مطالعات موزه بمباران شیمیایی | دانلود رساله موزه بمباران شیمیایی

Museum of chemical bombing studies
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات موزه بمباران شیمیایی | دانلود رساله موزه بمباران شیمیایی

مطالعات موزه بمباران شیمیایی | دانلود رساله موزه بمباران شیمیایی


مطالعات مرکز علمی ورزشی بانوان

عنوان صفحه

مقدمه I

فصل اول: شناخت موضوع طراحی ………………………………………………………………………………………………… ۱

بخش اول: روایت یک فاجعه

۱-۱-۱ بمباران شیمیایی سردشت ……………………………………………………………………………………………….۲
۱-۱-۲ پیش قراولان جنگ شیمیایی …………………………………………………………………………………………..۴
۱-۱-۳ دستیابی صدام به سلاح شیمیایی ………………………………………………………………………………………۴
۱-۱-۴-بمباران شیمیایی در جبهه های جنگ ………………………………………………………………………………۵
۱-۱-۵ بمباران شیمیایی مناطق کردنشین ……………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۶ در مورد بمباران حلبچه ……………………………………………………………………………………………………۸
۱-۱-۷ مقایسه بمباران حلبچه با سردشت ……………………………………………………………………………………. ۸
۱-۱-۸ بمباران شیمیایی بر ضد سربازان خودی ……………………………………………………………………………. ۹
۱-۱-۹ پروتکل ژنو ……………………………………………………………………………………………………………………. ۹
۱-۱-۱۰ سلاح شیمیایی در اساسنامه دادگاه جنایات جنگی ……………………………………………………………. ۹
۱-۱-۱۱ کنوانسیون منع استفاده از سلاحهای شیمیایی ………………………………………………………………. ۱۰
۱-۱-۱۲ کنوانسیونی متفاوت …………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱-۱۳ کشورهای ناپاک ………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۱-۱-۱۴ تاثیر گازهای شیمیایی بر محیط زیست ……………………………………………………………………….. ۱۱
۱-۱-۱۵ دارویی خاص ویژه مصدومان شیمیایی وجود ندارد ………………………………………………………… ۱۱
۱-۱-۱۶ آب و هوای سردشت در روز بمباران شیمیایی ………………………………………………………………. ۲۱
۱-۱-۱۷ بمباران شیمیایی سردشت و موضع حقوق بین الملل ……………………………………………………… ۱۴
۱-۱-۱۸ انجمن دفاع از حقوق مصدومیان شیمیایی سردشت ………………………………………………………. ۱۷
۱-۱-۱۹ مسئولیت جامعه جهانی در برابر مصدومان شیمیایی ……………………………………………………….. ۱۸

بخش دوم: بررسی موقعیت قرار گیری طرح

۱-۲-۱ شناخت تاریخچه شهر ………………………………………………………………………………………………….. ۲۰
۱-۲-۲ جغرافیای طبیعی و اقلیمی شهرستان ……………………………………………………………………………. ۲۱
الف- موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
ب ) شرایط اقلیمی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۱-۲-۳ اوضاع اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
الف ) جمعیت ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
ب) قومیت و زبان ………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۳
‌پ) دین ومذهب ………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۳
ت ) ذوق و سلیقه …………………………………………………………………………………………………………………………. ۰۳
ث ) صنایع دستی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰
ج ) آداب و سنن …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۰
تاریخ و فرهنگ سردشت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰
اعیاد و جشن‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
آوازها و موسیقی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
رقص‌های محلی …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱
ایلات و عشایر ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۲-۴ اوضاع اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
شهرنشینی در شهرستان سردشت ……………………………………………………………………………………………………. ۳۴
کشاورزی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
صنعت و معدن ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
دامداری ، مرغداری ، زنبور داری ………………………………………………………………………………………….. ۳۶
بازرگانی …………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
آموزش و سواد …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۲-۵ بررسی راهها و طرق ارتباطی شهرستان ……………………………………………………………………………. ۳۷
۱-۲-۶ بررسی خصوصیات تکتو نیکی زمین ( زلزله ) …………………………………………………………………….. ۳۸
۱-۲-۷ بررسی سازمان و بافت کلی شهر سردشت ………………………………………………………………………… ۳۹
۱-۲-۸ شاخص های کلی مسکن در شهرسردشت …………………………………………………………………………. ۳۹
۱-۲-۹ عوامل تاثیر گذار در شکل معماری و بافت شهر ………………………………………………………………….. ۴۰
الف) عوامل طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
ب) فرهنگ عمومی و الگوهای مصرف جمعیت …………………………………………………………………………. ۴۰
پ) طبقه بندی اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
ت) سنت ساخت مسکن ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

بخش سوم: مبانی نظری و مطالبی که در طراحی تاثیر گذار است

۱-۳-۱ تعریف موزه مطالعات موزه بمباران شیمیایی ………………………………………………… ۴۱
۱-۳-۲ معنای لغوی و اصطلاحی موزه ……………………………………………………………………………………. ۴۱
۱-۳-۳ تاریخچه موزه ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱
۱-۳-۴ ترویج و تبلیغ، از اهداف موزه ‌است ……………………………………………………………………………….. ۴۴
۱-۳-۵ تأثیر انواع موزه ها بر کالبد ………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۱-۳-۶ حجم ……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۱-۳-۷ فضای واقعا عمومی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۱-۳-۸ موزه‌ها را می توانیم به دسته‌های متفاوت تقسیم کنیم ……………………………………………………….. ۴۸
مواردی که لازم است یک موزه داشته باشد ………………………………………………………………………………….. ۴۹
۱-۳-۹ شورای بین‌المللی موزه‌ها ………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۱-۳-۱۰ انواع موزه ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
موزه های تاریخی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
موزه های علمی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
موزه های تخصصی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۰
موزه های منطقه ای ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
موزه های فضای آزاد ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۱-۳-۱۱ بناهای تبدیل شده به موزه …………………………………………………………………………………………….. ۵۱
۱-۳-۱۲ موزه‌های معاصر ………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۱-۳-۱۳ جنبه‌های عملکردی موزه‌ها …………………………………………………………………………………………… ۵۲
جنبه یادمانی موزه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
جنبه آموزشی موزه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
جنبه مذهبی موزه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
جنبه تفریحی موزه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۳
جنبه تجاری موزه‌ها …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳
جنبه اقتصادی موزه‌ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
تلفیق (تجمیع) عملکردها ……………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۱-۳-۱۴ موزه ها، نشانه‌هایی از از غرور شهری ………………………………………………………………………………. ۵۷

فرهنگ معماری در تقابل با فرهنگ موزه‌ها

هویت شهری در برابر جایگاه هنر ………………………………………………………………………………………………… ۵۷
معماری بدون معماران؟ …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
تأثیر رنتزو ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
آیا از معماری موزه‌ها بیش از حد توقع داریم؟ …………………………………………………………………………………. ۶۰
۱-۳-۱۵ درباره موزه ها …………………………………………………………………………………………………………… ۶۰
۱-۳-۱۶ دسته بندی موزه ها از لحاظ مجموعه ای …………………………………………………………………………۶۰
۱-۳-۱۷ دسته بندی موزهها از لحاظ اینکه چه کسانی آن را ایجاد کرده اند ………………………………………… ۶۱
۱-۳-۱۸ دسته بندی موزه ها بر اساس محیط اجرا …………………………………………………………………………. ۶۱
۱-۳-۱۹ دسته بندی موزه ها از لحاظ روش ارائه …………………………………………………………………………… ۶۱
۱-۳-۲۰ عوامل ایجاد موزه ……………………………………………………………………………………………………… ۶۱
۱-۳-۲۱ موزه و مردم ……………………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۱-۳-۲۲ نکاتی در باب معماری موزه …………………………………………………………………………………………. ۶۳
۱-۳-۲۴ حرکت در موزه ‌ها …………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
ارتباطات و دسترسی‌ها ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴
سیر کلاسیون فضاهای نمایش ……………………………………………………………………………………………………… ۶۴
۱-۳-۲۵ نورپردازی در موزه‌ها …………………………………………………………………………………………………… ۶۷

بخش چهارم: استانداردها

استاندارد ها ی طراحی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۱-۴-۱ قسمت اول: استاندارد های شهری …………………………………………………………………………………………… ۷۰
۱-۴-۲ قسمت دوم : استانداردهای عمومی فضاها ……………………………………………………………………………….. ۷۲
۱-۴-۳ لیست فضاهایی که می توان در موزه دید ………………………………………………………………………………….. ۷۳
فضاهای عمومی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳
فضاهای نمایشگاهی ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳
بخش‌های اداری و سرویس‌دهی …………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳
کتابخانه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
گالریها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۶
آمفی تئاتر ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
۱-۴-۵ استانداردهای فضاهای اداری خدماتی …………………………………………………………………………………….. ۸۰
حوزه ریاست …………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
حوزه معاونت اداری و مالی …………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

بخش پنجم: تاسیسات و ضوابط ایمنی

۱-۵-۱ سیستمهای حرارتی و برودتی …………………………………………………………………………………………. ۸۳
۱-۵-۲ سیستم برق ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
۱-۵-۳ تجهیزات نظافت …………………………………………………………………………………………………………. ۸۴
۱-۵-۴ حفاظت و امنیت ………………………………………………………………………………………………………… ۸۴
مقابله با سرقت ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴
ایمنی در مقابل آتش ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۵
آب و هوا ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۶

بخش ششم : بررسی نمونه های خارجی و داخلی

۱-۶-۱ موزه جنگ کانادا ………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
۱-۶-۲ موزه جنگ منچستر ……………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۱-۶-۳ موزه دفاع مقدس کرمان ……………………………………………………………………………………………… ۱۰۱
۱-۶-۴ مرکز فرهنگی دفاع مقدس آذربایجان غربی درارومیه………………………………………………………….. ۱۰۷

فصل دوم: برنامه فیزیکی و بررسی اصول و ضوابط طراحی

بخش اول: برنامه فیزیکی
۲-۱-۱ بخش مدیریت مجموعه ………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱
۲-۱-۲ بخش گالری و نمایشگاهی …………………………………………………………………………………………………… ۱۱۱
۲-۱-۳ آمفی تئاترو سالن اجتماعات مرکزی ………………………………………………………………………………………. ۱۱۲
۲-۱-۴ بخش خدماتی – فروشگاهی …………………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۲-۱-۵ کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۲-۱-۶ بخش خدمات و تأسیسات ………………………………………………………………………………………………… ۱۱۲
۲-۱-۷ بخش امنیت و حراست ………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

بخش دوم: تحلیل سایت

۲-۲-۱ از مهمم ترین عواملی که در انتخاب این سایت به طور کلی موثر بودند ………………………………….. ۱۱۴
۲-۲-۲ دلایل انتخاب سایت ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۲-۲-۳ تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۵
بررسی موقعیت قرارگیری در منطقه و محل ………………………………………………………………………………………… ۱۱۵
بررسی ابعاد، اندازه و فرم زمین …………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۶
بررسی دسترسی های اطراف سایت ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۶
منظر ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
فضای سبز ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸
دید از سایت به اطراف ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
دید از اطراف به سایت ………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰
تابش خورشید …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۱
جهت باد ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۲
۲-۲-۴ انتخاب جهت استقرار ساختمان …………………………………………………………………………………………….۱۲۲

فصل سوم: ارائه نقشه ها

بخش اول: مبانی طرح از شکل گیری اولیه تا ارائه فرم کلی
۳-۱-۱ کانسپت: مظلومیت با به تصویر کشیدن زندگی مردم ……………………………………………………………… ۱۲۴
منابع ومأخذ مطالعات معماری موزه بمباران شیمیایی ………………………………………………………………. ۱۲۹

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات موزه بمباران شیمیایی | دانلود رساله موزه بمباران شیمیایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

25,000 تومان