رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | دانلود رساله مجموعه تفریحی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | دانلود رساله مجموعه تفریحی

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی


فهرست مطالب رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

 

فصل اول: مبانی نظری طرح / رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

۱-۴- محیط و معماری …………………………………………………………………….. ۲

۱-۴- انسان،طبیعت و معماری …………………………………………………………… ۳

۱-۴-   محیط و منظر ………………………………………………………………………… ۵

۱-۳-۱- محیط و منظر به عنوان طبیعت ………………………………………………………………   ۵

۱-۳-۲- محیط و منظر به عنوان زیستگاه …………………………………………………………….   ۶

۱-۳-۳- محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی ……………………………………………….   ۸

۱-۳-۴- محیط و منظر به عنوان ثروت ……………………………………………………………….   ۹

۱-۳-۵- محیط و منظر به عنوان مکان ……………………………………………………………….. ۱۱

۱-۳-۶- محیط و منظر به عنوان سیستم ……………………………………………………………… ۱۲

۱-۳-۷- محیط و منظر به عنوان تاریخ ………………………………………………………………. ۱۳

۱-۳-۸- محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی ………………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۹- محیط و منظر به عنوان یک مسئله ………………………………………………………… ۱۳

۱-۳-۱۰- محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی ……………………………………………………… ۱۳

۱-۴- ابعاد و مسائل اوقات فراغت ………………………………………………………. ۱۴

۱-۴-۱- فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. ۱۴

۱-۴-۲- حفظ و پیشبرد ارزشهای فرهنگی ………………………………………………………….. ۱۴

۱-۴-۳- معماری و فرهنگ ……………………………………………………………………………… ۱۵

۱-۴-۴- اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………. ۱۶

۱-۴-۵- تفریحات سالم در جهان امروز ……………………………………………………………… ۱۷

۱-۴-۶- معماری و فراغت ……………………………………………………………………………….. ۱۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۱- ۵- توریسم و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۸

۱- ۵-۱- گردشگری ……………………………………………………………………………………… ۱۸

۱- ۵-۲- تعریف مسافرت و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۹

۱- ۵-۳- تاریخچه مسافرت و جهانگردی ……………………………………………………………۲۰

۱- ۵-۴- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی ………………………………………………….۲۲

۱- ۵-۵- تغییرات فرهنگی ……………………………………………………………………………….۲۳

۱- ۵-۶- سیاحت و فرهنگ ……………………………………………………………………………..۲۴

۱- ۵-۷- سیاحت و فراغت ………………………………………………………………………………۲۵

۱- ۵-۸- سیاحت و سیاست : صلح جهانی …………………………………………………………..۲۵

۱- ۵-۹- سیاست و جامعه شناسی ……………………………………………………………………..۲۶

۱- ۵-۱۰ – ارزشهای اقتصادی سیاحت ………………………………………………………………۲۶

۱- ۵-۱۱- گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم ……………………………………………………….۲۷

۱- ۵-۱۲- عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………..۲۸

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / منابع فصل اول …………………..۲۹

 

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / فصل دوم : شناخت بستر طراحی

۲-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۱- موقعیت طبیعی ………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۲- زمین شناسی …………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱-۳- حوزه آبریز ……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۱-۴- رودها …………………………………………………………………………………………..۳۳

۲-۱-۵- پوشش گیاهی و زندگی جانوری ………………………………………………………۳۳

۲-۲- اقلیم ………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۱- میزان بارندگی ……………………………………………………………………………… ۳۴

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی/ عنوان ………………… صفحه

۲-۲-۲- رطوبت ……………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۲-۳- تعداد روزهای یخبندان …………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۴- درجه حرارت ……………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۵- زوایای تابش آفتاب ……………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۶- میزان انرژی تابشی در پاوه …………………………………………………………….۳۶

۲-۳- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی …………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱- جمعیت …………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۲- منظومه ها و محدوده های حوزه نفوذ …………………………………………… ۳۸

۲-۳-۳- سواد ……………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۴- دین و مذهب در پاوه ………………………………………………………………….۳۹

۲-۳-۵- نژاد و زبان ………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۳-۶- آئین و آداب و رسوم ………………………………………………………………….۴۰

۲-۴- ویژگیهای فرهنگی ……………………………………………………………۴۱

۲-۴-۱- لباس کردی ………………………………………………………………………………۴۱

۲-۴-۲- موسیقی کردی …………………………………………………………………………. ۴۱

۲-۴-۳- رقص کردی ……………………………………………………………………………..۴۲

۲-۴-۴- جشن ها و مراسم خاص ………………………………………………………………۴۲

۲-۴-۵- صنایع دستی و سوغات ……………………………………………………………….۴۲

۲-۵- کشاورزی منطقه پاوه ………………………………………………………..۴۳

۲- ۶- خدمات …………………………………………………………………………۴۴

۲-۷- تاریخچه شهر …………………………………………………………………. ۴۵

۲- ۸- ساختار کالبدی شهر ……………………………………………………….. ۴۶

۲- ۸-۱- امکانات کالبدی ……………………………………………………………………… ۴۸

۲- ۹- معماری غالب شهر پاوه ……………………………………………………۵۰

۲-۱۰- جاذبه های گردشگری ……………………………………………………۵۴

۲-۱۱- راهها …………………………………………………………………………..۵۷

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی / عنوان ………………………. صفحه

 

