مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ | رساله طراحی داخلی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ | رساله طراحی داخلی

مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ | رساله طراحی داخلی


مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه مطالعات معماری طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ ——————- ۱
۱-۲- ساختار رساله ————————————————————- ۵
فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات تحقیق
بخش اول : شناخت کودک
۱-۱-۱- شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی —————————————-۶
۱-۱-۲- مراحل رشد کودک —————————————————— ۸
۱-۱-۲-۱- خصوصیات کودک ۵-۴ ساله ——————————————– ۸
۱-۱-۲-۲- خصوصیات کودک ۶ ساله ———————————————- ۹
۱-۱-۲-۳- خصوصیات کودک ۶ ساله ———————————————- ۹
۱-۱-۳- کاردانی کودک ——————————————————— ۹
۱-۱-۴- کودک و بازی ——————————————————— ۱۰
۱-۱-۴-۱- تاریخچه بازی ——————————————————- ۱۰
۱-۱-۴-۲- شناخت کودک —————————————————— ۱۰
۱-۱-۴-۳- کودک و رشد ——————————————————- ۱۱
۱-۱-۵- تاریخچه روان شناسی رشد کودک —————————————– ۱۱
۱-۱-۶- مساله رشد از دیدگاه طبیعی دانها و زیست شناسان ————————— ۱۵
۱-۱-۶-۱- مراحل رشد کودک از دیدگاه ژان پیاژه ———————————– ۱۶
۱-۱-۷- کودک ویژه(استثنائی) ————————————————– ۱۷
۱-۱-۸- نیازهای اساسی کودکان ————————————————- ۱۷
۱-۱-۹- محرک های خوشی کودک ———————————————- ۱۸
۱-۱-۱۰- روانشناسی کودک و نوجوان ——————————————— ۱۹
۱-۱-۱۱- انواع معماری برای کودکان ———————————————- ۲۲
۱-۱-۱۲- ویژگی های معماری برای کودکان و نوجوانان ——————————- ۲۴
۱-۱-۱۳- فضا به بینش نظری ————————————————— ۲۴
۱-۱-۱۳-۱- ریشه شناسی —————————————————— ۲۴
۱-۱-۱۳-۲- تعاریف ———————————————————– ۲۴
۱-۱-۱۳-۳- نیازهای فضایی—————————————————- ۲۵
۱-۱-۱۳-۴- انگیزش ———————————————————- ۲۶
۱-۱-۱۳-۵- امنیت ———————————————————– ۲۶
۱-۱-۱۳-۶- هویت ———————————————————— ۲۷
۱-۱-۱۴- فضاهای مطلوب و مناسب کودکان —————————————- ۲۹
۱-۱-۱۵- مدارس آینده ——————————————————– ۳۰
۱-۱-۱۶-ویژگی های روانی فضا ————————————————– ۳۲

بخش دوم : بازی

۱-۲-۱- تعریف بازی ———————————————————- ۳۳
۱-۲-۲- بازی چیست؟ ——————————————————— ۳۳
۱-۲-۳- عوامل مؤثر در بازی—————————————————- ۳۳
۱-۲-۴- انواع بازی ———————————————————— ۳۵
۱-۲-۵- انواع بازی از نظر مری شریدان ——————————————– ۳۵
۱-۲-۶- بازی فعال ———————————————————— ۳۵
۱-۲-۷- بازی مهارتی و اکتشافی ————————————————- ۳۶
۱-۲-۸- بازی تقلیدی ———————————————————-۳۶
۱-۲-۹- بازی سازنده ———————————————————- ۳۶
۱-۲-۱۰- بازی نقش ———————————————————– ۳۶
۱-۲-۱۱- فواید بازی ———————————————————- ۳۷
۱-۲-۱۲- بازی و اهمیت آن —————————————————– ۳۷
۱-۲-۱۳- اهمیت بازی ——————————————————— ۳۷
۱-۲-۱۴- بازی در کودکان استثنائی ———————————————- ۳۸
۱-۲-۱۵- کودکان دارای ناتوانایی های جسمانی ————————————- ۳۸
۱-۲-۱۵-۱- کودکان دارای نارسایی های بینایی ————————————- ۳۹
۱-۲-۱۵-۲- کودکان دارای تاخیر در رشد زبان ————————————– ۴۰
۱-۲-۱۵-۳- کودکان دارای نارسایی های شنوایی ———————————— ۴۱
۱-۲-۱۵-۴- کودکان دارای نارسایی های ذهنی ————————————– ۴۱
۱-۲-۱۵-۵- کودکان دارای اختلال های هیجانی ————————————- ۴۲
۱-۲-۱۵-۶- کودکان دارای نارسایی در محیط های آموزشی —————————- ۴۲
۱-۲-۱۵-۷- قربانی های کودک آزاری ——————————————— ۴۴
۱-۲-۱۶- بازی نمادین ——————————————————— ۴۲
۱-۲-۱۷- بازی با اشیا ———————————————————- ۴۲
۱-۲-۱۸- بازی با اشیا و اسباب بازی ها ——————————————– ۴۳
۱-۲-۱۹- بازی درمانی شکل گیری و تکامل بازی درمانی——————————- ۴۶
۱-۲-۲۰- اتاق بازی ـ وسایل media و سرگرمی ها ———————————- ۴۸
۱-۲-۲۰-۱- اتاق بازی درمانی ————————————————— ۴۸
۱-۲-۲۱- تناسب وسایل و سرگرمی ها با گروه های سنی مختلف ———————— ۴۹
۱-۲-۲۲- توسعه مهارت های اجتماعی——————————————— ۴۹
۱-۲-۲۳- ایجاد خود پنداره و عزت نفس ——————————————- ۵۰
۱-۲-۲۴- رشد مهارت های ارتباطی ———————————————– ۵۰
۱-۲-۲۵- پرورش بصیرت ——————————————————- ۵۱
۱-۲-۲۶- وسایل و سرگرمی —————————————————– ۵۱
۱-۲-۲۶-۱- وسایل و سرگرمی های نامحدود و وسیع ——————————– ۵۱
۱-۲-۲۶-۲- وسایل و سرگرمی های عملی و کنترل شده —————————— ۵۲
۱-۲-۲۶-۳- وسایل و سرگرمی های شناخته شده و بادوام —————————– ۵۲
۱-۲-۲۶-۴- وسایل و سرگرمی های آموزشی —————————————- ۵۲
۱-۲-۲۷- تاثیر شرایط محیطی ————————————————– ۵۲
۱-۲-۲۸- تاریخ ظهور مراکز آموزشی و پرورشی کودکان —————————— ۵۳
۱-۲-۲۹- تاریخچه شکل گیری مراکز پیش دبستانی و دبستان در ایران —————— ۵۴
۱-۲-۳۰- هدف های آموزشی و تربیتی کانون پرورش فکری کودکان ——————— ۵۵
۱-۲-۳۱- جلوه های خارجی کانون پرورش فکری کودکان —————————– ۵۶

بخش سوم : مونته سوری

۲-۳-۱- دکتر ماریا مونته سوریدکتر ماریا مونته سوری ——————————– ۵۷
۲-۳-۲- اصول روش مونته سوری————————————————- ۵۸
۲-۳-۳- زندگی عملی ———————————————————- ۵۸
۲-۳-۴- فراگیری آگاهانه به وسیله ی حس ها ————————————— ۵۹
۲-۳-۵- هنر تکلم ————————————————————- ۵۹
۲-۳-۶- ریاضیات و شناخت محیط(زمین) —————————————— ۵۹
۲-۳-۷- موضوع فرهنگی ——————————————————- ۵۹
۲-۳-۸- خصوصیات مربی و محیط آموزشی ازدیدمونته سوری ————————– ۵۹
۲-۳-۹- فعالیت ها در روش مونته سوری ——————————————- ۶۰
۲-۳-۱۰- تأکید بر ارزش تکرار در محیط مونته سوری ——————————– ۶۰
۲-۳-۱۱- خود انضباطی یا آموزش انضباط درونی به فرد ——————————- ۶۰
۲-۳-۱۲- تلفیق گروه سنی متفاوت درکلاسهای آموزشی مونته سوری ——————– ۶۱
۲-۳-۱۳- سهیم شدن والدین، مربیان و متخصصان در آموزش کودک ——————– ۶۲
۲-۳-۱۴- حمایت از فرد فرد کودکان در جمع ————————————— ۶۲
۲-۳-۱۵- طراحی مواد آموزشی مناسب رشد و سازمان دهی ادراک ———————- ۶۲
۲-۳-۱۶- ابزارهای آموزشی روش مونته سوری ————————————— ۶۳
۲-۳-۱۷- بسیاری از لوازم آموزشی مونته سوری به کنترل درونی اشتباه مجهزند ———— ۶۴
۲-۳-۱۸- آموزش سنتی ——————————————————- ۶۴
۲-۳-۱۹- آموزش مونته سوری ————————————————— ۶۵

بخش چهارم : نمونه های مشابه

۲-۴-۱- مدرسه هوشمند و مونته سوری شهید مهدوی ——————————– ۶۶
۲-۴-۲- کانون فرانکفورت – ساشسن هاوزن —————————————– ۶۹
۱-۴-۳- کانون کودکان لیپاجاروی – هلسینکی ————————————– ۷۱
۱-۴-۴- کانون پرورش کودکان نوردری – دلفت ————————————- ۷۴

فصل سوم : شناخت بستر طرح مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ

۳-۱- موقعیت جغرافیایی تهران ————————————————– ۷۵
۳-۱-۱- ساختار کالبدی ——————————————————– ۷۶
۳-۲- موقعیت جغرافیایی ——————————————————- ۷۶
۳-۳- موقعیت طبیعی ———————————————————- ۷۷
۳-۴- موقعیت اقلیمی ———————————————————- ۷۷
۳-۵- وضعیت توپوگرافی ——————————————————- ۷۷
۳-۶- سیمای طبیعی و کالبدی ————————————————– ۷۸
۳-۷- پهنه ی خط زمین لرزه در تهران ——————————————— ۷۹
۳-۸- ویژگی های اقلیمی شهر تهران ———————————————- ۸۰
۳-۸-۱- دما و رطوبت ——————————————————— ۸۰
۳-۸-۲- بارندگی ————————————————————- ۸۰
۳-۸-۳- باد —————————————————————— ۸۱
۳-۸-۴- تابش ————————————————————— ۸۲
۳-۹- شرایط حرارتی در فضاهای آزاد ———————————————- ۸۲
۳-۱۰- شرایط حرارتی در فضاهای داخلی —————————————— ۸۳

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی —————————————— ۸۵

۴-۱- مقدمه —————————————————————– ۸۵
۴-۲-میزان درک کودک از فضا————————————————— ۸۸
۴-۳- معیارهای کیفیت فضا —————————————————– ۸۹
۴-۴- تاثیر شرایط محیطی و کالبدی بر کودکان ————————————- ۹۰
۴-۴-۱- شرایط محیطی ——————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۱-اثرات نور و روشنایی ————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۲- اثرات سر و صدا —————————————————– ۹۰
۴-۴-۱-۳- تهویه ————————————————————- ۹۱
۴-۴-۲- شرایط حرارتی ——————————————————– ۹۱
۴-۴-۳- شرایط کالبدی ——————————————————– ۹۱
۴-۴-۳-۱- رنگ ————————————————————– ۹۱
۴-۴-۳-۲- فرم ————————————————————– ۹۲
۴-۴-۳-۳- ابعاد و اندازه ها —————————————————— ۹۳
۴-۴-۳-۴- جنس ————————————————————- ۹۳
۴-۵- تزئینات —————————————————————- ۹۳
۴-۶- مبلمان آموزشی ———————————————————- ۹۳
۴-۷- اندازه مدرسه و کانون پرورش فکری کودکان ———————————– ۹۴
۴-۸- تعداد طبقات در کودکستان و کانون ها —————————————- ۹۴
۴-۹- اصول طراحی ———————————————————– ۹۵
۴-۱۰- برخی احکام کالبدی در مورد طراحی برای کودکان—————————– ۹۹
۴-۱۰-۱- فضاهایی با جاهای بسیار متنوع —————————————— ۹۹
۴-۱۰-۲- اتاقهای جمعی ——————————————————- ۹۹
۴-۱۰-۳- اتاقهای کوچک با در ————————————————- ۱۰۰
۴-۱۰-۴- کناره های اتاق، گوشه ها و کنج ها ————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۵- پله ها ———————————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۶- طبقه دوم ——————————————————— ۱۰۰
۴-۱۰-۷- برج ها ،خانه های درختی و مکآن های بالا ——————————– ۱۰۱
۴-۱۰-۸- ساختار خانه ——————————————————– ۱۰۱
۴-۱۰-۹- اضافه شدن عناصر ————————————————— ۱۰۱
۴-۱۰-۱۰- مبلمان کودکان —————————————————- ۱۰۱
۴-۱۰-۱۱- بازی های مخصوص ———————————————— ۱۰۲
۴-۱۰-۱۲- عکس،نقشه ی کتاب،کتابخانه —————————————– ۱۰۲
۴-۱۰-۱۳- اشپزخانه ی کودکان در گوشه اشپزی ———————————- ۱۰۲
۴-۱۰-۱۴- چشم اندازه پنجره ها و دیگر پل های ارتباطی—————————- ۱۰۲
۴-۱۱- طبیعت ————————————————————– ۱۰۲
۴-۱۲- محوطه سازی برای کودکان ———————————————- ۱۰۳
۴-۱۳- اندازه های بدن کودکان ————————————————- ۱۰۳
۴-۱۴- اصول طراحی ایمنی برای کودکان استثنائی ———————————- ۱۰۶
۴-۱۵- استاندارد ابعاد بدن کودک ———————————————– ۱۰۷
۴-۱۶-اصول طراحی ایمنی برای کودکان استثنائی ———————————- ۱۰۸
۴-۱۷- ضوابط طراحی معماری برای افراد معلول جسمی – حرکتی ——————— ۱۰۹
۴-۱۷-۱- ورودیها ———————————————————– ۱۰۹
۴-۱۷-۲- راهرو ————————————————————- ۱۱۰
۴-۱۷-۳- بازشوها (در و پنجره) ————————————————- ۱۱۰
۴-۱۷-۴- راه پله ———————————————————— ۱۱۱
۴-۱۷-۵- سطح شیبدار ——————————————————- ۱۱۱
۴-۱۷-۶- میله های دستگرد————————————————— ۱۱۲
۴-۱۷-۷- فضاهای بهداشتی ————————————————— ۱۱۳

فهرست تصاویر

تصویر ۲-۱- اولین کودکستان در ایران ، منبع : سایت پارسی من ———————— ۵۵
تصویر ۲-۲- دکتر ماریا مونته سوریدکتر ماریا مونته سوری —————————– ۵۸
تصویر ۲-۳- دبستان هوشمند شهید مهدوی —————————————– ۶۶
تصویر ۲-۴- دبستان هوشمند شهید مهدوی —————————————- ۶۷
تصویر ۲-۵- کلاس دبستان هوشمند شهید مهدوی ———————————– ۶۸
تصویر ۲-۶- کلاس دبستان هوشمند شهید مهدوی ———————————–۶۹
تصویر ۲-۷- کلاس دبستان هوشمند شهید مهدوی ———————————– ۶۹
تصویر ۲-۸- کودکستان فرانکفورت – ساشسن هاوزن ——————————— ۷۰
تصویر ۲-۹- سایت پلان و پلان کودکستان فرانکفورت ——————————– ۷۱
تصویر ۲-۱۰- مهد کودک لیپاجاروی – هلسینکی ———————————– ۷۲
تصویر ۲-۱۱- پلان و آگزونومتریک ———————————————–۷۳
تصویر ۲-۱۲- از نقاط ضعف مهدکودک نوردری————————————– ۷۴
تصویر ۳-۱ : نقشه ایران – تهران ————————————————- ۷۵

فهرست جداول

جدول ۲-۱-مراحل رشد شناختی پیاژه ——————————————– ۱۶
جدول ۴-۱- قد کودکان ۰ ـ ۶ سال ایرانی —————————————- ۱۰۴
جدول ۴-۲- حالت قد به ضریب نشسته —————————————— ۱۰۴
جدول ۴-۳- ضریب اندازه های تجهیزات نسبت به قد کودک ————————– ۱۰۵

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی داخلی مرکز بازی درمانی هفت سنگ | رساله طراحی داخلی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × 4 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

40,000 تومان