مطالعات هنرستان عالی موسیقی | دانلود رساله هنرستان عالی موسیقی

High School Conservatory Studies
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات هنرستان عالی موسیقی | دانلود رساله هنرستان عالی موسیقی

مطالعات هنرستان عالی موسیقی | دانلود رساله هنرستان عالی موسیقی


مطالعات هنرستان عالی موسیقی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ۱۹
مقدمه ۲۰

فصل اول : نگرشی در عرصه موسیقی ۲۱

۱-۱ هنر چیست؟ ۲۱
۱ -۱-۱- حس زیبایی ۲۱
۱-۱-۲- زیبایی ۲۲
۱-۱-۳- تاثیر هنرو زیبایی ۲۲
۱-۲- موسیقی ۲۳
۱-۲-۱ ریشه واژه ایرانی موسیقی ۲۳
۱-۲-۲ سرچشمه موسیقی ۲۵
۱-۳ دانش موسیقی ۲۶
۱-۴ موسیقی زبان مشترک ۲۶
۱-۵ موسیقی و طبیعت ۲۷
۱-۶ رسالت موسیقی در تاریخ بشریت ۲۸
۱-۷ موسیقی از دید گاه های مختلف ۲۸
۱-۸ تاریخچه موسیقی ۲۹
۱-۸-۱ موسیقی ایرانی ۳۰
۱-۸-۱-۱- پیشینه اجرای موسیقی ایرانی ۳۱
۱-۸-۱-۲- دوره قبل از اسلام ۳۱
۱-۸-۱-۳- دوره پس از اسلام ۳۲
۱-۸-۱-۴- دوره معاصر ۳۴
۱-۸-۲- مشخصات موسیقی دستگاهی (ردیف) ۳۸
۱-۸-۳- دستگاه های موسیقی ایران ۴۳
۱-۸-۴- روشهای اجرای موسیقی ۴۴
۱-۸-۵- سازه های موسیقی دستگاهی ۴۵
۱-۸-۶- فرم های موسیقی دستگاهی ۴۵
۱-۸-۷- نحوه اجرا : تکنوازی و بداهه خوانی ۴۶
۱-۸-۸-خصوصی بودن موسیقی ۴۶
۱-۸-۹-آداب اجرای موسیقی ۴۷
۱-۸-۱۰- جمع بندی ۴۸

۱-۸-۱۱- پیشینه فضای اجرای موسیقی ۵۰

۱-۸-۱۱-۱- دوره قبل از اسلام ۵۱
۱-۸-۱۱-۲- دوره پس از اسلام ۵۱
۱-۸-۱۱-۳- دوره معاصر ۵۲
۱-۸-۱۱-۳-۱- موسیقی در دربار ۵۲
۱-۸-۱۱-۳-۲- موسیقی در مجالس خصوصی ۵۳
۱-۸-۱۱-۳-۳- موسیقی در جمع های بزرگ ۵۵
۱-۸-۱۱-۳-۴- موسیقی در تالارها ۵۷
۱-۸-۱۱-۳-۵- موسیقی مردمی ۵۹
۱- نقالی ۵۹
۲- نمایش های شادی آور ۶۰
۳- ورزش باستانی ۶۲
۴- آیین های خالقاهی ۶۲
۵- تعزیه ۶۲
۱-۹- موسیقی از دیدگاه های مختلف ۶۳
۱-۹-۱- موسیقی علم است ۶۳
۱-۹-۲- موسیقی هنر است ۶۳
۱-۹-۳- موسیقی زبان است ۶۴
۱-۱۰ مفهوم زمان ۶۵
۱-۱۰-۱ نظریه هگل ۶۶
۱-۱۰-۲ زمان مستقیم و زمان مدور ۶۶
۱-۱۰-۳ مفهوم دایره در موسیقی سنتی ۶۷
۱-۱۰-۴ زمان حال ۶۷
۱-۱۰-۵ خلق جدید و مداومت نوزایی ۶۸
۱-۱۱ تاریخ موسیقی در نظر بزرگان ۶۸
۱-۱۲ فضا و موسیقی ۶۸
۱-۱۲-۱ فضای واقعی ۶۸
۱-۱۲-۲ فضای مجازی ۶۹
۱-۱۲-۳ بافت ۶۹
۱-۱۲-۴ تونالیته ۷۰

۱-۱۳ موسیقی و تصویرهای انسانی ۷۰

۱-۱۴ نگاهی به موسیقی ایران ۷۱
۱-۱۴-۱ ردیف ۷۱
۱-۱۴-۲ وجوه پنجگانه صدا ۷۱
۱-۱۴-۳ گوشه ۷۱
۱-۱۴-۴- دستگاه های موسیقی سنتی ۷۲
۱-۱۴-۴-۱ شور ۷۲
۱-۱۴-۴-۱-۱ ابوعطا ۷۲
۱-۱۴-۴-۱-۲ بیات ترک ۷۳
۱-۱۴-۴-۱-۳ افشاری ۷۳
۱-۱۴-۴-۱-۴ دشتی ۷۴
۱-۱۴-۴-۲ همایون ۷۴
۱-۱۴-۴-۳ چهار گاه ۷۵
۱-۱۴-۴-۴ سه گاه ۷۶
۱-۱۴-۴-۵ ماهور ۷۶
۱-۱۴-۴-۶ نوا ۷۷
۱-۱۴-۴-۷ راست پنجگاه ۷۸
۱-۱۵ تقسیم بندی موسیقی ۸۱
۱-۱۵-۱ تقسیم بندی موسیقی از لحاظ جغرافیایی ۸۱
۱-۱۵-۲ از لحاظ تاریخ در ایران ۸۲
۱-۱۵-۳ از لحاظ ارزشی(علوم دستوری) ۸۲
۱-۱۵-۴ از لحاظ فلسفی ۸۲
۱-۱۵-۵ از لحاظ علمی ۸۲
۱-۱۵-۶ از لحاظ کاربردی ۸۲
۱-۱۵-۷ از لحاظ آموزشی ۸۳
۱-۱۶ تقسیم بندی موسیقی کنونی ایران ۸۴
۱-۱۷ وضعیت کنونی موسیقی و جایگاه معنوی آن ۸۴
۱-۱۸ باروری از طریق موسیقی ۸۵
۱-۱۹ هارمونی های منجمد ۸۶
۱-۱۹-۱ بلابارتوک ۸۶
۱-۱۹-۲ اورنولنری وا ۸۷
فضاهای موجود ۸۸
۱-۱۹-۳- اتاق موسیقی (چینی خانه) عالی قاپو ۸۹
۱-۱۹-۴- تکیه دولت ( عظیم ترین تماشا خانه همه اعصار تاریخ ایران ) ۹۳
۱-۱۹-۵-تالار و مدرسه دارلفنون ۹۴

فصل دوم : نگرشی در عرصه معماری ۹۷

۲-۱ تعریف معماری ۹۸
۲-۱-۱ تعریف معماری از نگاه معماران ۹۸
۲-۱-۱-۱ ویلیام موریس ۹۸
۲-۱-۱-۲جان راسکین ۹۸
۲-۱-۱-۳ اتین لویی بوله ۹۸
۲-۱-۱-۴ آدولف لوس ۹۹
۲-۱-۱-۵ لوکوربوزیه ۹۹
۲-۲ معماری و حرکت ۹۹
۲-۲-۱ پویایی ۱۰۰
۲-۲-۲ سیالیت ۱۰۰
۲-۲-۳ مکث ۱۰۰
۲-۳ مفهوم فضا و زمان ۱۰۱
۲-۳-۱ مفهوم فضا ۱۰۱
۲-۳-۲ مفهوم واژه فضا در معماری ۱۰۱
۲-۳-۳ فضا در معماری ۱۰۲
۲-۴ نگاهی به معماری ایران ۱۰۴
۲-۴-۱ معماری سنتی ایران ۱۰۴
۲-۴-۲ معماری امروز در ایران ۱۰۵
۲-۵ تجلی ماندالا در معماری موسیقی ۱۰۵
۲-۵-۱ ماندالا چیست؟ ۱۰۵
۲-۵-۲ماندالا در بافت سنتی ایران ۱۰۶
۲-۵-۳-ماندالا و موسیقی ۱۰۶

فصل سوم: پیوندهای مفهومی و مبانی نظری معماری و موسیقی ۱۰۸

۳-۱تشابه معماری و موسیقی ۱۰۸
۳-۱-۱ نور و رنگ ۱۱۱
۳-۱-۲ تقارن ۱۱۲
۳-۱-۳ تعادل ۱۱۲
۳-۱-۴ سلسه مراتب ۱۱۲
۳-۱-۵ تکرار ۱۱۳
۳-۱-۶ سادگی و پیچیدگی ۱۱۳
۳-۱-۷ ترکیب بندی ۱۱۴
۳-۱-۸ تضاد ۱۱۴
۳-۱-۹-کنترپوان ۱۱۴
۳-۱-۱۰ تاکید ۱۱۵
۳-۱-۱۱- ریتم ۱۱۵
۳-۱-۱۱-۱ریتم در طبیعت ۱۱۶
۳-۱-۱۱-۲- ریتم در کلام ۱۱۶
۳-۱-۱۱-۳- ریتم در موسیقی ۱۱۷
۳-۱-۱۱-۴ ریتم در معماری ۱۱۷
۳-۲هنر در موسیقی و معماری ۱۱۸
۳-۲-۱- هنر انتزاعی در موسیقی و معماری ۱۱۸
۳-۳ ارتباط معماری و موسیقی ۱۱۹
۳-۴ الهامات موسیقایی ۱۲۰
۳-۵ از معماری تا موسیقی ۱۲۱
۳-۶ شعر در معماری ۱۲۱
۳-۷ آفرینش مفهوم در موسیقی و معماری ۱۲۲
۳-۸- معماری و موسیقی ۱۲۳
۳-۹ معماری در گستره زمانی مکانی ۱۲۷
۳-۱۰ موسیقی در گستره زمانی مکانی ۱۲۸
۳-۱۰-۱ فرم در موسیقی و معماری ۱۲۹
۳-۱۱ نگاهی به ماده معماری و موسیقی در فضای زمانی – مکانی ۱۳۱
۳-۱۱-۱ توازی و تقارن شالوده ای ۱۳۲
۳-۱۱-۲ زمان در معماری و مکان در موسیقی ۱۳۲
۳-۱۱-۳ بار زمانی – مکانی شکل در معماری و موسیقی ۱۳۳
۳-۱۲ مبانی نظری معماری و موسیقی ۱۳۴
۳-۱۳ نظریه ها در رابطه با شباهت موسیقی _ معماری ۱۳۴
۳-۱۳-۱ رایت.طبیعت و موسیقی ۱۳۵
۳-۱۳-۲ معماری موسیقی منجمد ۱۳۵
۳-۱۴ نتیجه گیری از بحث موسیقی و معماری ۱۳۶

فصل چهارم : نمونه های موردی ۱۳۹

۴-۱ سالن کنسرت والت دیسنی ۱۳۹
۴-۲ مرکز موسیقی BBC 142
۴-۳ شهر موسیقی پارکودلا ۱۴۳
۴-۴ خانه موسیقی جوتلند شمالی ۱۴۶
۴-۵ تالار وحدت ۱۴۹
۴-۶ تئاتر شهر ۱۵۱

فصل پنجم: حرکت در معماری و موسیقی ۱۵۲

۵-۱ حرکت ۱۵۲
۵-۲ حرکت و پویایی در معماری
۵-۳ حرکت در موسیقی
۵-۴ ریتم یا ضرب آهنگ در معماری و موسیقی
۵-۴-۱ ریتم در معماری
۵-۴-۲ ریتم در موسیقی
۵-۵ مقایسه معماری و موسیقی از دیدگاههای مختلف به صورت مختصر
۵-۶ معماری نغمه یا ترجمان تصویری ملودی های موسیقی تصویر
۵-۷ بررسی تطبیقی ویژکیهای مشترک موسیقی و معماری سنتی ایران
۵-۷-۱ مفاهیم و زبان مشترک معماری و موسیقی سنتی ایران
۵-۷-۲ ساختارمشترک معماری و موسیقی سنتی ایران
الف – حدود و مرزها
ب – تکرار درونی
ج – اتمام ادواری
ضوابط و استانداردهای معماری ۱۹۲
مطالعات پایه ای صوت و اکوستیک
فیزیک صوت
الف) منشاصدا
ب) چگونگی حرکت صداها
سرعت حرکت صداها
ادراک صدا
صدا

وسعت صوت و گستره صدای انسان

چگونگی شنوایی در موسیقی
اکوستیک و موسیقی
صفات ذهنی کیفیات اکوستیک موسیقی
تالارها و صحنه ها
انواع فرم های تالارها و صحنه
محصورکردن صحنه با زاویه ۲۱۰ درجه
محصورکردن صحنه با زاویه ۱۸۰ درجه
محصورکردن صحنه با زاویه ۱۳۵ درجه
محصورکردن صحنه با زاویه ۹۰ درجه
محصورکردن صحنه با زاویه ۰ درجه
تالارحیاط دار
صحنه فضایی
صحنه متقاطع
صحنه فروبرده شده
صحنه متعارف و معمول
روش های تعویض دکور صحنه
الف)سیستم برج صحنه
۱-وزنه تعادل تکی
۲- وزنه های تعادل دوگانه
جادهی ریسمان ها و طناب ها
ب)بالابر دکور صحنه
۱- بالابر های تفکیک شده
۲- طرز کار بالابر ها
ج) سیستم های سن گردان
د) صحنه های واگنی
ه) پالت های هوایی
اکوستیک تالار و صحنه
شیب محل نشستن در تالار و نحوه چیدن صندلی ها
اندازه و شکل
پیچش صدا
منعکس کننده ها
روش های تعدیل اکوستیکی
الف) روش های فیزیکی
ب) روش های الکترونیکی
شرایط صوتی برای تالار کنسرت
نورپردازی تالار و صحنه
میز تنظیم نور
اتاق تنظیم نور
بررسی و مطالعه ایمنی در تالار
دیواره بین صحنه و تالار تماشاچیان
پرده ایمنی
تهویه دود
خروجی ها
فضای جنبی تالار
فضای عمومی
سرسرای اصلی
ورودی
ورودی ها با تالار

جداسازی اکوستیکی

تماشاچیانی که با تاخیر میرسند
تلفن های عمومی
محل های نگه داری کت و پالتو
رفع خستگی
رستوران
گیشه خرید و رزرو بلیط
فروشگاه ها
دسترسی معلولین
فضاهای اداری و خدماتی
۱-موسیقی
۲-مهمانان
۳-واحد تولید و دکور
۴-مدیریت صحنه
۵-مشارکت با دیگران و مدیریت صحنه
۶-حمل و نقل
امور اداری و ماشینی
تاریخچه ساختمان سالنی و تکامل ان
سالن های عمومی و سالن های کنسرت و سالن های کنگره
برنامه طرح ریزی سالن ها
بررسی قسمت های اصلی مجموعه
معرفی و مقدمه
بخش نمایش و اجرا
مطالعات هنرستان عالی موسیقی سالن
اپرون ( قسمت جلوی طاقی در صحنه )
شبکه
توفال ها
پرده پشت صحنه
پوسته
در ها
نور ها
ارتفاع دهنده ها
محل تماشاچیان
بررسی زوایای دید
طرح صندلی ها

سطح نشستن

مطالعات هنرستان عالی موسیقی

داده های اصلی مربوط به صندلی ها
انواع چیدن ها
دید تماشاچیان
مقطع سالن
نور
تقسیم سالن ها و ارتباط ان ها
دیوار های جداکننده
خارج مجموعه
در ها به سمت هال ورودی
بلیط فروشی
سرسرا ( لابی )
قسمت نگه داری لباس ها
محل استراحت
سرویس های بهداشتی
رستوران
تاسیسات
موزه موسیقی
فضای موزه ( نمایشگاه )
نورپردازی در موزه ها
امنیت در موزه
فضاهای جنبی موزه
خلاصه احکام منتجه از قسمت هایی که تا اینجا امده
الف)صحنه
ب)محل تماشاچیان
ج)خدماتی

اکوستیک و بررسی عمل ان در سالن

ملاحظاتی درباره شنوندگان در سالن
الف)تعداد شنوندگان
ب)تراکم شنوندگان
مجموعه سطح جاذب صدا
زندگی و حجم – زمان پس اوا
محاسبه زمان پس اوا
حجم سالن در محاسبه زمان پس اوا
حجم سالن
فرم
فرم سقف
بالکن ها
روشنی ( وضوح )
بلندی صدای مستقیم و منعکس شده
مشکل سالن و صمیمیت اکوستیکی
بافت
پخشایی ( دفوزیته )
بررسی انواع سالن ها
الف)سالن کنسرت بدون اتاق صحنه
۱-الف- سالن هایی باسقف بلند
۲-الف- سالن های جدیدتر
نتایج
بحث
ب)سالن های کنسرت با اتاق صحنه
تقویت صوت
راهنمایی هایی برای ایزولاسون ارتعاشات
بخش اموزش و تمرین
تسهیلات موسیقی و ساز های مساحتی
۱-سطوح اموزشی
۲-فضاهای کمکی
۳-فضاهای اموزشی

سالن های تمرین – اتاق های ساز

ابعاد اتاق
ارتفاع اتاق
ارتفاع دهنده ها
سایر ملاحظات
سالن های تمرین – اتاق کر
ارتفاع دهنده ها
سایر ملاحظات
سالن های تمرین – تسهیلات مرکب سازی اوازی
تسهیلات شنیدن
استودیوها ( دفاتر شخصی معلمان )
سالن رسیتال
فضاهای کمکی فضاهای انبار
کارگاه ها
کتابخانه
هدف از مراجعه به کتابخانه
نور پردازی در کتابخانه
اکوستیک در کتابخانه
مساحت
خلاصه احکام منتجه
بخش اداری
جاگیریها
بخش اصلی اداری مجموعه
بخش اول
فضاهای اصلی اجرای موسیقی
فضاهای جنبی تالارها
فضاهای انتظار و ارتباطات
بخش دوم
فضاهای اموزشی و تمرینی
فضاهای تحقیقاتی و سمعی بصری
فضاهای اداری و خدماتی
بخش سوم
فضاهای نمایشگاهی و موزه
فضاهای تجاری-فرهنگی
بخش چهارم
فضاهای اداری و کلان مجموعه
بخش پنجم

فضا های سبز و باز

مطالعات هنرستان عالی موسیقی فصل ششم – زندیان
زندیان پس از کریمخان
فرمانروایان زند
رابطه با بیگانگان
وضعیت مردم در زمان پادشاهی کریمخان
وضعیت مردم پس از پادشاهی کریمخان
کریمخان زند ( وکیل الرعایا )
شیوه اصفهانی
شهرسازی
ساخت و سازه
امود ها ( تزئینات یا الحاقات غیر سازه ای )
ارگ کریمخان – شکوه معماری دوران زندیه
بر اساس ویژگی های کوشک کریمخان زند
بنای کلاه فرنگی
ویژگی های کاشیکاری کوشک کریمخان زند
۱-کاشیکاری های افقی قسمت فریز وزیر دوره رشد سربنا
۲-اسپر های چهارگانه بدنه بزرگ و اصلی بنا
۳-تزئینات لجکی های جهار ضلع کوچک بنا
صحنه شکار
مجلس به تخت نشستن سلیمان
عمارت دیوانخانه شیراز
موزه اب انبار وکیل
بازار وکیل
راسته ها و خرده بازار ها
حمام وکیل
هنرستان عالی موسیقی

فصل هفتم – مطالعات منطقه ای

مشخصات جغرافیایی شهر شیراز
وضعیت اب و هوای شیراز
کلیات
دمای هوا
رطوبت نسبی
باد
تابش خورشید
سایبان های طبیعی
بررسی سایت مورد نظر
راه های دسترسی
فصل هشتم – ایده های طراحی
فصل نهم – نقشه ها معماری و سازه و تاسیسات
منابع مطالعات معماری هنرستان عالی موسیقی

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات هنرستان عالی موسیقی | دانلود رساله هنرستان عالی موسیقی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

21,000 تومان