مطالعات کامل مرکز خدمات شهری | رساله کامل مرکز خدمات شهری

Full studies of urban services center
قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات کامل مرکز خدمات شهری | رساله کامل مرکز خدمات شهری

مطالعات کامل مرکز خدمات شهری | رساله کامل مرکز خدمات شهری


رساله کامل مرکز خدمات شهری

فهرست مطالب
عنوان شماره صفحه

فصل اول: طرح موضوع و اهمیت آن

۱-۱- مقدمه مطالعات کامل معماری ………………………………………………………..۲
۱-۲ اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۱-۲-۱-اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳
۱-۲-۲-اهداف خاص ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
۱-۳- جمع بندی کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

فصل دوم : شهرتهران و اقلیم

۲-۱-شناسایی شهر تهران و منطقه ۵…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۲-مطالعات منطقه۵…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۲-۳-موقعیت اراضی کشت اجباری کن……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۴- ویژگی‌های جغرافیایی و اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۲-۵-موقعیت جغرافیایی استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲
۲-۶-شرایط اقلیمی استان تهران…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۲-۶-۱- دما……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
۲-۶-۲ نم نسبی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۴
۲-۶-۳- بارندگی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵
۲-۶-۴-برف و یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۵
۲-۶-۵-تابش آفتاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶
۲-۶-۶-باد و طوفان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۲-۶-۷- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۲-۷-تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری(اقلیم گرم و خشک) ……………………………………………………………………………………….۱۹
۲-۷-۱-تعیین فرم ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۷-۲-تعیین فرم ساختمان‌های بزرگ………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰
۲-۷-۳-انتخاب جهت قرارگیری ساختمان………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰
۲-۷-۴-تهویه مورد نیاز ساختمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

فصل سوم: شهرتهران

۳-۱-بررسی آثار و جوانب اقتصادی …………………………………………………………………………………۲۴
۳-۲-دید و منظر شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۳-۳-سیمای شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۶
۳-۴- فضای شهری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۷
۳-۵- تلفیق ایستایی و زیبایی در فرم سازه ها………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۳-۶- مراحل طراحی و ساخت «مرکز اداری»……………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۶-۱-پردازش یک برنامه مالی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۹
۳-۶-۱-۱- بایدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۹
۳-۶-۱-۲ نبایدها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۳-۶-۲- تعیین نیازمندیها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۳-۶-۳- انتخاب موقعیت مرکز اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰
۳-۷- نکاتی که باید در نظر داشت ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۸- خصوصیات طراحی و ساخت………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳-۹- طراحی اداره‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۲
۳-۹-۱- دفاتر خصوصی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۹-۲-دفتر مدیر عامل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۳-۹-۳-فعالیت‌های مالی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۹-۴-اداره پلیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶
۳-۱۰-طراحی مرکز خدمات شهر…………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۳-۱۱-بررسی نمونه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

۳-۱۲-دپارتمان‌های لحاظ شده در طراحی مجموعه……………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۱۲-۱-ساختمان‌های اداری……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۳-۱۲-۲-تغییرات در محیط کار فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۳-۱۲-۳گونه شناسی انواع فضاهای دفتری…………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۳-۱۲-۴- سیستم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
۳-۱۲-۵-ایده طرح دفتر کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱۲-۵-۱-دفاتر با پلان بسته یا سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………۵۰
۳-۱۲-۵-۱-۱- مزایای پلان سنتی………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱۲-۵-۱-۲-مشکلات پلان سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۳-۱۲-۵-۲-دفاتربا پلان باز یا آزاد……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۱۲-۵-۲-۱-اساس شیوه OOL………………………………………………………………………………………………………………………………………53
۳-۱۲-۵-۲-۲-مزایای پلان باز یا آزاد…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۳-۱۲-۵-۲-۳-مشکلات پلان باز………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱۲-۵-۳-دفاتر با پلان قابل تبدیل……………………………………………………………………………………………………………………………………۵۶
۳-۱۲-۶-محاسبات فضاهای مورد نیاز………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۳-۱۲-۶-۱- فضاهای کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۱
۳-۱۳-حداقل فضای کار غیر اتوماتیک ………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۱۴-حداقل فضای کار اتوماتیک………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

چیدمان فضای کار

۳-۱۶-قضای مذاکره یا کنفرانس رساله کامل مرکز خدمات شهری ……………………………………………………………………۷۷
۳-۱۸-محوطه‌هایپذیرش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۹
۳-۱۹- چینش مبلمان محل کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۲۰- اصول کلی طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۱
۳-۲۰-۱-روش خط مستقیم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۱
۳-۲۰-۲-روش هسته مرکزی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۱
۳-۲۱-عملکردهای اصلی در دفاتر کار…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۲
۳-۲۱-۱-گروه مدیریت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۲
۳-۲۱-۲- گروه مالی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۲
۳-۲۱-۳- بخش خرید رساله های معماری ……………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲۱-۴- بخش فروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۳
۳-۲۱-۵- بخش عمومی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲۲-مطالعه نمودار سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۳
۳-۲۲-۱-تسهیلات همگانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۳-۲۲-۲-جریان کار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۲۲-۳- تجهیزات مورد استفاده………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲۲-۴-مرکزیت دادن عملکرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۲۲-۵-بخش‌های محرمانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۲۲-۶-اتاق کنفرانس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴
۳-۲۲-۷-آسانسور باربر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲۲-۸-حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲۲-۹-سرویس دهی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴
۳-۲۲-۱۰-آسانسور مسافربر………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۵
۳-۲۳-پنج نکته مهم برای تقسیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
۳-۲۴- بررسی نمونه های مجموعه‌های اداری…………………………………………………………………………………………………………………….۸۷
۳-۲۴-۱- مجموعه اداری ـ فرهنگی، کی . ان . پی……………………………………………………………………………………………………………..۸۷
۳-۲۴-۲-مجموعه اداری ـ فرهنگی، فوکوشیما…………………………………………………………………………………………………………………….۸۸
۳-۲۴-۳-مجموعه اداری موسسه VPRO…………………………………………………………………………………………………………………………..89
۳-۲۴-۴- مجموعه اداری ـ دولتی. توکیو……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱

۳-۲۵-رابطه شی با فضا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۲
۳-۲۵-۱-تعیین ابعاد و محدوده دستیابی…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۲۵-۲- محدوده دسترسی راحت……………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲
۳-۲۶ معماری داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۳
۳-۲۷-نور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴
۳-۲۷-۱ نور طبیعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۴
۳-۲۸ ساختمانهای کتابخانه‌ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۲۸-۱-انواع کتابخانه‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۶
۳-۲۸-۲ بخش‌های مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶
۳-۲۸-۴ فضاهای کار……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۷
۳-۲۹- سیستم اعلام حریق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۳-۴۰-گزارش تأسیسات مکانیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۳-۴۰-۱ سیستم اطفای حریق……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹
۳-۴۰-۲-نکاتی در مورد آتش سوزی و خطرات آن …………………………………………………………………………………………………………….۹۹
۳-۴۰-۲-۱-جلوگیری از گسترش آتش سوزی در طراحی……………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۳-۴۰-۲-۲- مقررات حفاظت از ساختمان‌ها در مقابل آتش سوزی………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۴۰-۳-کنترلکننده‌های الکتریکی در ساختمان های عمومی……………………………………………………………………………………….۱۰۱
۳-۴۰-۴-اعلام خطر در ساختمان‌های عمومی…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۳-۴۰-۵-تلفن در ساختمان‌های عمومی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱
۳-۴۰-۶-تالارهای گردهمایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱

فصل چهارم: مطالعات تحلیلی

۴-۱- گزارش طراحی مطالعات کامل مرکز خدمات شهری ………………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۱-۱- مبانی و معیارهای طراحی……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۴-۱-۲- بازدهی مطلوب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۴
۴-۱-۳- پویایی و گسترش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۱-۴- قابلیت انعطاف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۱-۵- شبکه ارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۴-۱-۶- انسجام بافت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۱-۷- اکولوژی محیط…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۴-۱-۸- مراودات اجتماعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۱-۹- هماهنگی مجموعه با خاک و آب………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۲- روش‌های اجرایی و سیاست‌های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………۱۰۵
۴-۳- هماهنگی کالبدی طرح با ویژگی‌های زمین……………………………………………………………………………………………………………۱۰۶
۴-۴- بررسی موقعیت زمین…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۵- دسترسی های مجموعه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۶- ارتباطات داخلی مجموعه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۶
۴-۷- منطقه بندی داخلی محوطه…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۸- الگوی طراحی ساختمان‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۹- دلایل انتخاب سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷
۴-۱۰- تحلیل سایت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۴-۱۱- ایده های طرح (Concept) ………………………………………………………………………………………………………………………………..108
۴-۱۱-۱- گزینه اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۸
۴-۱۱-۲- گزینه دوم …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۹
۴-۱۲- تصاویرسایت مجموعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۰
۴-۱۳- جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۴-۱۴- اجزا متشکله و روابط حاکم بر طرح مجموعه………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱
۴-۱۵- برنامه فیزیکی فضاهای طراحی شده……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۱۶- نقشه های پروژه مرکز خدمات شهر رساله اماده مرکز خدمات شهری ……………………………………………………………….۱۱۲

فهرست منابع و مآخذها

فهرست شکل ها مطالعات کامل مرکز خدمات شهری

شکل ۲-۱ نقشه ۲۲ منطقه شهر تهران مطالعات کامل مرکز خدمات شهری……………………………………………. ۵
شکل ۲-۲ منطقه ۵ و اراضی کشت اجباری کن…………………………………………………………………………..۶
شکل ۲-۳- تقسیمات اقلیمی ایران……………………………………………………………………………………………۱۲
شکل ۲-۴- عرضهای جغرافیایی ایران………………………………………………………………………………………..۱۵
شکل ۲-۵- تقسیمات چهارگانه اقلیمی ایران …………………………………………………………………………….۱۵
شکل ۲-۶- نمودار بارندگی و رطوبت…………………………………………………………………………………………..۱۶
شکل ۲-۷- موقعیت و زوایای تابش خورشید……………………………………………………………………………….۱۷
شکل ۲-۸- نمودار بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد ………………………………………………………..۱۷
شکل ۲-۹- نمودار جهت قرارگیری ساختمان در اقلیم گرم و خشک……………………………………………..۲۱
شکل ۳-۱- نمودار جهت قرارگیری ساختمان در اقلیم گرم و خشک……………………………………………..۲۸
شکل ۳-۲- مرکز خدمات شهری الحمرا، کالیفرنیا…………………………………………………………………….۳۴
شکل ۳-۳- مرکز خدمات شهری الحمرا، کالیفرنیا……………………………………………………………………..۳۵
شکل۳-۴- سیتی هال رالیه کارولینای شمالی……………………………………………………………………………۳۷
شکل۳-۵ – سیتی هال رالیه کارولینای شمالی…………………………………………………………………………..۳۸
شکل ۳-۶- نمونه ۱……………………………………………………………………………………………………………………۳۹
شکل ۳-۷- نمونه ۲……………………………………………………………………………………………………………………۴۰
شکل ۳-۸- نمونه ۳……………………………………………………………………………………………………………………۴۱
شکل ۳-۹- نمونه ۴……………………………………………………………………………………………………………………۴۱
شکل۳-۱۰- نمونه ۵…………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
شکل ۳- ۱۱- نمونه ۶…………………………………………………………………………………………………………………..۴۳
شکل ۳-۱۱- طرح کلی یک ردیفی دفاتر بسیار عمیق…………………………………………………………………….۴۷
شکل ۳-۱۲- طرح کلی دوتایی…………………………………………………………………………………………………….۴۷
شکل ۳-۱۳- طرح کلی سه ردیفی……………………………………………………………………………………………….۴۸
شکل ۳-۱۴- طرح کلی بدون راهرو………………………………………………………………………………………………۴۸
شکل ۳-۱۵- استکهلم تدابیر داخلی متنوع( دفاتر باز ، گروهی ، جداگانه و مرکب) …………………………۴۹
شکل ۳-۱۶- دفاتر مجزا و مرکب………………………………………………………………………………………………….۴۹
شکل ۳-۱۷- نمونه ای از یک پلان سنتی و یا بسته………………………………………………………………………..۵۱
شکل ۳-۱۸- ساختمان اداری با پلان آزاد……………………………………………………………………………………..۵۴
شکل ۳-۱۹- نمونه ای از تلفیق پلان آزاد و بسته ………………………………………………………………………….۵۵
شکل ۳-۲۰- ساختمان اداری با پلان آزاد تعدیل شده……………………………………………………………………۵۶

شکل ۳-۲۱- ساختمان اداری با پلان آزاد تعدیل شده

شکل ۳-۲۲- نمونه ای از تلفیق پلان باز و بسته…………………………………………………………………………….۵۷
شکل ۳-۲۳- محاسبات جداکنندهای فضا…………………………………………………………………………………….۵۹
شکل ۳-۲۴- محاسبات جداکنندهای فضا……………………………………………………………………………………..۶۰
شکل ۳-۲۵- محل کارL شکل…………………………………………………………………………………………………..۶۱
شکل ۳-۲۶- محل کارU شکل………………………………………………………………………………………………….۶۲
شکل ۳-۲۷- حداقل فضای استاندارد برای محیط کار باز و بسته با کار غیر اتوماتیک(دستی)………..۶۳
شکل ۳-۲۸- حداقل فضای استاندارد برای محیط کار باز و بسته با کار غیر اتوماتیک(دستی)…………۶۴
شکل ۳-۲۹- حداقل فضای استاندارد برای محیط کار باز و بسته با کار اتوماتیک……………………………۶۵
شکل ۳-۳۰- حداقل فضای استاندارد برای محیط کار باز و بسته با کار اتوماتیک…………………………….۶۶
شکل ۳-۳۱- حداقل فضای استاندارد برای محیط کار باز و بسته با کار اتوماتیک…………………………….۶۷
شکل ۳-۳۲- چیدمان دفاتر اداری………………………………………………………………………………………………۶۸
شکل ۳-۳۳- چیدمان دفاتر اداری………………………………………………………………………………………………۶۹
شکل ۳-۳۴- دفاتر چندمنظوره…………………………………………………………………………………………………..۷۰
شکل ۳-۳۵- دفاتر اداری……………………………………………………………………………………………………………۷۱
شکل ۳-۳۶- میز مدیر و محل نشستن ملاقات کننده …………………………………………………………………۷۲
شکل ۳-۳۷- میز مدیر و محل نشستن ملاقات کنندگان……………………………………………………………..۷۳
شکل ۳-۳۸- میز مدیر و محل نشستن ملاقات کنندگان……………………………………………………………..۷۴
شکل ۳-۳۹- میز مدیر و محل نشستن ملاقات کنندگان………………………………………………………………۷۵
شکل ۳-۴۰- میز مدیر و محل نشستن ملاقات کنندگان……………………………………………………………….۷۵
شکل ۳-۴۱- میز تجهیزات الکترونیک…………………………………………………………………………………………۷۶
شکل ۳-۴۲- فضای مذاکره یا کنفرانس……………………………………………………………………………………….۷۷
شکل ۳-۴۳- فضای مذاکره یا کنفرانس……………………………………………………………………………………….۷۸
شکل ۳-۴۴- فضای مذاکره یا کنفرانس………………………………………………………………………………………..۷۸
شکل ۳-۴۵- متصدیان پذیرش- ارتفاع پیشخوان………………………………………………………………………..۷۹
شکل ۳-۴۶- متصدیان پذیرش- ارتفاع پیشخوان………………………………………………………………………..۸۰
شکل ۳-۴۷- وضعیت اتاق انتظار مراجعان……………………………………………………………………………………۸۰
شکل ۳-۴۸- مجموعه اداری، فرهنگی کی.ان.پی………………………………………………………………………….۸۷
شکل ۳-۴۹- مجموعه اداری، فرهنگی فوکوشیما………………………………………………………………………….۸۸
شکل ۳-۵۰- مجموعه اداری موسسه) (vpro……………………………………………………………………………..90
شکل ۳-۵۱- مجموعه اداری، دولتی توکیو……………………………………………………………………………………۹۱
شکل ۴-۱ تصاویر سایت مجموعه وبافت پیرامون………………………………………………………………………….۱۱۰

فهرست جداول رساله اماده مرکز خدمات شهری

جدول۲-۱- جدول sowt مطالعات کالبدی و کیفیت فضا و سیمای شهری……………………………………۷
جدول۲-۲- جدول sowt مطالعات( جمعیت و اقتصاد) و( محیط زیست و طبیعیت)…………………….۸
جدول۲-۳- جدول sowt مطالعات مسکن و مدیریت شهری…………………………………………………………..۹
جدول ۲-۴ مطالعات توسعه طرح جامع و منطقه ۵ ……………………………………………………………………..۱۱
جدول۳-۱- جدول sowt مطالعات مسکن و مدیریت شهری………………………………………………………..۲۴

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات کامل مرکز خدمات شهری | رساله کامل مرکز خدمات شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهار × 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

15,000 تومان