رساله موزه فرش | مطالعات موزه فرش

جزئیات بیشتر

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

6 مگابایت

تعداد فایل ها

1 عدد

تعداد صفحات

97 صفحه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله موزه فرش | مطالعات موزه فرش

فهرست رساله موزه فرش


 

موزه و مرکز فرش

فهرست رساله موزه فرش                                                                                                             ۱۰

مقدمه

فصل او ل:شناخت موضوع طراحی

۱-۱

۱-۱-۱شناخت موضوع                                                                                                                             ۱۲      

۱-۱-۱-۱ واژه فرش                                                                                                                                   ۱۳

۱-۱-۱-۲ تاریخچه فرش در جهان      ۱۴

۱-۱-۱-۳ تاریخچه فرش در ایران      ۱۴

۱-۱-۱-۴ضرورت توجه به فرش                                      ۱۶

۱-۱-۱-۵جایگاه اقتصادی فرش ۱۷

۱-۱-۱-۶جایگاه هنری فرش                                                                                                                  ۱۸

۱-۱-۱-۷جایگاه فرهنگی اجتماعی فرش                                                                                              ۱۹

۱-۱-۲بررسی موقعیت قرار گیری طرح                                                                                                  ۲۱

۱-۲-بخش دوم رساله موزه فرش                                                                                                                                        ۲۱

۱-۲-۱مبانی نظری                                                                                                                                    ۲۱

۱-۲-۱-۱- نقاط عطف                                                                                                                             ۲۱

۱-۲-۱-۲- تقارن و کمپوزیسیون       ۲۱

۱-۲-۱-۳- ریتم                                                                                                                                       ۲۱

۱-۲-۱-۴- اصل مقیاس و تناسب        ۲۲

۱-۲-۱-۵- مقیاس انسانی                                                                                                                       ۲۲

۱-۲-۱-۶- اصل فضاهای متباین        ۲۲

– روشهای طراحی فضاهای متباین        ۲۲

۱-۲-۱-۶- هندسه                                                                                                                                   ۲۳

۱-۲-۱-۷– کل و جزء                                                                                                                              ۲۳

۱-۲-۱-۸شناسایی و بررسی عناصر تشکیل دهنده سیمای معماری سنتی شهر کاشان                       ۲۴

– حیاط                                                                                                                                                       ۲۴

– زیر زمین                                                                                                                                                 ۲۴

– سقف (گنبد)                                                                                                                                          ۲۴

– ایوان                                                                                                                                                        ۲۵

-بادگیر                                                                                                                                                       ۲۵

۱-۳بخش سوم                                                                                                                                          ۲۵

۱-۳-۱بررسی استانداردها                                                                                                                       ۲۵

۱-۳-۱-۱ گالری ها                                                                                                                                  ۲۵

۱-۳-۱-۲آمفی تئاتر                                                                                                                                ۲۶

۱-۳-۱-۳ کتابخانه                                                                                                                                   ۲۷

۱-۳-۱-۴ اداری                                                                                                                                       ۲۷

۱-۳-۱-۵پژوهشی                                                                                                                                   ۲۷                                                                                                                                                                                                                              

۱-۳-۱-۶ آموزشی                                                                                                                                   ۲۸

۱-۳-۱-۷انبار                                                                                                                                           ۲۸

۱-۳-۱-۸پارکینگ                                                                                                                                   ۲۸

۱-۳-۱-۹ تاسیسات                                                                                                                                 ۲۸

۱-۳-۲معرفی فضاها به لحاظ عملکردو نیازهای تاسیساتی                                                                  ۲۹      

۱-۳-۲-۱-عرصه معرفی                                                                                                                          ۲۹

۱-۳-۲-۱-۱گالری ها                                                                                                                              ۲۹

۱-۳-۲-۱-۲آمفی تئاتر (سالن چند منظوره)                                                                                         ۳۰

۱-۳-۲-۲ کتابخانه                                                                                                                                   ۳۰

۱-۳-۲-۳ عرصه اداری                                                                                                                            ۳۱

۱-۳-۲-۴عرصه پژوهشی                                                                                          ۳۱

بخش پژوهشی فرش                                                                                                                                 ۳۲

گروههای پژوهشی فرش                                                                                                                          ۳۲

۱-۳-۲-۴-۱ گروههای پژوهشی عملی                                                                                                  ۳۲

     ۱-بخش پژوهشی ریسندگی                                                                                                              ۳۳

     ۲ -بخش پژوهشی بافت                                                                                                                      ۳۳      

     ۳ بخش پژوهشی شیمی و رنگرزی                                                                                                  ۳۳

۱-۳-۲-۴-۲گروههای پژوهشی نظری:                                                                                                  ۳۳

۱-بخش پژوهش تاریخ و هنر                                                                                                                   ۳۳

     ۲-بخش پژوهش نظری اقتصاد                                                                                                           ۳۳

       ۳-بخش پژوهش نظری نساجی      ۳۳

۱-۳-۲-۴-۳فضاهای مرکز پژوهشی فرش                                                                                             ۳۴

۱-۳-۲-۴-۴ عرصه آموزشی                                                                                                                   ۳۵

۱-۳-۲-۵ عرصه خدمات رفاهی و عمومی                                                                                              ۳۵

۱-۳-۲-۶رستوران یا چایخانه              ۳۵

۱-۳-۲-۷ فروشگاه صنایع دستی        ۳۶

۱-۳-۲-۸- عرصه خدمات پشتیبانی   ۳۶

۱-۳-۲-۹ انبار                                                                                                                                          ۳۶

۱-۳-۲-۱۰ نگهبانی                                                                                                                                 ۳۷

۱-۳-۲-۱۱پارکینگ                                                                                                                                ۳۷

۱- ۳-۲-۱۲تاسیسات                                                                                                                              ۳۷

۱-۳-۲-۱۳- فضای سبز                                                                                                                          ۳۷

۱-۳-۲-۱۴بخش خدمات رفاهی                                                                      ۳۹

۱-۳-۲-۱۴-۱چایخانه و فضای نشیمن                                                                                                   ۳۹      

۳-۳-۱ضوابط ایمنی                                                                                                                                 ۳۹

۳-۱-۱-۱اصول ایمنی نمایش قالی      ۳۹

             -مواد لازم برای تهیه قالی                                                                                                          ۳۹

             -چگونه قالی به نمایش گذ اشتته می شود                    رساله موزه فرش                    ۴۰

-انبار و حمل و نقل و نحوه جابجایی     ۴۳                                                                                             

۱-۳-۱-۲شستشوی قالی                                                                                                                        ۴۳

۱-۳-۱-۲-۱مراحل مختلف شور قالی ۴۳

۱-۳-۴ضوابط ویزه معلولین                                                                                                                     ۴۳

بررسی نمونه های داخلی و خارجی                                          ۴۵

۱-۴-۱موزه فرش ایران                                                                                                                            ۴۵

فصل دوم:برنامه ریزی فیزیکی و تدوین اصول وضوابط طراحی                          ۴۸               

-۱بخش اول:   رساله موزه فرش                                                                                                                                          

۲-۱-۱برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی                                                                          ۴۸

۲-۱-۴دیاکرام روابط                                                                                                                                ۵۵

۲-۱-۵بررسی سازه                                                                                                                                    ۵۶

۲-۱-۶بررسی تاسیسات                                                                                                                          ۶۰

۲-۱-۷سیستم ایمنی                                                                                                                                ۶۴

۲-۲بخش دوم:تحلیل سایت                                                                                                                     ۶۸

۲-۲-۱موقعیت سایت                                                                                                                               ۶۸

۲-۲-۱-۲ویژگی عمده ساخت کالبدی بخش قدیمی شهر کاشان                                                         ۶۹

۲-۲-۱-۳مطالعات شهرسازی شهر کاشان                                                                                              ۷۰

۲-۲-۱-۴هدف از تشکیل و موقعیت کاشان در ارتباط با احداث مجتمع فرش                 رساله موزه فرش                   ۷۲

۲-۲-۱-۵- سیر تاریخی شهر کاشان  ۷۳

۲-۲-۱-۶- ویژگیهای محیطی شهر کاشان                                                                                             ۷۵

۲-۲-۱-۷ آب و هوای کاشان                                                                                                                   ۷۶

-جهت گیری مناسب ساختمانها            ۷۸

-خصوصیات زمین شناسی                                                                                                                        ۷۸

۲-۲-۲بررسی ابعاد و اندازه و فرم زمین                                                                                                 ۷۹

۲-۲-۳بررسی دسترسی به سایت        ۸۱

۲-۲-۴بررسی کاربری های سایت        ۸۱

۲-۲-۵بررسی جشم اندلزها                                                                                                                     ۸۲

-دید و منظر                                                                                                                                               ۸۲

-همسایگی ها                                                                                                                                            ۸۲

۵-ترافیک و دسترسیها                                                                                                                            ۸۲

۲-۲-۵-۱بناهای تاریخی همجوار مجموعه                                                                                             ۸۳

-تپه تاریخی سیلک                                                                                                                                  ۸۳

– باغ فین                                                                                                                                                   ۸۳

-بقعه امامزاده (شاهزاده ) ابراهیم                            ۸۴

۲-۲-۵-۲پتانسیل موجود در سایت    ۸۴                                                                                             

۱-توان های شهری                                                                                                                                   ۸۴

۲- توان های طبیعی                                                                                                                                  ۸۴

۳توان های چشم انداز                                                                                                                               ۸۵

۴- معرفی بستر طرح (تحلیل سایت)   ۸۵

۵-دسترسی سایت                                                                                                                                    ۸۵

۶-شیب سایت                                                                                                                                           ۸۵

۷-مناطق و ابنیه همجوار                                                                                                                          ۸۶

بخش سوم : روند طراحی                                                                                                                           ۸۸                                                                                                                                                                                                             

فهرست منابع         رساله موزه فرش

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله موزه فرش | مطالعات موزه فرش”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان