مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | مجموعه تفریحی توریستی اقامتی

مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | مجموعه تفریحی توریستی اقامتی


مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی
فهرست مطالب
عنوان مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی…………………………… صفحه

فصل اول: مبانی نظری طرح

۱-۴- محیط و معماری …………………………………………………………………….. ۲
۱-۴- انسان،طبیعت و معماری …………………………………………………………… ۳
۱-۴- محیط و منظر ………………………………………………………………………… ۵
۱-۳-۱- محیط و منظر به عنوان طبیعت ……………………………………………………………… ۵
۱-۳-۲- محیط و منظر به عنوان زیستگاه ……………………………………………………………. ۶
۱-۳-۳- محیط و منظر به عنوان محصول مصنوعی ………………………………………………. ۸
۱-۳-۴- محیط و منظر به عنوان ثروت ………………………………………………………………. ۹
۱-۳-۵- محیط و منظر به عنوان مکان ……………………………………………………………….. ۱۱
۱-۳-۶- محیط و منظر به عنوان سیستم ……………………………………………………………… ۱۲
۱-۳-۷- محیط و منظر به عنوان تاریخ ………………………………………………………………. ۱۳
۱-۳-۸- محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی ………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۹- محیط و منظر به عنوان یک مسئله ………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۱۰- محیط و منظر به عنوان زیبا شناسی ……………………………………………………… ۱۳
۱-۴- ابعاد و مسائل اوقات فراغت ………………………………………………………. ۱۴
۱-۴-۱- فرهنگ ……………………………………………………………………………………………. ۱۴
۱-۴-۲- حفظ و پیشبرد ارزشهای فرهنگی ………………………………………………………….. ۱۴
۱-۴-۳- معماری و فرهنگ ……………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۴-۴- اوقات فراغت ……………………………………………………………………………………. ۱۶
۱-۴-۵- تفریحات سالم در جهان امروز ……………………………………………………………… ۱۷
۱-۴-۶- معماری و فراغت ……………………………………………………………………………….. ۱۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۱- ۵- توریسم و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۸
۱- ۵-۱- گردشگری ……………………………………………………………………………………… ۱۸
۱- ۵-۲- تعریف مسافرت و جهانگردی …………………………………………………………….. ۱۹
۱- ۵-۳- تاریخچه مسافرت و جهانگردی ……………………………………………………………۲۰
۱- ۵-۴- اثرات فرهنگی – اجتماعی جهانگردی ………………………………………………….۲۲
۱- ۵-۵- تغییرات فرهنگی ……………………………………………………………………………….۲۳
۱- ۵-۶- سیاحت و فرهنگ ……………………………………………………………………………..۲۴
۱- ۵-۷- سیاحت و فراغت ………………………………………………………………………………۲۵
۱- ۵-۸- سیاحت و سیاست : صلح جهانی …………………………………………………………..۲۵
۱- ۵-۹- سیاست و جامعه شناسی ……………………………………………………………………..۲۶
۱- ۵-۱۰ – ارزشهای اقتصادی سیاحت ………………………………………………………………۲۶
۱- ۵-۱۱- گردشگری طبیعت یا اکوتوریسم ……………………………………………………….۲۷
۱- ۵-۱۲- عرضه و تقاضا ………………………………………………………………………………..۲۸
منابع فصل اول ……………………………………………………………………………………………..۲۹

فصل دوم : شناخت بستر طراحی

۲-۱- موقعیت جغرافیایی ………………………………………………………………..۳۱
۲-۱-۱- موقعیت طبیعی ………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۲- زمین شناسی …………………………………………………………………………………. ۳۲
۲-۱-۳- حوزه آبریز ……………………………………………………………………………………۳۳
۲-۱-۴- رودها …………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۱-۵- پوشش گیاهی و زندگی جانوری ………………………………………………………۳۳
۲-۲- اقلیم ………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۲-۱- میزان بارندگی ……………………………………………………………………………… ۳۴

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۲-۲-۲- رطوبت ……………………………………………………………………………………..۳۴
۲-۲-۳- تعداد روزهای یخبندان …………………………………………………………………۳۵
۲-۲-۴- درجه حرارت ……………………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۵- زوایای تابش آفتاب ……………………………………………………………………. ۳۵
۲-۲-۶- میزان انرژی تابشی در پاوه …………………………………………………………….۳۶
۲-۳- خصوصیات اجتماعی- اقتصادی …………………………………………. ۳۶
۲-۳-۱- جمعیت …………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۳-۲- منظومه ها و محدوده های حوزه نفوذ …………………………………………… ۳۸
۲-۳-۳- سواد ……………………………………………………………………………………….۳۹
۲-۳-۴- دین و مذهب در پاوه ………………………………………………………………….۳۹
۲-۳-۵- نژاد و زبان ………………………………………………………………………………..۴۰
۲-۳-۶- آئین و آداب و رسوم ………………………………………………………………….۴۰
۲-۴- ویژگیهای فرهنگی ……………………………………………………………۴۱
۲-۴-۱- لباس کردی ………………………………………………………………………………۴۱
۲-۴-۲- موسیقی کردی …………………………………………………………………………. ۴۱
۲-۴-۳- رقص کردی ……………………………………………………………………………..۴۲
۲-۴-۴- جشن ها و مراسم خاص ………………………………………………………………۴۲
۲-۴-۵- صنایع دستی و سوغات ……………………………………………………………….۴۲
۲-۵- کشاورزی منطقه پاوه ………………………………………………………..۴۳
۲- ۶- خدمات …………………………………………………………………………۴۴
۲-۷- تاریخچه شهر …………………………………………………………………. ۴۵
۲- ۸- ساختار کالبدی شهر ……………………………………………………….. ۴۶
۲- ۸-۱- امکانات کالبدی ……………………………………………………………………… ۴۸
۲- ۹- معماری غالب شهر پاوه ……………………………………………………۵۰
۲-۱۰- جاذبه های گردشگری ……………………………………………………۵۴
۲-۱۱- راهها …………………………………………………………………………..۵۷
عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۲-۱۱-۱- بررسی راههای ارتباطی موجود بین شهرها و آبادیهای منطقه…………………۵۷
۲-۱۱-۲- دسترسی های شهر پاوه ………………………………………………………………….۵۷
۲-۱۱-۳- راههای اصلی شهر ………………………………………………………………………. ۵۹
۲-۱۲- جهت توسعه ……………………………………………………………………..۵۹
۲-۱۳- پیش بینی های طرح هادی …………………………………………………..۵۹
منابع فصل دوم …………………………………………………………………………………………..۶۱

فصل سوم : اصول طراحی منظر و طراحی اقلیمی

۳-۱- طراحی بوم شناختی ……………………………………………………………..۶۳
۳-۲- طراحی و مناسبات انسانی ……………………………………………………..۶۳
۳-۳- مفاهیم طراحی در معماری ……………………………………………………۶۴
۳-۳-۱- پدیدار شدن فرمها …………………………………………………………………………۶۵
۳-۳-۲- ریتم و تکرار ………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۳-۳- عامل نظم دهنده ……………………………………………………………………………۶۶
۳-۳-۴- نظام هندسی …………………………………………………………………………………۶۷
۳-۳-۵- نظام خطی …………………………………………………………………………………..۶۷
۳-۳-۶- نظام شعاعی، نقطه ای ……………………………………………………………………۶۷
۳-۴- طراحی سایت ………………………………………………………………….۶۸
۳-۴-۱- اصول طراحی سایت ……………………………………………………………………۶۸
۳-۴-۲- روند طراحی سایت …………………………………………………………………….۶۹
۳-۵- طراحی مبلمان و اثاثیه ………………………………………………………۷۲
۳- ۵-۱- کف سازی ……………………………………………………………………………..۷۲
۳- ۵-۲- پله …………………………………………………………………………………………۷۳
۳- ۵-۳- نیمکت …………………………………………………………………………………..۷۳
۳- ۵-۴- گلدان ……………………………………………………………………………………۷۴

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

۳- ۵- ۵- چراغ …………………………………………………………………………………………۷۴
۳- ۵- ۶- آبنما ………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۶- پوشش گیاهی …………………………………………………………………….۷۴
۳-۷- حصارها و نرده ها ……………………………………………………………….۷۷
۳-۸- عوامل موثر در طراحی روی شیب …………………………………………۷۸
۳- ۸- ۱- آب باران ………………………………………………………………………………….۷۸
۳- ۸- ۲- مواد و مصالح …………………………………………………………………………….۷۹
۳- ۸- ۳- وسایل نقلیه ……………………………………………………………………………….۷۹
۳- ۸- ۴- مسیرهای پیاده ……………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۵- تراسها ………………………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۶- واحدهای پلکانی ………………………………………………………………………..۷۹
۳- ۸- ۷- نظام صحنه ای ……………………………………………………………………………۷۹
۳- ۸- ۸- معابر اریب ………………………………………………………………………………..۸۰
۳- ۸- ۹- راههای پیاده خوشه ای ………………………………………………………………..۸۰
۳- ۸- ۱۰- طول جاده ها ……………………………………………………………………………۸۰
۳- ۸- ۱۱- جزئیات …………………………………………………………………………………..۸۰
۳-۹- اثر عوامل طبیعی در کاهش مصرف انرژی ………………………………۸۱
۳- ۹- ۱- جهت استقرار ساختمان ………………………………………………………………..۸۱
۳- ۹- ۲- تجمیع ساختمانها ………………………………………………………………………..۸۲
۳- ۹- ۳- شکل ساختمان …………………………………………………………………………..۸۳
۳- ۹- ۴- حجم ساختمان …………………………………………………………………………..۸۴
۳- ۹- ۵- منظر سازی و دخل و تصرف در توپوگرافی …………………………………….۸۵
۳- ۹- ۶- تهویه طبیعی ………………………………………………………………………………۸۶
منابع فصل سوم ……………………………………………………………………………………….. ۸۸

عنوان …………………………………………………………………………………………. صفحه

فصل چهارم : شناخت عملکردهای پروژه و بررسی نمونه های موردی

۴-۱- شناخت عملکردهای پروژه ……………………………………………………………………….۹۰
۴- ۱- ۱- رستوران ……………………………………………………………………………………………………..۹۰
۴- ۱- ۲- کافه تریای سلف سرویس ……………………………………………………………………………..۹۲
۴- ۱- ۳- بخش اداری ………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۴- ۱- ۴- استانداردهای فضا …………………………………………………………………………………………۹۴
۴- ۱- ۵- مبلمان فضای اداری ………………………………………………………………………………………۹۴
۴- ۱- ۶- بخش اقامتی(اقامتگاه مسافران) ………………………………………………………………………..۹۵
۴- ۱- ۷- هتل ……………………………………………………………………………………………………………۹۷
۴- ۱- ۸- پانسیون ………………………………………………………………………………………………………۹۸
۴- ۱- ۹- مهمانسرا …………………………………………………………………………………………………….۹۸
۴- ۱- ۱۰- تاسیسات تکمیلی ……………………………………………………………………………………….۹۸

۴-۲- بررسی نمونه های موردی …………………………………..۱۰۰

۴- ۲- ۱- مجموعه اقامتی- تفریحی خلیج در مصر …………………………………………………………۱۰۰
۴- ۲- ۲- مجتمع توریستی- تفریحی عباس آباد …………………………………………………………….۱۰۳
۴- ۲- ۳- مجتمع توریستی- تفریحی باری …………………………………………………………………….۱۰۶
منابع فصل چهارم مطالعات معماری مجموعه تفریحی توریستی اقامتی………………………………….

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجموعه تفریحی توریستی اقامتی | مجموعه تفریحی توریستی اقامتی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

14 − هشت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

12,000 تومان