مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن | رساله مجتمع مسکونی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن | رساله مجتمع مسکونی

مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن | رساله مجتمع مسکونی


مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- بیان مساله مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن ———- ۱
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن ———————————- ۲
۱-۳- هدفهای تحقیق —————————————————– ۳
۱-۴- سوالات یا فرضیه های تحقیق ——————————————- ۳
۱-۵- چهارچوب نظری تحقیق ———————————————- ۳
۱-۶- روش تحقیق —————————————————— ۶
۱-۷- پیشینه پژوهش —————————————————– ۶

بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- مفهوم سکونت ——————————————– ۱۰
۲-۱-۲- تعریف مسکن ——————————————– ۱۰
۲-۱-۳- محیط مسکونی ——————————————- ۱۱
۲-۱-۴- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ——————————– ۱۱
۲-۱-۵- مسکن مطلوب چیست ————————————– ۱۲
۲-۱-۶- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن —————————— ۱۴
۲-۱-۷- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه —————————- ۱۵
۲-۱-۸- گونه شناسی مسکن —————————————- ۱۶
۲-۱-۸-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل ————————– ۱۶
۲-۱-۸-۲- خانه‌های حیاط مرکزی —————————— ۱۶
۲-۱-۸-۳- خانه‌های شهری ———————————– ۱۶
۲-۱-۸-۴- مجموعه مسکونی اشتراکی—————————- ۱۷
۲-۱-۸-۵- آپارتمان‌های بلند ———————————- ۱۷
۲-۱-۸-۶- برج های مسکونی ——————————— ۱۸
۲-۱-۸-۷- مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط ——————– ۱۹
۲-۱-۸-۸- ساختمان‌های چند عملکردی ————————– ۲۰
۲-۱-۹- عملکرد و تجهیزات مسکن ———————————— ۲۱
۲-۱-۹-۱- عرصه مشترک ———————————— ۲۱
۲-۱-۹-۲- عرصه والدین ———————————— ۲۱
۲-۱-۹-۳- عرصه فرزندان ———————————— ۲۲
۲-۱-۹-۴- عرصه خویشاوند———————————- ۲۲
۲-۱-۹-۵- عرصه مهمان ————————————- ۲۲
۲-۱-۹-۶- فضاهای خدماتی ———————————- ۲۲
۲-۱-۹-۷- فضای ورودی و خروجی —————————- ۲۲
۲-۱-۱۰- تراکم و نظام سکونت ————————————– ۲۲
۲-۱-۱۰-۱- تراکم مسکونی ———————————- ۲۳
۲-۱-۱۰-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی———————— ۲۳
۲-۱-۱۱- سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز ———————- ۲۴
۲-۱-۱۲- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی ———– ۲۷

بخش دوم : امنیت

۲-۲-۱- فضا -مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن ———–۳۱
۲-۲-۲- فضاهای معماری ——————————————-۳۱
۲-۲-۳- فضاهای خارجی ——————————————-۳۱
۲-۲-۴- فضای داخلی ———————————————۳۲
۲-۲-۵- فضاهای ساختاری —————————————– ۳۲
۲-۲-۶- طراحی داخلی ——————————————– ۳۳
۲-۲-۷- فرم فضایی———————————————– ۳۳
۲-۲-۸- ابعاد فضایی ———————————————- ۳۴
۲-۲-۹- گذار فضایی ———————————————-۳۴
۲-۲-۱۰- مفهوم امنیت و ابعاد آن————————————– ۳۵
۲-۲-۱۱- ابعاد امنیت ——————————————— ۳۸
۲-۲-۱۲- ویژگی های امنیت —————————————- ۳۸
۲-۲-۱۳- تحول امنیت ——————————————– ۳۸
۲-۲-۱۴- امنیت اجتماعی واحساس امنیت ——————————- ۳۹
۲-۲-۱۵- ابعاد امنیت اجتماعی ————————————— ۴۰
۲-۲-۱۶- بعد عینی امنیت اجتماعی———————————— ۴۰
۲-۲-۱۷- بعد ذهنی امنیت اجتماعی ———————————– ۴۱
۲-۲-۱۸- امنیت قابل قبول و احساس امنیت —————————— ۴۱
۲-۲-۱۹- امنیت در ساختمانهای مسکونی——————————– ۴۲
۲-۲-۲۰- انواع محافظت ——————————————- ۴۳
۲-۲-۲۰-۱- محافظت فعال ———————————– ۴۳
۲-۲-۲۱- ویژکی های فضای قابل دفاع ———————————- ۴۴
۲-۲-۲۲- حریم و قلمرو سایت ————————————— ۴۴
۲-۲-۲۳- همسایگی و تقویت نظارت ———————————– ۴۴
۲-۲-۲۴- نقش محیط فیزیکی در مناطق قابل رویت————————- ۴۵
۲-۲-۲۵- فضاهای داخلی —————————————— ۴۵
۲-۲-۲۶- ایجاد محدوده های خصوصی و تعیین منطقه حرکت —————— ۴۶

بخش سوم : نمونه های مشابه داخلی و خارجی ———————————- ۴۷

۲-۳-۱- آپارتمان‌های مسکونی مارسی———————————- ۴۷
۲-۳-۲- آپارتمانهای لیک شور درایو ———————————– ۵۰
۲-۵-۳- معماری برج جدید تل آویو ———————————– ۵۱
۲-۳-۴- مجموعه‌ مسکونی آتی‌ساز ———————————— ۵۵
۲-۳-۵- مجتمع مسکونی ایران زمین ———————————– ۵۹
۲-۳-۶- پروژه مسکونی آسمان تبریز ———————————– ۶۱

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- معرفی استان‌ گلستان‌ ———————————————— ۶۴
۳-۲-اقلیم استان گلستان ————————————————– ۶۵
۳-۳ -جغرافیای طبیعی استان گلستان—————————————– ۶۶
۳-۳-۱- محیط زیست طبیعی—————————————- ۶۶
۳-۳-۲- آب و هوا استان گلستان ————————————– ۶۷
۳-۴- معرفی شهر گرگان ————————————————- ۶۷
۳-۵-مردم ———————————————————– ۶۹
۳-۶- گویش ——————————————————— ۶۹
۳-۷- فرهنگ ——————————————————— ۷۰
۳-۸- جغرافیا ——————————————————– ۷۰
۳-۹- وسعت شهر گرگان ————————————————- ۷۰
۳-۱۰- جمعیت ——————————————————- ۷۱
۳-۱۱- کشاورزی —————————————————— ۷۲
۳-۱۲- صنعت ——————————————————– ۷۲
۳-۱۳- پتانسیل ها و قابلیت های شهرستان گرگان ——————————— ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت ——————————————- ۷۴
۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ————————————– ۷۵
۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشید ——————————————- ۷۵
۴-۴ -نسبت سطح طبقه ————————————————– ۷۶
۴-۵- زاویه مانع نور —————————————————- ۷۶
۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت ——————————————— ۷۷
۴-۶-۱- اثر ونتوری در باد —————————————— ۷۷
۴-۶-۲- پدیده مونرو ——————————————— ۷۸
۴-۷- تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی ——————————– ۷۸
۴-۸- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ————————– ۷۹
۴-۸-۱- ابعاد پذیرائی و نشیمن ————————————— ۷۹
۴-۸-۲- فضای خواب ——————————————— ۸۰
۴-۸-۳- سرویس های بهداشتی ————————————— ۸۱
۴-۹- پارکینگ ——————————————————– ۸۱
۴-۱۰- مطالعات طراحی تجهیزات ——————————————- ۸۲
۴-۱۱- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی ———————————– ۸۲
۴-۱۲- ایمنی در برابر حریق ———————————————– ۸۳
۴-۱۲-۱- مکانیزم حرکت دود در ساختمان ——————————- ۸۳
۴-۱۲-۲- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ——————— ۸۴
۴-۱۳- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی ———————————— ۸۴
۴-۱۴- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی ——————————– ۸۵
۴-۱۵- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی —————————– ۸۵
۴-۱۶- حیاط ——————————————————— ۸۶
۴-۱۷- پخی ———————————————————- ۸۶
۴-۱۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ————————————— ۸۶
۴-۱۹- رعایت محدودیت ارتفاع ——————————————– ۸۷
۴-۲۰- رابطه همسایگی ————————————————– ۸۷
۴-۲۰-۱- حریم ——————————————————- ۸۷
۴-۲۱- مسکن و اقلیم ————————————————— ۸۷
۴-۲۲- تأمین کیفیت محیط مسکونی —————————————— ۸۸
۴-۲۳- تأسیسات —————————————————— ۸۸
۴-۲۴- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی ———————————- ۸۹
۴-۲۴-۱- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی ———————— ۸۹
۴-۲۵- نور ———————————————————– ۹۰
۴-۲۶- برنامه فیزیکی —————————————————- ۹۲
۴-۲۶-۱- تیپ های تک خوابه ————————————— ۹۲
۴-۲۶-۲- برنامه فیزیکی تیپ های دو خوابه —————————— ۹۲
۴-۲۶-۳- برنامه فیزیکی تیپ های سه خوابه —————————— ۹۴

فهرست تصاویر

شکل ۲-۱- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۲۷
شکل ۲-۲- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۲۸
شکل ۲-۳- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۲۸
شکل ۲-۴- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۲۹
شکل ۲-۵- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۳۰
شکل ۲-۶- الگوهای خانه سازی ——————————————– ۳۰
شکل ۲-۷- آپارتمان‌های مسکونی مارسی ————————————– ۴۷
شکل ۲-۸- پلان آپارتمان‌های مسکونی مارسی ———————————- ۴۸
شکل ۲-۹- مقطع آپارتمان‌های مسکونی مارسی ———————————- ۴۸
شکل ۲-۱۰- آپارتمان‌های مسکونی مارسی————————————– ۴۹
شکل ۲-۱۱- آپارتمانهای لیک شور درایو ————————————– ۵۰
شکل ۲-۱۲- پلان آپارتمانهای لیک شور درایو ———————————– ۵۱
شکل ۲-۱۳- برج جدید تل آویو——————————————– ۵۲
شکل ۲-۱۴- برج جدید تل آویو ——————————————– ۵۲
شکل ۲-۱۵- برج جدید تل آویو ——————————————– ۵۳
شکل ۲-۱۶-مقطع برج جدید تل آویو—————————————– ۵۳
شکل ۲-۱۷-پلانهای برج جدید تل آویو————————————— ۵۴
شکل ۲-۱۸-پلانهای برج جدید تل آویو ————————————— ۵۵
شکل ۲-۱۹- عکس هوایی مجموعه مسکونی آتی ساز—————————— ۵۶
شکل ۲-۲۰- دید در شب مجموعه مسکونی آتی ساز——————————- ۵۷
شکل ۲-۲۱- مجموعه مسکونی آتی ساز—————————————- ۵۸
شکل ۲-۲۲- مجتمع مسکونی ایران زمین————————————— ۵۹
شکل ۲-۲۳- مجتمع مسکونی ایران زمین————————————— ۶۰
شکل ۲-۲۴- نمای داخلی مجتمع مسکونی ایران زمین —————————— ۶۰
شکل ۲-۲۵- نمای داخلی مجتمع مسکونی ایران زمین —————————— ۶۱
شکل ۲-۲۶- مجتمع مسکونی آسمان تبریز ————————————– ۶۲
شکل ۲-۲۷- مجتمع مسکونی آسمان تبریز ————————————– ۶۲
شکل ۲-۲۸- دید پرنده مجتمع مسکونی آسمان تبریز ——————————- ۶۳
شکل ۱-۳ -ایران – گلستان ———————————————— ۶۴
شکل ۴-۱- نسبت سطح به طبقه در بنا —————————————- ۷۶
شکل ۴-۲ زاویه مانع نور بالا ———————————————– ۷۶
شکل ۴-۳ زاویه مانع نور در پایین ——————————————- ۷۶
شکل ۴-۴- تاثیر پدیده ونتوری باد در ساختمان ———————————- ۷۷
شکل ۴-۵- پیچیدگی مناسب در فضلی شهری ———————————– ۸۵

فهرست جداول

جدول ۲-۱- شاخص‌های درونی مسکونی در مناطق شهری و روستایی کشور ————– ۲۴
جدول ۴-۱- تیپ های تک خوابه ——————————————– ۹۲
جدول ۴-۲- تیپ های دو خوابه ——————————————– ۹۲
جدول مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع مسکونی با تاکید بر ایجاد فضاهای امن | رساله مجتمع مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان