مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی | فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی | فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی

مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی | رساله فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی


مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه مطالعات معماری فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی —————— ۲
۱-۲- ساختار رساله ————————————————— ۵

فصل دوم : مبانی نظری و شناخت پروژه

بخش اول : شناخت ————————————————– ۸
۲-۱- معماری زمینه گرا ————————————————۸
۲-۱-۱- هدف معماری زمینه گرا —————————————– ۸
۲-۲- نوستالژی هویت گم شده ——————————————- ۹
۲-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز ———————————— ۱۱
۲-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری ———————————– ۱۳
۲-۲-۳- تأثیرات نظامی گرایی در معماری ———————————– ۱۴
۲-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری ———————————- ۱۴
۲-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ———————————– ۱۵
۲-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران ———————- ۱۵
۲-۳-۱- الگوواره نوگرایی ——————————————— ۱۶
۲-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت ————————————— ۱۷
۲-۳-۳- الگوواره سنت گرایی ——————————————- ۱۸
۲-۴- چهار روایت معماری ایران —————————————– ۱۹
۲-۴-۱- روایت اول: شفافیت —————————————— ۱۹
۲-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب ————————————— ۲۰
۲-۴-۳- روایت سوم: محرمیت —————————————— ۲۰
۲-۴-۴- روایت چهارم: محور —————————————— ۲۰
۲-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی ——————————————- ۲۱

بخش دوم : معماری اسلامی وسنتی ایران ———————————— ۲۲

۲-۶- معماری اسلامی چیست؟ —————————————— ۲۲
۲-۶-۱- معماری مقدس (مذهبی) —————————————- ۲۳
۲-۶-۲- زیبایی معماری اسلامی —————————————– ۲۴
۲-۶-۳- معماری دوران اسلامی —————————————– ۲۵
۲-۷- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری اسلامی ————————- ۲۷
۲-۸- تاریخچه ای معماری اسلامی ————————————— ۲۹
۲-۸-۱- تاریخچه معماری در کشور های اسلامی —————————– ۲۹
۲-۸-۱-۱- معماری در کشور سوریه ————————————– ۳۰
۲-۸-۱-۲- معماری در کشور عراق ————————————— ۳۱
۲-۸-۱-۳- معماری در کشور مصر ————————————— ۳۱
۲-۸-۱-۴- معماری در کشور اسپانیا ————————————– ۳۱
۲-۸-۱-۵- معماری درکشور ترکیه ————————————— ۳۲
۲-۸-۱-۶- معماری در کشور افغانستان ———————————— ۳۲
۲-۸-۱-۷- معماری در آسیای میانه(بخارا وسمرقند) ————————— ۳۲
۲-۸-۱-۹- معماری در کشور هند —————————————- ۳۳
۲-۸-۱-۱۰- معماری در کشور پاکستان ———————————— ۳۳
۲-۸-۲- سبک‌های معماری اسلامی ————————————— ۳۳
۲-۸-۲-۱- سبک خراسانی ——————————————— ۳۳
۲-۸-۲-۲- سبک رازی ———————————————– ۳۵
۲-۸-۲-۳- ویژگی‌های سبک رازی ————————————— ۳۵
۸-۲-۳-۴- سبک آذری ———————————————– ۳۶
۲-۸-۳-۵- سبک اصفهانی ——————————————– ۳۹
۲-۹- ویژگیهای هنر معماری اسلامی ————————————– ۴۱
۲-۱۰- اصول معماری اسلامی —————————————— ۴۳
۲-۱۰-۱- توحید ————————————————— ۴۴
۲-۱۰-۲ اخلاص ————————————————— ۴۴
۲-۱۰-۳- علم —————————————————– ۴۵
۲-۱۰-۴- حیا یا حجاب ———————————————- ۴۵
۲-۱۰-۵- اقتصاد ————————————————— ۴۶
۲-۱۰-۶- عبادت، احترام ———————————————- ۴۶
۲-۱۱- طرح های مناطق گرم و خشک ————————————- ۴۷
۲-۱۱-۱- طراحی شهری ———————————————- ۴۷
۲-۱۱-۱- مسقف کردن پیاده روها —————————————- ۴۸
۲-۱۱-۲- مسقف کردن پیاده روها —————————————- ۴۸
۲-۱۱-۳- درختان سبز در حیاط های مرکزی ——————————— ۴۸
۲-۱۱-۴- ضلع جنوبی خانه ها —————————————— ۴۹
۲-۱۱-۵- سرداب در خانه های ایرانی ————————————- ۴۹
۲-۱۱-۶- فروزرفتگی و بر آمدگی در نماها ———————————- ۴۹
۲-۱۱-۷- شوادان —————————————————۵۰
۲-۱۱-۸- ضخامت دیوارها در خانه های نواحی گرم ————————— ۵۰
۲-۱۱-۹- استفاده از طاق‌ها و گنبدها ————————————- ۵۰
۲-۱۱-۱۰- سقف‌های دوپوسته —————————————— ۵۱
۲-۱۱-۱۱- انتخاب مصالح مناسب ————————————— ۵۱
۲-۱۲- نگاهی گذراء بر اصول معماری ایرانی ——————————– ۵۲
۲-۱۲-۱- درونگرایی ———————————————— ۵۲
۲-۱۲-۲- پرهیز از بیهودگی ——————————————– ۵۳
۲-۱۲-۳- مردم واری ———————————————— ۵۵
۲-۱۲-۴- خودبسندگی ———————————————– ۵۶
۲-۱۲-۵- نیارش ————————————————— ۵۷

بخش سوم : فرهنگسرا ———————————————— ۵۸

۲-۱۳- مفاهیم فرهنگ ———————————————— ۵۸
۲-۱۳-۱- فرهنگ و هنر ———————————————– ۵۸
۲-۱۳-۲- حفظ ارزشهای فرهنگی —————————————-۵۹
۲-۱۳-۳- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران——————————-۶۰
۲-۱۴- فرهنگسرا ————————————————— ۶۰
۲-۱۴-۱- ضرورت فرهنگسرا —————————————— ۶۱
۲-۱۴-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ —————————— ۶۲
۲-۱۵- سیر تحول فضاهای فرهنگی ————————————– ۶۲
۲-۱۵-۱- مراکز فرهنگ امروز ——————————————- ۶۴
۲-۱۵-۲- سیاست فرهنگ در ایران ————————————— ۶۵
۲-۱۶- هنر و توسعه ————————————————- ۶۵

بخش چهارم : بررسی ویژگی های نمونه هائی از فرهنگسراهای ایرانی و خارجی ——- ۶۸

۲-۱۷- مرکز فرهنگی-سینمایی دزفول ————————————- ۶۸
۲-۱۷-۱- سایت مجموعه ——————————————— ۷۰
۲-۱۷-۲- گردشی در مرکز فرهنگی- سینمایی دزفول ————————— ۷۰
۲-۱۷-۳- معرفی پلانی مجموعه ——————————————۷۰
۲-۱۷-۴- تحلیل فرم ———————————————— ۷۴
۲-۱۷-۵- فرم کلی پلان ———————————————- ۷۶
۲-۱۸- مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مشهد —————————- ۷۷
۲-۱۹- موزه هنر مدرن اثر کیشوکوروکاوا ———————————– ۸۰
۲-۲۰- موزه ملّی ایران باستان اثر آندره گدار ——————————— ۸۴
۲-۲۱- نتیجه گیری مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی ————- ۸۸

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان اصفهان ———————– ۹۱
۳-۲- جغرافیاى طبیعى و اقلیم استان ————————————– ۹۳
۳-۳- جغرافیاى تاریخى استان —————————————— ۹۷
۳-۴- وجه تسمیه ————————————————– ۹۸
۳-۵- وضعیت اقتصادی استان اصفهان ————————————- ۹۹
۳-۶- وضعیت صنایع دستی استان اصفهان ——————————— ۱۰۰
۳-۷- مهمترین فرصت ها و قابلیت های استان ——————————- ۱۰۰

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فیزیکی

۴-۱- معرفی فضاها ————————————————- ۱۰۳
۴-۲- آمفی تائتر ————————————————— ۱۰۳
۴-۲-۱- ساختار عمومی فضاهای نمایشی ———————————- ۱۰۳
۴-۲-۲- ورودی و خروجی آمفی تئاتر ———————————— ۱۰۳
۴-۲-۳- چیدمان صندلی ها وفاصله انها ———————————– ۱۰۳
۴-۲-۴- اتاق اپراتور ———————————————— ۱۰۴
۴-۲-۵- آکوستیک در آمفی تئاتر —————————————- ۱۰۴
۴-۳- موزه وگالری آثار هنری —————————————— ۱۰۶
۴-۳-۱- نورپردازی گالری‌ها —————————————— ۱۰۸
۴-۳-۲-حرکت و دسترسی گالری‌ها ————————————– ۱۰۹
۴-۴- فضاهای آموزشی ———————————————- ۱۰۹
۴-۴-۱- کلاس های درس ——————————————– ۱۱۰
۴-۴-۲- تالارهای درس و سخنرانی ————————————– ۱۱۱
۴-۴-۳- کارگاهها ————————————————- ۱۱۲
۴-۴-۴- کارگاه طراحی و نقاشی —————————————- ۱۱۳
۴-۴-۵- کارگاه خوشنویسی ——————————————- ۱۱۳
۴-۴-۶- کارگاه چوب ———————————————– ۱۱۴
۴-۴-۷- کارگاه سفال ———————————————– ۱۱۷
۴-۵- کتابخانه —————————————————- ۱۱۵
۴-۵-۱- میز امانت ————————————————- ۱۱۵
۴-۵-۲- سالن مطالعه ———————————————– ۱۱۵
۴-۵-۳- فضای اداری ———————————————– ۱۱۶
۴-۶- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها ———————————— ۱۲۲
۴-۷- نماز خانه ————————————————— ۱۲۳
۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا ———————————– ۱۲۴

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی | فرهنگسرا با رویکرد معماری اسلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

چهارده − 11 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

10,000 تومان