رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر

رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر  (سیتی هال)


رساله تالار موسیقی شهر + سربرگ و برگه تشکر + منابع + تصاویر طرح و پلان های ان

فهرست مطالب
رساله تالار موسیقی شهر / – ۱ – طرح چند سوال ۳
۱-۲- اهداف ۳
۱- ۳ – روش انجام کار ۴
۱-۴ – روش انجام پژوهش ۴
۱-۱ پیدایش موسیقی ۶
۱-۲- تاریخچه موسیقی: ۶
۱-۲-۱ مصریها : ۶
۱-۲-۲ سومریها : ۶
۱-۲-۳ عیلامیها : ۷
۱-۲-۴ آشوریها : ۷
۱-۲-۵ سایر ملل شرقی: ۷
۱-۲-۶ موسیقی در دورههخامنشی: ۷
۱-۲-۷ موسیقی در دوره ساسانی : ۷
۱-۲-۸ موسیقی در دوره اسلامی: ۸
۱-۳- نهضت علمی موسیقی: ۸
۱-۴- مختصری از تاریخ موسیقی ایران ۹
۱-۵- تعریف صوت موسیقی : ۹
۱-۶- مشخصه های صوت از نظر موسیقی ۹
۱-۶-۱- نواک ۱۰
۱-۶-۲- دیرند ۱۰
۱-۶-۳- شدت ۱۰
۱-۷- طنین ورنگ ۱۰
۱-۸- موتیف ، ملودی و هارمونی به زبان ساده ۱۰
۱-۹- تئوری بنیادین موسیقی ۱۱
۱-۱۰- اجزایموسیقی ۱۱
۱-۱۱ – تولید صدای موسیقایی ۱۱
۱-۱۲- الفبای موسیقی ۱۲
۱-۱۲-۱- خط موسیقی ۱۲
۱-۱۲-۲ – نام نت ها ۱۲
۱-۱۲-۳- حامل ۱۲
۱-۱۳- ریتم ۱۳
۱-۱۳-۱- ریتم در دیگر هنرها ۱۳
۱-۱۵ – معماری موسیقی مجسم ۱۴
۱-۱۶- ارتباط معماری و موسیقی ۱۴
۱-۱۷- الهامات موسیقی ۱۵
۱-۱۸- شعر در معماری ۱۵
۱-۱۹- اشنایی با برخی مفاهیم مشترک: ۱۶
۱-۱۹-۱- ایده خلق اثر ۱۶
۱-۱۹-۲- هماهنگی در معماری ، رنگ بندی در موسیقی ۱۶
۱-۱۹-۳- تنوع و یکنواختی ۱۶
۱-۱۹-۴- وحدت، تنوع ، آشفتگی و انسجام ۱۶
۱-۲۰- ریتم و سکون ۱۷
۱-۲۰-۱- تعریف ریتم ۱۷
۱-۲۰-۲- در معماری : ۱۷
۲-۲۰-۴- برخی تاثیرات ۱۷
۱-۲۱- فضای موسیقی امروز ۱۷
۱- ۲۲- پیوندها و جداییهای دو جهان معماری و موسیقی ۱۸
۱-۲۳- موسیقی و معماری و اندوخته‏های فرهنگی ۱۹
۱-۲۴- نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی- مکانی ۱۹
۱-۲۵- بارزمانی و مکانی شکل در معماری و موسیقی : ۲۰
۱-۲۶- ارتباط موسیقی و معماری ۲۱
۲-۲۷- موسیقی در بنا ۲۱
۱-۲۸-زیباشناختی در موسیقی ایرانی ۲۲
۲-۲۹- تقسیم بندی انواع موسیقی در ایران ۲۳
۱-۲۹-۱ -تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی : ۲۴
۱-۲۹-۲- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ تاریخی : ۲۴
۱-۲۹-۳- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ ارزشی : ۲۴
۱-۲۹-۴- تقسیم بندی موسیقی از نظر فلسفی: ۲۵
۱-۲۹-۵ – تقسیم بندی موسیقی از لحاظ علمی : ۲۵
۱-۲۹-۶ تقسیم بندی موسیقی از لحاظ کاربردی : ۲۷
۱-۲۹-۷- تقسیم بندی موسیقی از لحاظ آموزشی : ۲۷
۱-۳۰- طبقه بندی موسیقی کنونی ایران : ۲۸
۱-۳۱- تعاریف : مقام ، دستگاه ، ردیف ۲۸
۱-۳۱-۱ . مقام ۲۸
۱-۳۱-۲- دستگاه ۲۸
۱-۳۱-۳٫ ردیف ۲۹
۱-۳۳- انواع سازهای موسیقی ۳۱
۱-۳۳-۱- کورنت: ۳۱
۱-۳۳-۲- کُر یا هورن یا فرنچ: ۳۱
۱-۳۳-۳- ترومبون: ۳۲
۱-۳۳-۴-گیتار: ۳۲
۱-۳-۵- کمانچه ۳۳
۱-۳۳-۶- نی ۳۳
۱-۳۳-۶-۱- نی کوتاه : ۳۳
۱-۳۳-۶-۲- نی بلند ۳۳
۱-۳۳-۶-۳- نی هفت بند : ۳۴
۱-۳۳-۷- عود ۳۴
۱-۳۳-۸- پیانو ۳۵
۱-۳۳-۹- رباب ۳۵
۱-۳۳-۱۰- تار ۳۶
۱-۳۳-۱۱- چنگ ۳۷
۱-۳۳-۱۲- سنتور ۳۷
۱-۳۳-۱۳- دف ۳۸
۱-۳۳-۱۴- سه تار ۳۸
۱-۳۳-۱۵- تمبک ۳۹
۱-۳۳-۱۶- تنبور ۳۹
۱-۳۳-۱۷- قانون ۴۰
۱-۳۴- رقص سنتی ۴۰
۱-۳۵-سماع ۴۰
۱-۳۶- تصویر خاکی دنیای عرفان ۴۰
۱-۳۷- صوفیان در سماع ۴۱
۱-۳۷-۱- عرفان ۴۱
۱-۳۷-۲- تصوف (یا صوفی‌گری) ۴۲
۱-۳۷-۳- شکل گیری و گسترش ۴۲
۱-۳۸- تعاریف علمی: ۴۲
۱-۳۸-۱ صدا: ۴۲
۱-۳۸-۲- بسامد(فرکانس): ۴۲
۱-۳۸-۳- فاصله: ۴۳
۱-۳۸-۴- فاصله هماهنگ و لحنی:

رساله تالار موسیقی شهر
۱-۳۹- صداشناسی – آشنایی مقدماتی با مفاهیم صوت شناسی ۴۳
۱-۴۰- بلندی – ارتفاع. ۴۴
۱-۴۱- صوت چیست؟ ۴۵
۱-۴۲- صدا چگونه منتشر می شود؟ ۴۵
۱-۴۳- موج صوتی ۴۵
۱-۴۳-۲ موج صوتی چیست؟ ۴۶
۱-۴۴- مشخصات فیزیکی ۴۶
۱-۴۵- امواج صوتی در جامدات و مایعات ۴۶
۱-۴۶- شدت صوت ۴۶
۱-۴۶-۱- دید کلی ۴۷
۱-۴۶-۲- عوامل موثر بر شدت صوت ۴۷
دامنه ارتعاش ۴۷
فاصله ۴۷
محیط انتشار ۴۷
۱-۴۷- طنین ۴۸
۱-۴۷-۱- مفهوم طنین ۴۸
۱-۴۷-۲- طنین چگونه بوجود می‌آید؟ ۴۸ /  رساله تالار موسیقی شهر
۱-۴۸- مشخصه‌های صوت ۴۹
ارتفاع ۴۹
بلندی ۴۹
۱-۴۹- توصیف صوت موسیقی ۴۹
۱-۴۹-۱- فاصله موسیقی ۴۹
۱-۴۹-۲- گام موسیقی ۴۹
۱-۵۰- سرعت انتشار صوت ۵۰
۱-۵۱- خواص صوت ۵۰
۱-۵۲- شدت و دامنه امواج صوت ۵۰
۱-۵۳- تولید صوت ۵۱
۱-۵۴- ماورای صوت در صنعت ۵۱
۱-۵۴-۱- کاربرد ماورای صوت درتولید آلیاژها ۵۱
۱-۵۴-۲- تشخیص شکاف و حفره در فلزات: ۵۲
۱-۵۴-۳- سوراخ کردن مواد سخت: ۵۲
۱-۵۴-۴- سایر کاربردهای ماورای صوت در صنعت: ۵۲
۱-۵۵- موسیقی درمانی ۵۳
۱-۵۵-۱- موسیقی درمانی چیست؟ ۵۳
۱-۵۵-۲- کاربرد موسیقی درمانی ۵۳
۱-۵۵-۳- کاربرد موسیقی درمانی در نارسائی های گفتاری ۵۳
۱-۵۵-۴- کاربرد موسیقی درمانی در درمانمعلولیت های ارتوپدی ۵۳
۱-۵۵-۵- کاربرد موسیقی درمانی در درمان سالمندان ۵۴
۱-۵۶- اکوستیک ساختمانی ۵۴
۱-۵۷- زمان باز آوایش (reverberation) 54
۱-۵۸- آکوستیک موجی ۵۴
۱-۵۹- کنترل میزان ازدیاد شدت در برخورد به دیواره ۵۴
۱-۶۰- اتاق زنده (Live room) 55
۱-۶۱- شیشه و عایق صوتی ۵۵
۱-۶۲- آکوستیک ۵۵
۱-۶۳- الکترو اکوستیک ۵۶
۱-۶۴- موسیقی الکترونیک ۵۶
۱-۶۵- استودیوی صدابرداری ۵۶
۲-۶۶- ضبط و پخش صدا ۵۷
۲-۶۷- ضبط ۵۷
۱-۶۸- باز تولید ۵۸
۱-۶۹- قالب های ذخیره سازی صوت ۵۸
۲-۷۰- استودیوی صدابرداری، تجهیزات و عوامل ۵۹
۲-۷۰-۱- فرایند ضبط در استودیو ۵۹
۱-۷۰-۲- جمع بندی ۵۹
۱-۷۱- معماری فضا برای موسیقی ۶۰
۱-۷۱-۱- آکوستیک ۶۰
۱-۷۱-۲- سالن کنسرت موسیقی ۶۰
۱-۷۲- مبانی آکوستیک مرکز موسیقی و فرآیند واخنش ۶۱
۱-۷۳- پخش صوت: ۶۱
۱-۷۴- ارتباط پخش و میزان واخنش مناسب با فرم و سطوح معماری ۶۲
۱-۷۵- توصیه هایی دیگر در مورد اجرای سالن ۶۲
۴-۱-۱-۱- ساختمان ۸۸
ساختمان ۹۱
رساله تالار موسیقی شهر / ب) استانداردهای فضایی قرائت‌خانه‌ آقایان و خانمها ۱۱۴
مطالعه و مبلمان کتابخانه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد ۱۱۸
موجود بین آنها ۱۱۸
– انواع چیدمان مختلف میز و صندلی مطالعه با مدول و اشکال متفاوت همراه با فاصله استاندارد موجود بین آنها ۱۱۹
چگونگی تعیین شیب کف سالن‌های نمایش ۱۲۳
استانداردها ۱۳۰
هواساز : ۱۳۲
پارکینگ : ۱۳۲
رساله تالار موسیقی شهر / نمایان کردن ۱۴۹
۵-۲۶ اتاق سخنرانی ۱۵۰
گالری‌ها : ۱۵۳
۶-۱- موسیقیها ومراکز هنری ۱۵۸
۶-۲- طراحی سالن های نمایش ۱۵۹
۶-۲-۱- تاریخچه ۱۵۹
۶-۲-۲- سازمان ۱۵۹
۶-۲-۳- پذیرش/ بریا نمای پسشین ساختمان موسیقی ۱۶۰
۶-۳- مرکز موسیقی نمایش ۱۶۰
۶-۴- کف ها وسقف ها ۱۶۰
۶-۵- انواع نقشه آرایش مربوط به ردیف صندلی: ۱۶۱
۶-۶- راهروها ۱۶۱
۶-۷- بالکن ها ۱۶۱
۶-۸- خروجی ها ۱۶۱
۶-۹- جلوصحنه یاپرده نمایش ۱۶۱
۶-۱۰ صحنه تراست ۱۶۲
۶-۱۱- استودیوی موسیقی ۱۶۲

رساله تالار موسیقی شهر

۶-۱۲- کف صحنه ۱۶۲
۶-۱۳- ناحیه پشت صحنه ۱۶۲
۶-۱۴- کارگاه دکور ۱۶۳
۶-۱۵- کارگاه مبلمان: ۱۶۳
۶-۱۶- انباروسایل موسیقی: ۱۶۳
۶-۱۷- اتاق کارگردان ۱۶۳
۶-۱۸- اتاق گروه موسیقی: ۱۶۳
۶-۱۹- اتاق استراحت گروه ۱۶۴
۶-۲۰- اتاق مطالعه : ۱۶۴
۶-۲۱- اتاق مصاحبه: ۱۶۴
۶-۲۲- دیواره آتش ۱۶۴
۶-۲۳- قسمت اداری سالن: ۱۶۴
۶-۲۴- بخشخدماتی: ۱۶۴
۶-۲۵- انواع موسیقی به لحاظ کاربردی ۱۶۵
۶-۲۵-۱- موسیقیهای اجاره ای ۱۶۵
۶-۲۵-۲موسیقیهای سفارشی ۱۶۵
۶-۲۵-۳ موسیقی های تخصصی ۱۶۵
۶-۲۵-۴- موسیقیهای دانشگاهی ۱۶۶
۶-۲۴-۴-۱ صحنه های میدانی ۱۶۶
۶-۲۵-۴-۲- صحنه ی مخاطی ۱۶۶
۶-۲۵-۴-۴- موسیقیهای مرکزی ۱۶۷
۶-۲۵-۴-۵- موسیقیهای پیش صحنه ای ۱۶۷
۶-۲۶- عناصر فضایی ۱۶۷
۶-۲۷- عناصر صحنه ۱۶۸
۶-۲۸- پشت صحنه ۱۶۸
۶-۲۹- بار انداز و انبار ۱۶۸
۶-۳۰- فضاهای ارتباطی پشت صحنه ۱۶۹
۶-۳۱- رختکن ۱۶۹
۶-۳۲- اتاق گریم ۱۶۹
۶-۳۳- فضای تمرین ۱۶۹
۶-۳۴- اتاق نور و صدا ۱۷۰

رساله تالار موسیقی شهر
۶-۳۵- حجم فضا: ۱۷۰
۶-۳۶- خروج راه های فرار: ۱۷۰
۶-۳۷- نسبت های قسمت تماشاگران: ۱۷۰
۶-۳۸- ارتفاع صندلی ها ۱۷۱
۶-۳۹- سالن تماشاچیان ۱۷۱
۶-۴۰- آکوستیک ۱۷۲
۶-۴۱- فضاهای عمومی ۱۷۲
۶-۴۱-۱- لابی ۱۷۲
۶-۴۱-۲- ورودی ۱۷۲
۶-۴۱-۳- سیرکولاسیون ۱۷۲
۶-۴۱-۴- خروجی ها ۱۷۳
۶-۴۱-۵- راه پله ۱۷۳
۶-۴۱-۶- سرویس های بهداشتی ۱۷۳
۶-۴۲- نور پردازی ۱۷۳
۶-۴۳- انتخاب منابع نور ۱۷۴
۶-۴۴- حجم سالن ۱۷۴
۶-۴۵- شکل های مختلف صحنه ۱۷۵
۶-۴۶- تهویه صحنه : ۱۷۵
۶-۴۷- صحنه ها و فضاهای ثانویه ۱۷۵
۶-۴۸- رختکن ها ۱۷۵
۶-۴۹- برنامه فیزیکی طرح : ۱۷۶
۷-۵۰ راهکارها جهت طراحی ۱۸۱
۷-۵۱-۱ روش‌های کنترل وکاهش آلودگی صوتی ۱۸۱
۷-۵۰-۱-۱طراحی مناسب سایت پلان ۱۸۱
۷-۵۰-۱-۲- استفاده از کاربری هایبا آسیب‌پذیری کمتر به عنوان حایل ۱۸۳
۷-۵۰-۱-۳-طراحی مناسب درخصوصارتفاع ساختمان‌ها ۱۸۳
۷-۵۰-۱-۴- طراحی مناسب محوطه‌سازی ۱۸۳
۴-۱-طراحی محوطه سازی سایتها ۱۸۳
۴-۷- نقش فضای سبز ۱۸۴
۴-۷- طراحی بگونه‌ای صورت گیرد که حدکثر کاهش آلودگی صوتی را باعث شوند ۱۸۴
۷-۵۰-۱-۵- انتخابگونه‌های گیاهی مناسب ۱۸۴
۷-۵۰-۱-۶ رعایتنکات ترافیکی داخل سایت‌ها ۱۸۴
۷-۵۰-۱-۷ طراحیمعماری مناسب داخلی ۱۸۴
۷-۵۰-۱-۸عایقبندی ساختمان‌ها در برابر صوت ۱۸۴
۷-۵۰-۱-۹استفادهاز موانع صوتی ۱۸۵
۷-۵۲ تأسیسات برقی ۱۸۶
رساله تالار موسیقی شهر
طراحی مجموعه رساله تالار موسیقی شهر
نقشه های مجموعه رساله تالار موسیقی شهر
منابع و ماخذ رساله تالار موسیقی شهر

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله تالار موسیقی شهر | مطالعات تالار موسیقی شهر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

23,000 تومان