مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت | طراحی فضای اموزشی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت | طراحی فضای اموزشی

طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت


مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت ———– ۱
۲-۱ ساختار رساله ———————————————————— ۱۰

فصل دوم : مبانی نظری وادبیات تحقیق

۱-۲ مقدمه —————————————————————– ۱۱
۲-۲ معنا و مفهوم خلاقیت —————————————————— ۱۲
۳-۲ تعریف خلاقیت ———————————————————- ۱۳
۴-۲ نظریه های خلاقیت ——————————————————– ۱۵
۵-۲ تفاوت خلاقیت با نوآوری —————————————————- ۲۱
۶-۲ ارتباط خلاقیت با هوش —————————————————– ۲۲
۷-۲ خلاقیت و عملکرد نیمکره های مغز ——————————————— ۲۷
۸-۲ویژگیهای شخصیتی و خصوصیات افراد خلاق —————————————۲۹
۹-۲ تخیل بسترخلاقیت ——————————————————– ۳۳
۱۰-۲ خلاقیت در موج سوم —————————————————– ۳۴
۱۱-۲ به عنوان فرآیند ——————————————————— ۳۵
۱۲-۲ خلاقیت استعدادی برای تمام عمر ——————————————— ۳۷
۱۳-۲ تاثیرات فرهنگ و محیط برخلاقیت ——————————————— ۳۸
۱۴-۲ سن مناسب پرورش خلاقیت در کودکان —————————————–۴۲
۱۵-۲ تفکر خلاق ———————————————————— ۴۲
۱۶-۲ تخیل و خلاقیت ———————————————————۴۳
۱۷-۲ حل تعارض با تفکر خلاق————————————————– ۴۳
۱۸-۲ زمینه های پرورش تفکر خلاق ———————————————– ۴۴
۱۹-۲ سلطه جویی والدین مانع بروز خلاقیت فرزندان ———————————— ۴۵
۲۰-۲ مفهوم کودک و دوران کودکی ———————————————— ۴۷
۲۱-۲ شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی ——————————————- ۴۹
۲۲-۲ کاردانی کودک ———————————————————- ۵۲
۲۳-۲ نقش های بازی ———————————————————-۵۳
۱-۲۳-۲ نقش بازی در رشد جسمانی ———————————————- ۵۳
۲-۲۳-۲ نقش بازی در رشد عقلانی و اعتماد به نفس ————————————-۵۴
۳-۲۳-۲ نقش بازی در رشد عواطف ———————————————– ۵۴
۴-۲۳-۲ نقش بازی در رشد اجتماعی و ارتباط با همسالان ——————————– ۵۴
۵-۲۳-۲ نقش بازی در رشد خلاقیت ———————————————– ۵۶
۶-۲۳-۲ نقش بازی در رشد استقلال فردی ——————————————- ۵۶
۷-۲۳-۲ نقش بازی دربهداشت روانی کودک —————————————— ۵۷
۸-۲۳-۲ نقش بازی در رشد ذهنی و هوشی ——————————————- ۵۷
۹-۲۳-۲ نقش های اخلاقی بازی ————————————————- ۵۸
۱۰-۲۳-۲ نقش های آموزشی و تربیتی بازی —————————————— ۵۸
۱۱-۲۳-۲ نقش درمانی بازی —————————————————– ۵۹
۲۴-۲ فرهنگ ————————————————————– ۵۹
۱-۲۴-۲ تعاریف فرهنگ ——————————————————-۵۹
۲-۲۴-۲ کودک و فرهنگ ——————————————————- ۶۱
۳-۲۴-۲ تأثیر فرهنگ در طراحی محیط‌های کودکان ————————————– ۶۲
۴-۲۴-۲ فرهنگ مدرسه ——————————————————– ۶۲
۵-۲۴-۲ وظایف مدرسه در مقابل فرهنگ ——————————————— ۶۳
۲۵-۲ سیر تحول تاریخی مدارس ————————————————– ۶۴
۱-۲۵-۲ معماری و مدرسه —————————————————– ۶۴
۲-۲۵-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی —————————————۶۵
۳-۲۵-۲ همسازی با اقلیم منطقه ————————————————– ۶۵
۴-۲۵-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی ————————————— ۶۶
۵-۲۵-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا —————————————- ۶۷
۶-۲۵-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت——————————————– ۶۷
۷-۲۵-۲ شکل کلی فضای معماری ———————————————— ۶۷
۲۶-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ———————————————– ۶۸
۲۷-۲ پیشینه مدارس در ایران —————————————————– ۷۰
۱-۲۷-۲ پیش از اسلام ——————————————————— ۷۱
۲-۲۷-۲ ابتدای دوران اسلامی (قرون اولیه و میانه اسلام: از سلجوقیان تا تیموریان) —————- ۷۳
۳-۲۷-۲ عصر صفویان ——————————————————— ۷۷
۴-۲۷-۲ دوران معاصر ——————————————————— ۸۰
۲۸-۲ مدارس خارجیان ——————————————————— ۸۵
۲۹-۲ روانشناسی کودک ——————————————————– ۸۸
۱-۲۹-۲ پیدایش و تحول مهارت‌های حرکتی —————————————— ۸۹
۲-۲۹-۲ فعالیت‌های ذهنی و مهارت پردازش اطلاعات ———————————— ۹۰
۳-۲۹-۲ نظریات پیاژه در مورد رشد هوش و قوای ذهنی ———————————- ۹۰
۴-۲۹-۲ تحول زبان در دوره سوم کودکی——————————————— ۹۱
۵-۲۹-۲ رشد اجتماعی و شخصیتی در دوره سوم کودکی ——————————— ۹۱
۶-۲۹-۲ نفوذ خانواده در دوره سوم کودکی——————————————– ۹۳
۷-۲۹-۲ رشد معیارهای نقش‌های جنسی——————————————— ۹۴
۳۰-۲ آمادگی برای ورود به مدرسه ————————————————- ۹۵
۳۱-۲ تجربه دبستان ———————————————————– ۹۵
۳۲-۲ اهداف آموزش و پرورش دبستان ———————————————-۹۶
۳۳-۲ رابطه با گروه همسالان —————————————————– ۹۸
۳۴-۲ هماهنگی با گروه همسالان ————————————————– ۹۹
۳۵-۲ اواسط کودکی در یک نگاه کلی ———————————————– ۹۹

فصل سوم : مطالعات اقلیمی و اقلیم شناسی

۱-۳ معرفی استان خوزستان —————————————————- ۱۰۱
۲-۳ موقعیت جغرافیایی و تقسیمات سیاسی استان خوزستان ——————————- ۱۰۱
۳-۳ جغرافیای طبیعی و اقلیم استان خوزستان —————————————– ۱۰۲
۴-۳ معرفی بهبهان———————————————————– ۱۰۳
۵-۳ چگونگی پیدایش شهرستان بهبهان ——————————————— ۱۰۴
۶-۳ پیشینه تاریخی بهبهان —————————————————— ۱۰۴
۷-۳ وجه تسمیه بهبهان ——————————————————– ۱۰۵
۸-۳ موقعیت ، وسعت و حدود جغرافیایی شهرستان بهبهان ——————————–۱۰۵
۹-۳ ویژگیهای طبیعی ——————————————————— ۱۰۷
۱۰-۳ بافت شهری و معماری —————————————————-۱۰۸

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی

۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ——————————————- ۱۱۰
۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ———————- ۱۱۰
۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی ———————————————– ۱۱۰
۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی —————————————— ۱۱۱
۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی ———————————————— ۱۱۱
۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر —————————————- ۱۱۱
۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها ——————————————— ۱۱۳
۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین —————————————- ۱۱۴
۳-۴ شرایط محیطی ———————————————————- ۱۱۵
۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین —————————————————- ۱۱۵
۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی ———————————————– ۱۱۵
۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی———————————————— ۱۱۵
۴-۴ شعاع دسترسی ———————————————————- ۱۱۶
۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی ———————————————— ۱۱۶
۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی —————————————————-۱۱۷
۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس ————————————— ۱۱۹
۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه —————————————– ۱۲۰
۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ——————————————- ۱۲۱
۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه ——————————————– ۱۲۱
۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ———————————————- ۱۲۲
۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس ————————————————- ۱۲۵
۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی—————————————————–۱۲۵
۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی—————————————————– ۱۲۸
۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی————————————————— ۱۳۱
۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی —————————————— ۱۳۲
۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه————————————————-۱۳۴
۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس ——————————————————- ۱۳۴
۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس ————————————————— ۱۳۵
۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز ————————————– ۱۳۶
۱۴-۴ ظرفیت و سرانه فضاها ————————————————– ۱۳۷
۱۵-۴ سازمان دهی و ساخت کلاس ———————————————–۱۴۰
۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس ————————————————–۱۴۰
۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) —————————- ۱۴۱
۱۶-۴ خصوصیات محیط درس ————————————————–۱۴۴
۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها —————————————————- ۱۴۴
۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی ————————————————— ۱۴۴
۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی ————————————————–۱۴۵
۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی ————————————— ۱۴۶
۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا——————————————– ۱۴۷
۱۷-۴ خروجی‌های مدارس —————————————————– ۱۴۸
۱۸-۴ راهروهای پله ——————————————————— ۱۴۹
۱۹-۴ راهرو ها ———————————————————– ۱۴۹
۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله —————————————————— ۱۴۹
۲۱-۴ درها ————————————————————— ۱۵۰
۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی—————————————————- ۱۵۰
۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده————————————————۱۵۱
۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه آموزشی ———————————————۱۵۱
۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی——————————————– ۱۵۲
۲۴-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس——————————– ۱۵۵
۲۵-۴ امنیت مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت —————۱۵۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی فضای اموزشی بارویکرد افزایش خلاقیت | طراحی فضای اموزشی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نه + هجده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

15,500 تومان