ها

1 عدد

تعداد صفحات

133 صفحه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله هتل ۳ ستاره | مطالعات هتل ۳ ستاره

فهرست رساله هتل ۳ ستاره


رساله هتل ۳ ستاره + منابع + برگه تشکر و سربرگ

فهرست مطالب
چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ا
پیشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ب
موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ب
اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ب
اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ت
محدوده تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ث
روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ج
 فصل اول:جهانگردی وگردشگری ۱
۱-۱- بررسی توریسم وگردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۳
۱-۲-سازمان جهانی جهانگردی(WTO)…………………………………………………………………………………………………………………. ۳
۱-۳-بررسی   وضعیت گردشگری در ایران………………………………………………………………………………………………………………… ۴
۱-۴-آثار اقتصادی صنعت گردشگری( توریسم)………………………………………………………………………………………………………… ۵
۱-۴-۱-تاثیر در آمد ملی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵
۱-۴-۲-انتقال ثروت و درآمد از مناطق اعزام کننده گردشگر به مناطق هدف…………………………………………………………………… ۶
۱-۴-۳-پیدایش بازارهای تبعیضی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۴-آثار توزیعی درآمد حاصل از جهانگردی در بین عوامل……………………………………………………………………………………. ۶
۱-۴-۵-تغییر الگوی مصرف ناحیه میزبان………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱-۴-۶-فشاربر سطح قیمت های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱-۴-۷-افزایش ارزش پول داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱-۵-توریسم وتوسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱-۵-۱-ملاحضات زیست محیطی در توسعه پایدارگردشگری……………………………………………………………………………………… ۹
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
فصل دوم: شناسایی محیط طرح
۱۲
۲-۱-استان گیلان……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۱-موقیعت جغرافیایی استان گیلان…………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۲- موقیعت جغرافیایی شهرستان رشت………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴
۲-۱-۳-موقیعت جغرافیایی شهر رشت……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۲-آب وهوای استان گیلان و شهر رشت……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۲-۲-۱- درجه حرارت…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۲-رطوبت)………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۲-۲-۳-جریان باد………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۲-۲-۴-جهت وسرعت باد در شهر رشت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲-۲-۵-میزان بارندگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹
۲-۲-۶-نزولات جوی در فصل تابستان وزمستان………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۲-۲-۷-تابش آفتاب………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۲-۲-۸-عوامل اقلیمی وتاثیر آن در معماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱
رساله هتل ۳ ستاره / فهرست مطالب
۲-۲-۹-کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۱۰-عوامل اقلیمی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۲-۲-۱۱-عوامل اجتماعی وفرهنگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱
۲-۲-۱۲-نحوه تاثیر عوامل اقلیمی در تعیین جهت یک ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۲-۳- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۲-۳-۱-فرم ساختمان ها در رابطه با اقلیم معتدل………………………………………………………………………………. ۲۳
۲-۳-۲- تابش آفتاب و حرارت دما………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۳-۳-تاثیر سایه بانها………………………………………………………………………………………………….. ۲۴
۲-۳-۴-باد…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۵
۲-۳-۵-عملکرد تهویه ونیاز به آن در ساختمان ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۴-موقعیت پنجره وتاثیر آن در وضعیت تهویه طبیعی……………………………………………………………………………………………. ۲۵
۲-۵-تاثیر محوطه ساختمان در کنترل جهت وسرعت باد……………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۵-۱-سرعت جریان هوای داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۵-۲-تهویه مورد نیاز در اقلیم معتدل ومرطوب ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲-۵-۳-بارندگی ورطوبت ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۹
۲-۵-۴-راههای نفوذ رطوبت به ساختمان۲-۵-۵ نفوذ آب باران۲-۵-۶ تعرق۲-۵-۷ عوامل موثر در تعرق / رساله هتل ۳ ستاره۲-۵-۸ طبقه بندی دیوار ها

۲-۵-۹ دیوار های سنگین نفوذ پذیر / رساله هتل ۳ ستاره

۲-۵-۱۰ دیوارهای توخالی با مصالح بنایی

 

۳۰
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
 فصل سوم: ضوابط واستانداردهای طراحی ۳۲
۳-۱-هتل، تعریف وانواع آن…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۱-۱-تعریف هتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۳-۱-۲-درجه بندی هتل ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۱-۳-سازمان هتل……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۴
۳-۱-۳-۱-تقسیمات جلوی هتل Front Office)) ………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۱-۳-۲-تقسیمات پشت هتل (Catring) …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۵
۳-۲-شناخت بخش های هتل، استانداردها و Layouts……………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۲-۱-ضوابط ساختمانی هتل های کشور………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۲-۲-برنامه تخصیص بنا……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۵
۳-۲-۳-بخش خصوصی(طبقه اتاق های خواب وسوئیت ها) ……………………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۲-۳-۱-بخش اتاق های خواب……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳-۲-۳-۲-پلان طبقه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶
۳-۲-۳-۳-پلان طبقات………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۲-۳-۴-طرح اتاق های خواب…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳-۲-۳-۵-سوئیت ها وانواع آن………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶
۳-۲-۳-۶-پلان سوئیت ها……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۳-۲-۴-بخش عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸
۳-۲-۴-۱-چیدمان فضاهای عمومی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲-۴-۲-دربهای ورودی ودسترسی از خارج به هتل…………………………………………………………………………………………………. ۵۸
فهرست مطالب
۳-۲-۴-۳-دربها وسرسرای ورودی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۳-۲-۴-۴-لابی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳-۲-۴-۵-اهداف برنامه ریزی لابی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۲-۴-۶-فضای عرضه غذا ونوشیدنی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۲-۴-۷-فضاهای برگزاری مراسم وفعالیت ها(Function spase) ………………………………………………………………………….. ۶۳
۳-۲-۵-بخش نیمه عمومی(دفاتر اداری)…………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳
۳-۲-۵-۱-پیشخوان ودفترلابی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۲-۵-۲-دفترحسابداری………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۶
۳-۲-۵-۳-دفترمدیر اجرایی( Executive) ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۲-۶-بخش خدماتی-پشتیبانی(فضای دور ازدید) ……………………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۲-۶-۱-فضاهای آماده سازی غذا وانبارآذوقه………………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۲-۶-۲-طراحی فضاهای آذوقه ونوشیدنی…………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹
۳-۲-۶-۳-فضای بارانداز،زباله وانبارعمومی……………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۳-۲-۶-۴-نواحی وفضاهای مربوط به کارکنان………………………………………………………………………………………………………….. ۷۲
۳-۲-۶-۵-مهندسی وتاسیسات مکانیکی…………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
۳-۲-۶-۶-پارکینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۴
۳-۲-۷-دیاگرم های ارتباط بخش هاوجزءفضاهای هتل……………………………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۲-۸-برنامه فیزیکی ولیست فضاهای هتل………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹
 فصل چهارم: بررسی نمونه ها ۸۰
۴-۱-بررسی نمونه های داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۱
۴-۱-۱-هتل بین المللی تبریز………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱
۴-۱-۲-هتل شایگان کیش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۴-۱-۳-هتل لاله تهران………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۴-۲-بررسی نمونه های خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰
۴-۲-۱- هتل های پارک سیدنی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۰
۴-۲-۲-هتلHyatt Regwncy Atlantaآتلانتا………………………………رساله هتل ۳ ستاره ……………………… ۹۲
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۴
 فصل پنجم:مبانی نظری طرح و طراحی ۹۵
۵-۱-مبانی نظری طرح…………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۶
۵-۱-۱-مقدمه،جستاری در مفهوم یابی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۶
۵-۱-۲-روند شکل گیری ایده اصلی( کانسپت طراحی)………………………………………………………………………………………………. ۹۸
۵-۲-طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۰
۵-۲-۱-طراحی فضاهای داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰
۵-۲-۱-۱-فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
۵-۲-۱-۲- فضاهای خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۲
فهرست مطالب
۵-۳-۱- تاسیسات ساختمان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۲
۵-۳-۲- سیستم حرارت مرکزی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۵-۳-۳-حرارت مرکزی تشعشعی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۴
۵-۱-۴- حرارت مرکزی با بخار……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۵-۳-۵- سیستم پیشنهادی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵
۵-۳-۶-تهویه مطبوع…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۵-۴- کنترل وبرنامه ریزی سیستم ها…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۵-۴-۱- کنترل وبرنامه ریزی سیستم گرمایی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۶
۵-۴-۲- کنترل وبرنامه ریزی سیستم سرمایی……………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۹
۵-۴-۳- کنترل وبرنامه ریزی سیستم تهویه وتعویض هوا………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۵-۵- روشنایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱
۵-۵-۱- سیستم ها وتجهیزات روشنایی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۵-۳-سیستم های کاهش میزان روشنایی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۶- سازهبتن پیش تنیده پس کشیده شده  رساله هتل ۳ ستاره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۶-۱- محاسن سازه بتنی …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۵-۶-۲- سقف های پیش تنیده…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۳
۵-۶-۳- محاسن سقف های پیش تنیده…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۳
۵-۶-۴- اجزاء تشکیل دهنده سقف تیرچه بلوک……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۵-۷- پیوست ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
۵-۷-۲-نقشه های معماری هتل……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۶
فهرست منابع………………………رساله هتل ۳ ستاره………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله هتل ۳ ستاره | مطالعات هتل ۳ ستاره”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

8,900 تومان