مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی | رساله مرکز هنر صحنه ای

The Center of Art Studies with the Indigenous Approach
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی | رساله مرکز هنر صحنه ای

مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی | رساله مرکز هنر صحنه ای


مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه ——————————————————– ۱
۱-۲- بیان مسأله —————————————————– ۳
۱-۳- فرضیه‌ها—————————————————— ۵
۱-۴- اهداف تحقیق ————————————————— ۶
۱-۵- ساختار رساله ————————————————— ۷

فصل دوم : مبانی نظری(ادبیات تحقیق) و پیشینه تحقیق

بخش اول : مبانی نظری
۲-۱-۱- تعریف واژه فرهنگ ——————————————— ۸
۲-۱-۲- ویژگیهای فرهنگی ——————————————— ۹
۲-۱-۳- تغییرات فرهنگ ———————————————- ۱۰
۲-۱-۴- عناصر فرهنگ ———————————————— ۱۱
۲-۱-۵- عوامل انتقال فرهنگ ——————————————– ۱۱
۲-۱-۶- فرهنگ و ارتباط ———————————————- ۱۲
۲-۱-۶-۱- عناصر روند ارتباطی —————————————— ۱۲
۲-۱-۶-۲- امکان ارتباطی———————————————- ۱۳
۲-۱-۷- توسعه فرهنگی ———————————————– ۱۴
۲-۱-۸- شناخت هنر ————————————————- ۱۴
۲-۱-۹- هنرهای صحنه ای ——————————————— ۱۷
۲-۱-۱۰- موسیقی ————————————————— ۱۷
۲-۱-۱۰-۱- ریشه واژه موسیقی —————————————— ۱۸
۲-۱-۱۰-۲- تعریف موسیقی ——————————————– ۱۸
۲-۱-۱۰-۳- ساختار موسیقی ——————————————– ۱۹
۲-۱-۱۰-۴- مشخصه های موسیقی ————————————— ۲۱
۲-۱-۱۰-۵- پیشینه موسیقی ——————————————– ۲۲
۲-۱-۱۱- فلسفه هنر ————————————————- ۲۳
۲-۱-۱۲- هنر از دیدگاه نظریه پردازان ————————————– ۲۴

بخش دوم : معماری بومی

۲-۲-۱- معانی لغوی واژه پایداری —————————————- ۲۸
۲-۲-۲- معماری پایدار چیست؟ —————————————– ۲۸
۲-۲-۳- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ———————— ۲۹
۲-۲-۴- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست درک محیط —————– ۳۰
۲-۲-۵- صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی ————— ۳۱
۲-۲-۶- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ———————————- ۳۲
۲-۲-۷-خوانایی و دور از ابهام ——————————————- ۳۲
۲-۲-۸- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی ———————– ۳۳
۲-۲-۹- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ——- ۳۳
۲-۲-۱۰- معماری بومی ایران ——————————————- ۳۳
۲-۲-۱۱- معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای بومی —————————– ۳۶
۲-۲-۱۲-رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران ————————– ۳۷
۲-۲-۱۳- فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی … ——————— ۳۸
۲-۲-۱۴- جایگاه رویکرد بوم گرایی در توسعه شهری پایدار ———————– ۳۸
۲-۲-۱۴-۱- بوم محوری ———————————————- ۳۹
۲-۲-۱۴-۲- انسان محوری——————————————— ۴۰
۲-۲-۱۵- تعریف توسعه پایدار —————————————— ۴۰
۲-۲-۱۶- معماری اقلیمی ———————————————- ۴۱
۲-۲-۱۷- نقش اقلیم در توسعه ی پایدار————————————- ۴۲
۲-۲-۱۸- معماری بومی ———————————————– ۴۴
۲-۲-۱۹- ساختن وسکونت از دیدگاه هایدگر ——————————— ۴۴
۲-۲-۲۰- ویژگی های معماری بومی————————————— ۴۵
۲-۲-۲۱- استفاده از انرژی تجدید پذیر و صرف جویی در مصرف انرژی در معماری سنتی— ۴۵

بخش سوم : هنر نمایشی

۲-۳-۱- معنی و ریشه هنر نمایش —————————————– ۴۷
۲-۳-۲- خاستگاه هنر نمایش ——————————————– ۴۸
۲-۳-۳- آیین ؛ نمایشی در شهر —————————————— ۵۰
۲-۳-۴- فضای نمایش ———————————————— ۵۲
۲-۳-۵- انواع نمایش در ایران ——————————————- ۵۳
۲-۳-۵-۱- نمایش‌های کاروانی —————————————— ۵۴
۲-۳-۵-۲- داستان‌گویی‌های نمایشگرانه (نقالی)——————————- ۵۹
۲-۳-۵-۳- نمایش عروسکی ——————————————- ۶۲
۲-۳-۵-۴- نمایش های تعزیه ——————————————- ۶۵
۲-۳-۵-۵- نمایش‌های خنده‌دار (تقلید)————————————- ۶۹
۲-۳-۵-۶- نمایش‌های باختری —————————————— ۷۱
۲-۳-۶- تأثیر نمایشنامه های خارجی در ایران ——————————— ۷۴
۲-۳-۷- جشنواره های تئاتر در ایران پس از انقلاب اسلامی ———————– ۷۵
بخش چهارم : تاریخچه نمایش
۲-۴-۱- نمایش‌هاى پیش از اسلام —————————————- ۷۷
۲-۴-۲- نمایش‌های پس از اسلام —————————————- ۸۱
۲-۴-۳- نمایش معاصر ———————————————— ۸۴
۲-۴-۴- تحولات عناصر کالبدی در دوره معاصر ——————————- ۸۷
۲-۴-۵- نمایش در دوران معاصر —————————————– ۸۹

بخش پنجم : مطالعات تطبیقی

مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی
۲-۵-۱ ایران ——————————————————- ۷۲
۲-۵-۱-۱- تکیه دولت (اولین امفی تئاتر ایران ) ——————————- ۷۲
۲-۵-۱-۲- تئاتر شهر تهران ——————————————– ۹۵
۲-۵-۱-۳- مجموعه باغ صبا——————————————- ۱۰۰
۲-۵-۲- خارج از ایران ———————————————– ۱۰۷
۲-۵-۲-۱- تماشاخانه هارلم ، هلند————————————— ۱۰۷
۲-۵-۲-۲- تئاتر ملی لندن ——————————————– ۱۱۳
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱- موقعیت جغرافیایی استان مازندران ———————————– ۱۲۲
۳-۲- جغرافیای طبیعی منطقه اقلیمی مازندران ——————————– ۱۲۳
۳-۲-۱- ویژگی های اقلیمی استان مازندران ——————————— ۱۲۴
۳-۲-۲- پوشش گیاهی ———————————————– ۱۲۵
۳-۲-۳- بارندگی استان ———————————————– ۱۲۶
۳-۲-۴- دمای هوا ————————————————– ۱۲۷
۳-۲-۵- رطوبت هوا ———————————————— ۱۲۷
۳-۲-۶- پوشش ابری و ساعات آفتابی ————————————- ۱۲۷
۳-۲-۷- جریان وزش باد ———————————————- ۱۲۸
۳-۲-۸- ویژگی های اقتصادی و معیشتی ———————————– ۱۲۸
۳-۳- ویژگی های فرهنگی ——————————————– ۱۲۹
۳-۴- معرفی شهرستان بابلسر ——————————————- ۱۳۰
۳-۴-۱- موقعیت جغرافیایی شهرستان بابلسر——————————– ۱۳۰
۳-۴-۲- منابع تامین آب شهر بابلسر ————————————– ۱۳۱
۳-۵- بررسی مسائل هواشناسی و اقلیم شهری بابلسر————————— ۱۳۳
۳-۵-۱- بررسی وضعیت دمایی —————————————– ۱۳۳
۳-۵-۲- یخبندان ————————————————— ۱۳۴
۳-۵-۳- نم نسبی————————————————— ۱۳۵
۳-۵-۴- توزیع زمانی و مکانی بارش ————————————– ۱۳۵
۳-۵-۵- بررسی جریان باد ——————————————— ۱۳۶
۳-۵-۶ نسیم دریا و خشکی ——————————————– ۱۳۸
۳-۶- چگونگی توسعه شهر بابلسر ————————————— ۱۴۱
۳-۷- بافت شهر ————————————————— ۱۴۲
۳-۷-۱- تراکم های جمعیتی ——————————————- ۱۴۴
۳-۸- مطالعات تاریخی ———————————————– ۱۴۵
۳-۸-۱- اجزا و عناصر مهم تاریخی تشکیل دهنده ی شهر ———————— ۱۴۶
۳-۹- ویژگی های فرهنگی شهرستان بابلسر ——————————— ۱۴۹
۳-۱۰- مطالعات اقتصادی شهرستان بابلسر ———————————- ۱۵۰
۳-۱۱- ویژگی های معماری بومی در مازندران ——————————- ۱۵۱
نتیجه گیری ——————————————————- ۱۵۱

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- استانداردها و ضوابط——————————————— ۱۵۲
۴-۲- طراحی تالار نمایش ——————————————— ۱۵۳
۴-۲-۱- حجم تالار ————————————————- ۱۵۳
۴-۲-۲- فرم متناسب برای تالار همایش ———————————— ۱۵۳
۴-۲-۳- محدودیت های آکوستیک در سالن ——————————— ۱۵۴
۴-۲-۴- شیب کف سالن ——————————————— ۱۵۵
۴-۲-۵- ورودی نمایشگران——————————————– ۱۵۶
۴-۲-۶- پیش صحنه ———————————————— ۱۵۶
۴-۲-۷- دامنه دید ————————————————– ۱۵۷
۴-۲-۸- اندازه و فرم سالن——————————————— ۱۵۸
۴-۲-۹- خروجی ها و مفهوم فرار—————————————- ۱۵۹
۴-۲-۱۰- عرض خروجی ها ——————————————- ۱۵۹
۴-۳- فضای پارکینگ ———————————————— ۱۶۰
۴-۳-۱- انواع مختلف پارکینگ—————————————— ۱۶۱
۴-۴- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی طراحی گالری های هنری ——— ۱۶۳
۴-۴-۱-ساختار عمومی گالری‌ها—————————————– ۱۶۳
۴-۴-۲-ترتیب قرارگیری اشیاء —————————————— ۱۶۳
۴-۴-۳-نورپردازی گالری‌ها ——————————————- ۱۶۴
۴-۴-۴-حرکت و دسترسی گالری‌ها ————————————– ۱۶۵
۴-۴-۵- تنظیم شرایط محیطی —————————————— ۱۶۶
۴-۴-۶- تهویه مطبوع ———————————————— ۱۶۶
۴-۴-۷- آکوستیک ————————————————– ۱۶۶
۴-۴-۸- حریق —————————————————- ۱۶۷

۴-۵- بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی مرکز خرید محصولات هنری —— ۱۶۷

۴-۵-۱-بررسی بخش های مختلف————————————— ۱۶۷
۴-۶-بررسی ضوابط و مقررات ونیازمندیهای فضایی رستوران ———————- ۱۶۹
۴-۶-۱- بار غذای مختصر ——————————————— ۱۷۱
۴-۶-۲-کافه سرویس ————————————————۱۷۱
۴-۶-۳-کافه تریای سلف سرویس—————————————- ۱۷۱
۴-۶-۴- سرویس قهوه خانه ——————————————– ۱۷۱
۴-۶-۵-آشپزخانه و محل شستشو —————————————- ۱۷۲
۴-۶-۶-رعایت نکاتی برای بهتر و ایده آل بودن رستوران————————-۱۷۲
۴-۶-۷- نکاتی که باید در طراحی رستوران مد نظر باشد———————— ۱۷۳
۴-۷- ضوابط واستانداردهای طراحی————————————– ۱۷۴
۴-۷-۱- ضوابط عمومی طراحی سالن های هنری ،گالری،مرکزخرید —————– ۱۷۴
۴-۷-۱-۱-سالن هنری ———————————————– ۱۷۴
۴-۷-۱-۲-گالری ها ———————————————— ۱۷۵
۴-۷-۱-۳-مرکز خرید ———————————————– ۱۷۶
۴-۷-۲- مقررات ساختمانی در حوزه ساختمان های فرهنگی ———————- ۱۷۶
۴-۷-۳- تراکم ساختمانی در کاربری های مختلف —————————– ۱۷۷
۴-۷-۴-مقررات ساختمانی در تجارت شهری ——————————– ۱۷۷
۴-۷-۵- احداث بالکن با تراس و پیش آمدگی بر روی معابر ———————- ۱۷۸
۴-۷-۶- کنسول در قسمت راه پله —————————————- ۱۷۹
۴-۷-۷- تراس —————————————————- ۱۷۹
۴-۷-۸-رعایت محدودیت ارتفاع —————————————- ۱۷۹
۴-۷-۹-مسیرهای دسترسی(گذرگاهها)—— —————————— ۱۸۰
۴-۷-۱۰- تخصیص فضا ———————————————- ۱۸۰
۴-۷-۱۱-گذرگاه ها ———————————————— ۱۸۱
۴-۷-۱۲-آسانسورها ———————————————— ۱۸۱
۴-۷-۱۳- اتاق های فرعی ——————————————— ۱۸۱
۴-۷-۱۴- سرویس بهداشتی کارمندان ————————————- ۱۸۱
۴-۷-۱۵-محل های ضروری دیگر ————————————— ۱۸۲
۴-۷-۱۶- پله برقی ————————————————– ۱۸۲
۴-۷-۱۷- مشخصات فنی پله برقی ————————————— ۱۸۳
۴-۷-۱۸- نقاله مسافرتی ———————————————- ۱۸۵

۴-۷-۱۹سطح شیبدار

۴-۷-۲۰- مقررات ساختمانی —————————————— ۱۸۵
۴-۷-۲۱- آتش سوزی ———————————————– ۱۸۶
۴-۷-۲۲- دما وتهویه ———————————————— ۱۸۶
۴-۷-۲۳- ورودی و خروجی ها —————————————– ۱۸۶
۴-۷-۲۴- ورودی ها و گذر گاهها—————————————- ۱۸۶
۴-۷-۲۵- درهای اتوماتیک و درهای برقی———————————– ۱۸۷
۴-۷-۲۶-درب‏های خروجی ——————————————- ۱۸۷
۴-۷-۲۷- پلکان ها ————————————————- ۱۸۸
۴-۷-۲۸ سرما —————————————————– ۱۸۸

۴-۸- سرانه مجموعه هنری نمایشی مطالعات معماری————————————— ۱۸۹
نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز هنر صحنه ای با رویکرد بوم گرایی | رساله مرکز هنر صحنه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 − 2 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

28,000 تومان