دانلود رساله طراحی کتابخانه | مطالعات طراحی کتابخانه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
دانلود رساله طراحی کتابخانه | مطالعات طراحی کتابخانه

دانلود رساله طراحی کتابخانه | مطالعات طراحی کتابخانه


دانلود رساله طراحی کتابخانه
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..۲
۱-۲-تعریف طرح ……………………………………………………………………………………………………….۲
۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع …………………………………………………………………………………..۳
۱-۴-معرفی سایت ………………………………………………………………………………………………………۳

فصل دوم : شناخت

۲-۱-گردآوری قوانین ونمونه ها
۲- ۱-۱-تاریخچه کتابخانه ها ………………………………………………………………………………. ۶
۲- ۱-۲- بررسی استاندارد ها و ضوابط طراحی ……………………………………………………۷
۲- ۱-۳- بررسی و مطالعات نمونه های داخلی و خارجی …………………………………………۴۲
۲-۱-۳-۱- کتابخانه شهرداری دورتموند ………………………………………………….۴۲
۲-۱-۳-۲- کتابخانه شهرداری لاتینا ………………………………………………………..۴۶
۲-۱-۳-۳- کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان …………………………………………۵۱
۲-۱-۳-۴- کتابخانه ملی ایران ………………………………………………………………..۵۶
۲-۲- بستر طرح
۲-۲-۱- اقلیم ……………………………………………………………………………………………………۶۲
۲-۲-۲- تحلیل سایت ……………………………………………………………………………………….۷۱
۲-۲-۲-۱- موقعیت سایت و کاربری های مجاور …………………………………………۷۱
۲-۲-۲-۲- ابعاد و اندازه سایت ………………………………………………………………..۷۲
۲-۲-۲-۳- درجه بندی دسترسی ها ………………………………………………………۷۳
۲-۲-۲-۴- تفکیک ورودی ها …………………………………………………………………۷۳
۲-۲-۲-۵- برشهای عرضی ……………………………………………………………………۷۴
۲-۲-۲-۶- باد غالب ……………………………………………………………………………….۷۴
۲-۲-۳- گونه شناسی الگوهای معماری منطقه ……………………………………………………………۷۵

فصل سوم: فرآیند طراحی

۳-۱-مبانی نظری رساله های معماری ……………………………………………………………………………۱۰۵
فصل چهارم: نقشه های نهایی ……………………………………………………………………………………………..۱۰۷

فهرست تصاویر دانلود رساله طراحی کتابخانه

تصویر۱-۱- مو قعیت سایت…………………………………………………………………………………………………………………………………….۳
تصویر ۱-۲- سایت پروژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۴
تصویر ۲-۱-قفسه های دوطرفه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
تصویر۲-۲- قفسه های دوطرفه…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
تصویر ۲-۳- قفسه کتاب استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تصویر ۲-۳- قفسه در دار……………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴
تصویر ۲-۴- قفسه نگهداری و نمایش مجلات بصورت مایل……………………………………………………………………………….۱۵
تصویر ۲-۵- قفسه نگهداری مجلات جاری بصورت خوابیده……………………………………………………………………………….۱۶
تصویر ۲-۶- میز روز نامه استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
تصویر ۲-۷- قفسه روزنامه استاندارد…………………………………………………………………………………………………………………..۱۷
تصویر ۲-۸- جایگاه اطلس-کتاب با قطع رحلی…………………………………………………………………………………………………..۱۸
تصویر۲-۹- جای فرهنگ جامع……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
تصویر ۲-۱۰- نقشه دان – پرونده دان تخت…………………………………………………………………………………………………….۲۰
تصویر ۲-۱۱- جای نگهداری نقشه های لوله شده………………………………………………………………………………………………۲۰
تصویر ۲-۱۲- قفسه و جعبه های نگهداری منابع خطی……………………………………………………………………………………..۲۱
تصویر ۲-۱۳- جزوه دان بدون پشت بند – جزوه دان با پشت بند…………………………………………………………………….۲۲
تصویر ۲-۱۴- کابینت نگهداری چند رسانه ای……………………………………………………………………………………………………۲۳
تصویر ۲-۱۵- جای اسلاید……………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴
تصویر ۲-۱۶- میز یک نفره………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
تصویر ۲-۱۷- میز مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
تصویر ۲-۱۸- صندلی مطالعه استاندارد……………………………………………………………………………………………………………….۳۱
تصویر ۲-۱۹- برکه دان استاندارد ۳۰ کشویی…………………………………………………………………………………………………….۳۲
تصویر۲-۲۰- میز مخصوص نمایش تازه های کتاب…………………………………………………………………………………………….۳۳
تصویر ۲-۲۱- قفسه نمایش کتابهای تازه…………………………………………………………………………………………………………….۳۴
تصویر ۲-۲۲- ویترین نمایش منابع نفیس…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
تصویر ۲-۲۲- قطعه میز امانت……………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
تصویر ۲-۲۳- صندلی میز امانت…………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
تصویر ۲-۲۴- رف برگه دان ۴ کشویی…………………………………………………………………………………………………………………۳۹
تصویر ۲-۲۵- کتاب بر استاندارد………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰
تصویر۲-۲۶- پلکان استاندارد……………………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
تصویر ۲-۲۷ پلان همکف کتابخانه دورتموند………………………………………………………………………………………………………۴۲
تصویر۲-۲۸ پلان طبقه سوم کتابخانه دورتموند…………………………………………………………………………………………………۴۳

تصوی۲-۲۹ر مقطع از کتابخانه دورتموند

تصویر ۲-۳۰ پرسپکتیو آگزونومتریک…………………………………………………………………………………………………………………..۴۴
تصویر ۲-۳۱ اسکیس کانسپت از ماریو بوتا………………………………………………………………………………………………………….۴۴
تصویر ۲-۳۲ دید پرنده از کتابخانه دورتموند……………………………………………………………………………………………………….۴۵
تصویر ۲-۳۳ دید شب از کتابخانه دورتموند………………………………………………………………………………………………………..۴۵
تصویر ۲-۳۴ پلان ورودی اصلی و کتابخانه، کتابخانه لاتینا…………………………………………………………………………………۴۶
تصویر ۲-۳۵ پلان طبقه ی بالایی کتابخانه لاتینا………………………………………………………………………………………………..۴۷
تصویر ۲-۳۶ باغ و کتابخانه کودکان، کافه تریا کتابخانه لاتینا…………………………………………………………………………….۴۷
تصویر ۲-۳۷ پلان محل کتابخانه لاتینا………………………………………………………………………………………………………………..۴۷
تصویر ۲-۳۸ اسکیس های اولیه جیمز استرلینگ برای کتابخانه لاتینا………………………………………………………………۴۸
تصویر ۲-۳۹ نما کتابخانه لاتینا که از باغ دیده می شود…………………………………………………………………………………….۴۸
تصویر ۲-۴۰ نمای کتابخانه لاتینا از ورودی خیابان……………………………………………………………………………………………۴۹
تصویر ۲-۴۱ ماکت کتابخانه لاتینا……………………………………………………………………………………………………………………….۴۹
تصویر ۲-۴۲ ماکت کتابخانه لاتینا با سقف برداشته شده……………………………………………………………………………………۴۹
تصویر ۲-۴۲ ماکت کتابخانه لاتینا با سقف برداشته شده……………………………………………………………………………………۴۹
تصویر ۲-۴۴ ماکت کتابخانه لاتینا و گاراژ در دهه ی ۱۹۳۰………………………………………………………………………………۵۰
تصویر ۲-۴۵ برش های عرضی کتابخانه لاتینا…………………………………………………………………………………………………….۵۰
نصویر ۲-۴۶ اسکیس های مطالعاتی از نورگیر بام کتابخانه لاتینا……………………………………………………………………….۵۰
تصویر ۲-۴۷ پلان جزئیات و برش سالن ورودی………………………………………………………………………………………………….۵۱
تصویر ۲-۴۸ پلان همکف کتابخانه اصفهان…………………………………………………………………………………………………………۵۴
تصویر ۲-۴۹ پلان پارکینگ و مخزن کتاب کتابخانه اصفهان……………………………………………………………………………..۵۴
تصویر ۲-۵۰ دید انسانی از کتابخانه اصفهان……………………………………………………………………………………………………….۵۵
تصویر ۲-۵۱ سایت اینترنت کتابخانه اصفهان…………………………………………………………………………………………………….۵۵
تصویر ۲-۵۲ سالن اجتماعات کتابخانه اصفهان…………………………………………………………………………………………………۵۵
تصویر ۲-۵۳ حجم پلکان اصلی و بالکن مشرف به آن در کتابخانه اصفهان……………………………………………………..۵۶
تصویر ۲-۵۴ بخش داخلی سالن مطالعه کتابخانه اصفهان…………………………………………………………………………………..۵۶
تصویر ۲-۵۵ پلان طبقه همکف کتابخانه ملی ایران……………………………………………………………………………………………۵۹
تصویر ۲-۵۶ پلان طبقه اول کتابخانه ملی ایران………………………………………………………………………………………………….۵۹
تصویر ۲-۵۷ نمای غربی کتابخانه ملی ایران………………………………………………………………………………………………………..۶۰
تصویر ۲-۵۸ ضلع غربی و محوطه مشرف به کتابخانه ملی ایران………………………………………………………………………..۶۰
تصویر ۲-۵۹ فضای مطالعه کتابخانه ملی ایران……………………………………………………………………………………………………۶۱
تصویر ۲-۶۰ فضای مطالعه کتابخانه ملی ایران……………………………………………………………………………………………………۶۱
تصویر ۲-۶۱ نمای شرقی کتابخانه ملی ایران………………………………………………………………………………………………………۶۱
تصویر ۲-۶۲ فضای داخلی کتابخانه ملی ایران…………………………………………………………………………………………………..۶۱
تصویر ۲-۶۳ نقشه سیاسی استان کردستان…………………………………………………………………………………………………………۶۲
تصویر ۲-۶۴ تقسیمات اقلیمی زمستانی………………………………………………………………………………………………………………۶۴

تصویر ۲-۶۵ مشخصات اقلیمی سنندج………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
تصویر ۲-۶۶ موقعیت سایت………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱
تصویر ۲-۶۷ تحلیل سایت از نظر ابعاد و اندازه……………………………………………………………………………………………………۷۲
تصویر ۲-۶۸ درجه بندی دسترسی های سایت……………………………………………………………………………………………………۷۳
تصویر ۲-۶۹ تفکیک ورودی های سایت……………………………………………………………………………………………………………..۷۳
تصویر ۲-۷۰ برش های عرضی از سایت…………………………………………………………………………………………………………….۷۴
تصویر ۲-۷۱ باد غالب منطقه……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۴
تصویر ۲-۷۲ شهر سنندج در زمان قاجار و نمایی از آبیدر…………………………………………………………………………………۷۵
تصویر ۲-۷۳ آبیدر و نمایی از سنندج………………………………………………………………………………………………………………….۷۶
تصویر ۲-۷۴ عمارت سالار سعید (موزه سنندج)……………………………………………………………………………………………….۷۷
تصویر ۲-۷۵ عمارت آصف (خانه کرد)………………………………………………………………………………………………………………..۷۸
تصویر ۲-۷۶ مسجد دارالاحسان…………………………………………………………………………………………………………………………۷۹
تصویر ۲-۷۷ مناظراطراف جاده سنندج، کامیاران…………………………………………………………………………………………….۸۰
تصویر ۲-۷۸ پارک امیریه در دامنه آبیدر…………………………………………………………………………………………………………….۸۰
تصویر ۳-۱ گورستان متعلق به عصر آهن در نزدیکی قلعه حسن آباد سنندج………………………………………………….۸۵
تصویر ۳-۲ میدن انقلاب در سال ۱۳۳۸هجری شمسی(۱۹۵۹ میلادی)…………………………………………………………..۸۷
تصویر ۳-۳ سراسرنمای سنندج از آبیدر………………………………………………………………………………………………………………۸۸
تصویر ۳-۴ میدان آزادی سنندج – مجسمه این میدان اثری از هادی ضیاء الدینی است………………………………….۸۹
تصویر ۳-۵ امپراتوری ماد (۵۵۰ پ.م.)………………………………………………………………………………………………………………..۹۰
تصویر ۳-۶ سواری رایگان از تونی اسمیت………………………………………………………………………………………………………….۹۴
تصویر ۳-۷ نمونه طراحی کاناپه مینیمال…………………………………………………………………………………………………………….۹۵
تصویر ۳-۸ نمونه ای از نقاشی های مینیمال مارک روتکو …………………………………………………………………………………۹۶
تصویر ۳-۹ میز مینیمال اثر نیومن……………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
تصویر ۳-۱۰ تابلویی از پیت موندریان………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
تصویر ۳-۱۱ تابلویی از کازمیر ماله ویچ……………………………………………………………………………………………………………..۹۸
تصویر ۳-۱۲ مرکز فرهنگی بارسلون اثر میس ون در روهه ………………………………………………………………………………۹۹
۱۰۰Terry Riley تصویر ۳-۱۳
تصویر ۳-۱۴ خانه راو اثر تادائو آندو…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
تصویر ۳-۱۵ خانه راو اثر تادائو آندو…………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
تصویر ۳-۱۶ خانه راو اثر تادائو آندو ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
تصویر ۳-۱۷ خانه راو اثر تادائو آندو …………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴

فهرست جداول دانلود رساله طراحی کتابخانه

جدول ۲-۱- بیوکلیماتی ساختمانی سنندج ……………………………………………………………………………………………………….۶۶
جدول ۲-۲- میزان خطر پذیری زلزله در استان کردستان………………………………………………………………………………….۶۹
جدول ۳-۱- مشخصات کلی شهرستان سنندج ………………………………………………………………………………………………….۸۴

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود رساله طراحی کتابخانه | مطالعات طراحی کتابخانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 − یک =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

20,000 تومان