مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس | رساله مرکز توریست درمانی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس | رساله مرکز توریست درمانی

مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس | رساله مرکز توریست درمانی


مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس
فهرست مطالب مطالعات معماری مرکز توریست درمانی خلیج فارس
مقدمه ۱
فصل اول ۳

کلیات پژوهش ۳

۱-۱بیان مسئله : ۴
۱-۱-۱گردشگری تندرستی ۵
۱-۱-۲ گردشگری درمانی ۶
۱-۱-۳ گردشگری پزشکی ۶
۱-۳ سوال های اصلی تحقیق : ۷
۱-۴ اهداف ۸
۱-۵ روش تحقیق ۸
فصل دوم ۹

مبانی نظری ۹

۲-۱معنای لغوی توریست ۱۰
۲-۲ توریسم و انواع آن ۱۰
۲-۳ تعریف توریست ۱۱
۲-۵ انواع توریسم ۱۴
۲-۵-۱ توریسم تندرستی (توریسم سلامت) ۱۴
۲-۵-۲ توریسم درمانی (توریسم سلامت) ۱۴
۲-۵-۳ توریسم پزشکی (توریسم سلامت) ۱۴
۲-۵-۴ توریسم ورزشى ۱۵
۲-۵-۶ توریسم کشاورزی ۱۵
۲-۵-۷ توریسم مجازی ۱۶
۲-۵-۸ توریسم زیست محیطی ۱۶
۲-۵-۹ توریسم فروشگاه کتاب ۱۶
۲-۵-۱۰ توریسم آموزشی ۱۶
۲-۵-۱۱ توریسم آثار باستانی ۱۶
۲-۵-۱۲ توریسم تفننی ۱۶
۲-۵-۱۳ توریسم فراگیر ۱۷
۲-۵-۱۴ توریسم دائمی ۱۷
۲-۵-۱۵ توریسم سفری ۱۷
۲-۵-۱۶ توریسم فضایی ۱۷
۲-۵-۱۷ توریسم فرهنگی ۱۷
۲-۵-۱۸ توریسم ویرانه ها ۱۸
۲-۵-۱۹ توریسم نیاشناسی ۱۸
۲-۵-۲۰ توریسم سیاه ۱۸
۲-۵-۲۱ توریسم افیونی ۱۸
۲-۵-۲۲ طبیعت گردی ۱۹
۲-۵-۲۳ توریسم سخت ۱۹
۲-۵-۲۴ توریسم قمار ۱۹
۲-۵-۲۵ توریسم باغبانی ۱۹
۲-۵-۲۶ توریسم میراث فرهنگی ۱۹
۲-۵-۲۷ توریسم تفریحی ۱۹
۲-۵-۲۸ توریسم خاص ۲۰
۲-۵-۲۹ توریسم فرهنگ عامه ۲۰
۲-۵-۳۰ توریسم پیوسته ۲۰
۲-۵-۳۱ توریسم زیارتی ۲۰
۲-۵-۳۲ توریسم تنها ۲۰
۲-۵-۳۳ توریسم آبهای معدنی و چشمه ها ۲۰
۲-۵-۳۴ توریسم مناطق کویری ۲۱
۲-۵-۳۵ توریسم چمدانی ۲۱
۲-۵-۳۶ توریسم کاروتجارت ۲۱
۲-۵-۳۷ توریسم مناسبتها و وقایع خاص ۲۱
۲-۵-۳۸ توریسم شکار ۲۱
۲-۵-۳۹ توریسم حادثه جو ۲۱
۲-۵-۴۰ توریسم تشویقی ۲۲
۲-۶ توریسم درمانی چیست؟ ۲۲
۲-۶-۱گردشگری تندرستی ۲۴
۲-۶-۲ گردشگری درمانی ۲۴
۲-۷ تاریخچه ۲۵

۲-۸ توریسم درمانی در جهان ۲۶

۲-۸-۱ فیلیپین ۲۹
۲-۸-۲هندوستان ۳۰
۲-۸-۳سنگاپور ۳۰
۲-۸-۴ تایلند ۳۱
۲-۹ بازارهای گردشگری بین المللی در مقصدهای مختلف جهان : ۳۲
۲-۱۰ گردشگری در ایران ۳۴
۲-۱۱جهانگردی ۳۶
۲-۱۱-۱ رشد فزاینده گردشگری ۳۷
۲-۱۲ ارکان صنعت جهانگردی ۳۸
۲-۱۲-۱ منابع طبیعی : ۳۸
۲-۱۲-۲ عوامل زیر بنایی : ۳۸
۲-۱۲-۳ تجهیزات حمل و نقل : ۳۹
۲-۱۳ صنعت توریسم : ۳۹
۲-۱۴ جهانگردی و عمران منطقه ای : ۴۰
۲-۱۵ تاثیر توریسم بر سیاحت داخلی : ۴۰
۲-۱۶ صنعت توریسم و اثرات فرهنگی – اجتماعی : ۴۱
۲-۱۷ نگرش ایران به توریسم ۴۱
۲-۱۷-۱ – سیاست های کلی ۴۲
۲-۱۷-۲ – سیاست های اجرایی ۴۲
۲-۱۸ اثرات زیست محیطی گردشگری ۴۳
۲-۱۸-۱ آب ۴۴
۲-۱۸-۲ خاک ۴۴
۲-۱۸-۳ هوا ۴۴
۲-۱۹ منابع اطلاعاتی گردشگری ۴۴

۲-۲۱ نگاهی به آینده ۴۷

۲-۲۲مفهوم و مبانی اکوتوریسم ۴۸
۲-۲۳ جهانگردی زیست محیطی یا اکوتوریسم ۴۹
۲-۲۴ منشور جهانگردی : ۵۱
۲-۲۵ آسیب به محیط زیست : ۵۳
۲-۲۶ گردشگری – محیط زیست ۵۵
۲-۲۶-۱ مناطق حفاظت شده ۵۵
۲-۲۶-۲ استراتژی جهانی حفاظت : ۵۵
۲-۲۶-۳ ارزش های توریستی مناطق حفاظت شده ۵۶
۲-۲۷ توریسم درمانی در ایران ۵۷
۲-۲۸ درمان ۵۸
۲-۲۹ تاریخچه احداث مراکز درمانی ۵۸
۲-۳۰ بیمارستان ها در ایران ۶۱
۲-۳۱ طرح و احداث بناهای بهداشتی – درمانی ۶۷
۲-۳۱-۱- طرح مراکز درمانی تخصصی ۶۷
۲-۳۲ وضعیت کنونی بیمارستان سازی در کشور و مشکلات آن ۶۷
۲-۳۳ بخش اداری ۷۱
۲-۳۳-۱ ورودی ۷۱
۲-۳۳-۲ حوزه ریاست ، حوزه مدیریت ۷۳
۲-۳۳-۳ بایگانی ۷۴
۲-۳۴ بخش های رفاهی جنبی ۷۴
۲-۳۴-۱ اقامتگاه برای همراهان بیمار ۷۴
۲-۳۴-۲ مهد کودک ۷۵
۲-۳۶ بخش تشخیصی – درمانی ۷۸
۲-۳۶-۱ بخش تشخیصی – درمانی در تشکیلات بیمارستانی : ۷۸
۲-۳۷ بخش خدماتی ۸۱
۲-۳۸ بخش بستری داخلی / جراحی ۸۳

۲-۳۸-۱ شرایط مناسب محیط بیمار ۸۳

۲-۳۸-۱-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران می شود ۸۳
۲-۳۸-۱-۱-۱ نور طبیعی، منظره و تهویه طبیعی ۸۴
۲-۳۸-۱-۱-۲ ابعاد پنجره ۸۴
۲-۳۸-۱-۱-۳ مکان پنجره ها ۸۵
۲-۳۸-۱-۱-۴ جلوگیری از تابش آفتاب ۸۵
۲-۳۸-۱-۱-۵ نوع بازشوی پنجره ها ۸۵
۲-۳۸-۱-۱-۶ نور مصنوعی ۸۶
۲-۳۸-۱-۱-۷ نور مصنوعی در اتاق های بستری ۸۶
۲-۳۸-۱-۱-۸ چراغ مطالعه ۸۶
۲-۳۸-۱-۱-۹ چراغ عمومی اتاق ۸۶
۲-۳۸-۱-۱-۱۰ چراغ خواب ۸۶
۲-۳۸-۱-۱-۱۱ چراغ راهروها ۸۷
۲-۳۸-۱-۱-۱۲ تهویه مکانیکی ۸۷
۲-۳۹ صدای مطلوب و نامطلوب ۸۷
۲-۳۹-۱ تعریف ۸۷
۲-۳۹-۲ صدای نامطلوب ۸۸
۲-۳۹-۳ محل استقرار ساختمان بیمارستان ۸۸
۲-۳۹-۴ پوسته های خارجی ساختمان بیمارستان ۸۹
۲-۳۹-۵ انعکاس صدا و مصالح نازک کاری ۸۹
۲-۳۸-۲ اتاق روز بیماران ۹۰
۲-۳۸-۳ نشیمن بیماران ۹۰
۲-۳۸-۴ فضای معماری ۹۱
۲-۳۸-۴-۱ کیفیت طراحی فضاهای بخش بستری ۹۱
۲-۴۰ عناصر تشکیل دهنده ایستگاه پرستاری ۹۴
۲-۴۰-۱ پیشخوان ۹۴
۲-۴۰-۲ محل منشی بخش ۹۵
۲-۴۰-۳ اتاق سرپرستار بخش ۹۵
۲-۴۰-۴ فضای کافی در اطراف تخت بیمار ۹۵
۲- ۴۰-۵ فضای کافی در وان درمان ، حمام و سرویس بهداشتی ۹۵
۲-۴۰-۶ فضاهای پشتیبانی ۹۶
۲-۴۰-۷ توالت و دستشویی کارکنان ۹۶
۲-۴۱ تسهیلات و فضاهای مورد نیاز پزشکان ۹۶

۲-۴۱-۱ فضای اطراف تخت بیمار ۹۶

۲-۴۱-۲ اتاق معاینه و درمان ۹۶
۲-۴۱-۳ گزارش نویسی پزشکان ۹۷
۲-۴۱ ترکیب بندی بخش های بستری داخلی / جراحی ۹۷
۲-۴۱-۱ جهت نور گیری بخش های بستری ۹۸
۲-۴۱-۲ گسترش آینده ۹۸
۲-۴۱-۳ شستشو و ضد عفونی کردن رخت و وسایل ۹۸
۲-۴۱-۴ داروخانه مرکزی ۹۹
۲-۴۱-۵ آشپزخانه مرکزی ۹۹
۲-۴۱-۶ انبار مرکزی ۱۰۰
۲-۴۱-۷ مرکز جمع آوری و دفع زباله ۱۰۰
۲-۴۱-۸ حمل جسد بیمار فوت شده ۱۰۰
۲-۴۱-۹ مکان ایستگاه پرستاری ۱۰۰
۲-۴۱-۱۰ مکان اتاق های بستری در رابطه با ایستگاه پرستاری ۱۰۱
۲-۴۲ مکان فضاهای پشتیبانی بخش در رابطه با ایستگاه پرستاری و اتاق های بستری ۱۰۲
۲-۴۲-۱ اتاق دارو و کار تمیز ۱۰۲
۲-۴۲-۲ اتاق کار کثیف ۱۰۲
۲-۴۲-۳ اتاق معاینه و درمان ۱۰۲
۲-۴۲-۴ اتاق جمع آوری کثیف ۱۰۳
۲-۴۲-۵ اتاق نظافت ۱۰۳
۲-۴۲-۶ برانکار و صندلی چرخدار ۱۰۳
۲-۴۲-۷ ترولی اورژانس ۱۰۳
۲-۴۲-۸ آبدارخانه ۱۰۳
۲-۴۲-۹ ورودی بخش بستری و پله فرار و ارتباط با بخش بستری مجاور ۱۰۴
۲-۴۳ اتاق بستری یک تختخوابی ۱۰۴
۲-۴۷ اتاق نظافت ۱۰۸
۲-۵۰-۱ مواردی که موجب ایجاد محیط مناسب برای بیماران و کارکنان می شود ۱۱۳
۲-۵۰-۱-۱ نور مصنوعی ۱۱۳
۲-۵۰-۱-۲ جلوگیری از صدای نا مطلوب ۱۱۳
۲-۵۰-۱-۳ رنگ و فضای معماری ۱۱۳
۲-۵۰-۱ -۴ نور طبیعی ۱۱۳
۲-۵۰-۱ -۵ ابعاد پنجره ها ۱۱۴
۲-۵۰-۱ -۶ مکان پنجره ها ۱۱۴
۲-۵۰-۱ -۷ نوع بازشوی پنجره ها ۱۱۴
۲-۲۵۰-۱ -۸ جلوگیری از تابش آفتاب ۱۱۴
۲-۵۰-۱ -۹ نور مصنوعی ۱۱۴
۲-۵۰-۱ -۱۰ جلوگیری از صدای نامطلوب ۱۱۵
۲-۵۰-۱ -۱۱ فضاهای داخلی و خارجی بخش که تولید صدا می کند ۱۱۵
۲-۵۰-۱ -۱۲ فضای معماری ۱۱۵
۲-۵۰-۲ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با سایر بخش های بیمارستان ۱۱۷
۲-۵۰-۳ ارتباط با بخش هایی که بیماران از آن بخش ها پذیرش قرار می گیرند . ۱۱۷
۲-۵۰-۴ ارتباط با بخش های تشخیصی درمانی ۱۱۸
۲-۵۰-۵ ارتباط سایر بخش های تشخیصی و درمانی با بخش های مراقبت ویژه ۱۱۹
۲-۵۰-۶ ارتباط بخش های مراقبت ویژه با بخش های پشتیبانی بیمارستان ۱۱۹
۲-۵۰-۷ ترکیب بندی فضاهای بیماران و ایستگاه پرستاری ۱۲۱
۲-۵۰-۷-۱ پیش ورودی و خروجی بخش ۱۲۲
۲-۵۰-۷-۲ مکان فضاهای اداری و پشتیبانی ۱۲۳
۲-۵۰-۷-۳ فضاهای خارج بخش ۱۲۴
۲-۵۰-۷-۴ کارگاه تعمیر تجهیزات ۱۲۴
۲-۵۰-۷-۵ پیش ورودی بخش ۱۲۴
۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران ۱۲۵
۲-۵۰-۷-۷ فضاهای پشتیبانی ۱۲۵
۲-۵۰-۷-۸ فضاهای اداری و کارکنان ۱۲۶
۲-۵۰-۷-۹ فضاهای خارج از بخش ۱۲۶
۲-۵۰-۷-۱۰ پیش ورودی بخش ۱۲۶
۲-۵۰-۷-۱۱ رختکن کارکنان ۱۲۷
۲-۵۰-۷-۱۲ سرویس های بهداشتی کارکنان ۱۲۸
۲-۵۰-۷-۱۳ اتاق نظافت ۱۲۸
۲-۵۰-۷-۶ فضای بستری بیماران ۱۲۸
۲-۵۰-۷-۶-۱ فضای بستری باز ۱۲۸
۲-۵۰-۷-۶-۲ اتاق های ایزوله ۱۲۹
۲-۵۰-۷-۶-۳ اتاق بستری بیمار ۱۳۰
۲-۵۰-۷-۶-۴ پیش ورودی اتاق ایزوله ۱۳۱
۲-۵۰-۷-۶-۵ ایستگاه پرستاری ۱۳۱
۲-۵۰-۷-۱۱فضاهای اداری و کارکنان ۱۳۴
۲-۵۰-۷-۱۱-۱ اتاق استراحت کارکنان ۱۳۴
۲-۵۰-۷-۱۱-۲ اتاق مدیر بخش ۱۳۴
۲-۵۰-۷-۱۱-۳ اتاق منشی بخش ۱۳۵
۲-۵۰-۷-۱۱-۴ اتاق سرپرستار بخش ۱۳۵
۲-۵۰-۸ فضاهای خارج بخش ۱۳۵
۲-۵۰-۸-۱ اتاق های انتظار همراهان ۱۳۵
۲-۵۰-۸-۲ ایستگاه پرستاری ۱۳۶
۲-۵۰-۸-۳ اتاق دارو و کار تمیز ۱۳۶
۲-۵۰-۸-۵ اتاق ایزوله ۱۳۸
۲-۵۰-۸-۷ اتاق درمان ۱۴۱
۲-۵۰-۸-۸ اتاق کار کثیف ۱۴۲
۲-۵۰-۸-۹ آزمایشگاه ۱۴۲
۲-۵۱ خدمات پیشگیری و درمان ۱۴۳
۲-۵۱-۱ – طب نوین ۱۴۴
۲-۵۱-۱-۱ آب درمانی ۱۴۴
۲-۵۱-۱-۲ کار درمانی ۱۴۶
۲-۵۱-۱-۳ گفتار درمانی ، یا آسیب شناسی گفتار و زبان ۱۴۷
۲-۵۱-۱-۴ فیزیوتراپی ۱۴۷

۲-۵۱- ۲ طب اسلامی و سنتی ۱۴۸

۲-۵۱-۲-۱ تعریف طب اسلامی و سنتی ۱۴۸
۲-۵۱-۲-۲ مبدا طب اسلامی و تاریخ آن ۱۴۸
۲-۵۱-۲-۳ تاریخچه طب سنتی ۱۴۹
۲-۵۱-۲-۳-۱ – دوران هخامنشی ۱۴۹
۲-۵۱-۲-۳-۲ – دوران ساسانی ۱۴۹
۲-۵۱-۲-۳-۳ – دوران اسلامی ۱۴۹
۲-۵۱-۲-۳-۱ دوران هخامنشی ۱۴۹
۲-۵۱-۲-۳-۲ دوران ساسانیان ۱۵۰
۲-۵۱-۲-۳-۳ دوران اسلامی ۱۵۰
۲-۵۱-۲-۴تفاوت طب اسلامی با طب مدرن ۱۵۱
۲-۵۱-۲-۵ اصول و پایه اساسی طب اسلامی و سنتی ۱۵۲
۲-۵۱-۲-۶ کاربردها و تنوع طب اسلامی و سنتی ۱۵۳
۲-۵۱-۲-۶-۱ – درمان با خوراک ( تدبیر بالاغذیه ) ۱۵۳
۲-۵۱-۲-۶-۲ – درمان با ادویه ( تدبیر بالادویه ) : ۱۵۴
۲-۵۱-۲-۶-۳– درمانهای دستی ( تدبیر بالید ) ۱۵۴
۲-۵۱-۲-۷ گیاه درمانی ۱۵۶
۲-۵۱-۲-۸ مزاج شناسی ۱۵۶
۲-۵۱-۲-۹ غذا درمانی : ۱۵۷
۲-۵۱-۳ طب خاص ۱۵۷
۲-۵۱-۳-۱ دریا درمانی ( تالاسوتراپی ) ۱۵۷
۲-۵۱-۳-۲ نمک درمانی ۱۶۱
۲-۵۱-۳-۳- رنگ درمانی ۱۶۲
۲-۵۱-۳- ۴ گشتالت درمانی ۱۶۴
۲-۵۱-۳-۵ آبمیوه درمانی ۱۶۵
۲-۵۱-۳-۶ – سنگ درمانی ۱۶۶
۲-۵۱-۳-۷ خواب درمانی ۱۶۷
۳-۲۳-۳-۹ آفتاب درمانی ۱۷۰
۳-۲۳-۳-۱۰ رایحه درمانی ۱۷۱
۲-۵۱-۳-۱۱هنر درمانی ۱۷۲
۲-۵۱-۳-۱۲ موسیقی درمانی ۱۷۴
۲-۵۱-۳-۱۳- کایروپرکتیک درمانی ۱۷۵
۲-۵۱-۳-۱۴- نور درمانی ۱۷۷
۲-۵۱-۳-۱۵- مغناطیس درمانی ۱۷۹
۲-۵۱-۳-۱۶- دعا درمانی ۱۸۰
۲-۵۱-۳-۱۸- آب درمانی ۱۸۱
۲-۵۱-۳-۱۹- آب درمانی در ارتوپدی ۱۸۱
۲-۵۱-۳-۱۹ گل درمانی ۱۸۳
۲-۵۱-۳-۲۰- سرما درمانی ۱۸۳
۲-۵۱-۳-۲۱- بازتاب درمانی ۱۸۵
۲-۵۱-۳-۲۲- ویتامین درمانی ۱۸۶
۲-۵۱-۳-۲۳- هیپنوتیزم درمانی ۱۸۶
۲-۵۱-۳-۲۴- انرژی درمانی ۱۸۷
۲-۵۱-۳-۲۵- طبیعت درمانی ۱۸۹
۳- ۱ اقلیم ، طبیعت ، جغرافیا ۱۹۲
۳-۷ بهترین فرم ساختمان های درمانی بر اساس اقلیم ۲۰۳
۳-۸ تحلیل سایت ۲۰۵
۳-۸-۱- شناخت بستر طرح ۲۰۸
۳-۹ چشم اندازی بر آثارو بناهای تاریخی هرمزگان ۲۱۰
۳-۹-۱ اماکن گردشگری ، تفریحی ، توریستی ، درمانی موجود در استان هرمزگان ۲۱۰
لیست جاذبه های تفریحی و توریستی و گردشگری استان هرمزگان ۲۱۰
۱- حمام گله داری ۲۱۰
۲ – مسجر گله داری ۲۱۰
۳ – معبد هندوها ۲۱۰
۴- مسجر جامع دلگشا ۲۱۰
۵- امامزاده شاه محمد تقی ۲۱۰
۶- صید مشتا – سواحل بندر عباس ۲۱۰
۷- برکه های باران ۲۱۱
۸- امامزاده سید محمد ۲۱۱
۹ – حمام باستانی گپ ۲۱۱
۱۰- محله باستانی سورو ۲۱۱
۱۱- کلاه فرنگی ۲۱۱
۱۲- موزه بزرگ بندر عباس ۲۱۱
۱۳-قلعه فین ۲۱۱
۱۴- پل لاتیدان ۲۱۱
۱۵ – مجموعه توریستی گنو ۲۱۱
جاذبه های گردشگری کیش ۲۱۱
۱ – کشتی یونانی کیش ۲۱۱
۲- شهر زیر زمینی کاریز کیش ۲۱۱
۳- شهر تاریخی حریره ۲۱۱
۴- پارک دلفین های کیش ۲۱۲
۵- پارک ساحلی مرجان ۲۱۲
۶- اسکله بزرگ تفریحی کیش ۲۱۲
۷ – درخت سبز کیش ۲۱۲
۸- آب انبار سنتی کیش ۲۱۲
۹ – پلاژ بانوان و آقایان ۲۱۲
۱۰- روستای باغو کیش ۲۱۲
جاذبه های گردشگری قشم ۲۱۲
۱- دره ستاره ها ۲۱۲
۲- تنگه چاه کوه ۲۱۲
۳- جنگل های حرا ۲۱۲
۴- تنگه پرتغالیها ۲۱۲
۵- غارهای خربس ۲۱۲
۶- غار نمکدان ۲۱۳
۷- روستای توریان ۲۱۳
۸ – سد تاریخی گوران ۲۱۳
۹ – چاه های لافت ۲۱۳
۱۰- کاسه سلخ ۲۱۳
۱۱- بام قشم ۲۱۳
۲۱۳۳-۱۰ مطالعات تاریخی ، فرهنگی و اجتماعی شهر بندر عباس و حوزه خلیج فارس ۲۱۹
۳-۱۱ موقعیت جغرافیایی ۲۱۹

۳-۱۲ ویژگیهای طبیعی ۲۲۰

۳-۱۳ خلیج فارس ۲۲۰
۳-۱۴ تنگه هرمز ۲۲۱
۳-۱۵ آب و هوا ۲۲۱
۳-۱۶ ویژگیهای اجتماعی ۲۲۱
۳-۱۷ معرفی شهرستان های استان : ۲۲۲
۳-۱۸ سابقه تاریخی ۲۲۴
۳-۱۹ مطالعات فرهنگی ، اجتماعی ، سیاسی ۲۲۶
۳-۲۰ نقش سواحل در برقراری ارتباطات برون مرزی و درون مرزی ۲۲۷
۳-۲۱ هویت ۲۲۹
۳-۲۱- ۱ عناصر تأثیرگذار بر شکل گیری هویت سواحل ۲۲۹
۳-۲۱-۲ هویت در قلمرو بومی یا محلی ۲۳۰
۳-۲۱-۳ هویت در قلمرو ملی ۲۳۱
۳-۲۱-۴ شناخت هویت شهر ساحلی بندرعباس ۲۳۲
۳-۲۱-۵ هویت اقتصادی سواحل بندرعباس ۲۳۳
۳-۲۱- ۶ هویت طبیعی و جغرافیایی سواحل بندرعباس ۲۳۴
۳-۲۱-۷ هویت گردشگری سواحل بندرعباس ۲۳۷
۳-۲۲ مطالعات سیاسی ۲۴۰
۳-۲۳ فرآیند صدور پروانه تاسیس آژانس جهت ارائه خدمات درمانی بین المللی ۲۴۱
۳-۲۴″مشخصات بیمارستان های مورد قبول جهت پذیرش بیماران خارجی ۲۴۲
۳-۲۴-۱ ) امکانات فیزیکی و ساختمان بیمارستان ۲۴۲
۳-۲۴-۲) محل استقرار بیمارستان ۲۴۳
۳-۲۴-۳) امکانات و تجهیزات پزشکی بیمارستان ۲۴۵
۳-۲۴-۴) نیروی انسانی ۲۴۶
۳-۲۵ طرح جامع ایمنی پزشکی توریسم ۲۴۷
۳-۲۵-۱ سازمان جهانی توریسم ۲۴۷
۳-۲۵-۲ قطعنامه نهمین اجلاس سازمانی جهانی توریسم ۲۴۸
۳-۲۵-۲-۱ ماده اول : ” تضمین ایمنی ” ۲۴۹
۳-۲۵-۲-۲ ماده دوم ” تدابیر پیشگیرانه ” ۲۴۹
۳-۲۵-۲-۳ ماده سوم : تامین خدمات کمک رسانی برای توریست ها ۲۵۱
۳-۲۶ اجرای مفاد قطعنامه ۲۵۲
۳-۲۵-۱– شناسایی خطر ۲۵۲
۶-۵-۱-۱ – بیماری : ۲۵۴
۶-۵-۱-۲ – حادثه : ۲۵۴
۶-۵-۱-۳– تجاوز به حقوق و امنیت : ۲۵۴
۳-۲۷– تدوین استانداردها و رهنمود های پیشگیرانه برای رفع یا کاهش خطر ۲۵۴
۳-۲۷-۱ : استاندارد ها ۲۵۵
۳-۲۷-۲ : رهنمود ها ۲۵۵
۳-۲۷-۳– تامین خدمات کمک رسانی ۲۵۶
۳-۲۷-۳-۱ کمک رسانی حقوقی ۲۵۶
۳-۲۷-۳-۲ کمک رسانی پزشکی ۲۵۷
۳-۲۸ دسترسی به شبکه ۲۵۹
۳-۲۹ نظارت ۲۵۹
۳-۲۹-۱ مزایای عمده این پوشش به شرح زیر است : ۲۶۰
۳-۳۱ رابطه خدمات کمک رسانی و بیمه ۲۶۱
۳-۳۲ شرکت کمک رسان ایران ۲۶۱
۳-۳۳ سایر بیمه ها ۲۶۱
۳-۳۴ تاثیر توریسم بر اقتصاد : ۲۶۲
۳-۳۴-۱ کسب ارز خارجی ۲۶۲
۳-۳۴-۲ تهیه مشاغل ۲۶۲
۳-۳۴-۳ تنوع فعالیت های اقتصادی ۲۶۳
۳-۳۵ اثرات اقتصادی جهانگردی داخلی و بین المللی ۲۶۳
۳-۳۵-۱ جهانگردی بین المللی : ۲۶۳
۳-۳۵-۲ جهانگردی درون مرزی : ۲۶۳
۳-۳۶ توریسم درمانی در ایران ( توجیه اقتصادی ) ۲۶۴
۳-۳۷ معرفی سیستم مدیریت هوشمند ساختمان ۲۶۷
۳-۳۸ تاریخچه : ۲۶۸
۳-۳۹ اتوماسیون ساختمان چیست ؟ ۲۶۹
۳-۳۹-۱ تفاوت بین اتوماسیون ساختمان و کنترل ساختمان : ۲۷۰
– نرم افزار پردازش و تحلیل اطلاعات ۲۷۴
۳-۴۰ هوشمندسازی مراکز درمانی و بیمارستانی – بیمارستان هوشمند ۲۷۵
۳-۴۱ وظایف سیستم مدیریت هوشمند ساختمان در بیمارستان ها : ۲۷۶
۳-۴۲ امکانات بیمارستان هوشمند ۲۷۷
۳-۴۲-۱ امکانات اتاق بیمار ۲۷۷
۳-۴۲-۲ امکانات اتاق های عمل ۲۷۸
۳-۴۲-۳ امکانات محیطی ۲۷۸
۳-۴۳ نتیجه ۲۷۹

فصل چهارم ۲۸۱

جمع بندی ۲۸۱
طراحی و مراحل طراحی ۲۸۱
۴-۱ نمونه مشابه ۲۸۲
۴-۲ نتیجه گیری : ۲۸۹
۴-۳ برنامه فیزیکی ۲۹۱
فهرست منابع ۲۹۵

فهرست جداول ، نمودارها ، نقشه ها و شکل ها

شکل شماره ۱-۱ ………………………………………………………………………………………………………………..۵
شکل شماره ۲-۱ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
شکل شماره ۲-۲ ………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
شکل شماره ۲-۳ ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۵
شکل شماره ۲-۴ ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۶
شکل شماره ۲-۵ ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵۸
شکل شماره ۲-۶ ………………………………………………………………………………………………………………..۱۶۸
شکل شماره ۳-۱ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۸
شکل شماره ۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹
شکل شماره ۳-۳ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹
شکل شماره ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۰۹
شکل شماره ۳-۵ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۳
شکل شماره ۳-۶ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۴
شکل شماره ۳-۷ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۵
شکل شماره ۳-۸ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۶
شکل شماره ۳-۹ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۷
شکل شماره ۳-۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۸
شکل شماره ۳-۱۱ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۸
شکل شماره ۳-۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۲
شکل شماره ۳-۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۴
شکل شماره ۳-۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۵
شکل شماره ۳-۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۶
شکل شماره ۳-۱۶ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۷
شکل شماره ۳-۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۳۹
شکل شماره ۴-۱ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۲
شکل شماره ۴-۲ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۴
شکل شماره ۴-۳ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۵
شکل شماره ۴-۴ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۶
شکل شماره ۴-۵ …………………………………………………………………………………………………………………..۲۸۶
دیاگرام شماره ۲-۱ ……………………………………………………………………………………………………………….۷۳
دیاگرام شماره ۲-۲ …………………………………………………………………………………………………………………۷۶
دیاگرام شماره ۲-۳ ………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
دیاگرام شماره ۲-۴ …………………………………………………………………………………………………………………۸۰
دیاگرام شماره ۲-۵ …………………………………………………………………………………………………………………۸۱
دیاگرام شماره ۲-۶ …………………………………………………………………………………………………………………۸۳

دیاگرام شماره ۲-۷ ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱۳
دیاگرام شماره ۲-۸ ……………………………………………………………………………………………………………….۱۷۹
جدول شماره ۲-۱ …………………………………………………………………………………………………………………۲۸
جدول شماره ۳-۱ ………………………………………………………………………………………………………………۲۰۷
جدول شماره ۳-۲ ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۱
جدول شماره ۳-۳ ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۳
جدول شماره ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………..۲۴۴
جدول شماره ۳-۵ …………………………………………………………………………………………………………………۲۴۶
جدول شماره ۳-۶ ……………………………………………………………………………………………………………….۲۴۷
جدول شماره ۳-۷ ……………………………………………………………………………………………………………….۲۶۶
نقشه شماره ۳-۱ …………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۹
نقشه شماره ۳-۲ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۵
نقشه شماره ۳-۳ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۲۸
نقشه شماره ۳-۴ ………………………………………………………………………………………………………………….۲۸۷
نقشه شماره ۳-۵ مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس…………………………………………..۲۸۸

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز توریست درمانی خلیج فارس | رساله مرکز توریست درمانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

13 − 5 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان