مطالعات مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعدادها

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعدادها

مطالعات مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعدادها


مطالعات مرکز پرورش استعدادهای درخشان

صفحه عنوان
۲ مقدمه

۵ فصل اول: مرکز پرورش استعدادهای درخشان

۵ ۱-۱- دلایل انتخاب موضوع مطالعات معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان
۶ ۱-۲-۱-اهداف طرح
۷ ۱-۳- هدف از طرح فضا
۷ ۱-۴- ضرورت انجام موضوع
۷ ۱-۴-۱- ضرورت از نظر ماهوی
۷ ۱-۴-۲- ضرورت از نظر اقتصادی
۸ ۱-۵- روش پژوهش
۹ ۱-۶- طرح پژوهش
۱۰ فصل دوم شناخت موضوع
۱۱ ۲-۱- شناخت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی،روانشناسی
۱۱ ۲-۲-تاریخچه
۱۲ ۳-۲-۱- قبل از اسلام
۱۳ ۲-۲-۲- بعد از اسلام
۱۴ ۲-۴- عناصر مدرسه
۱۵ ۲-۵- استعداد
۱۵ ۲-۶-خلاقیت

۱۸ فصل سوم: شناخت مخاطبان پروژه

۱۹ ۳-۱-مفهوم کودک
۱۹ ۳-۲-روانشناسی رشد
۲۰ ۳-۳-مظاهر رشد و تکامل
۲۰ ۳-۴-مراحل رشد تکامل
۲۰ ۳-۴-۱-طبقه بندی استانلی هال
۲۱ ۳-۴-۲- طبقه بندی دانشمندان تعلیم وتربیت
۲۲ ۳-۴-۳- طبقه بندی فیزیولوژی ها
۲۳ ۳-۵- عوامل موثر در رشد وتکامل کودک
۲۳ ۳-۵-۱- وراثت یا میراث شخصی
۲۳ ۳-۵-۲- هورمون ها
۲۴ ۳-۵-۳-غذا
۲۴ ۳-۵-۴-محیط وخانواده
۲۵ ۳-۶-رشد و بیان خلاق از طریق فعالیت های هنری
۲۶ ۳-۷- رشد حرکات خلاق
۲۶ ۳-۸-رشد حساسیت نسبت به رنگ ها وزیبایی ها در طبیعت
۲۷ ۳-۹- نیازهای کودکان
۲۷ ۳-۱۰- کوذکان ورنگ ها
۲۷ ۳-۱۰-۱- کودکان وروانشناسی رنگ ها
۲۸ ۳-۱۱- کودک ومقیاس
۲۸ ۳-۱۱-۱- اندازه های بدن کودک
۲۹ ۳-۱۲- کودکان وپیرامون
۲۹ ۳-۱۲-۱- کودک وشهر نشینی
۲۹ ۳-۱۲-۲- کودک ومعماری
۳۰ ۳-۱۳- کودک جهانی و کودک اسلامی
۳۰ ۳-۱۳-۱- کودک از منظر قانون اساسی و کنواسیون حقوق کودک
۳۰ ۳-۱۳-۲- کودک از منظر قانون اساسی ایران
۳۰ ۳-۱۳-۳- کودک از منظر کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹)

۳۲ فصل چهارم: مبانی نظری طرح

۳۳ ۴-۱- ساختار نظام آموزشی
۳۳ ۴-۱-۱- انواع نظام آموزشی در جهان
۳۳ ۴-۱-۱-۱-نظام آموزشی ایران
۳۳ ۴-۱-۱-۲- نظام آموزشی امریکا
۳۳ ۴-۱-۱-۳- نظام آموزشی سوئد
۳۴ ۴-۱-۱-۴- نظام آموزش انگلستان (سفرنامه تربیت یک معلم)
۳۵ ۴-۲- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای توسعه یافته
۳۵ ۴-۲-۱- تسهیلات آموزشی کودک در کشورهای انگلستان
۳۵ ۴-۲-۲- تسهیلات آموزشی کودکان در آلمان
۳۶ ۴-۳- ابزارهای آموزشی
۳۶ ۴-۳-۱- بازی
۳۶ ۴-۳-.۲- تعریف بازی
۳۶ ۴-۳-۳- روانشناسی بازی
۳۷ ۴-۳-۴-دو تئوری در مورد علت انجام بازی
۳۷ ۴-۳-۵- انگیزه ای کودک برای انجام یک بازی
۳۸ ۴-۳-۵-۱-بازیها وفعالیت های برای پرورش کودکان
۳۹ ۴-۳-۵-۱- جدول
۳۹ ۴-۳-۶- انواع بازی
۴۱ ۴-۳-۷-بازی با آب
۴۱ ۴-۳-۸- عوامل موثر در بازی
۴۲ ۴-۳-۸-۱- سن
۴۲ ۴-۳-۸-۲- جنس
۴۳ ۴-۳-۸-۳-هوش
۴۳ ۴-۳-۸-۴- محیط
۴۳ ۴-۳-۹- ارزش بازی
۴۴ ۴-۳-۱۰- مراحل بازی
۴۴ ۴-۳-۱۱-مراحل رشد بازی ونقش آن
۴۵ ۴-۳-۱۲- اقسام بازی
۴۵ ۴-۳-۱۲-۱- بازی های تمرینی
۴۵ ۴-۳-۱۲-۲-بازی نمادین
۴۶ ۴-۳-۱۳- بازی های ابتکاری ونقش آن ها در تعلیم وتربیت کودکان
۴۷ ۴-۳-۱۴- نقاشی- بازی
۴۸ ۴-۳-۱۵- اسباب بازی کودک
۴۸ ۴-۳-۱۵-۱- اسباب بازی وتاثیر آن برکودکان
۴۸ ۴-۳-۱۵-۲- انواع اسباب بازی
۴۹ ۴-۳-۱۵-۲- تصویر
۴۹ ۴-۳-۱۵-۳- اسباب بازی های سازمان یافته
۵۰ ۴-۳-۱۶- نقاط مورد توجه در بازی
۵۱ ۴-۳-۱۶-۱- کمک به بازی کودکان
۵۱ ۴-۳-۱۶-۳- تسهیل کردن بازی
۵۱ ۴-۳-۱۶-۴- آماده کردن کودک برای بازی
۵۲ ۴-۳-۱۶-۴- تصویر
۵۲ ۴-۴-نقاشی
۵۲ ۴-۴-۱- تعریف نقاشی
۵۲ ۴-۴-۱- تصویر
۵۴ ۴-۴-۲-کودک ونقاشی
۵۴ ۴-۴-۲- تصویر
۵۵ ۴-۴-۴- نقاشی وشخصیت کودک
۵۷ ۴-۴-۵-مراحل تکاملی چهرنگاری
۵۷ ۴-۴-۶- اهداف نقاشی
۵۸ ۴-۵- کاردستی
۵۸ ۴-۵-۱- تعریف کار دستی
۵۸ ۴-۵-۲- روانشناسی کاردستی
۵۹ ۴-۵-۳- کودک وکاردستی
۵۹ ۴-۵-۴- اهداف
۶۰ ۴-۶- سفال گری ومجسمه سازی
۶۰ ۴-۶-۱- تعریف سفالگری
۶۱ ۴-۶-۲- کودک وسفال گری
۶۱ ۴-۶-۳- اهداف سفالگری
۶۱ ۴-۷- نمایش
۶۱ ۴-۷-۱- تعریف نمایش
۶۲ ۴-۷-۲- کودک ونمایش
۶۲ ۴-۷-۳- نمایش خلاق
۶۳ ۴-۷-۴- اهداف نمایش خلاق
۶۴ ۴-۸- موسیقی
۶۴ ۴-۸-۱- تعریف موسیقی
۶۴ ۴-۸-۲- کودک موسیقی
۶۵ ۴-۸-۲- تصویر
۶۵ ۴-۹- مشاهده روانی
۶۶ ۴-۹-۱- پدیده ای میدان
۶۶ ۴-۱۰- کودک و پیرامون
۶۶ ۴-۱۰-۱- کودک وحقوق شهروندی

۶۸ فصل پنجم: معماری برای کودکان

۶۹ ۵-۱- معماری برای کودکان
۷۱ ۵-۲- چیدمان اتاق
۷۲ ۵-۲-تصویر
۷۲ ۵-۳- طراحی ساختمان فضای آموزشی کودکان
۷۲ ۵-۴- مشخصات ساختمان آموزشی کودکان و تجهیزات لازم
۷۳ ۵-۵- تاثیر شرایط محیطی
۷۴ ۵-۶- معنی در معماری کودک
۷۸ ۵-۷- ایمنی مراکز در برابر آتش
۸۰ ۵-۸- بهداشت
۸۳ ۵-۹- فضای بازی
۸۳ ۵-۹-۱- غلتیدن روی زمین
۸۴ ۵-۹-۲-گیاهان
۸۵ ۵-۹-۳- آب
۸۵ ۵-۹-۴- قدم وپله ها
۸۵ ۵-۹-۵- سطح شیب دار
۸۶ ۵-۹-۵-۱- سنگ فرش
۸۶ ۵-۹-۶- محل استراحت
۸۷ ۵-۹-۷- مشخصات فضای بازی کودک
۸۷ ۵-۹-۸- مشخصات زمین بازی کودکان
۸۷ ۵-۹-۹- عناصر تشکیل دهنده فضای بازی کودکان

۸۸ فصل ششم : مطالعات اقلیمی

۸۹ ۶-۱- موقعیت جعرافیایی استان خوزستان
۸۹ ۶-۱- تصویر
۸۹ ۶-۲- موقعیت استان خوزستان از نظر طول وعرض جعرافیایی
۹۰ ۶-۳- جعرافیایی طبیعی واقلیمی استان خوزستان
۹۰ ۶-۳- تصویر
۹۱ ۶-۴- جعرافیای تاریخی استان خوزستان
۹۴ ۶-۵- موقعیت جغرافیایی شهر دزفول
۹۵ ۶-۶- مطالعات فرهنگی و اجتماعی
۹۵ ۶-۶-۱- سابقه تاریخی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲- جمعیت وآمارهای جمعیتی شهر دزفول
۹۷ ۶-۶-۲-جدول
۹۸ ۶-۷- جغرافیای طبیعی واقلیمی شهر دزفول
۹۹ ۶-۷-۱- آب وهوا
۹۹ ۶-۷-۱- جدول
۱۰۰ ۶-۷-۲- باد
۱۰۰ ۶-۷-۲- تصویر
۱۰۰ ۶-۷-۳- بارش
۱۰۱ ۶-۷-۴- درجه حرارت
۱۰۱ ۶-۷-۵- رطوبت
۱۰۱ ۶-۷-۶- گسل
۱۰۲ ۶-۷-۶-تصویر
۱۰۲ ۶-۷-۷-پوشش گیاهی
۱۰۲ ۶-۸- تاثیرات اقلیم(گرم ومرطوب)برطرح

۱۰۴ فصل هفتم: سازه وتاسیسات

۱۰۵ ۷-۱- سازه
۱۰۵ ۷-۱-۱- سازه بتنی
۱۰۵ ۷-۱-۲- سازه فضایی
۱۰۶ ۷-۲- تاسیسات حرارتی و برودتی
۱۰۶ ۷-۲-۱- چیلرهای تراکمی
۱۰۷ ۷-۲-۱- تصویر
۱۰۷ ۷-۲-۲- چیلرهای جذبی
۱۰۸ ۷-۲-۲- تصویر
۱۰۹ ۷-۲-۳- اجزای تشکیل دهنده چیلرهای جذبی
۱۱۰ ۷-۳- فن کوئل

۱۱۱ فصل هشتم: نمونه های مشابه

۱۱۲ ۸-۱- نمونه خارجی
۱۱۲ ۸-۱-۱- مهدکودک توبین گن
۱۱۲ ۸-۱-۱- تصویر
۱۱۳ ۸-۱-۱- تصویر
۱۱۵ ۸-۲- نمونه خارجی
۱۱۵ ۸-۲-۱- کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان شماره ۴
۱۱۶ ۸-۲-۱- تصویر
۱۱۸ فصل نهم: بررسی وتحلیل سایت
۱۲۳ فصل دهم: سیر تکوینی پروژه
۱۲۸ برنامه فیزیکی
۱۳۰ منابع مطالعات معماری مرکز پرورش استعدادهای درخشان

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مرکز پرورش استعدادهای درخشان | مرکز پرورش استعدادها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

5 × 1 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

22,000 تومان