مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی | دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی | دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی

مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی | دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی


مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی ————— ۲
۱-۲- تعریف مساله ———————————————————- ۴
۱-۳- پیشینه تحقیق ——————————————————– ۵
۱-۴- اهداف ————————————————————— ۷
۱-۵- سوالات تحقیق ——————————————————– ۸
۱-۶- فرضیه ها/ پیش فرض ها ———————————————— ۸
۱-۷- روش تحقیق ———————————————————- ۸
۱-۸- ساختار رساله ——————————————————— ۸

فصل دوم : پیشینه پژوهش و ادبیات تحقیق

بخش اول : مبانی نظری —————————————————– ۱۱
۲-۱-۱- فضا ————————————————————- ۱۱
۲-۱-۲- فضاهای معماری —————————————————- ۱۱
۲-۱-۲-۱- فضاهای خارجی————————————————— ۱۲
۲-۱-۲-۲- فضای داخلی—————————————————– ۱۳
۲-۱-۲-۳- فضاهای ساختاری———————————————— ۱۴
۲-۱-۲-۴- طراحی داخلی————————————————— ۱۴
۲-۱-۳- فرم فضایی ——————————————————– ۱۵
۲-۱-۴- ابعاد فضایی——————————————————- ۱۶

بخش دوم : اقلیم و معماری

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری ———————————————– ۱۸
۲-۲-۲- حوزه های اقلیمی ایران ———————————————- ۱۹
۲-۲-۲-۱- تقسیمات اقلیمی در جهان —————————————— ۱۹
۲-۲-۲-۲- تقسیمات اقلیمی در ایران —————————————— ۲۰
۲-۲-۳- اقلیم معتدل و مرطوب (سواحل جنوبی دریای خزر) ————————- ۲۱
۲-۲-۴- تقسیمات اقلیمی و تیپولوژی معماری ———————————– ۲۱
۲-۲-۵- ویژگی های معماری بومی مناطق معتدل و مرطوب ———————— ۲۲
۲-۲-۶- اقلیم و ساختمان ————————————————— ۲۳
۲-۲-۷- اقلیم معتدل و مرطوب ( سواحل دریای خزر) —————————– ۲۳
۲-۲-۸- خصوصیات آب و هوایی اقلیم معتدل و مرطوب —————————- ۲۴
۲-۲-۹- ویژگیهای کلی بافت شهری و روستایی اقلیم معتدل و مرطوب ایران ———– ۲۵
۲-۲-۱۰- ویژگیهای کلی فرم ابنیه سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ایران —————- ۲۶
۲-۲-۱۱- مصالح مورد استفاده در اقلیم معتدل و مرطوب ————————— ۲۷

بخش سوم : مسکن و سکونت

۲-۳-۱- مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟ ————————————– ۲۸
۲-۳-۲- مسکن درایران —————————————————– ۲۹
۲-۳-۳- مجتمع مسکونی—————————————————- ۳۰
۲-۳-۴- علت ایجاد مجتمع های مسکونی —————————————- ۳۱
۲-۳-۵- انواع مجتمع های مسکونی ——————————————- ۳۲
۲-۳-۶- علل ایجاد مجتمع های پلکانی —————————————– ۳۲
۲-۳-۷- فرهنگ آپارتمان نشینی ——————————————— ۳۳
۲-۳-۸- تعاریف و مفاهیم مسکن ———————————————- ۳۴
۲-۳-۹- سیر تاریخی اسکان انسان ——————————————– ۳۶
۲-۳-۱۰- واحد همسایگی چیست؟——————————————- ۳۷
۲-۳-۱۱- حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی ———————————- ۳۷
۲-۳-۱۲- حریم اجتماعی و خصوصی —————————————— ۳۸
۲-۳-۱۳- خدمات شهر —————————————————- ۳۹
۲-۳-۱۴- هویت اجتماعی————————————————— ۴۲
۲-۳-۱۴-۱- ایجاد حس مالکیت نسبت به محله ———————————- ۴۳
۲-۳-۱۴-۲- انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی ————————— ۴۳
۲-۳-۱۴-۳-هم صدایی و وحدت نظر و عقیده ———————————— ۴۴
۲-۳-۱۵- معرفی مجتمع مسکونی——————————————— ۴۴
۲-۳-۱۶- بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی —————————— ۴۷
۲-۳-۱۷- تیپولوژی سایت در مسکن اجتماعی ———————————– ۴۷
۲-۳-۱۸- بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی ————————— ۵۰
۲-۳-۱۹- ضریب پارکینگ ————————————————— ۵۳
۲-۳-۲۰- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی ——————————— ۵۵
۲-۳-۲۱- تعاریف و مفاهیم مسکن ——————————————– ۵۷
۲-۳-۲۲- بررسی نیازها و رفتارهای سکونت ————————————– ۵۹
بخش چهارم : بررسی های نمونه موردی مجتمع های مسکونی
۲-۴-۱- مجموعه مسکونی زیتون اصفهان ————————————— ۶۰
۲-۴-۲- مجتمع مسکونی آذران ———————————————– ۶۵
۲-۴-۳- مجتمع پرند ——————————————————- ۶۸
۲-۴-۴- مجتمع مسکونی Housing Type PY ——————————— 70
۲-۴-۵- مجتمع مسکونی KLINT ——————————————— 71
۲-۴-۶- مجتمع مسکونی BODEGRAAF SETRAA TWEG ———————- 73

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- ویژگی استان مازندران————————————————– ۷۷
۳-۲- اقلیم استان مازندران ————————————————– ۷۷
۳-۴- پیشینه تاریخی رامسر ————————————————– ۷۹
۳-۵- ویژگی شهر رامسر —————————————————– ۸۰
۳-۶- موقعیت جغرافیایی شهر رامسر ——————————————- ۸۰
۳-۷- جمعیت شهر رامسر ————————————————— ۸۱
۳-۸- آب و هوا و اقلیم شهر رامسر ——————————————— ۸۱
۳-۹- جغرافیای طبیعی شهر رامسر ——————————————– ۸۵
۳-۹- چشمه‌های‌ آبگرم‌ شهر رامسر——————————————— ۸۶
۳-۱۰- آبهای گرم معدنی شهر رامسر ——————————————- ۸۶
۳-۱۱- پوشش گیاهی شهر رامسر ——————————————— ۸۷
۳-۱۲- ویژگی دما در شهر رامسر ———————————————- ۸۹
۳-۱۳- میزان بارندگی در شهر رامسر —————————————— ۹۰
۳-۱۳- میزان بارندگی در شهر رامسر ——————————————- ۹۱
۳-۱۴- ویژگیهای کلی فرم ابنیه سنتی شهر رامسر ——————————– ۹۳
۳-۱۵- مصالح مورد استفاده در شهر رامسر ————————————— ۹۵

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت ——————————————– ۹۷
۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ————————————– ۹۹
۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشید ——————————————— ۹۹
۴-۴ نسبت سطح طبقه —————————————————- ۱۰۰
۴-۵- زاویه مانع نور ——————————————————- ۱۰۱
۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت ———————————————- ۱۰۲
۴-۷-اثر ونتوری در باد —————————————————– ۱۰۲
۴-۸- پدیده مونرو ——————————————————– ۱۰۳
۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی ——————————— ۱۰۴
۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ———————— ۱۰۵
۴-۱۱- ابعاد پذیرائی و نشیمن ———————————————- ۱۰۶
۴-۱۲- فضای خواب ——————————————————- ۱۰۸
۴-۱۳- سرویس های بهداشتی ———————————————–۱۰۸
۴-۱۴- پارکینگ ——————————————————— ۱۰۹
۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات ——————————————– ۱۱۰
۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی ———————————- ۱۱۱
۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق ———————————————— ۱۱۲
۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان ————————————— ۱۱۲
۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ————————— ۱۱۳
۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ———————————- ۱۱۴
۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ———————————- ۱۱۴
۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی ———————————- ۱۱۵
۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی —————————— ۱۱۶
۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ————————— ۱۱۶
۲۵-۴ حیاط ———————————————————— ۱۱۷
۴-۲۶- پله فرار و آسانسور ————————————————– ۱۱۸
۴-۲۷- پخی ———————————————————— ۱۱۸
۴-۲۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ————————————– ۱۱۸
۴-۲۹- رعایت محدودیت ارتفاع ———————————————- ۱۱۹
۴-۳۰- پارکینگ ——————————————————– ۱۱۹
۴-۳۱- سازمان خانه —————————————————— ۱۲۰
۴-۳۲- سازمان فضایی خانه های تاریخی ————————————– ۱۲۲
۴-۳۳- سازمان فضایی خانه های معاصر ————————————— ۱۲۲
۴-۳۴- رابطه همسایگی —————————————————- ۱۲۳
۴-۳۵- حریم ———————————————————– ۱۲۳
۴-۳۶- مسکن و اقلیم ——————————————————۱۲۳
۴-۳۷- عملکرد و تجهیزات خانه ——————————————— ۱۲۴
۴-۳۸- تأمین کیفیت محیط مسکونی —————————————– ۱۲۴
۴-۳۹- تأسیسات مطالعات معماری مجتمع مسکونی چند واحدی ————— ۱۲۶
۴-۴۰- عملکرد و تجهیزات مسکن ———————————————۱۲۶
۴-۴۰-۱- عرصه مشترک —————————————————-۱۲۷
۴-۴۰-۲- عرصه والدین —————————————————- ۱۲۸
۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان ————————————————— ۱۲۸
۴-۴۰-۴- عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده —————————- ۱۲۹
۴-۴۰-۵- عرصه مهمان —————————————————- ۱۳۰
۴-۴۰-۶- فضاهای بهداشتی ———————————————— ۱۳۱
۴-۴۰-۷- نگهداری وسایل اضافی———————————————۱۳۲
۴-۴۱- شبکه دسترسی —————————————————- ۱۳۳
۴-۴۲- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی ——————————— ۱۳۴
۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی——————————— ۱۳۵
۴-۴۴- نور————————————————————– ۱۳۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع مسکونی چند واحدی | دانلود رساله مجتمع مسکونی چند واحدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − هشت =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان