رساله خانه سالمندان | مطالعات کامل خانه سالمندان

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله خانه سالمندان | مطالعات کامل خانه سالمندان

رساله خانه سالمندان | مطالعات خانه سالمندان


رساله خانه سالمندان + منابع + سربرگ و مقدمه

فهرست رساله خانه سالمندان  …………………………………………………………………………۱

رساله خانه سالمندان فصل اول: تعاریف و مفاهیم …………………………………………………………………….۶

۱-۱ تعریف سالمند…………………………………………………………………………………………………………………………….۷

۱-۲ پیدایش خانه های سالمندان در جهان ………………………………………………………………………………………….۱۱

۱-۳ خانه های سالمندان در ایران……………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱-۴ ساختار جمعیتی سالمندان…………………………………………………………………………………………………………..۱۵

۱-۵ ویژگی های دوره سالمندی…………………………………………………………………………………………………………۱۷

۱-۵-۱-۱ برخی خصوصیات افراد مبتلا به آلزایمر……………………………………………………………………………….۲۱

۱-۵-۱-۲ چند توصیه طراحی مخصوص افراد مبتلا به الزایمر……………………………………………………………….۲۲

۱-۵-۱-۳ چند توصیه کلی برای طراحی ……………………………………………………………………………………………۲۲

۱-۵-۲ ویژگی های سایکولوژی………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۱-۵-۲-۱ روان شناسی دوران سالمندی………………………………………………………………………………………………۲۴

۱-۵-۲-۲ افسردگی در سالمندان…………………………..

۱-۵-۲-۳ علایم افسردگی در سالمندان………………………………………………………………………………………………۲۷

۱-۵-۲-۴ بی خوابی در سالمندان………………………………………………………………………………………………………۲۹

۱-۵-۳ ویژگی های اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….۳۱

۱-۵-۳-۱ پایگاه اجتماعی- فرهنگی…………………………………………………………………………………………………..۳۱

۱-۵-۳-۲ جامعه شناسی سالمندی……………………………………………………………………………………………………..۳۲

۱-۵-۳-۳ سه مدل در ارتباط با چگونگی تاثیرات محیطی بر روی سالمندان……………………………………………۳۳

۱-۶ تغذیه سالمندان…………………………………………………………………………………………………………………………۳۵

۱-۶-۱ مشکلات موثر بر وضع تغذیه سالمندان……………………………………………………………………………………۳۵

۱-۶-۱-۱ مشکلات در خوردن غذا……………………………………………………………………………………………………۳۵

۱-۶-۱-۲ اختلالات گوارشی…………………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۶-۱-۳ مشکلات روده ای……………………………………………………………………………………………………………..۳۶

۱-۶-۱-۴ بیماری ها…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۶-۲ نیازهای تغذیه ای سالمندان…………………………………………………………………………………………………….۳۶

۱-۶-۲-۱ انرژی………………………………………………………………………………………………………………………………۳۶

۱-۶-۲-۲ پروتئین……………………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۱-۶-۲-۳ چربی ها………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۱-۶-۲-۴ تامین ویتامین ها……………………………………………………………………………………………………………….۳۷

۱-۶-۲-۵ ویتامین C………………………………………………………………………………………………………………………..37

۱-۶-۲-۶ ویتامین B6………………………………………………………………………………………………………………………38

۱-۶-۲-۷ ویتامین B12……………………………………………………………………………………………………………………38

۱-۶-۲-۸ مواد معدنی………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

۱-۶-۳ مواد غذایی غیر مجاز……………………………………………………………………………………………………………..۳۹

۱-۶-۴ توصیه های غذایی برای سالمندان……………………………………………………………………………………………۳۹

۱-۶-۵ نتیجه کاربردی در طراحی………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱-۷ نیازهای سالمندان………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۱-۷-۱ احتیاجات عاطفی………………………………………………………………………………………………………………….۴۱

۱-۷-۲ احتیاجات معیشتی…………………………………………………………………………………………………………………۴۲

۱-۷-۳ احتیاج به تفریح و سرگرمی……………………………………………………………………………………………………۴۲

۱-۷-۴ احتیاج به شرکت در زندگی اجتماعی………………………………………………………………………………………۴۲

۱-۷-۵ امنیت…………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۳

۱-۸ ورزش و سلامت سالمندان…………………………………………………………………………………………………………۴۴

۱-۹ تفریحات………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۱-۱۰ نتیجه کابردی در طراحی………………………………………………………………………………………………………….۴۸

۱-۱۱ فعال سازی سالمندان………………………….

۱-۱۲ کار آفرینی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱

۱-۱۳ فرهنگی – اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۱-۱۴ فرهنگ سرای سالمند……………………………………………………………………………………………………………….۵۲

۱-۱۵ ایستگاه های فعالیت (فعال سازی) ……………………………………………………………………………………………۵۴

رساله خانه سالمندان / فصل دوم: ضوابط و استانداردها…………………………………………………….۵۶

۲-۱ شناخت فضاها………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۱-۱ بخش نگهداری – اقامتی………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۲-۱-۲ بخش خدماتی………………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۱-۳ بخش اداری………………………………………………………………………………………………………………………….۶۱

۲-۱-۴ بخش درمانی و توان بخشی……………………………………………………………………………………………………۶۱

۲-۱-۵ بخش تفریحی و فرهنگی……………………………………………………………………………………………………….۶۲

۲-۱-۶ بخش ارتباطی……………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۲ استانداردها……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۲-۲-۱ اندازه های اروگونومی……………………………………………………………………………………………………………۶۴

۲-۲-۲ ضوابط عمومی طراحی معماری………………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۲-۲-۱ سطوح……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

۲-۲-۲-۲ سطوح شیب دار……………………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۲-۲-۳ بازشوها……………………………………………………………………………………………………………………………۶۷

۲-۲-۲-۴ میله دستگیره…………………………………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۲-۲-۵ علائم و تجهیزات……………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۲-۲-۶ پله…………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۲-۲-۲-۷ آسانسور…………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۲-۲-۲-۸ راهرو………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴

۲-۲-۲-۹ سرویس بهداشتی………………………………………………………………………………………………………………۷۶

۲-۲-۲-۱۰ سایر مقررات………………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۲-۲-۳ ضوابط اختصاصی طراحی معماری خانه سالمندان……………………………………………………………………..۷۹

۲-۲-۳-۱ الزامات عمومی…………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۲-۲-۳-۲ فضاهای اصلی………………………………………………………………………………………………………………….۸۱

۲-۲-۴ مشخصات فضای باز مجموعه خانه سالمندان……………………………………………………………………………۹۳

۲-۲-۴-۱ نکات کلی طراحی…………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۲-۲-۴-۲ مسیرهای پیاده روی…………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۲-۲-۴-۳ فضای سبز……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۲-۲-۴-۴ پلکان و رمپ ها……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰

۲-۲-۴-۵ نشیمن گاه ها، مکان های گردهمایی و فعالیت ها………………………………………………………………..۱۰۲

۲-۲-۴-۶ مبلمان و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۲-۲-۴-۷ استخرها و نهرها……………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

۲-۲-۴-۸ نورپردازی………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۲-۲-۴-۹ کاشت گل و گیاه…………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
رساله خانه سالمندان فصل سوم: نمونه های مشابه…………………………………………………….۱۱۰

۳-۱نمونه های داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۳-۱-۱خانه سالمندان فرزانگان…………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۳-۱-۱-۱خدمات درمانی و توان بخشی……………………………………………………………………………………………۱۱۲

۳-۱-۱-۲خدمات پرستاری و مراقبتی……………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۳-۱-۱-۳خدمات تفریحی و اختصاصی……………………………………………………………………………………………۱۱۳

۳-۱-۲آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک……………………………………………………………………………………۱۱۸

۳-۱-۲-۱واحدهای داخل آسایشگاه ………………………………………………………………………………………………..۱۱۸

۳-۱-۲-۲واحد اداری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۳-۱-۲-۳خوابگاه مددجویان……………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۳-۱-۲-۴ واحد خدمات…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۱

۳-۱-۲-۵ واحد درمانی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۴

۳-۱-۲- ۶ واحد فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷

۳-۱-۲-۷ مجتمع ورزشی……………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۳-۱-۲-۸ ساختمان مهر………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۸

۳-۱-۲-۹ شهرک ها (امید، گل ها، عمید) ………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۳-۲نمونه خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۳-۳ نتایج حاصل از مطالعات موردی خانه های سالمندان در ایران……………………………………………………….۱۴۳

رساله خانه سالمندان فصل چهارم: شناخت بستر طرح……………………………………………………۱۴۴

۴-۱تاریخچه شهر تهران………………………………………………………………………………………………………………….۱۴۵

۴-۲سابقه پیدایش منطقه ۲۲ شهرداری تهران……………………………………………………………………………………..۱۴۶

۴-۲-۱مشخصات جغرافیایی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………………………………………………………………۱۴۸

۴-۲-۲وضعیت اقلیم و هواشناسی منطقه ۲۲ شهرداری تهران……………………………………………………………….۱۴۹

۴-۲-۳توپوگرافی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………………………………………………………………………………۱۵۱

۴-۲-۴پتانسیل های اکولوژیکی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………..

۴-۲-۵ گونه های گیاهی موجود در منطقه ۲۲ شهرداری تهران…………………………………………………………….۱۵۳

۴-۳طرح تفصیلی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………………………………………………………………………………۱۵۴

رساله خانه سالمندان /فصل پنجم: روند طراحی……………………………………………………………….۱۵۶

۵-۱ تحلیل سایت…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۷

۵-۱-۱ شبکه معابر و دسترسی ها ، ابعاد و مساحت سایت………………………………………………………………….۱۵۷

۵-۱-۲ همسایگی ها ، دید و منظر……………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۵-۱-۳ شیب عمومی زمین………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۵-۲ نقشه ها و سایر مدارک طراحی…………………………………………………………………………………………………۱۶۲

منابع رساله خانه سالمندان

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله خانه سالمندان | مطالعات کامل خانه سالمندان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان