مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند | مجتمع تجاری رفاهی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند | مجتمع تجاری رفاهی

مطالعات طراحی مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند غیر عامل


مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند
فهرست

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند ———————————— ۲
ساختار رساله—————————————————————————– ۸
فصل دوم : بررسی اهداف و مفاهیم پروژه
بخش اول : مبانی نظری ——————————————————————-۱۰
۱-۲ حرکت در معماری ——————————————————————- ۱۰
۲-۲ فرم های پویا – دفرمه شدن – نیروهای محیطی-کشش ————————————–۱۱
۳-۲ کلیات و سیر تحول——————————————————————-۱۲
۴-۲ زمان ——————————————————————————۱۴
۵-۲ ریتم در معماری ——————————————————————– ۱۶
۶-۲ ریتم و سکون ———————————————————————– ۱۷
۷-۲ ریتم در طراحی———————————————————————- ۱۷
۸-۲ ریتم موسیقی فضا ——————————————————————- ۱۸
۹-۲ تعادل —————————————————————————- ۲۰
۱۰-۲ شکل و معماری ——————————————————————– ۲۱
۱۱-۲ تکرار در معماری—————————————————————— ۲۳
۱۲-۲ بررسی فضا در معماری ————————————————————– ۲۳
۱۳-۲ وحدت بیرون و درون ————————————————————— ۲۵
۱۴-۲ مسیرها و مکان ها —————————————————————— ۲۶
۱۵-۲ هماهنگی فرم و عملکرد ————————————————————- ۲۷
۱۶-۲ نور و حرکت ———————————————————————- ۲۷
۱۷-۲ کل و جزء ———————————————————————— ۲۸
۱۸-۲ ایستایی و پویایی فضا————————————————————— ۲۹
۱۹-۲ کمپوزیسیون ———————————————————————-۲۹
۲۰-۲ محصور کردن فضا —————————————————————– ۳۰
۲۱-۲ فضاهای متباین ——————————————————————- ۳۰
۲۲-۲ ارتباط اجتماعی چیست؟ ———————————————————— ۳۲
۲۳-۲ اشکال مختلف ایجاد ارتباط اجتماعی ————————————————– ۳۳
۲۴-۲ تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده ————————————————– ۳۳
۲۵-۲ ویژگی‌های محیط ساخته شده و قابلیت تعامل اجتماعی ———————————— ۳۴
۲۶-۲ فضای اجتماع پذیر و اجتماع گذیر —————————————————– ۳۵

بخش دوم : پدافند غیرعامل —————————————————————- ۳۷

۲۷- ۲پدافند غیرعامل چیست؟ ———————————————————— ۳۷
۲۸-۲ مفهوم پدافند غیرعامل (Defense Air Passive) —————————————-38
۲۹-۲ اهمیت دفاع غیرعامل ————————————————————— ۳۸
۳۰-۲ اهداف دفاع غیرعامل ————————————————————— ۳۹
۳۱-۲ تعاریف ————————————————————————– ۴۰
۳۲-۲ امنیت ملی و دفاع غیرعامل ———————————————————– ۴۶
۱-۳۲-۲ ویژگی های امنیت ملی ———————————————————— ۴۸
۲-۳۲-۲ مولفه های امنیت ملی ————————————————————- ۴۸
۳۳-۲ طبیعت و دفاع غیرعامل————————————————————– ۴۹
۳۴-۲ الهام از طبیعت———————————————————————۵۰
۱-۳۴-۲ نمونه های دفاعی غیرعامل نزد حیوانات ———————————————–۵۱
۳۵-۲ تاریخچه پدافند غیرعامل————————————————————–۵۴
۳۶-۲ اصول دفاع غیرعامل——————————————————————۵۵
۳۷-۲ بحران ها در پدافند غیرعامل———————————————————– ۵۶
۳۸-۲ شناخت مناطق در پهنه ی کشور——————————————————-۶۰
۳۹-۲ معیارها و عوامل با دیدگاه های منطقه ای … ———————————————-۶۱
۴۰-۲ تعیین شاخص های مؤثر در مکان یابی————————————————— ۶۴
۴۱-۲ بومی سازی دانش پدافند غیرعامل —————————————————–۶۵
۴۲-۲ مهمترین مشکلات و چالش‌های فراروی پدافند غیرعامل ———————————— ۶۷
بخش سوم مطالعات پایه ——————————————————————۶۹
۴۳-۲ فضای عمومی چیست؟ ————————————————————–۶۹
۴۴-۲ ویژگی فضای عمومی —————————————————————۷۰
۴۵-۲ شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان —————————————– ۷۱
۱-۴۵-۲ بررسی هویت بازار در ایران ——————————————————– ۷۱
۲-۴۵-۲ پیدایش بازار ——————————————————————- ۷۴
۳-۴۵-۲ نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران——————————————– ۷۸
۵۵-۲ بررسی انواع بازار در گذشته ———————————————————- ۸۶
۱-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ —————————————————– ۸۷
۲-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————————————- ۸۸
۳-۵۵-۲ انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————————————۹۰
۵۶-۲ بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ———————————————— ۹۱
۵۷-۲ مقایسه بازارهای جدید و قدیمی——————————————————- ۹۴
۵۸-۲ سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ———————————————— ۹۷
۱-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ——————————————– ۹۸
۲-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان ———————————————- ۹۹
۳-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ساسانیان———————————————– ۹۹
۴-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی سلجوقیان ——————————————- ۱۰۰
۵-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی صفویه ——————————————— ۱۰۱
۶-۵۸-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی زندیه ———————————————– ۱۰۲
۷-۵۹-۲ مراکز خرید در ایران در دوره ی قاجار ———————————————– ۱۰۲
۶۰-۲ انواع مراکز خرید —————————————————————– ۱۰۴
۶۱-۲ انواع مراکز تجاری —————————————————————- ۱۰۶
۱-۶۱-۲ مراکز تجاری محله ای ———————————————————– ۱۰۶
۲-۶۱-۲ مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————————————– ۱۰۶
۳-۶۱-۲ پاساژها ———————————————————————– ۱۰۶
۴-۶۱-۲ مجموعه‌های تجاری ———————————————————— ۱۰۷
۵-۶۱-۲ فروشگاههای بزرگ ————————————————————– ۱۰۷
۶-۶۱-۲ فروشگاههای زنجیره ای——————————————————— ۱۰۷
۶۲-۲ تعریف پارک شهری ————————————————————— ۱۰۸
۱-۶۲-۲ پارک های منظم ————————————————————— ۱۰۹
۲-۶۲-۲ پارکهای غیر منظم ————————————————————– ۱۰۹
۳-۶۲-۳ پارک های مختلط ————————————————————– ۱۰۹
۴-۶۲-۲ پارکهای فانتزی ————————————————————— ۱۱۰
۶۳-۲ پارکهای عمومی —————————————————————— ۱۱۱

فصل سوم : مطالعات تطبیقی و مطالعات اقلیمی

بخش اول : مطالعات تطبیقی مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند
۱-۳ مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس——————————————– ۱۱۵
۲-۳ مجموعه عظیم تجاری تفریحی توریستی خلیج فارس(شیراز) ——————————— ۱۲۰
۳-۴ مجتمع تجاری Galeries Lafayette ———————————————— 124
۴-۳ مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ——————————- 128
بخش دوم : مطالعات اقلیمی
۵-۳ اقلیم استان چهار محال بختیاری ——————————————————- ۱۳۳
۶-۳ جریانهای جوی مؤثر بر هوای منطقه —————————————————- ۱۳۵
۷-۳ تقسیم بندی کوپن —————————————————————– ۱۳۷
۸-۳ تعیین اقلیم به روش پیشنهادی جهت مناطق مرکزی ایران ———————————- ۱۳۸
۹-۳ دمای هوا ————————————————————————- ۱۳۹
۱۰-۳ تعداد روزهای یخبندان ————————————————————- ۱۴۰
۱۱-۳ رطوبت هوا ———————————————————————- ۱۴۱
۱۲-۳ بارش ————————————————————————— ۱۴۱
۱۳-۳ جریان وزش بادها —————————————————————– ۱۴۳
۱۴-۳ پوشش ابری و ابرناکی ————————————————————– ۱۴۴
۱۵-۳ روزهای همراه با برف و یا مخلوط برف و باران ——————————————- ۱۴۴
۱۶-۳ پوشش ابری و ابرناکی ————————————————————- ۱۴۵
۱۷-۳ ارتفاعات ———————————————————————— ۱۴۵
۱۸-۳ عرض جغرافیایی—————————————————————— ۱۴۵
۱۹-۳ پوشش گیاهی ——————————————————————– ۱۴۶
۲۰-۳ فاکتورهای اقلیمی منطقه ———————————————————– ۱۴۶

فصل چهارم: استانداردها و ضوابط طراحی

۱-۴ استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری ————————————————۱۵۳
۱-۱-۴ ارتفاع طبقات ——————————————————————- ۱۵۳
۲-۱-۴ دربهای ورودی—————————————————————— ۱۵۳
۳-۱-۴دربهای خروج ——————————————————————- ۱۵۴
۴-۱-۴ظرفیت کریدور——————————————————————- ۱۵۴
۵-۱-۴ پلکانها ———————————————————————— ۱۵۵
۶-۱-۴ پله برقی ————————————————————————۱۵۵
۷-۱-۴ آسانسور ————————————————————————۱۵۶
۸-۱-۴ سطح شیبدار ——————————————————————–۱۵۶
۲-۴ استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف ———————————————– ۱۵۶
۳-۴ استانداردهای فضا ——————————————————————۱۵۸
۴-۴ مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————————————–۱۶۳
۱-۴-۴ مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ———————————-۱۶۴
۲-۴-۴ مقررات ساختمانی در تجارت شهری ————————————————- ۱۶۵
۵-۴ مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی و دولتی و اداری ————–۱۶۸
۶-۴ضوابط و مقرراتی که مالک ملزم به رعایت آنها می باشد ————————————– ۱۶۹
۷-۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ————————————————————۱۷۰
۸-۴ انتخاب مکان ———————————————————————-۱۷۲
۹-۴ یکپارچگی با محیط اجتماعی———————————————————-۱۷۴
۱۰-۴ نماهای خارجی —————————————————————— ۱۷۵
۱۱-۴ کنترل هوا ———————————————————————- ۱۷۵
۱۲-۴ پارکینگ و ترافیک—————————————————————– ۱۷۷
۱۳-۴ کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————————————- ۱۷۹
۱۴-۴ پذیرایی- سرگرمی ————————————————————— ۱۷۹
۱۵-۴ طراحی داخلی و گزینش مبلمان——————————————————۱۸۰
۱۶-۴ نورگیری در مراکز تجاری———————————————————– ۱۸۰
۱۷-۴طراحی ویترین در مراکز تجاری —————————————————— ۱۸۰
۱۸-۴ فضای سبز در مراکز تجاری ———————————————————- ۱۸۱
۱۹-۴ ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————————————— ۱۸۱
۱-۱۹-۴ کاربری تجاری —————————————————————– ۱۸۱
۲-۱۹-۴ پاساژ و مجتمع تجاری ———————————————————–۱۸۳
۳-۱۹-۴ ضوابط و مقررات عمومی کاربری تجاری———————————————-۱۸۴
۲۰-۴ استاندارد ها ——————————————————————— ۱۸۶
۱-۲۰-۴ رستوران ها ——————————————————————– ۱۸۶
۲-۲۰-۴ خرده فروشی ها —————————————————————- ۱۸۶
۲۱-۴ جداسازی انواع ترافیک ————————————————————- ۱۸۸
۲۲-۴ انواع پله ————————————————————————-۱۹۰
۱-۲۲-۴ پله های صنعتی —————————————————————- ۱۹۱
۲-۲۲-۴ پله های خدماتی ————————————————————— ۱۹۱
۳-۲۲-۴ پله های فروشگاهی————————————————————–۱۹۱
۴-۲۲-۴ پله های معمارانه—————————————————————-۱۹۲
۵-۲۲-۴ ابعاد و ویژگی های پله————————————————————۱۹۲
۶-۲۲-۴ پله برقی ———————————————————————- ۱۹۸
۲۳-۴ رامپ —————————————————————————۲۰۰
۲۴-۴ تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————————————۲۰۲
۲۵-۴ بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی————————————– ۲۰۳
۱-۲۵-۴ فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————————————– ۲۰۳
۲-۲۵-۴ فضاهای تفریحی—————————————————————–۲۰۴
۳-۲۵-۴ فضاهای تجاری —————————————————————– ۲۰۴
۴-۲۵-۴ فضاهای سبز و پارک————————————————————-۲۰۵
۲۶-۴ تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————————————–۲۰۶
۲۷-۴ استانداردهای فضای سبز و تعیین سرانه فضای سبز در ایران ——————————– ۲۱۰
۲۸-۴ مکان یابی فضای سبز ————————————————————– ۲۱۱
۲۹-۴ روش پیشنهادی برای تعیین سرانه فضای سبز ——————————————- ۲۱۲
۳۰-۴ روش پیشنهادی برای محاسبه سرانه فضای سبز —————————————— ۲۱۲
۳۱-۴ اصول وضوابط طراحی پارک های شهری———————————————— ۲۱۳
۳۲-۴ فضاهای سبز غیر فعال ————————————————————–۲۱۴
۳۳-۴ ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو —————————————-۲۱۵
۱-۳۳-۴ نیمکت ها و صندلی ها————————————————————۲۱۶
۲-۳۳-۴ موانع————————————————————————-۲۱۷
۳-۳۳-۴ سکوها، تیرکها، نرده ها ———————————————————– ۲۱۷
۳۴-۴ تجهیزات شهری قابل ترکیب ——————————————————– ۲۱۸
۳۵-۴ بررسی نقش تاسیسات رفاهی و … —————————————————- ۲۱۸
۳۶-۴ زمینه و سطوح مختلف مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی … ——————————- ۲۱۹
۳۷-۴ استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها—————————————— ۱۳۹
۳۸-۴ کفپوش————————————————————————–۲۲۱
۳۹-۴ مبلمان————————————————————————–۲۲۲
۴۰-۴ سایه دهی———————————————————————– ۲۲۳
۴۱-۴ ضوابط مربوط به تفکیک زمین ——————————————————- ۲۲۴
۴۲-۴ انسانی کردن فضا —————————————————————–۲۲۵
۴۳-۴ تاثیر شرایط محیطی—————————————————————-۲۲۶
۴۴-۴ وسایل و زمینهای بازی————————————————————– ۲۲۹
۴۵-۴ دسترسیها ———————————————————————–۲۳۱
۴۶-۴ تشکیلات تزئیناتی—————————————————————– ۲۳۲
۱-۴۶-۴ آب نماها——————————————————————— ۲۳۲
۲-۴۶-۴ استخر و برکه های طبیعی——————————————————— ۲۳۳
۳-۴۶-۴ دریاچه ی مصنوعی————————————————————–۲۳۳
۴-۴۶-۴ جنگلکاری——————————————————————– ۲۳۴
۵-۴۶-۴ گلکاری و چمن کاری———————————————————— ۲۳۵
۶-۴۶-۴ وسایل بازی کودکان————————————————————–۲۳۵
۷-۴۶-۴ زمینهای بازی کودکان————————————————————۲۳۵
۴۷-۴ استحکامات و سازه های امن ——————————————————– ۲۳۶
۱-۴۷-۴ پناهگاه ها ——————————————————————— ۲۳۷
۲-۴۷-۴ انبارهای تدارکاتی ————————————————————– ۲۳۸
۳-۴۷-۴ پل ها و تأسیسات ترابری ——————————————————— ۲۳۸
۴-۴۷-۴ ساختمان های مسکونی و تجاری متراکم ——————————————— ۲۳۸
۵-۴۷-۴ مراکز صنعتی —————————————————————— ۲۳۹
۴۸-۴ استحکامات موقت مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند ———————– ۲۳۹
۴۹-۴ مکان یابی مجموعه های دفاعی – نظامی ———————————————– ۲۴۱

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع تجاری رفاهی با رویکرد پدافند | مجتمع تجاری رفاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

20 − 8 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان