قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

مطالعات مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار


مطالعات مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار

Contents

۱ فصل اول : کلیات تحقیق ۱

۲ ۱-۱ مقدمه مطالعات معماری مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار ۱
۳ ۷-۱ ساختار رساله ۲
۴ فصل دوم : مبانی نظری ۴
۵ ۱-۲ پایداری از نظر لغوی ۴
۶ ۲-۲ تعریف پایداری ۴
۷ ۳-۲ تعاریفی از معماری پایدار ۵
۸ ۴-۲ الگوهای معماری پایدار ۶
۹ ۵-۲ توسعه ۷
۱۰ ۶-۲ توسعه پایدار ( Suatained Development ): 8
۱۱ ۷-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ۱۰
۱۲ ۸-۲ اهداف توسعه پایدار ۱۱
۱۳ ۹-۲ توسعه پایدار و معماری ۱۱

۱۴ ۱۰-۲ مولفه های توسعه پایدار ۱۲

۱۵ ۱-۱۰-۲ انسان ۱۲
۱۶ ۲-۱۰-۲ کودکان و نوجوانان ۱۲
۱۷ ۳-۱۰-۲ زنان ۱۳
۱۸ ۴-۱۰-۲ محیط زیست ۱۳
۱۹ ۵-۱۰-۲ فرهنگ ۱۳
۲۰ ۶-۱۰-۲ آموزش ۱۴
۲۱ ۱۱-۲ پیشینه معماری پایدار ۱۴
۲۲ ۱۲-۲ علم ۱۵
۲۳ ۱۳-۲ مشارکت ۱۵
۲۴ ۱۴- ۲ تاریخ ۱۶
۲۵ ۱۵-۲ نحوه و نوع استفاده از محیط ۱۶
۲۶ ۱۶-۲ نظم ۱۷
۲۷ ۱۷-۲ فرهنگ ۱۹
۲۸ ۱-۱۷-۲ تعاریف فرهنگ ۲۰
۲۹ ۲-۱۷-۲ کودک و فرهنگ ۲۲
۳۰ ۳-۱۷-۲ تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان ۲۳
۳۱ ۴-۱۷-۲ فرهنگ مدرسه ۲۳
۳۲ ۵-۱۷-۲ وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ۲۳
۳۳ ۱۹-۲ معماری و اقلیم ۲۴
۳۴ ۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری ۲۴
۳۵ ۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس ۲۵
۳۶ ۱-۲۱-۲ معماری و مدرسه ۲۵
۳۷ ۲-۲۱-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی [۱۶] ۲۶
۳۸ ۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه ۲۷
۳۹ ۴-۲۱-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی ۲۸
۴۰ ۵-۲۱-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ۲۸
۴۱ ۶-۲۱-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ۲۹
۴۲ ۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری ۲۹
۴۳ ۲۲-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ۳۰
۴۴ ۲۳-۲ پیشینه مدارس در ایران ۳۲
۴۵ ۱-۲۳-۲ پیش از اسلام [۲۰] ۳۳
۴۶ ۲-۲۳-۲ ابتدای دوران اسلامی (قرون اولیه و میانه اسلام: از سلجوقیان تا تیموریان) [۲۰] ۳۵
۴۷ روش تدریس حلقه ۳۶
۴۸ ۳-۲۳-۲ عصر صفویان [۲۰] ۳۹

۴۹ سازمان دهی آموزش ۴۰

۵۰ مدارس صفوی(بررسی کالبدی) ۴۰
۵۱ ۴-۲۳-۲ دوران معاصر [۲۰] ۴۲
۵۲ ۲۴-۲ مدارس خارجیان ۴۸
۵۳ ۲۵-۲ روانشناسی کودک ۵۱
۵۴ ۱-۲۵-۲ پیدایش و تحول مهارت‌های حرکتی [۲۲] ۵۲
۵۵ ۲-۲۵-۲ فعالیت‌های ذهنی و مهارت پردازش اطلاعات [۲۲] ۵۲
۵۶ ۳-۲۵-۲ نظریات پیاژه در مورد رشد هوش و قوای ذهنی [۲۲] ۵۳
۵۷ ۴-۲۵-۲ تحول زبان در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۴
۵۸ ۵-۲۵-۲ رشد اجتماعی و شخصیتی در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۴
۵۹ مقایسه ۵۵
۶۰ مرحله نهفتگی ۵۵
۶۱ خود پنداره و عزت نفس ۵۵
۶۲ ۶-۲۵-۲ نفوذ خانواده در دوره سوم کودکی [۲۲] ۵۶
۶۳ ۷-۲۵-۲ تأثیر طبقات اجتماعی در رشد شخصیت کودک [۲۲] ۵۷
۶۴ ۸-۲۵-۲ تأثیر برادران و خواهران در شخصیت کودک [۲۲] ۵۷
۶۵ ۱۰-۲۵-۲ رشد معیارهای نقش‌های جنسی [۲۳] ۵۹
۶۶ ۱۱-۲۵-۲ رشد وجدان و معیارهای اخلاقی (فراخود) [۲۳] ۵۹
۶۷ ۱۳-۲۵-۲ آمادگی برای ورود به مدرسه [۲۳] ۶۲
۶۸ ۲۶-۲ تجربه دبستان [۲۳] ۶۳
۶۹ ۲۷-۲ اهداف آموزش و پرورش دبستان [۲۳] ۶۳
۷۰ ۲۸-۲ پسرها، دخترها و تجربه مدرسه [۲۳] ۶۵
۷۱ ۲۹-۲ نقش معلم در دوران سوم کودکی [۲۳] ۶۶
۷۲ ۳۰-۲ رابطه با گروه همسالان [۲۳] ۶۶
۷۳ ۳۱-۲ فرهنگ گروهی در دوره سوم کودکی [۲۲] ۶۷
۷۴ ۳۲-۲ هماهنگی با گروه همسالان [۲۲] ۶۸
۷۵ ۳۳-۲ اواسط کودکی در یک نگاه کلی [۲۲] ۶۹
۷۶ ۳۴-۲ مطالعات تطبیقی ۷۰
۷۷ ۱-۳۴-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان ۷۰
۷۸ ۲-۳۴-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ۷۳
۷۹ ۳-۳۴- ۲ کالج سنت لئوناردو ۷۵
۸۰ ۴-۳۴-۲ دبستان جراردو مولینا ۷۷
۸۱ فصل سوم : مطالعات اقلیمی ۸۳
۸۲ ۱-۳ اقلیم چیست؟ ۸۳
اقلیم به شرایط آب و هوایی یک منطقه جغرافیایی نظیر دما، رطوبت، فشار اتمسفر، باد،

بارش و سایر مشخصه‌های هواشناسی در مدت زمانی نسبتاً طولانی نسبت داده می‌شود. ۸۳
۸۳ ۲-۳ اقلیم شناسی (Climatology) چیست؟ [۲۸] ۸۴
۸۴ ۳-۳ تاریخچه اقلیم شناسی [۲۸] ۸۷
۸۵ ۴-۳ طبقه‌بندی اقلیمی [۲۸] ۸۸
۸۶ ۵-۳ شناخت عوامل اقلیمی [۲۸] ۸۸
۸۷ ۶-۳ عوامل تغییر اقلیمی [۲۸] ۹۱
۸۸ ۷-۳ نوسانات درون اقلیم زمین [۲۵] ۹۱
۸۹ نوسان پذیری اقیانوس ۹۲
۹۰ ۸-۳ مناطق اقلیمی جهان ۹۳
۹۱ ۹-۳ اقلیم های آب و هوایی ایران [۲۹] ۹۵

۹۲ اقلیم معتدل ۹۶

۹۳ ۱۰-۳ اقلیم ایران [۲۶] ۹۷
۹۴ ۱۱-۳ موقعیت جغرافیایی استان کرمان ۱۰۱
۹۵ ۱-۱۱-۳ همسایگان استان ۱۰۱
۹۶ ۱۲-۳ وجه تسمیه استان کرمان ۱۰۱
۹۷ ۱۳-۳ وضعیت توپوگرافی استان کرمان ۱۰۲
۹۸ ۱۴-۳ ویژگی های اقلیمی استان کرمان ۱۰۳
۹۹ ۱۵-۳ بادهای استان کرمان ۱۰۴
۱۰۰ ۱۶-۳ پوشش گیاهی استان کرمان ۱۰۵
۱۰۱ ۱۷-۳ ویژگی‌های جمعیتی استان کرمان ۱۰۶
۱۰۲ ۱۸-۳ زبان در استان کرمان ۱۰۷
۱۰۳ ۱۹-۳ دین و مذهب در استان کرمان ۱۰۷
۱۰۴ فصل چهارم : مطالعات تکمیلی ۱۰۹
۱۰۵ ۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی: ۱۰۹
۱- نوع استفاده حداکثر سطح اشغال حداکثر تراکم ساختمانی ۱۰۹
۱۰۶ ۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی: ۱۱۰
۱۰۷ ۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی: ۱۱۰
۱۰۸ ۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی: ۱۱۰
۱۰۹ ۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی: ۱۱۰
کاربری‌های ناسازگار ۱۱۱
۱۱۰ ۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر با توجه به ضوابط و اولویتهای همجواری و دسترسی: ۱۱۱
۱۱۱ ۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها: ۱۱۳
۱۱۲ ۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین: ۱۱۴
۱۱۳ ۳-۴ شرایط محیطی ۱۱۵
۱۱۴ ۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین ۱۱۵
۱۱۵ ۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی ۱۱۵
۱۱۶ ۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی ۱۱۵
۱۱۷ ۴-۴ شعاع دسترسی: ۱۱۶
۱۱۸ ۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی ۱۱۶
۲- شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه ۱۱۷
جدول شماره ۱ : شعاع دسترسی فضاهای آموزشی متوسطه ۱۱۷
۱۱۹ ۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی ۱۱۷
۱۲۰ ۱-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ۱۱۷
۱۲۱ ۲-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ۱۱۸
۱۲۲ ۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس: ۱۱۹
۳- ۱۱۹
۴- شرح ۱۱۹
۱۲۳ ۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه: ۱۲۰
۱۲۴ ۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی: ۱۲۱
۵- ۱- برای کلاس ۴۸ نفره، فضای لازم به ازای هر دانش‌آموز، ۷۵/۰ متر مربع. ۱۲۱
۱۲۵ ۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه: ۱۲۲
۱۲۶ ۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ۱۲۲
۱۲۷ ۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس: ۱۲۵
۱۲۸ ۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی: ۱۲۵
۱۲۹ ۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی: ۱۲۸
۱۳۰ ۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی: ۱۳۱
۱۳۱ ۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی: ۱۳۲
۱۳۲ ۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه: ۱۳۴
۱۳۳ ۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس: ۱۳۴
۱۳۴ ۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس: ۱۳۶
۱۳۵ ۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز: ۱۳۶

۱۳۶ ظرفیت و سرانه فضاها ۱۳۷

۸- – کلاس درس مطالعات مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار ۱۳۷
۹- – فضای بازی و ورزش ۱۳۹
۱- سالن بسکتبال به ابعاد ۱۹*۳۱ متر‌ی ارتفاع حداقل ۷/۶ متر ۱۴۰
۱۳۷ سازمان دهی و ساخت کلاس: ۱۴۰
۱۳۸ ۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس: ۱۴۰
۱۳۹ ۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس): ۱۴۱
۱۴۰ ۱۶-۴ خصوصیات محیط درس: ۱۴۴
۱۴۱ ۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها: ۱۴۵
۱۴۲ ۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی: ۱۴۵
۱۴۳ ۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی: ۱۴۶
۱۴۴ ۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی: ۱۴۷
۱۴۵ ۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا: ۱۴۸
۱۴۶ ۱۷-۴ خروجی‌های مدارس: ۱۴۹
۱۴۷ ۱۸-۴ راهروهای پله: ۱۵۰
۱۴۸ ۱۹-۴ راهرو ها: ۱۵۰
۱۴۹ ۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله: ۱۵۱
۱۵۰ ۲۱-۴ درها: ۱۵۱
۱۵۱ ۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی: ۱۵۱
فضاهای واحد آموزشی به دو دسته تقسیم می‌شوند: فضاهای بسته و فضاهای باز ۱۵۲
۱۵۲ ۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده: ۱۵۲
۱۵۳ ۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه : ۱۵۳
۱۵۴ ۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی: ۱۵۳
۱۵۵ ۲۴-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس ۱۵۷
۱۵۶ ۲۵-۴ امنیت ۱۵۹

ضروریات عمومی برای همه کلاس‌ها ۱۵۹

۱۲- مراکز منابع آموزشی ۱۶۰

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه با رویکرد معماری پایدار”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان