رساله مجموعه اقامتی و توریستی | رساله کامل معماری

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجموعه اقامتی و توریستی | رساله کامل معماری

رساله مجموعه اقامتی و توریستی


رساله مجموعه اقامتی و توریستی

  فهرست مطالب / رساله مجموعه اقامتی و توریستی
صفحه عنوان
۱ چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………..
طرح مسئله……………………………………………………………………………………………………………………….
فصل اول ( شناخت مطالعه ) / رساله مجموعه اقامتی و توریستی
شناخت موضوع ……………………………………………………………………………………………………………….
۹ ۱-۱ دلایل انتخاب موضوع………………………………………………………………………………………………..
۹ ۲-۱   ماهیت و مقیاس پروژه ………………………………………………………………………………………………
۹ ۳-۱ ظرفیت گردشگری کشور…………………………………………………………………………………………….
۹ ۴-۱ تعریف جهانگردی و انواع آن………………………………………………………………………………………
۱۰ ۵-۱ انواع جهانگردی……………………رساله مجموعه اقامتی و توریستی………………………………….
۱۰ ۱-۵-۱ ) جهانگردی داخلی………………………………………………………………………………………………..
۱۲ ۲-۵-۱ ) جهانگردی خارجی………………………………………………………………………………………………
۱۳ ۶-۱ زمینه تاریخی جهانگردی……………………………………………………………………………………………..
۱۵ ۷-۱ شکل گیری بنیادهای توریستی در جهان………………………………………………………………………..
۱۶ ۸-۱ فوائد جهانگردی…………………………………………………………………………………………………………
۱۶ ۱-۸-۱)   فرهنگی و اجتماعی………………………………………………………………………………………………
۱۷ ۲-۸-۱ ) اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………….
۱۸ ۹-۱ انواع هتل………………………………………………………………………………………………………………….
۲۰ ۱۰-۱ انواع هتل بر حسب ستاره…………………………………………………………………………………………
فصل دوم: شناخت استان اراک( مطالعا ت اجتماعی ، تاریخی ، فرهنگی ، جمعیتی )
۲۵ ۱-۲     تاریخچه پیدایش شهر اراک……………………………………………………………………………………….
۲۷ ۲-۲     جایگاه ایران در صنعت توریسم و اهمیت احداث تاسیسات جهانگردی………………………….
۲۷ ۳-۲     جایگاه اراک در صنعت توریسم…………………………….رساله مجموعه اقامتی و توریستی
۲۷ ۴-۲   درآمد ارزی ایران از صنعت توریسم …………………………………………………………………………..
۲۸ ۵-۲   آثار تاریخی ثبت شده شهر اراک…………………………………………………………………………………
۲۹ ۶-۲     راه های ارتباطی اراک ………………………………………………………………………………………………
۲۹ ۱-۶-۲محورهای عمده استان …………………………………………………………………………………………….
۲۹ ۷-۲     اوضاع اقتصادی شهر اراک………………………………………………………………………………………..
۳۰ ۸-۲ صنایع و معادن استان …………………………………………………………………………………………………
۳۱ ۹-۲   ابعاد کمی جمعیت منطقه   ……………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شناخت بستر طرح (مطالعات اقلیمی ، جغرافیایی و طبیعی منطقه )
۳۴ ۱-۳   تاثیر اقلیم در صنعت گردشگری و جهانگردی ……………………………………………………………..
۳۴ ۲-۳   زمینه های اقتصادی …………………………………………………………………………………………………..
۳۵ ۳-۳     رطوبت ………………………………………………………………………………………………………………..
۳۶ ۴-۳     یخبندان   ………………………………………………………………………………………………………………
۳۶ ۵-۳       مخاطرات طبیعی …………………………………………………………………………………………………..
۳۶ ۱-۵-۳ )     زلزله. ………………………………………………………………………………………………………………
۳۶ ۲-۵-۳ )   سیلاب ها………………………………………………………………………………………………………….
۳۷ ۶-۳     مطالعات اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………
۳۷ ۱-۶-۳ )   اقلیم آب و هوا…………………………………………………………………………………………………..
۳۷ ۲-۶-۳ )   بادهای غالب …………………………………………………………………………………………………….
۳۸ ۳-۶-۳ )   بارش………………………………………………………………………………………………………………..
۳۸ ۷-۳     ناهمواری………………………………………………………………………………………………………………..
۳۸ ۱-۷-۳ )   توپوگرافی و شیب های اصلی و مؤثر در شهر………………………………………………………..
۳۹ ۸-۳   موقعیت جغرافیایی استان……………………………………………………………………………………………
۴۰ ۹-۳   ویژگی های اقلیمی و تاثیر آن در طراحی……………………………………………………………………..
۴۱ ۱۰-۳   تقسیمات اقلیمی استان……………………………………………………………………………………………..
۴۱ ۱-۱۰-۳ )   اقلیم نیمه خشک فراسرد……………………………………………………………………………………
۴۱ ۲-۱۰-۳   ) اقلیم نیمه خشک سرد ……………………………………………………………………………………
۴۲ ۳-۱۰-۳ اقلیم نیمه مرطوب سرد و مدیترانه ای …………………………………………………………………….
۴۲ ۴-۱۰-۳ ) اقلیم سرد و خشک …………………………………………………………………………………………..
۴۲ ۱۱-۳ بادهای استان……………………………………………………………………………………………………………
فصل چهارم : مبانی نظری و تئوری طرح / رساله مجموعه اقامتی و توریستی
۴۶ ۱-۴ مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………….
۴۶ ۲-۴ روابط فرم عملکرد و زیبایی…………………………………………………………………………………………
۵۰ ۳-۴ تعریف سبک……………………………………………………………………………………………………………..
۵۱ ۱-۳-۴ ) معماری مدرن……………………………………………………………………………………………………..
۵۳ ۲-۳-۴ ) ریشه های معماری مدرن………………………………………………………………………………………
۵۴ ۳-۳-۴ ) بررسی زیبائی شناسی معماری مدرن………………………………………………………………………
۵۹ ۴-۴   اصول حاکم بر طراحی……………………………………………………………………………………………….
۶۰ ۵-۴ تدوین اهداف…………………………………………………………………………………………………………….
۶۱ ۶-۴ معیارهای طراحی………………………………………………………………………………………………………..
فصل پنجم : تدوین اصول و ضوابط و معیارهای طراحی
۶۵ ۱-۵   ظوابط و استانداردهای هتل…………………………………………………………………………………………
۷۷ ۲-۵   انواع هتل………………………………………………………………………………………………………………….
۷۸ ۳-۵ متل ها………………………………………………………………………………………………………………………
۸۰ ۴-۵ بررسی استانداردها و ظوابط طراحی……………………………………………………………………………..
۸۰ ۵-۵ انواع توریسم……………………………………………………………………………………………………………..
۸۰ ۶-۵   سازمان هتل………………………………………………………………………………………………………………
فصل هفتم : بررسی نمونه های موجود
۱۲۴ ۱-۷ نقشه هتل و سطوح مورد نیاز…………………………………رساله مجموعه اقامتی و توریستی
۱۲۶ ۲-۷ نمونه هتل……………………………………………………………………………………………………………….
۱۲۶ ۳-۷ بررسی و تجزیه تحلیل نمونه های داخلی و خارجی……………………………………………………….
۱۲۷ ۱-۳-۷ )   نمونه های خارجی……………………………………………………………………………………………..
۱۳۷ ۲-۳-۷ ) نمونه های داخلی…………………………………………………………………………………………………
۱۴۵ ۴-۷ فضاهای لازم در طراحی یک هتل…………………………………………………………………………………
فصل اول : بررسی روند طراحی و نتیجه گیری
۱۵۱ ۱-۱     بررسی کالبدی سایت……………………………………………………………………………………………….
۱۵۲ ۱-۱- ۱)     بررسی زیست محیطی سایت………………………………………………………………………………
۱۵۴ ۲-۱     تحلیل سایت……………………………………………………………………………………………………………
۱۵۷ ۳-۱   دلایل انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………………..
فصل دوم: معرفی تئوری طرح
۱۶۳ ۱-۲ روند طراحی………………………………………………………………………………………………………………
۱۶۴ ۲-۲ شکل گیری خطوط اولیه……………………………………………………………………………………………..
۱۶۴ ۳-۲     رده پای ایده و کانسپت و خوانایی آن در بنا………………………………………………………………..
۱۶۵ ۴-۲   معرفی تئوری طرح…………………………………………………………………………………………………..
فصل سوم : طرح ها و نقشه ها
۱۸۲ منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………….
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجموعه اقامتی و توریستی | رساله کامل معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

18,000 تومان