مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار | رساله دانشکده دندانپزشکی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار | رساله دانشکده دندانپزشکی

مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار | رساله دانشکده دندانپزشکی


مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار

فهرست مطالب
فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- ساختار رساله ————————————————– ۱۰

فصل دوم :بررسی اهداف و مفاهیم پروژه ، مبانی نظری و ارایه نمونه های موردی

بخش اول : پایداری و معماری پایدار————————————— ۱۲
۲-۱- مقدمه ——————————————————– ۱۲
۲-۲- پایداری از نظر لغوی ———————————————- ۱۲
۲-۳- تعریف پایداری ————————————————- ۱۳
۲-۴- تعاریفی از معماری پایدار ——————————————- ۱۳
۲-۵- معماری پایدار چیست؟ ——————————————– ۱۴
۲-۶- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ————————– ۱۵
۲-۷- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست————————— ۱۵
۲-۸- صرفه جویی در مصرف انرژی ————————————— ۱۶
۲-۹- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————————۱۷
۲-۱۰- خوانایی و دور از ابهام ——————————————- ۱۷
۲-۱۱- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی ———————— ۱۷
۲-۱۲- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ——– ۱۸
۲-۱۳- الگوهای معماری پایدار ——————————————- ۱۸
۲-۱۴- توسعه —————————————————— ۱۹
۲-۱۵- توسعه پایدار —————————————————۲۱
۲-۱۶- اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ————————————– ۲۲
۲-۱۷- اهداف توسعه پایدار ——————————————— ۲۳
۲-۱۸- توسعه پایدار و معماری ——————————————- ۲۴
۲-۱۹- شرح وظایف مدارس پایدار—————————————–۲۴
۲-۲۰- مولفه های توسعه پایدار ——————————————-۲۶
۲-۲۰-۱- انسان مطالعات معماری دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار ———- ۲۶
۲-۲۰-۲- محیط زیست ———————————————— ۲۶
۲-۲۰-۳- فرهنگ —————————————————-۲۶
۲-۲۰-۴- آموزش—————————————————–۲۷
۲-۲۱- پیشینه معماری پایدار ———————————————۲۷
۲-۲۲- مشارکت —————————————————- ۲۸
۲-۲۳- نحوه و نوع استفاده از محیط —————————————- ۲۸
۲-۲۴- نظم ——————————————————– ۲۹
۲-۲۵- معماری و اقلیم ———————————————— ۳۱
۲-۲۵-۱- تاثیراقلیم بر معماری ——————————————- ۳۱
۲-۲۶- دندانپزشکی در تمدن دره سند ————————————— ۳۲
۲-۲۶-۱- قدمت باورهای مربوط به کرم خوردگی دندان ————————– ۳۳
۲-۲۶-۲- دندانپزشکی در بین النهرین باستان ———————————- ۳۳
۲-۲۶-۳- دندانپزشکی در یونان باستان ————————————– ۳۳
۲-۲۶-۴- دندانپزشکی در مصر باستان ————————————— ۳۴
۲-۲۶-۵- دندانپزشکی در ایران باستان —————————————۳۴
۲-۲۶-۷- تحولات در ابزارهای دندانپزشکی ———————————- ۳۵
۲-۲۷- نخستین کتابهای دندانپزشکی————————————— ۳۵
۲-۲۸- متداول شدن دندانپزشکی به شیوه امروز ——————————– ۳۶
۲-۲۹- وسایل و تجهیزات دندان پزشکی————————————–۳۶
۲-۳۰- تاریخچه دندانپزشکی در ایران ————————————— ۴۳
۲-۳۱- تاریخ معاصر دندان پزشکی ایران————————————- ۴۴
۲-۳۲- نگاهی به گذشته و حال و آینده دندان پزشکی —————————- ۴۸

بخش سوم : نمونه تطبیقی

۲-۳۳- دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی ———————————– ۴۹
۲-۳۳-۱-درباره دانشکده مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار————- ۵۱
۲-۳۴- دانشکده دندان پزشکی شیراز————————————— ۵۵

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- پیشینه تاریخی خراسان ——————————————– ۵۹
۳-۱-۱- واژه شناسی خراسان ——————————————– ۵۹
۳-۲- پیشینه تاریخی و نحوه شکل گیری بجنورد ——————————- ۶۰
۳-۲-۱- وجه تسمیه بجنورد ——————————————— ۶۱
۳-۲-۲- جغرافیای منطقه ———————————————– ۶۱
۳-۲-۳- موقعیت جغرافیایی شهرستان بجنورد ——————————– ۶۳
۲-۳۶-۴- آب و هوا ————————————————– ۶۴
۲-۳۶-۵- اقتصاد —————————————————- ۶۶
۲-۳۶-۶- بهداشت ————————————————— ۶۶

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۴-۱- انتخاب محل و موقعیت ——————————————– ۶۹
۴-۱-۱- مکانهای ارحج ———————————————— ۶۹
۴-۱-۲- محوطه، موقعیت ———————————————- ۶۹
۴-۱-۲-۱- توپوگرافی و ابعاد زمین —————————————- ۶۹
۴-۱-۲-۲- خدمات عمومی ———————————————-۷۰
۴-۱-۲-۳- حمل و نقل و پارکینگ—————————————– ۷۰
۴-۲- ارتباطات فضاها ————————————————- ۷۱
۴-۲-۱-کلینیک ها ————————————————— ۷۱
۴-۲-۲- علوم پایه و آزمایشگاههای پاراکلینیکی———————————۷۱
۴-۳- استقرار فیزیکی ————————————————– ۷۲
۴-۳-۱- طرح سازه —————————————————۷۱
۴-۴- طراحی آزمایشگاه و قسمتهای اداری ———————————— ۷۲
۴-۵- تاسیسات علوم پایه – نظر اجمالی ————————————- ۷۳
۴-۵-۱- تاسیسات اداری ———————————————– ۷۲
۴-۶- آزمایشگاهها ————————————————— ۷۴
۴-۶-۱- تجهیزات آزمایشگاه علوم پایه ————————————– ۷۵
۴-۷- مقررات نیمکت های کوتاه —————————————— ۷۵
۴-۷-۱- آزمایشگاه های آموزشی ——————————————۷۵
۴-۷-۲- ترتیب قرار گرفتن نیمکت های آزمایشگاه —————————– ۷۵
۴-۷-۳- محل کار در نیمکت ——————————————– ۷۶
۴-۷-۴- رویه نیمکت ها ———————————————– ۷۶
۴-۸- محلهای کار سرپائی ———————————————- ۷۶
۴-۹- دمونستراسیون ————————————————– ۷۷
۴-۱۰- وسایل ثابت ————————————————— ۷۷
۴-۱۱- تاسیسات فرعی ———————————————— ۷۷
۴-۱۲- وسایل مخصوص ———————————————–۷۹
۴-۱۳- مقررات نیمکت های بلند —————————————— ۷۹
۴-۱۳-۱- آزمایشگاه آموزشی ——————————————– ۷۹
۴-۱۳-۲- نیمکت های آزمایشگاه و ترتیب آنها ——————————— ۷۹
۴-۱۳-۳- جایگاه جلوی نیمکت —————————————— ۸۰
۴-۱۳-۴- رویه نیمکتها ———————————————— ۸۰
۴-۱۳-۵- فضای کار نشستنی ——————————————– ۸۰
۴-۱۳-۶- فضای دمونستراسیون ——————————————-۸۰
۴-۱۳-۷- وسایل ثابت بهداشتی ——————————————-۸۱
۴-۱۳-۸- وسایل متحرک ———————————————–۸۱
۴-۱۳-۹- تجهیزات فرعی ———————————————- ۸۱
۴-۱۳-۱۰- وسایل مخصوص ——————————————– ۸۲
۴-۱۴- بخش آناتومی ————————————————– ۸۵
۴-۱۴-۱- سالن تشریح ———————————————— ۸۵
۴-۱۴-۲- تجهیزات فرعی ———————————————- ۸۵
۴-۱۵- وسایل و تجهیزات پاراکلینیکی————————————— ۸۶
۴-۱۵-۱- آزمایشگاه پاراکلینیکی —————————————— ۸۶
۴-۱۵-۲- نشستن —————————————————- ۸۷
۴-۱۵-۳- تجهیزات فرعی———————————————–۸۷
۴-۱۵-۴- تلویزیون مدار بسته درآزمایشگاه پاراکلینیکی ————————— ۸۸
۴-۱۶- کلینیک ها (بخشهای درمانی) عملکرد و چرخه امور ———————— ۸۸
۴-۱۶-۱- حرکت بیمار در بخش های درمانی ——————————— ۸۹
۴-۱۶-۲- محوطه پذیرش و محوطه محضور ———————————- ۸۹
۴-۱۶-۳- محصور کردن ———————————————– ۹۰
۴-۱۷- آزمایش تشخیص و درمان ——————————————۹۰
۴-۱۷-۱- طراحی فضا ————————————————- ۹۰
۴-۱۷-۲- کلینیک تشخیص ———————————————-۹۰
۴-۱۸- کلینیک رادیولوژی———————————————– ۹۱
۴-۱۸-۱- محافظت از تشعشات (Shielding) ——————————– 92
۴-۱۸-۲- ترتیب کلینیک (اجزا و عناصر)————————————- ۹۲
۴-۱۸-۳- ظهور فیلم ————————————————– ۹۲
۴-۱۸-۴- تجهیزات فرعی ———————————————- ۹۳
۴-۱۹- فضای معالجه ————————————————– ۹۳
۴-۱۹-۱- کلینیک عمومی ———————————————- ۹۳
۴-۱۹-۲- کلینیکهای تخصصی ——————————————- ۹۴
۴-۱۹-۳- نیازهای تخصصی ——————————————— ۹۴
۴-۱۹-۴- کلینیک جراحی دهان: یک مورد خاص ——————————- ۹۵
۴-۱۹-۵- تجهیزات فرعی ———————————————- ۹۶
۴-۲۰- تاسیسات پشتیبانی ———————————————- ۹۶
۴-۲۰-۱- خدمات مرکزی و سرویسهای توزیعی ——————————- ۹۶
۴-۲۰-۲- آزمایشگاه های کلینیکی —————————————– ۹۶
۴-۲۱- کلینیک ها: توزیع فضاها و ارتباطات———————————– ۹۷
۴-۲۱-۱- طراحی کلینیکهای اتاقک دار ————————————- ۹۷
۴-۲۱-۲- ابعاد اتاقکها ————————————————- ۹۸
۴-۲۱-۳- تعیین تعداد جایگاههای هر کلینیک ——————————— ۹۸
۴-۲۱-۴- تخمین نیازهای فضائی—————————————— ۹۹
۴-۲۲- اتاقهای مشاوره، فضاهای مطالعه و وسایل کتابخانه ————————- ۹۹
۴-۲۲-۱- سمینارها ————————————————– ۹۹
۴-۲۲-۲- اتاقهای سخنرانی ——————————————– ۱۰۰
۴-۲۲-۳- ترتیب —————————————————- ۱۰۱
۴-۲۲-۴- مبلمان ————————————————— ۱۰۱
۴-۲۲-۵- اوتیوریومها ———————————————— ۱۰۲
۴-۲۳- فضاهای مطالعه، رفرانس و تحقیق ———————————– ۱۰۲
۴-۲۳-۱- فضا —————————————————– ۱۰۲
۴-۲۳-۲- تجهیزات کتابخانه ——————————————– ۱۰۳
۴-۲۳-۳- مطالعه انفرادی ———————————————- ۱۰۳
۴-۲۳-۴- میکروفیلم ————————————————- ۱۰۳
۴-۲۳-۵- قفسه های کتاب——————————————— ۱۰۴
۴-۲۳-۶- سایر تسهیلات ———————————————- ۱۰۴
۴-۲۳-۷- تلویزیون آموزش و سایر وسایل تصویری —————————- ۱۰۴
۴-۲۳-۸- دپارتمان سمعی و بصری ————————————— ۱۰۵
۴-۲۴- فتوگرافی (عکسبرداری) —————————————– ۱۰۶
۴-۲۵- توزیع و انبار وسایل تصویری————————————— ۱۰۶
۴-۲۶- خدمات پشتیبانی برای آزمایشگاهها و کلینیک ها————————– ۱۰۶
۴-۲۷- خدمات لازم برای تجهیزات دپارتمانی و مرکزی ————————–۱۰۶
۴-۲۷-۱- کارگاه های فنی ——————————————— ۱۰۸
۴-۲۷-۲- تجهیزات هیئت علمی —————————————– ۱۰۸
۴-۲۷-۲-۱- تجهیزات اداری ——————————————- ۱۰۸
۴-۲۷-۲-۲- تجهیزات مدیریت —————————————– ۱۰۹
۴-۲۷-۲-۳- دفاتر آموزشی ———————————————۱۱۰
۴-۲۷-۲-۴- امور سرپرستی دانشجویان ————————————-۱۱۰
۴-۲۷-۲-۵- مدیریت پرسنلی و مالی—————————————۱۱۱
۴-۲۸- تسهیلات دانشجوئی ——————————————– ۱۱۲
۴-۲۸-۱- استراحتگاه دانشجویان —————————————–۱۱۲
۴-۲۸-۲- رختکن ها ————————————————- ۱۱۲
۴-۲۹- برنامه فیزیکی دانشکده دندان پزشکی ——————————— ۱۱۳

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات دانشکده دندانپزشکی با رویکرد معماری پایدار | رساله دانشکده دندانپزشکی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

19 − 16 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

40,000 تومان