۲-۱۱-۱- بررسی راههای ارتباطی موجود بین شهرها و آبادیهای منطقه…………………۵۷

۲-۱۱-۲- دسترسی های شهر پاوه ………………………………………………………………….۵۷

۲-۱۱-۳- راههای اصلی شهر ………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۱۲- جهت توسعه ……………………………………………………………………..۵۹

۲-۱۳- پیش بینی های طرح هادی …………………………………………………..۵۹

منابع فصل دوم …………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل سوم : اصول طراحی منظر و طراحی اقلیمی

۳-۱- طراحی بوم شناختی ……………………………………………………………..۶۳

۳-۲- طراحی و مناسبات انسانی ……………………………………………………..۶۳

۳-۳- مفاهیم طراحی در معماری ……………………………………………………۶۴

۳-۳-۱- پدیدار شدن فرمها …………………………………………………………………………۶۵

۳-۳-۲- ریتم و تکرار ………………………………………………………………………………..۶۵

۳-۳-۳- عامل نظم دهنده ……………………………………………………………………………۶۶

۳-۳-۴- نظام هندسی …………………………………………………………………………………۶۷

۳-۳-۵- نظام خطی …………………………………………………………………………………..۶۷

۳-۳-۶- نظام شعاعی، نقطه ای ……………………………………………………………………۶۷

۳-۴- طراحی سایت ………………………………………………………………….۶۸

۳-۴-۱- اصول طراحی سایت ……………………………………………………………………۶۸

۳-۴-۲- روند طراحی سایت …………………………………………………………………….۶۹

۳-۵- طراحی مبلمان و اثاثیه ………………………………………………………۷۲

۳- ۵-۱- کف سازی ……………………………………………………………………………..۷۲

۳- ۵-۲- پله …………………………………………………………………………………………۷۳

۳- ۵-۳- نیمکت …………………………………………………………………………………..۷۳

۳- ۵-۴- گلدان ……………………………………………………………………………………۷۴

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی /عنوان ……………………. صفحه

۳- ۵- ۵- چراغ …………………………………………………………………………………………۷۴

۳- ۵- ۶- آبنما ………………………………………………………………………………………….۷۴

۳-۶- پوشش گیاهی …………………………………………………………………….۷۴

۳-۷- حصارها و نرده ها ……………………………………………………………….۷۷

۳-۸- عوامل موثر در طراحی روی شیب …………………………………………۷۸

۳- ۸- ۱- آب باران ………………………………………………………………………………….۷۸

۳- ۸- ۲- مواد و مصالح …………………………………………………………………………….۷۹

۳- ۸- ۳- وسایل نقلیه ……………………………………………………………………………….۷۹

۳- ۸- ۴- مسیرهای پیاده ……………………………………………………………………………۷۹

۳- ۸- ۵- تراسها ………………………………………………………………………………………۷۹

۳- ۸- ۶- واحدهای پلکانی ………………………………………………………………………..۷۹

۳- ۸- ۷- نظام صحنه ای ……………………………………………………………………………۷۹

۳- ۸- ۸- معابر اریب ………………………………………………………………………………..۸۰

۳- ۸- ۹- راههای پیاده خوشه ای ………………………………………………………………..۸۰

۳- ۸- ۱۰- طول جاده ها ……………………………………………………………………………۸۰

۳- ۸- ۱۱- جزئیات …………………………………………………………………………………..۸۰

۳-۹- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی ………………………………۸۱

۳- ۹- ۱- جهت استقرار ساختمان ………………………………………………………………..۸۱

۳- ۹- ۲- تجمیع ساختمانها ………………………………………………………………………..۸۲

۳- ۹- ۳- شکل ساختمان …………………………………………………………………………..۸۳

۳- ۹- ۴- حجم ساختمان …………………………………………………………………………..۸۴

۳- ۹- ۵- منظر سازی و دخل و تصرف در توپوگرافی …………………………………….۸۵

۳- ۹- ۶- تهویه طبیعی ………………………………………………………………………………۸۶

منابع فصل سوم ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی /فصل چهارم : شناخت عملکردهای پروژه و بررسی نمونه های موردی

۴-۱- شناخت عملکردهای پروژه ……………………………………………………………………….۹۰

۴- ۱- ۱- رستوران ……………………………………………………………………………………………………..۹۰

۴- ۱- ۲- کافه تریای سلف سرویس ……………………………………………………………………………..۹۲

۴- ۱- ۳- بخش اداری ………………………………………………………………………………………………. ۹۲

۴- ۱- ۴- استانداردهای فضا …………………………………………………………………………………………۹۴

۴- ۱- ۵- مبلمان فضای اداری ………………………………………………………………………………………۹۴

۴- ۱- ۶- بخش اقامتی(اقامتگاه مسافران) ………………………………………………………………………..۹۵

۴- ۱- ۷- هتل ……………………………………………………………………………………………………………۹۷

۴- ۱- ۸- پانسیون ………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴- ۱- ۹- مهمانسرا …………………………………………………………………………………………………….۹۸

۴- ۱- ۱۰- تاسیسات تکمیلی ……………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۲- بررسی نمونه های موردی ……………………………………………………………………….۱۰۰

۴- ۲- ۱- مجموعه اقامتی- تفریحی خلیج در مصر …………………………………………………………۱۰۰

۴- ۲- ۲- مجتمع توریستی- تفریحی عباس آباد …………………………………………………………….۱۰۳

۴- ۲- ۳- مجتمع توریستی- تفریحی باری …………………………………………………………………….۱۰۶

منابع فصل چهارم …………………………..رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | دانلود رساله مجموعه تفریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × سه =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان