مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد | مجتمع مسکونی میان مرتبه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد | مجتمع مسکونی میان مرتبه

طراحی مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد بکارگیری بهینه بالکن در جهت کاهش مصرف انرژی


مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
فصل دوم : مطالعات موضوع
بخش اول : مبانی نظری

۲-۱-۱- مفهوم سکونت مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ——————— ۹
۲-۱-۲- تعریف مسکن ——————————————————— ۱۰
۲-۱-۳- محیط مسکونی ——————————————————– ۱۰
۲-۱-۴- محیط مسکونی از لحاظ کالبدی ——————————————- ۱۱
۲-۱-۵- مسکن مطلوب چیست————————————————— ۱۲
۲-۱-۶- عوامل کلی موثر بر مطلوبیت مسکن —————————————- ۱۴
۲-۱-۷- عوامل موثر در مطلوبیت فضاهای خانه ————————————– ۱۵
۲-۱-۸- گونه شناسی مسکن—————————————————– ۱۶
۲-۱-۸-۱- خانه‌های تک واحدی مستقل——————————————- ۱۶
۲-۱-۸-۲- خانه‌های حیاط مرکزی———————————————– ۱۶
۲-۱-۸-۳- خانه‌های شهری —————————————————– ۱۷
۲-۱-۸-۴- مجموعه مسکونی اشتراکی ——————————————– ۱۷
۲-۱-۸-۵- آپارتمان‌های بلند —————————————————- ۱۸
۲-۱-۸-۶- برج های مسکونی —————————————————- ۲۰
۲-۱-۸-۷- مجتمع های مسکونی با ارتفاع متوسط ———————————— ۲۰
۲-۱-۸-۸- ساختمان‌های چند عملکردی ——————————————- ۲۲
۲-۱-۹- عملکرد و تجهیزات مسکن ———————————————– ۲۳
۲-۱-۹-۱- عرصه مشترک —————————————————— ۲۳
۲-۱-۹-۲- عرصه والدین ——————————————————- ۲۳
۲-۱-۹-۳- عرصه فرزندان—————————————————— ۲۴
۲-۱-۹-۴- عرصه خویشاوند —————————————————– ۲۴
۲-۱-۹-۵- عرصه مهمان ——————————————————- ۲۴
۲-۱-۹-۶- فضاهای خدماتی —————————————————- ۲۴
۲-۱-۹-۷- فضای ورودی و خروجی ———————————————– ۲۴
۲-۱-۱۰- تراکم و نظام سکونت ————————————————– ۲۵
۲-۱-۱۰-۱- تراکم مسکونی —————————————————– ۲۵
۲-۱-۱۰-۲- تراکم خانوار در واحد مسکونی —————————————– ۲۶

بخش دوم : تاثیر اقلیم در معماری

۲-۲-۱- تاثیر اقلیم در معماری ————————————————— ۲۷
۲-۲-۲- طراحی اقلیمی ——————————————————– ۲۷
۲-۲-۲-۱- مکانیابی پروژه —————————————————— ۲۸
۲-۲-۲-۲- نظم و ترتیب و جهت گیری بنا —————————————–۲۸
۲-۲-۲-۳- مقاومت مصالح به کار رفته ——————————————– ۳۰
۲-۲-۲-۴- ضریب انبساط —————————————————— ۳۱
۲-۲-۲-۵- طرح و شکل ——————————————————- ۳۳
۲-۲-۲-۶- شکل بنا و نور و روشنایی———————————————-۳۳
۲-۲-۲-۷- شکل بنا و تعادل حرارتی ———————————————- ۳۴
۲-۲-۲-۸- تهویه عرضی ——————————————————- ۳۵
۲-۲-۲-۹- شکل بنا و برف و باران ———————————————— ۳۶
۲-۲-۲-۱۰- شکل بنا و باد —————————————————– ۳۷
۲-۲-۳-ﺣﺮﺍﺭﺗﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ، ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺮﺩﻥ کارکرد ————————————- ۴۰

بخش سوم : معماری و انرژی و صرفه جویی انرژی

۲-۳-۱- توسعه اقتصادی و شهرنشین———————————————- ۴۱
۲-۳-۲- شهرنشینی و مصرف انرژی ———————————————– ۴۲
۲-۳-۳- مصرف انرژی در ایران ————————————————— ۴۳
۲-۳-۴- بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان ———————————— ۴۴
۲-۳-۵- مزایای اجرای مبحث ۹۱ مقررات ملی در ساختمان —————————- ۴۵
۲-۳-۶- توجه به بهینه سازی انرژی در ساختمانها ———————————– ۴۵
۲-۳-۷- انرژی در تاسیسات و تجهیزات خانگی ————————————– ۴۷
۲-۳-۸- انرژیهای نوین و کاربرد آنها در ساختمانهای مسکونی / تجاری / دولتی ————- ۴۹
۲-۳-۹- مدیریت استفاده از انرژی ———————————————— ۵۱
۲-۳-۱۰- چگونگی مصرف انرژی در ساختمانها و منازل ——————————- ۵۲
۲-۳-۱۱- هزینه آلودگی هوا —————————————————– ۵۶
۲-۳-۱۲- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی ——————————————-۵۸
۲-۳-۱۳- انرژی خورشیدی —————————————————– ۵۹
۲-۳-۱۴- تاریخچه ———————————————————– ۵۹
۲-۳-۱۵-کاربردهای انرژی خورشید ———————————————– ۶۰
۲-۳-۱۶- استفاده از انرژی حرارتی خورشید ————————————— ۶۰
۲-۳-۱۷- معماری پایدار خورشیدی ———————————————–۶۱
۲-۳-۱۸- معماری خورشیدی————————————————— ۶۲
۲-۳-۱۹- اصول معماری پایدار————————————————— ۶۲
۲-۳-۱۹-۱- اصل حفاظت از انرژی ———————————————– ۶۲
۲-۳-۱۹-۲- اصل کار با اقلیم —————————————————- ۶۳
۲-۳-۱۹-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید ————————————- ۶۴
۲-۳-۱۹-۴- اصل احترام به کاربران ———————————————– ۶۵
۲-۳-۱۹-۵- اصل احترام به سایت ———————————————— ۶۶
۲-۳-۱۹-۶- اصل کل گرایی —————————————————– ۶۷
۲-۳-۸- مزایای ساختمان سبز ————————————————— ۴۹

بخش چهارم : معماری پایدار

مقدمه مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ——————– ۶۸
۲-۴-۱- تعاریفی از معماری پایدار ———————————————— ۶۹
۲-۴-۲- اهداف معماری پایدار ————————————————— ۷۰
۲-۴-۳- الگوهای معماری پایدار ————————————————– ۷۱
۲-۴-۴- رویکردهای معماری پایدار ———————————————– ۷۲
۲-۴-۵- تحولات پایداری و مصادیق آن در معماری ایران—————————— ۷۳
۲-۴-۶- پایداری؛ مفاهیم و مضامین ———————————————– ۷۴
۲-۴-۷- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی ————————————— ۷۵
۲-۴-۸- معماری پایدار ——————————————————— ۷۷
۲-۴-۹- اصول طراحی معماری پایدار ——————————————— ۷۹
۲-۴-۱۰- ضرورت معماری پایدار ————————————————- ۸۴
۲-۴-۱۱- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار——————————- ۸۵
۲-۴-۱۲- توسعه پایدار ——————————————————— ۸۸
۲-۴-۱۲-۱- پایداری تکنولوژیکی ———————————————— ۸۹
۲-۴-۱۲-۲- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) ————————————– ۸۹
۲-۴-۱۳- طراحی پایدار ——————————————————– ۸۹
۲-۴-۱۴- پیدایش طراحی پایدار ————————————————- ۹۰

بخش پنجم :نمونه های مشابه داخلی و خارجی

۲-۵-نمونه خارجی ———————————————————– ۹۲
۲-۵-۱- مجموعه‌ مسکونی آتی‌ساز ———————————————— ۹۲
۲-۵-۲- آپارتمان‌های مسکونی مارسی ——————————————— ۹۵
۲-۵-۳- آپارتمانهای لیک شور درایو———————————————– ۹۹
۲-۵-۴- معماری و طراحی داخلی برج مسکونی لوکس ——————————- ۱۰۱
۲-۵-۵- معماری برج جدید تل آویو ——————————————— ۱۰۳
۲-۶- نمونه داخلی ———————————————————– ۱۰۸
۲-۶-۱- مجتمع مسکونی ایران زمین ——————————————— ۱۰۸
۲-۶-۲- پروژه مسکونی آسمان تبریز ——————————————— ۱۱۱

فصل سوم : شناخت بستر طرح

۳-۱- استان بوشهر ———————————————————– ۱۱۵
۳-۲- جمعیّت ————————————————————– ۱۱۶
۳-۳- مهاجرت ————————————————————– ۱۱۷
۳-۴-نژاد و گروه‌ها ———————————————————– ۱۱۷
۳-۵- زبان و گویشها ———————————————————- ۱۱۸
۳-۶- تقسیمات اقلیمی ایران ————————————————— ۱۱۸
۳-۷- وضعیت جوی استان بوشهر ———————————————— ۱۱۹
۳-۸- ویژگی‌های اقلیمی شهر بوشهر———————————————- ۱۲۱
۳-۸-۱- گرما ————————————————————– ۱۲۱
۳-۸-۲- حداکثر و حداقل گرما ————————————————- ۱۲۱
۳-۸-۳- اختلاف گرمای ماهانه و روزانه ——————————————- ۱۲۲
۳-۸-۴- فشار هوا ———————————————————– ۱۲۲
۳-۸-۵- ساعات آفتابی ——————————————————– ۱۲۳
۳-۸-۶- باد و طوفان ——————————————————— ۱۲۳
۳-۸-۷- رطوبت هوا ———————————————————- ۱۲۶
۳-۸-۸- پدیده های شرجی—————————————————– ۱۲۶
۳-۸-۹- باران ————————————————————– ۱۲۶
۳-۹- نقش آب و هوا در معماری بوشهر ——————————————- ۱۲۷
۳-۱۰- بدنه های شهری ——————————————————- ۱۲۹
۳-۱۰-۱- ورودی ———————————————————— ۱۲۹
۳-۱۰-۲- پشت بام ———————————————————- ۱۳۰
۳-۱۰-۳- بازشوها ———————————————————– ۱۳۱
۳-۱۰-۴- ایوان (تراس) و شناشیر———————————————– ۱۳۱
۳-۱۱- نمودار آب و هوا بوشهر ————————————————- ۱۳۲

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت ———————————————- ۱۳۴
۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت —————————————- ۱۳۵
۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی———————————————– ۱۳۵
۴-۴ نسبت سطح طبقه ——————————————————- ۱۳۶
۴-۵- زاویه مانع نور ———————————————————- ۱۳۷
۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت ————————————————- ۱۳۸
۴-۷-اثر ونتوری در باد ——————————————————– ۱۳۸
۴-۸- پدیده مونرو ———————————————————– ۱۳۹
۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی ———————————— ۱۳۹
۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ————————— ۱۴۱
۴-۱۱- ابعاد پذیرائی و نشیمن ————————————————- ۱۴۱
۴-۱۲- فضای خواب ——————————————————— ۱۴۲
۴-۱۳- سرویس های بهداشتی ————————————————–۱۴۳
۴-۱۴- پارکینگ ———————————————————– ۱۴۴
۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات ———————————————- ۱۴۴
۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی ———————————— ۱۴۵
۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق —————————————————- ۱۴۶
۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان——————————————- ۱۴۶
۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی —————————— ۱۴۶
۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ———————————— ۱۴۷
۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ———————————— ۱۴۷
۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی ———————————— ۱۴۸
۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی ——————————– ۱۴۹
۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی —————————– ۱۴۹
۲۵-۴ حیاط ————————————————————– ۱۵۰
۴-۲۶- پله فرار و آسانسور —————————————————– ۱۵۰
۴-۲۷- پخی ————————————————————— ۱۵۰
۴-۲۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها —————————————- ۱۵۰
۴-۲۹- رعایت محدودیت ارتفاع————————————————- ۱۵۱
۴-۳۱- سازمان خانه ——————————————————— ۱۵۰
۴-۳۲- سازمان فضایی خانه های تاریخی —————————————– ۱۵۳
۴-۳۳- سازمان فضایی خانه های معاصر ——————————————- ۱۵۳
۴-۳۴- رابطه همسایگی ——————————————————- ۱۵۴
۴-۳۵- حریم ————————————————————– ۱۵۴
۴-۳۶- مسکن و اقلیم ———————————————————۱۵۴
۴-۳۷- عملکرد و تجهیزات خانه ———————————————— ۱۵۴
۴-۳۸- تأمین کیفیت محیط مسکونی ——————————————– ۱۵۵
۴-۳۹- تأسیسات ———————————————————– ۱۵۶
۴-۴۰- عملکرد و تجهیزات مسکن————————————————۱۵۶
۴-۴۰-۱- عرصه مشترک ——————————————————۱۵۷
۴-۴۰-۲- عرصه والدین —————————————————— ۱۵۷
۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان—————————————————— ۱۵۸
۴-۴۰-۴- عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده——————————- ۱۵۸
۴-۴۰-۵- عرصه مهمان —————————————————— ۱۵۹
۴-۴۰-۶- فضاهای بهداشتی ————————————————— ۱۶۰
۴-۴۰-۷- نگهداری وسایل اضافی————————————————۱۶۱
۴-۴۱- شبکه دسترسی —————————————————— ۱۶۲
۴-۴۲- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی————————————- ۱۶۲
۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی———————————— ۱۶۳
۴-۴۴- نور مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد ——————- ۱۶۴
۴-۴۵- برنامه فیزیکی تیپ های تک خوابه —————————————- ۱۶۶
۴-۴۶- برنامه فیزیکی تیپ های دو خوابه —————————————— ۱۶۷
۴-۴۷- برنامه فیزیکی تیپ های سه خوابه —————————————– ۱۶۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع مسکونی میان مرتبه با رویکرد | مجتمع مسکونی میان مرتبه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان