مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص | رساله کامل مرکز بیماران خاص

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص | رساله کامل مرکز بیماران خاص

مطالعات کامل مرکز خدمات شهری | رساله کامل مرکز خدمات شهری


مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص

فهرست مطالب

چکیده ۱
پیش گفتار ۲

فصل اول : مختصری در باب مراکز درمانی ۳

۱-۱در باب مرکز درمانی ۴
۱-۱-۱ تاریخچه مرکز درمانی ۴
۱-۱-۲ محل استقرار ۸
۱-۱-۳ قابلیت دسترسی ۸
۱-۱-۴ مسیر ماشین رو ۸
۱-۱-۵ مسیر پیاده رو ۹
۱-۱-۶ مشخصات اسکلت ساختمان ۹
۱-۲ پیشینه سازمان انتقال خون ۱۰
۱-۲-۱فعالیت ها ۱۱
۱-۲-۲وظایف ۱۳

فصل دوم : مطالعات کالبدی بستر ۱۴

۲-۱ موقعیت جغرافیایی ۱۵
۲-۱-۱ جغرافیایی استان مازندران ۱۵
۲-۱-۲ شهرستان ساری ۱۶
۲-۱-۳ ناهمواری ها ۱۷
۲-۱-۴ زلزله خیزی ۱۸
۲-۱-۵ منابع آب ۱۸
۲-۲ ویژگی های اقلیمی ۱۹
۲-۲-۱ اقلیم استان مازندران ۱۹
۲-۲-۲ اقلیم شهر ساری ۱۹
۲-۳ عناصر اقلیمی ۲۰
۲-۳-۱ دما ۲۰
۲-۳-۲ رطوبت ۲۰
۲-۳-۳ بارندگی ۲۱
۲-۳-۴ باد ۲۲
۲-۳-۵ پوشش گیاهی ۲۳
۲-۳-۶ تابش خورشید
۲۳
۲-۴ موقعیت سایت ۲۴
۲-۴-۱ موقعیت ساختمان ۲۴
۲-۴-۲ دسترسی ها ۲۵
۲-۴-۳ عوامل موثر بر طرح ۲۵

فصل سوم : مطالعات معماری ۲۸

۳-۱ نگاهی به نمونه ها – نمونه های داخلی ۲۹
۳-۱-۱ سازمان انتقال خون مرکزی تهران ۲۹
۳-۲ چند نمونه خارجی ۳۶
۳-۲-۱ مرکز درمانی سینت مری ۳۶
۳-۲-۲ مرکز درمانی یوتا ولی ۳۹
۳-۲-۳مرکز درمانی در-ونت ۴۲
۳-۲-۴ مرکز درمانی استرمنت ۴۳
۳-۳ برنامه ریزی معماری ۴۴
۳-۳-۱ تاریخچه تالاسمی ۴۴
۳-۳-۲ کم خونی چیست ؟ ۴۵
۳-۳-۳ تالاسمی ماژور چیست ؟ ۴۶
۳-۴ معیار ها و مشخصات کیفی ۴۹
۳-۴-۱ ملاحظات معماری فضاهای اداری ۴۹
۳-۴-۱-۱ سرویس ها ۵۱
۳-۴-۱-۲ راهروها ۵۱
۳-۴-۱-۳ درها ۵۱
۳-۴-۱-۴ پله ها ۵۲
۳-۴-۱-۵ آسانسورها ۵۲
۳-۴-۱-۶ رامپ و سکوی شیب دار ۵۲
۳-۴-۲ ورودی ها ۵۲
۳-۴-۲-۱ ورودی های اصلی مرکز درمانی ۵۳
۳-۴-۲-۲ ورودی کارمندان ۵۳
۳-۴-۲-۳ ورودی سرویس رسانی ۵۳
۳-۴-۲-۴ ورودی سالن ها ۵۳
۳-۴-۲-۵ ورودی رستوران و سالن غذاخوری ۵۳
۳-۴-۳ تعیین حدود ۵۳
۳-۴-۳-۱ بخش آموزشی ۵۳
۳-۴-۳-۲ بخش تشخیصی (آزمایشگاه ) ۵۴
۳-۴-۳-۳ بخش تحقیقاتی ۵۷
۳-۴-۳-۴ بخش بستری (بخش مخصوص بیماران تالاسمی ) ۵۷
۳-۴-۳-۵ بخش کنترل عفونت ۵۹
۳-۴-۳-۶ بخش اداری ۶۰
۳-۴-۳-۷ بخش خدماتی. ۶۱
۳-۴-۳-۷-۱ رخشویخانه ۶۱
۳-۴-۳-۷-۲ اشپزخانه ۶۲
۳-۴-۳-۷-۳ انبار ها ۶۳
۳-۴-۳-۷-۴ پارکینگ ۶۴
۳-۴-۴ ملاحظات تاسیساتی ، مکانیکی ،حرارتی و برودتی ۶۴
۳-۴-۴-۱ فضاهای تاسیساتی بیمارستانی شامل ۶۴
۳-۴-۴-۲ تاسیسات مکانیکی ۶۴
۳-۴-۴-۲-۱ تاسیسات سرمایش و گرمایش ۶۵
۳-۴-۴-۲-۲ لوله کشی بخار ۶۵
۳-۴-۴-۲-۳ مرکز سانترال گازهای طبی ۶۵
۳-۴-۴-۲-۴ تصفیه فا ضلاب ۶۶
۳-۳-۵ ملاحظات تاسیسات الکتریکی و برقی ۶۶
۳-۳-۵-۱ مرکز ژنراتور ۶۶
۳-۳-۵-۲ تابلوهای برق ۶۶
۳-۳-۵-۳ اعلام و اطفاء حریق ۶۷
۳-۳-۵-۴ سیستم روشنایی ۶۷
۳-۳-۵-۵ پریزهای برق ۶۸
۳-۳-۵-۶ تلفن ۶۸
۳-۳-۶-۷ احضار و اینترکام ۶۸
۳-۳-۵-۸ سیستم صوتی ۶۸
۳-۳-۵-۹ صدای نامطلوب ۶۸

فصل جهارم : طرح پیشنهادی (مرکز درمانی ) ۷۰

۴-۱ استقرار طرح مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص ۷۱
۴-۲ برنامه فیزیکی طرح ۷۱
۴-۲-۱ ضریب گردش ۷۲
۴-۲-۲ ساختمان ها و عناصر داخل سایت ۷۲
۴-۲-۲-۱ معرفی ورودی های مختلف ساختمان ۷۲
۴-۳ معرفی طبقات ۷۲
۴-۳-۱ معرفی طبقات ۱- ۷۲
۴-۳-۱-۱ بخش خدماتی ۷۳
۴-۳-۱-۱-۱ رخشویخانه ۷۳
۴-۳-۱-۱-۲ آشپزخانه ۷۴
۴-۳-۱-۱-۳ انبار ۷۴
۴-۳-۲ معرفی طبقات همکف ۷۴
۴-۳-۲-۱ حوزه اداری ۷۵
۴-۳-۲-۲ بانک خون ۷۵
۴-۳-۲-۳ حوزه مخصوص بیماران تالاسمی ۷۶
۴-۳-۳ معرفی طبقه اول ۷۶
۴-۳-۳-۱ اتاق مشاوره تالاسمی ۷۷
۴-۳-۳-۲ اداری ۷۷
۴-۳-۳-۳ آزمایشگاه ۷۷
۴-۳-۴ معرفی طبقه دوم ۷۸
۴-۳-۴-۱ بخش بستری تالاسمی ۷۹
۴-۳-۴-۲ اداری ۷۹
۴-۳-۴-۳ آزمایشگاه ۸۰
۴-۳-۵ معرفی طبقه سوم ۸۰
۴-۳-۵-۱ بخش آموزشی ۸۰
۴-۳-۵-۲ آزمایشگاه ۸۰
۴-۳-۵ معرفی طبقه سوم ۸۰
۴-۳-۵-۱ بخش آموزشی ۸۱
۴-۳-۵-۲ آزمایشگاه ۸۱
۴-۳-۶ معرفی طبقه چهارم ۸۱
۴-۳-۶-۱ بخش تحقیقاتی ۸۳
۴-۳-۶-۲ آزمایشگاه ۸۳
۴-۳-۷ معرفی طبقه پنجم. ۸۳
۴-۳-۷-۱ حوزه مدیریت ۸۳
۴-۳-۷-۲ سالن همایش ۸۳
۴-۳-۷-۳ آزمایشگاه ۸۴
۴-۳-۸ معرفی طبقه ششم. ۸۴
منابع

فهرست تصاویر

تصویر ۱ –۱ بانک خون مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص ۱۰
تصویر۲ –۱ موقعیت جغرافیایی استان مازندران ۱۵
تصویر ۲ – ۲موقعیت جغرافیایی شهرستان ساری ۱۶
تصویر۲ –۳ ناهمواریها ۱۷
تصویر ۲ –۴ منابع آب ۱۸
تصویر ۲-۵- نمودار دما ۲۰
تصویر ۲-۶ – بارندگی ۲۱
تصویر ۲-۷ – باد ۲۲
تصویر ۲- ۸ – پوشش گیاهی ۲۳
تصویر ۲- ۹ – تابش خورشید ۲۳
تصویر ۲-۱۰ – موقعیت سایت مرکز درمانی ۲۵
تصویر ۲- ۱۱ – دیاگرام وزش باد ۲۶
تصویر ۲- ۱۲ – دسترسی های اصلی و فرعی ۲۶
تصویر ۲-۱۳- دیاگرام آلودگی صوتی ۲۷
تصویر ۲- ۱۴ – دیاگرام تابش خورشید ۲۷
تصویر ۳- ۱ – انتقال خون تهران ۲۹
تصویر ۳- ۲ – انتقال خون تهران ۲۹
تصویر ۳-۳ – انتقال خون تهران ۳۰
تصویر ۳-۴ – انتقال خون تهران ۳۰
تصویر ۳-۵ – انتقال خون تهران ۳۰
تصویر ۳-۶ – انتقال خون تهران ۳۱
تصویر ۳-۷ – انتقال خون تهران ۳۱
تصویر ۳-۸ – انتقال خون تهران ۳۲
تصویر ۳-۹ –انتقال خون تهران ۳۲
تصویر ۳-۱۰ – انتقال خون تهران ۳۳
تصویر ۳-۱۱ – انتقال خون تهران ۳۳
تصویر ۳-۱۲ – انتقال خون تهران ۳۳
تصویر ۳-۱۳ – انتقال خون تهران ۳۴
تصویر ۳-۱۴ – انتقال خون تهران ۳۴
تصویر ۳-۱۵ – انتقال خون تهران ۳۵
تصویر ۳-۱۶ – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران ۳۵
تصویر ۳-۱۷ – مسیر ارتباطی انتقال خون تهران ۳۵
تصویر ۳-۱۸ – انتقال خون تهران ۳۶
تصویر ۳-۱۹ – دید خارجی انتقال خون تهران ۳۶
تصویر۳-۲۰ – مرکز درمانی سینت مری ۳۷
تصویر۳-۲۱ – مرکز درمانی سینت مری ۳۷
تصویر ۳-۲۲ –مرکز درمانی سینت مری ۳۷
تصویر ۳-۲۳ – پلان مرکز درمانی سینت مری

تصویر ۳-۲۴ – پلان مرکز درمانی سینت مری

تصویر۳-۲۵ – مرکز درمانی یوتا ولی S.T UTAH VALLY MEDICAL CENTER . 39
تصویر۳-۲۶ – مرکز درمانی یوتا ولی ۳۹
تصویر۳-۲۷ – مرکز درمانی یوتا ولی ۴۰
تصویر۳-۲۸– مرکز درمانی یوتا ولی ۴۰
تصویر۳–۲۹ پلان مرکز درمانی یوتا ولی ۴۱
تصویر۳-۳۰– پلان مرکز درمانی یوتا ولی ۴۱
تصویر۳ -۳۱ – مرکز مرکز درمانی DERWENT MEDICAL CENTER , LONDON 42
تصویر ۳-۳۲ – مرکز مرکز درمانی ۴۲
تصویر ۳-۳۳ – مرکز مرکز درمانی ۴۲
تصویر ۳-۳۴ – مرکز مرکز درمانی ۴۳
تصویر ۳-۳۵ – مرکز مرکز درمانی ST. STORMONT MEDICAL CENTER 43
تصویر ۳-۳۶ – پلان مرکز درمانی ۴۴
تصویر ۳-۳۷ – مرکز درمانی ۴۴
تصویر ۴-۱ – دیاگرام طبقه ۱- ۷۳
تصویر ۴-۲ – دیاگرام طبقه همکف ۷۵
تصویر ۴-۳ – دیاگرام طبقه همکف ۷۶
تصویر ۴-۴ – دیاگرام طبقه اول ۷۶
تصویر ۴-۵– دیاگرام طبقه دوم ۷۹
تصویر ۴-۶– دیاگرام طبقه سوم ۸۰
تصویر ۴-۷ – دیاگرام طبقه چهارم ۸۲
تصویر ۴-۸ – دیاگرام طبقه پنجم ۸۳
تصویر ۴-۹ – دیاگرام طبقه ششم ۸۴

فهرست جداول مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص

۷۳ جدول ۴-۱- برنامه فیزیکی طبقه ۱-
۷۴ جدول -۴-۲- برنامه فیریکی طبقه همکف
۷۷ جدول-۴ ۳- برنامه فیزیکی طبقه اول
۷۸ جدول ۴-۴ برنامه فیزیکی طبقه دوم
۸۱ جدول ۴-۵- برنامه فیزیکی طبقه سوم
۸۲ جدول ۴-۶- برنامه فیزیکی طبقه چهارم
۸۴ جدول ۴-۷- برنامه فیزیکی طبقه پنجم
۸۴ جدول ۴-۷- برنامه فیزیکی طبقه ششم

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات کامل مرکز درمان بیماران خاص | رساله کامل مرکز بیماران خاص”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

یک + 17 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

8,500 تومان