مطالعات مرکز انتقال خون | دانلود رساله مرکز انتقال خون

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز انتقال خون | دانلود رساله مرکز انتقال خون

مطالعات مرکز انتقال خون | دانلود رساله مرکز انتقال خون


مطالعات مرکز انتقال خون
کلیات

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸
لزوم نگرش………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
هدف اصلی طرح………………………………………………………………………………………………………………………… ۹
روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰
پیشگفتار مطالعات معماری مرکز انتقال خون ……………………………………………………………………………… ۱۱

فصل اول:معرفی و اهداف پژوهش،تاریخچه و پیشینه

بخش اول : شناخت خون و انتقال آن
۱-۱-تعریف خون……………………………………………………………………………………………………………….۱۳
۱-۲-ترکیبات خون……………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱-۲-۱-. فرآورده‌های سلولی و پلاسمایی مشتق از خون…………………………………………………………۱۴
۱-۳-انتقال خون و سیر پیدایش و تکامل آن
۱-۳-۱-پیشینه تاریخی انتقال خون در جهان………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۳-۲-کشف جریان خون………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۳-۳-پیدایش سرنگ…………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۱-۳-۴-شروع انتقال خون………………………………………………………………………………………………… ۱۸
۱-۳-۵-کشف ضد انعقاد = تولد بانکهای خون…………………………………………………………………….. ۱۹
۱-۳-۶-انتقال خون در ایران………………………………………………………………………………………………۲۰
۱-۳-۷-سالنمای انتقال خون………………………………………………………………………………………………۲۰

بخش دوم : شناخت جایگاه خون در طب سنتی

۲-۱-تعریف سنت…………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
۲-۲-طب سنتی ایرانی………………………………………………………………………………………………………۲۳
۲-۳-اصول طب سنتی………………………………………………………………………………………………………….۲۴
۲-۴-عناصر چهارگانه……………………………………………………………………………………………………………۲۴
۲-۴-۱-خاک……………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۲-آب………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۲-۴-۳-هوا ………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۷
۲-۴-۴-آتش……………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
۲-۵-خون در سنت و ادبیات……………………………………………………………………………………………….. ۲۸
۲-۶-حجامت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۲-۶-۱-حجامت و تاریخچه آن……………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۶-۲-انواع حجامت…………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۲-۶-۳-جایگاه حجامت در دنیای اسلام………………………………………………………………………………. ۳۰
۲-۶-۴-جایگاه حجامت در دنیای امروز……………………………………………………………………………….. ۳۰
۲-۶-۵-فعالیتهای موسسه تحقیقات حجامت ایران…………………………………………………………….. ۳۱
۲-۶-۶-مقایسه حجامت با اهدای خون……………………………………………………………………………….. ۳۱
۲-۷-فصد خون = اهدای خون………………………………………………………………………………………….. ۳۲

بخش سوم : معرفی بیماریهای درگیر با اهدا و انتقالخون

۳-۱-شناخت بیماریهای پر خطر در اهدای خون
۳-۱-۱-دوره پنجره و ضرورت آن ازدیدگاه طراحی…………………………………………………………….. ۳۳
۳-۱-۲-سانحه ایدز…………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۳-۱-۳-روشهای تشخیص بیماری ایدز………………………………………………………………………………..۳۴
۳-۱-۴-راههای انتقال ویروس…………………………………………………………………………………………….۳۶
۳-۱-۵-بیماری ایدز در جهان…………………………………………………………………………………………….. ۳۷
۳-۱-۶-بیماری ایدز در ایران……………………………………………………………………………………………… ۳۸
۳-۱-۷-درمان و واکسن ایدز…………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۳-۱-۸-دعوتی برای پیشگیری…………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۲-شناخت بیماریهای قابل درمان با اهدا و انتقال خون……………………………………………………..۴۰
۳-۲-۱-تالاسمی………………………………………………………………………………………………………………۴۰
۳-۲-۱-۱-معرفی بیماری و انواع آن………………………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲-۱-۲-درمان تالاسمی و لزوم اهدا خون……………………………………………………………………………….۴۰
۳-۲-۲-هموفیلی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲-۲-۱-معرفی بیماری و انواع آن…………………………………………………………………………………………. ۴۲
۳-۲-۲-۲-درمان هموفیلی و لزومِ اهدایخون …………………………………………………………………………….۴۲

بخش چهارم : روشهای اهدای خون

۴-۱-اهدای خون کامل………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۴-۲-اهدای آفرزیس…………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۱-آفرزیس چیست؟………………………………………………………………………………………………………۴۴
۴-۲-۲-اصول اهدای آفرزیس……………………………………………………………………………………………….۴۴
۴-۲-۳-انواع آفرزیس…………………………………………………………………………………………………………..۴۴
۴-۱-۱-مراحل آفرزیس………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

بخش پنجم :فضاهای آزمایشگاهی و اهدای خون

۵-۱-انواع آزمایشگاه…………………………………………………………………………………………………………….۴۶
۵-۲-۱-سیرکولاسیون بیمار
۵-۲-۲-سیرکولاسیون نمونه…………………………………………………………………………………………………. ۴۸
۵-۲-۳-سیر کولاسیون کادر……………………………………………………………………………………………………۵۲
۵-۲-۴-روابط عملکردی…………………………………………………………………………………………………………۵۳
۵-۳-عملکردهای اصلی ازمایشگا ه پزشکی ۴۳
۵-۳-۱-معرفی رشته های اصلی آزمایشگاه پزشکی………………………………………………………………….۵۳
۵-۳-۲-تقسیم بندی فضایی آزمایشگاههای پزشکی………………………………………………………………… ۵۵
۵-۴-آزمایشگاه هماتولوژی (خون شناسی) و بانک خون……………………………………………………………۵۶
۵-۴-۱-بررسی عملکردی ازمایشگاه هماتوژی وبانک خون………………………………………………………..۵۶
۵-۴-۲-فضاهای مورد نیاز آزمایشگاه هماتولوژی و بانک خون…………………………………………………..۵۶
۵-۴-۲-۱-فضاهای قسمت هماتولوژی(خون شناسی)…………………………………………………………………..۵۷
۵-۴-۳-چهارچوب استاندارد ، برای روشهای آزمایشگاهی………………………………………………..۵۷
۵-۴-۲-۲-فضاهای قسمت بانک خون( انتقال خون)………………………………………………………………….. ۵۹

فصل دوم:شناخت بستر طرح(مطلعات جغرافیایی،طبیعی،اجتماعی و اقتصادی)
بررسی ویژگی های جغرافیایی شهر اسلامشهر

۳-۱ موقعیت جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………..۶۰
۳-۲ موقعیت نسبی …………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۳-۳ -تاریخچه شهر اسلامشهر ……………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۴-اسلامشهر در تقسیمات کشوری ………………………………………………………………………………………۶۳
۳-۵ ویژگی های طبیعی
۳-۵-۱- زمین شناسی و توپوگرافی اسلامشهر ………………………………………………………………………… ۶۵
۳-۵-۲ اقلیم …………………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۵-۳ منابع آب …………………………………………………………………………………………………………………….۶۷
۳-۵-۴ خاک شناسی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
۳-۶ بررسی ویژگی های جمعیتی و اجتماعی شهر اسلامشهر…………………………………………………….. ۶۸
۳-۶-۱ -جمعیت شهر اسلامشهر
۳-۶-۲- ساختمان سنی و جنسی جمعیت ……………………………………………………………………………….. ۶۸
۳-۶-۳ بعد خانوار ………………………………………………………………………………………………………………۷۰
۳-۶-۴ تراکم خانوار در واحد مسکونی ……………………………………………………………………………………..۷۰
۳-۶-۵ سواد و آموزش ………………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۶-۶ مهاجرت …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱
۳-۷ وضع فعالیت اقتصادی جمعیت شهر اسلامشهر
۳-۷-۱ اشتغال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۷۲
۳-۸ -ویژگی های کالبدی – فیزیکی شهر اسلامشهر
۳-۸-۱ -روند توسعه فیزیکی شهر اسلامشهر ………………………………………………………………………….. ۷۵
۳-۸-۲ -بررسی ساختار و خصوصیات عمده تسهیلات و خدمات رفاهی شهری……………………………..۷۶
فصل سوم:شناخت و بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی
بررسی و شناخت بانک‌خون احمدآباد هند
موقعیت و معرفی پروژه…………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
تاثیر فرم بر جذب مخاطب…………………………………………………………………………………………………….. ۸۰
موقعیت و معرفی پروژه……………………………………………………………………………………………………………. ۷۹
عملکردهای بنا………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۸

بخش پنجم :
معرفی و شناخت سازمان انتقال خون تبریز………………………………………………………………………………… ۸۹

مطالعات وضع موجود……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
بررسی عملکردی فضاها……………………………………………………………………………………………………………۹۰
بخش اول :
تاسیسات کنترل‌دما، تعویض هوا و تهویه مطبوع…………………………………………………………………………۹۳
لزوم توجه به تاسیسات بهداشتی بانک خون ………………………………………………………………………………۹۳
رطوبت نسبی هوا و تاثیر ان ……………………………………………………………………………………………………..۹۴
تصفیه هوا……………………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

فصل چهارم:شناخت و تحلیل برنامه طرح(برنامه فیزیکی،ضوابط واستاندارد ها)

بخش اول :
کیفیت مطلوب فضایی با توجه به اصول صحیح تولید

۱-۱- اهداف و مقررات……………………………………………………………………………………………..۹۷
۱-۲- غربالگری اهداکننده……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
۱-۲-۱- مفهوم غربالگری اهدا کننده
۱-۲-۲- اهداف غربالگری…………………………………………………….¬……………………….. ۹۸
۱-۲-۳- پیامدهای غربالگری…………………………………………………………………………. ۹۹
۱-۲-۴- عملکردهای فضاهای جمع آوری خون‏…………………………………………………………….. ۹۹
۱-۳- کیفیت فضاهای تولید فرآورده ومواد مورد استفاده………………………………………………………….. ۱۰۱
۱-۳-۱- استانداردها و ملاحظات کلی فضا……………………………………………………… ۱۰۱
۱-۳-۲- کیفیت فضایی بخشهای ذخیره سازی، نگهداری خون………………………… ۱۰۲
۱-۳-۳- ‏ کیفیت فضایی بخش‌های آزمایشگاهی………………………………………………………….. ۱۰۳
۱-۳-۴- نظم فضایی در جهت کنترل الودگی………………………………………………………………. ۱۰۳
۱-۳-۵- ترابری و پارکینگ…………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۱-۳-۶- مواد و وسایل………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۱-۳-۷- فضای توزیع فرآورده ها……………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲- بخش دوم : ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۵
۳- معرفی فضاهای مرکز ملی اهدا و انتقال خون……………………………………………………………. ۱۰۵
۴- تقسیم بندی فضاهای تشکیل دهنده………………………………………………………………………… ۱۰۵
فضاهای تشکیل دهنده فنی……………………………………………………………………………………………………۱۰۶
الف ) فضاهای عمومی……………………………………………………………………………………………….۱۰۶
۱- فضاهای اهداکنندگان خون کامل و افرزیش………………………………………………… ۱۰۶
۱- ازمایشگاه تشخیص طبی و خون شناسی…………………………………………………….. ۱۰۸
ب ) فضاهای تشخیصی و تولید…………………………………………………………………………………. ۱۰۹
بخش فراورده‌ها…………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۲- کنترل کیفی……………………………………………………………………………………………..۱۱۰
فضاهای تشکیل دهنده غیر فنی
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۱- اداری کادر و پرسنل………………………………………………………………………………….۱۱۲
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۲- اداری تولید فراورده‌ها و کنترل کیفی………………………………………………………….۱۱۳
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۳- نظارت فنی و مالی…………………………………………………………………………………….۱۱۴
الف )فضاهای اداری (طبق چارت سازمانی شورای عالی انتقال خون)
۴- روابط عمومی اهداکنندگان…………………………………………………………………………۱۱۴
ب ) فضاهای اجتماعی
۱- امفی تاتر…………………………………………………………………………………………………۱۱۶
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۱- کتابخانه………………………………………………………………………………………………….۱۱۶
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۲- بخش اموزش…………………………………………………………………………………………۱۱۸
ج ) فضاهای اموزشی_پژوهشی
۳- بخش پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۱۹

فصل پنجم:
مبانی نظری معماری،اصول طراحی و عناصر موثر در طراحی.

مبانی طراحی و ایده پروژه
۱-۱- تدوین مبانی طراحی پروژه………………………………………………………………………………….۱۲۱
۱-۲-تدوین ایده کلی طراحی…………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
ایده و مبانی نظری طراح…………………………………………………………………………………………………….۱۲۶
عوامل موثر در طراحی………………………………………………………………………………………………………..۱۲۶

فصل ششم:

دیاگرام،لکه گذاری و جانمایی سایت
موقعیت سایت……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۷
عکسهای سایت پلان…………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
اتووود های اولیه…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۹

فصل هفتم:

عکس های ماکت مطالعات مرکز انتقال خون …………………………………………….۱۳۰
نقشه طبقه همکف…………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
نقشه طبقه اول……………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
نقشه طبقه تیپ طبقات………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
مقطع(A-A)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(B-B)…………………………………………………………………………………………………………………..130
مقطع(C-C)…………………………………………………………………………………………………………………..130
نمای شمالی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای جنوبی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای شرقی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳۵
نمای غربی………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۵

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز انتقال خون | دانلود رساله مرکز انتقال خون”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

23,000 تومان