رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی

جزئیات بیشتر

فرمت فایل ها

وُرد Word

حجم کل فایل

23 مگابایت

تعداد فایل ها

1 عدد

تعداد صفحات

299 صفحه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی

رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی


رساله خانه شعر و ادب | رساله موزه شعر و ادب به همراه سربرگ و برگه تشکر

فهرست مطالب                                                                                                 صفحه  

– گفتار نخست: مقدمه (نگرشی بر انگیزه های گرایش به موضوع)                      ۱

۱-۱- مسیر شکل گیری پروژه                                                     ۲

۱-۱-۱- مقدمه                                                           ۲

۱-۱-۲- زندگی و پرسش ها                                                 ۳

۱-۱-۳- زمینه های پیدایش موضوع                                                  ۴

۱-۱-۴- چرا شعر؟                                                               ۵

۱-۲- عنوان پروژه                                                                                ۶

۱-۳- شیوه های پژوهش                                                                         ۷

۱-۳-۱- مطالعات کتابخانه ای                                                              ۸

۱-۳-۲- مطالعات آماری، نقشه ها و تصاویر                                                ۸

۱-۳-۳- مطالعات میدانی                                                                  ۹

۱-۳-۴- مصاحبه های تخصصی                                                           ۹

۱-۴- اهداف و ضرورت پروژه                                                                    ۹

۱-۴-۱- اهداف پروژه                                                                         ۹

۱-۴-۲- ضرورت و لزوم پروژه                                                             ۱۰

– رساله خانه شعر / گفتار دوم: شاعرانگی و آفرینشگری

۲-۱- نگرش به هستی                                                                           ۱۲

۲-۲- شعر                                                                                        ۱۳

۲-۲-۱- پیدایش شعر                                                                      ۱۳

۲-۲-۲- چیستی و تعاریف شعر                                                          ۱۳

۲-۲-۳- وصول به عالم قدس و پیدایش شعر                                        ۱۶

۲-۳- شناخت شعر                                                                              ۱۸

۲-۳-۱- ذات پرسشگری در شعر                                                        ۱۸

۲-۳-۲- گوهر شعر                                                                         ۱۸

۲-۳-۳- زبان شعر                                                                       ۱۹

۲-۳-۴- مفهوم آشنایی زدایی                                                            ۲۱

۲-۳- ۵- موسیقی شعر- فراتر از آن                                                    ۲۲

 

۲-۴- جایگاه شاعران                                                                           ۲۶

۲-۴-۱- کار شاعر                                                                         ۲۶

۲-۴-۲- هنر شاعر                                                                        ۲۶

۲-۴-۳- شعر و شاعران                                                                    ۲۷

۲-۴-۴- شاعران، پیامبران خیال                                                      ۲۷

 

۲-۵- ارتباط شعر با سایر حوزه ها                                                           ۲۷

۲-۵-۱- شعر و هنر                                                                        ۲۷

۲-۵-۲- شعر وتاریخ                                                                     ۲۸

۲-۵-۳- شعر و اسطوره                                                                 ۲۸

۲-۵-۴- شعر و جنون                                                                   ۲۹

۲-۵-۵- شعر، طبیعت، اخلاق و نظم                                                  ۳۰

۲-۵-۶- شعر کاربردی- شعر شاعرانه                                                 ۳۱

۲-۶ – شعر در گستره زمان                                                                   ۳۱

۲-۶-۱- شعر و فرهنگ های تاریخی                                                 ۳۱

۲-۶-۲- شعر در یونان                                                                   ۳۳

۲-۶-۲-۱- شعر و دنیای یونان                                              ۳۳

۲-۶-۲-۲- شعر و شاعری نزد حکمای یونان باستان                     ۳۴

۲-۶-۲-۳- شعر هنر از دیدگاه افلاطون                                    ۳۵

۲-۶-۲-۴- شعر و هنر از دیدگاه ارسطو                                 ۳۷

۲-۶-۳- شعر در ایران                                                                ۳۹

۲-۶-۳-۱- شعر، مهمترین رسانه ی فرهنگی ایرانیان                ۳۹

۲-۶-۳-۲- سرگذشت شعر در ایران                                       ۴۰

۲-۶-۳-۳- الهام شاعرانه                                                  ۴۲

۲-۶-۳-۴- به سوی شعر پراکنده هستی                               ۴۲

۲-۶-۳-۵- در پی شعر                                                    ۴۳

۲-۶-۳-۶- بینش شاعرانه                                                   ۴۴

۲-۶-۳-۷- ایرانیان و شاعری                                            ۴۵

رساله خانه شعر و ادب | رساله موزه شعر و ادب

۲-۷- مفهوم شاعرانگی                                                                     ۴۷

۲-۷-۱- شعر، تخنه، هنر                                                              ۴۷

۲-۷-۲- شاعرانگی                                                                       ۴۸

۲-۷-۳- روحیه شاعرانه                                                                 ۴۹

۲-۷-۴- ماده اثری هنری: خیال و تخیل                                             ۵۰

۲-۷-۵- شعر، پوئسیس، آفرینشگری                                                ۵۰

۲-۷-۶- شعر و خیال                                                                 ۵۰

– رساله خانه شعر / گفتار سوم: آفرینشگری و هنر(خلاقیت هنری)                                          ۵۴

۳-۱- از خیال تا خلاقیت                                                                 ۵۴

۳-۱-۱- از تصور تا تخیل                                                              ۵۴

۳-۱-۲- انواع تخیل                                                                   ۵۵

۳-۱-۲-۱- تخیل تقلیدی                                                       ۵۵

۳-۱-۲-۲- تخیل خلاق                                                       ۵۵

۳-۱-۳- اختراع و خلاقیت                                                             ۵۶

۳-۱-۴- تخیل و خلاقیت                                                               ۵۶

۳-۲- خلاقیت                                                                                ۵۶

۳-۲-۱- تعاریف خلاقیت                                                                  ۵۶

۳-۲-۱-۱- تعریف و تعابیر خلاقیت                                               ۵۶

۳-۲-۱-۲- تعریف خلاقیت                                                         ۵۷

۳-۲-۱-۳- انسان خلاق کیست؟                                                ۵۸

۳-۲-۱-۴- دسته بندی نظریات مختلف تعریف خلاقیت                    ۵۸

۳-۲-۲- نظریه های آفرینشگری                                                       ۶۰

۳-۲-۲-۱- نظریه های فلسفی جهان باستان                                   ۶۰

۳-۲-۲-۲- نظریه های جدید فلسفی                                             ۶۱

۳-۲-۲-۳- نظریه های روان شناسی                                            ۶۱

۳-۲-۳- عوامل موثر بر خلاقیت                                                          ۶۴

۳-۲-۳-۱- مقدمه                                                                     ۶۴

۳-۲-۳-۲- محیط مناسب جهت پرورش خلاقیت                               ۶۶

۳-۲-۳-۳- مفهوم آزادی متناسب با خلاقیت و اندیشه هنری               ۶۶

۳-۲-۴- ساخت اجتماعی و خلاقیت هنری                                           ۶۶

۳-۲-۵- دوگانگی ساختار                                                                   ۶۷

۳-۲-۶- خلاقیت در علم و هنر                                                         ۶۷

۳-۲-۶-۱- مقدمه                                                                  ۶۷

۳-۲-۶-۲- تفاوت خلاقیت در علم و هنر                                       ۶۸

۳-۳- آفرینشگری                                                                             ۶۹

۳-۳-۱- گوهر آفرینشگری                                                           ۶۹

۳-۳-۲- آفرینش هنری                                                               ۷۰

۳-۴- خلاقیت و هنرها                                                                      ۷۱

۳-۴-۱- خلاقیت و ارتباط هنرها با یکدیگر                                           ۷۱

– رساله خانه شعر / گفتار چهارم: نگاهی به هنر از آغاز تا امروز                                         ۷۴

۴-۱- پیدایش هنر                                                                        ۷۴

۴-۱-۱- پیدایش هنر در زندگی انسان و دلایل آن                            ۷۴

۴-۱-۲- هنر از چه رازهایی با خبر است؟                                      ۷۶

۴-۲- تعریف هنر                                                                           ۷۷

۴-۲-۱- تعاریف هنر                                                                 ۷۷

۴-۲-۲- ویژگی و خصلت هنر                                                    ۸۸

۴-۲-۳- تلقی ما از هنر                                                              ۷۸

۴-۲-۴- ادراک هنر و تاویل زبانی                                               ۷۸

۴-۲-۵- هنر در مقام طرز بیان                                                  ۷۹

۴-۲-۶- بیان در آفرینش هنری                                                 ۸۰

۴-۳- نظریه هایی درباره هنر در مغرب زمین                                       ۸۴

۴-۳-۱- افلاطون                                                                         ۸۴

۴-۳-۱-۱- هنر و زیبایی از دیدگاه افلاطون                               ۸۴

۴-۳-۱-۲- نظر افلاطون درباره هنر                                           ۸۴

۴-۳-۲- هنر از دیدگاه کانت                                                            ۸۵

۴-۳-۳- هنر و زیبایی از دیدگاه هگل (بیانگری و تاریخ هنر)                     ۸۶

۴-۳-۳-۱- بیانگری هنر                                                        ۸۶

۴-۳-۴- هنر و زیبایی از دیدگاه شلینگ (جایگاه هنرمند)                         ۸۸

۴-۳-۵- هنر و زیبایی از دیدگاه کاسیرر (نماد و بیانگری)                        ۹۰

۴-۳-۶- هنر و زیبایی از دیدگاه یونگ (تعریف دوگونه اثر هنری)                ۹۲

۴-۳-۷- هنر از دیدگاه هایدگر                                                          ۹۴

۴-۳-۷-۱- فلسفه هنر هایدگر                                                ۹۴

۴-۳-۷-۲- زیبایی شناسی و مرگ هنر                                     ۹۵

۴-۳-۷-۳- تلقی زیباشناسانه از هنر                                         ۹۵

۴-۳-۷-۴- منشا اثر هنری                                                     ۹۷

۴-۳-۷-۵- هنر به مثابه برگشودن علم                                        ۹۹

۴-۳-۷-۶- نسبت تخنه با هنر و معرفت                                    ۱۰۰

۴-۳-۸- نتیجه گیری                                                                    ۱۰۳

۴-۴- هنر مدرن                                                                               ۱۰۳

۴-۴-۱- هنر توده ای، هنر مدرن                                                          ۱۰۳

۴-۴-۲- هنر سنتی، هنر مدرن                                                             ۱۰۵

۴-۵- تولید اجتماعی هنر                          ۱۰۶

۴-۵-۱- مقدمه                                                                            ۱۰۶

۴-۵-۲- تولید اجتماعی هنر                                                             ۱۰۷

۴-۶- ارتباط هنر با دیگر عرصه ها                                                      ۱۱۰

۴-۶-۱- عرفان و هنر                                                                        ۱۱۰

۴-۶-۲- هنر و اسطوره                                                                     ۱۱۰

۴-۷- بداهه در هنر                                                                       ۱۱۱

۴-۸- ارتباط هنرها با یکدیگر                                                               ۱۱۱

۴-۹- تاملی بر اندیشه هنرمندان معاصر ایران                               ۱۱۲

۴-۹-۱- احمدرضا احمدی (شاعر)                                                   ۱۱۳

۴-۹-۲- محمد احصایی (نقاش)                                                     ۱۱۴

۴-۹-۳- نوید افقه (موسیقی دان و نوازنده تنبک و تار)                           ۱۱۶

۴-۹-۴- محمد بهشتی (معمار)                                                      ۱۲۰

۴-۹-۵- محمد حسین حلیمی (نقاش و استاد هنرهای تجسمی)              ۱۲۳

۴-۹-۶- سیروس شاملو (نمایشنامه نویس و استاد پانتومیم)                      ۱۲۵

۴-۹-۷- مسعود شکوهی (استاد فلسفه تاریخ و مستندساز)                    ۱۲۶

۴-۹-۸- بهروز غریب پور (نمایشنامه نویس و کارگردان تاتر)                     ۱۲۷

– رساله خانه شعر / گفتار پنجم: معرفی بستر پروژه و تحلیل سایت                                               ۱۳۳

۵-۱- موقعیت جغرافیایی منطقه                                                                 ۱۳۳

۵-۲- بررسی اقلیمی منطقه                                                                         ۱۳۳

۵-۲-۱- ویژگی های آب و هوایی                                                       ۱۳۳

الف- دما                                                                                 ۱۳۳

ب- رطوبت نسبی                                                                      ۱۳۴

ج- تابش خورشید                                                                     ۱۳۵

د- وزش باد                                                                          ۱۳۵

۵-۲-۲- بررسی معماری و بافت شیراز در ارتباط با مسایل اقلیمی               ۱۳۶

۵-۲-۲-۱- مطالعه تابش و سایه در دو حالت جهت گیری بنا              ۱۳۷

۵-۲-۲-۲- جذب انرژی خورشیدی روی بدنه ها                              ۱۳۹

۵-۲-۲-۳- تاثیر باد در جهت گیری بناها                                      ۱۳۹

۵-۲-۲-۴- فرم ساختمان در رابطه با اقلیم                                   ۱۴۰

۵-۳- بررسی فرهنگی شهر شیراز                                                                  ۱۴۱

۵-۳-۱- بررسی فرهنگی شهر شیراز                                                         ۱۴۱

۵-۳-۲- فضاهای آموزشی، فرهنگی و کتابخانه های شیراز در طول تاریخ             ۱۴۲

۵-۳-۳- هنرمندان نامی شیراز در طول تاریخ                                               ۱۴۳

۵-۳-۴- مکتب شیراز                                                                            ۱۴۳

۵-۳-۵- تاثیر وقف بر فضاهای فرهنگی شیراز در طول تاریخ                            ۱۴۴

۵-۳-۶- شیراز، پایتخت فرهنگی ایران (فرهنگ فارس در دوران معاصر)              ۱۴۵

۵-۳-۷- هنرمندان معاصر شیراز                                                               ۱۴۵

۵-۳-۸- آمارنامه فضاهای فرهنگی شیراز                                                     ۱۴۶

۵-۴- امکان سنجی، تحلیل سایت ها و انتخاب سایت اصلی                                ۱۴۸

۵-۴-۱- مقدمه                                                                                  ۱۴۸

۵-۴-۲- بررسی آلترناتیوها و تبیین رویکرد گزینش سایت نهایی                        ۱۴۹

۵-۵- بررسی و تحلیل سایت اصلی                                                         ۱۵۵

۵-۶- ارائه پلان های راهبردی طرح                                                          ۱۶۴

  • رساله خانه شعر / گفتار ششم: بررسی نمونه های موردی مشابه                                                ۱۷۲

۶-۱- خانه ادبی های فرهنگی- هنری ایران و جهان (برنامه ریزی محتوایی)              ۱۷۲

۶-۱-۱- مقدمه                                                                            ۱۷۲

۶-۱-۲- خانه ادبی آفرینش های هنری نیاوران                                            ۱۷۲

۶-۱-۳- خانه هنرمندان ایران                                                          ۱۷۴

۶-۱-۴- خانه ادبی سینمایی فارابی                                                           ۱۷۶

۶-۱-۵- خانه ادبی ملی نخبگان کشور                                                        ۱۷۸

۶-۱-۶- خانه ادبی فارس شناسی                                                             ۱۷۹

۶-۱-۷- خانه شعر و ادبمندان آمریکا                                                         ۱۸۰

۶-۲- نمونه های معماری مشابه (ایده های طراحی و سازماندهی فضایی)             ۱۸۲

۶-۲-۱- مرکز هنرهای بصری کارپنتر                                                   ۱۸۲

۶-۲-۲- خانه شعر و ادبی پولیتزر                                                                ۱۸۷

۶-۲-۳- خانه ی هنرمندان ایران                                                          ۱۹۰

۶-۲-۴- مرکز آفرینش های هنری نیاوران                                               ۱۹۴

  • رساله خانه شعر / گفتار هفتم: برنامه ریزی محتوایی و فیزیکی پروژه                                       ۱۹۷

۷-۱- مقدمه                                                                                   ۲۰۰

۷-۲- برنامه ریزی محتوایی عرصه های عملکردی                                        ۲۰۰

۷-۲-۱- پیش درآمد (ورود به بحث)                                                       ۲۰۰

۷-۲-۲- شروع از شعر                                                                         ۲۰۲

۷-۲-۳- نحوه نگرش به موضوع                                                            ۲۰۲

۷-۲-۴- نگرشی به انتخاب عملکردها و طراحی عملکردها                              ۲۰۳

۷-۲-۵- ارتباط هنرمندان، ارتباط هنرها                                                   ۲۰۵

۷-۲-۶- نتیجه گیری و ختم کلام                                                           ۲۰۶

۷-۳- عرصه بندی عملکردی فضاها                                                            ۲۰۶

۷-۴- عرصه بندی فضاها و مشخصات کامل آنها                                            ۲۰۸

۷-۴-۱- عرصه ی عمومی                                                               ۲۰۸

۷-۴-۲- عرصه اداری- مدیریتی                                                           ۲۰۹

۷-۴-۳- عرصه ی آموزشی                                                             ۲۱۰

۷-۴-۴- عرصه ی پژوهشی                                                             ۲۱۰

۷-۴-۵- عرصه ی ارائه و معرفی آثار                                                ۲۱۱

۷-۴-۶- عرصه ی اجتماعات تخصصی                                               ۲۱۱

۷-۴-۷- عرصه ی گردهمایی ها                                                          ۲۱۱

۷-۴-۸- عرصه ی خدماتی – رفاهی                                                  ۲۱۲

  • رساله خانه شعر / گفتار هشتم: معرفی و ارایه طرح                                                                   ۲۱۶

۸-۱- ایده های طراحی                                                                            ۲۱۷

۸-۱-۱- شعر و رمز                                                                              ۲۱۷

۸-۱-۲- مفهوم سنت                                                                            ۲۱۸

۸-۱-۳- هنر، نوآموزی و جهانی شدن                                                        ۲۱۸

۸-۲- ارائه طرح                                                                                    ۲۲۱

رساله خانه شعر / منابع و مآخذ       ۲۳۵   رساله خانه شعر و ادب | رساله موزه شعر و ادب

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “رساله خانه شعر | مطالعات طراحی موزه شعر و ادب پارسی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان