مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی | رساله فرهنگسرای هنر

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی | رساله فرهنگسرای هنر

طراحی فرهنگسرای هنر با تاکید بر هویت معماری ایرانی تاریخ


مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی
فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه ——————————————————————- ۲
۱-۲-ساختار رساله ————————————————————– ۶
فصل دوم : مبانی نظری و شناخت پروژه

بخش اول : شناخت ————————————————————–۸

۲-۱- معماری زمینه گرا — مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی ————- ۸
۲-۲- نوستالژی هویت گم شده —————————————————- ۹
۲-۲-۱- بحران هویت در معماری امروز———————————————- ۱۰
۲-۲-۲- تأثیرات باستان گرایی در معماری ——————————————- ۱۲
۲-۲-۳-تأثیرات نظامی گرایی در معماری ——————————————- ۱۳
۲-۲-۴- تأثیرات عملکرد گرایی در معماری —————————————— ۱۳
۲-۲-۵- تأثیرات مدرن گرایی در معماری ——————————————- ۱۴
۲-۳- الگوواره های غالب بر طراحی در معماری معاصر ایران —————————- ۱۴
۲-۳-۱- الگوواره نوگرایی ——————————————————– ۱۵
۲-۳-۲- تلفیق گرایی تجدد و سنت ———————————————— ۱۶
۲-۳-۳- الگوواره سنت گرایی —————————————————– ۱۷
۲-۴- چهار روایت معماری ایران ————————————————— ۱۸
۲-۴-۱- روایت اول: شفافیت —————————————————- ۱۸
۲-۴-۲- روایت دوم: سلسله مراتب ———————————————— ۱۸
۲-۴-۳- روایت سوم: محرمیت ————————————————— ۱۸
۲-۴-۴- روایت چهارم: محور —————————————————- ۱۹
۲-۵- مفهوم و اهمیت زیبایی —————————————————- ۱۹

بخش دوم : معماری اسلامی و سنتی ایران——————————————- ۲۰

۲-۶- معماری اسلامی چیست؟ ————————————————— ۲۰
۲-۷- ویژگی‌های معماری ایرانی ————————————————– ۲۱
۲-۷-۱- ضرورت پیمون در معماری ایرانی——————————————- ۲۲
۲-۷-۲- زیبایی معماری اسلامی ایرانی———————————————- ۲۲
۲-۷-۳- معماری دوران اسلامی ایران ———————————————- ۲۳
۲-۸- مصالح ساختمانی استفاده شده در معماری ایرانی ——————————– ۲۴
۲-۹- تاریخچه ای معماری اسلامی ————————————————-۲۶
۲-۹-۱- معانی درونگرایی ——————————————————- ۲۷
۲-۹-۲- خصوصیات معماری درونگرا ———————————————– ۲۷
۲-۹-۳- امنیت —————————————————————- ۲۹
۲-۹-۴- محرمیت ————————————————————- ۳۰
۲-۱۰-سبک‌های معماری ایرانی ————————————————– ۳۰
۲-۱۰-۱- معماری پیش از پارسی ————————————————- ۳۰
۲-۱۰-۲- معماری پارسی ——————————————————- ۳۳
۲-۱۰-۳- معماری پارتی ——————————————————– ۳۷
۲-۱۰-۴- سبک خراسانی ——————————————————- ۴۰
۲-۱۰-۵- سبک رازی ———————————————————–۴۱
۲-۱۰-۶- ویژگی‌های سبک رازی ————————————————– ۴۲
۲-۱۰-۷- سبک آذری ———————————————————- ۴۳
۲-۱۰-۸- سبک اصفهانی ——————————————————- ۴۵
۲-۱۱- ویژگی های معماری ایرانی ————————————————- ۴۷
۲-۱۱-۱- هندسه ————————————————————– ۴۸
۲-۱۱-۲- شفافیت و تداوم ——————————————————- ۴۹
۲-۱۱-۳- راز و ابهام ———————————————————— ۵۰
۲-۱۱-۴- گرایش اجتماعی و معماری ———————————————- ۵۱
۲-۱۱-۵- فرهنگ اصول حاکم و پویا ———————————————– ۵۱
۲-۱۱-۶- اصل نظم و وحدت —————————————————– ۵۱
۲-۱۱-۷- اصول ورودیها ——————————————————— ۵۱
۲-۱۱-۸- اصل طبیعت ——————————————————— ۵۲
۲-۱۱-۹- طراحی شهری ——————————————————–۵۲
۲-۱۱-۱۰- مسقف کردن پیاده روها ———————————————– ۵۲
۲-۱۱-۱۱- درختان سبز در حیاط های مرکزی————————————— ۵۲
۲-۱۱-۱۲- ضلع جنوبی خانه ها ————————————————– ۵۳
۲-۱۱-۱۳- سرداب در خانه های ایرانی———————————————- ۵۳
۲-۱۱-۱۴- فروزرفتگی و بر آمدگی در نماها—————————————— ۵۳
۲-۱۱-۱۵- شوادان ———————————————————— ۵۴
۲-۱۱-۱۶- ضخامت دیوارها در خانه های نواحی گرم ———————————- ۵۴
۲-۱۱-۱۷- استفاده از طاق‌ها و گنبدها——————————————— ۵۴
۲-۱۱-۱۸- سقف‌های دوپوسته ————————————————— ۵۵
۲-۱۱-۱۹- انتخاب مصالح مناسب————————————————- ۵۵
۲-۱۲- نگاهی گذراء بر اصول معماری ایرانی —————————————– ۵۶
۲-۱۲-۱- درونگرایی ———————————————————– ۵۶
۲-۱۲-۲- پرهیز از بیهودگی —————————————————– ۵۷
۲-۱۲-۳- مردم واری ———————————————————- ۵۸
۲-۱۲-۴- خودبسندگی ——————————————————— ۵۹
۲-۱۲-۵- نیارش مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی ———— ۶۰

بخش سوم : فرهنگسرا ———————————————————- ۶۱

۲-۱۳- مفاهیم فرهنگ ———————————————————- ۶۱
۲-۱۳-۱- فرهنگ و هنر ——————————————————– ۶۱
۲-۱۳-۲- حفظ ارزشهای فرهنگی ————————————————- ۶۲
۲-۱۳-۳- ضرورت حفظ و پایداری فرهنگ ایران————————————— ۶۲
۲-۱۴- فرهنگسرا ————————————————————- ۶۳
۲-۱۴-۱- ضرورت فرهنگسرا —————————————————– ۶۴
۲-۱۴-۲- فضاهای فرهنگی:شاخص های فرهنگ————————————– ۶۴
۲-۱۵- سیر تحول فضاهای فرهنگی ———————————————– ۶۵
۲-۱۵-۱- مراکز فرهنگ امروز —————————————————- ۶۶
۲-۱۵-۲- سیاست فرهنگ در ایران————————————————- ۶۷
۲-۱۶- هنر و توسعه ———————————————————– ۶۷

بخش چهارم : بررسی ویژگی های نمونه هائی از فرهنگسراهای ایرانی و خارجی ————- ۷۰

۲-۱۷- مرکز فرهنگی-سینمایی دزفول———————————————-۷۰
۲-۱۷-۱- سایت مجموعه ——————————————————– ۷۱
۲-۱۷-۲- گردشی در مرکز فرهنگی- سینمایی دزفول ——————————— ۷۲
۲-۱۷-۳- معرفی پلانی مجموعه —————————————————۷۲
۲-۱۷-۴- تحلیل فرم ———————————————————- ۷۶
۲-۱۷-۵- فرم کلی پلان ——————————————————– ۷۷
۲-۱۸- مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) مشهد———————————— ۷۸
۲-۱۹- موزه هنر مدرن اثر کیشوکوروکاوا——————————————– ۸۰
۲-۲۰- موزه ملّی ایران باستان اثر آندره گدار—————————————– ۸۴
۲-۲۱- نتیجه گیری ———————————————————– ۸۸

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۳-۱- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مازندران—————————————— ۹۱
۳-۱-۱-توده هواهای موثر بر آب و هوای مازندران————————————- ۹۲
۳-۱-۲- اقلیم استان مازندران —————————————————- ۹۲
۳-۲- ریشه یابی نام ساری ——————————————————- ۹۳
۳-۳- پیشینه تاریخی شهر ساری ————————————————– ۹۴
۳-۴- تاریخچه شهر ساری ——————————————————- ۹۴
۳-۵- شهرستان ساری ——————————————————— ۹۵
۳-۶- مشخصات جغرافیایی —————————————————— ۹۶
۳-۷- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی———————————————— ۹۶
۳-۸- در باره شهرستان ساری —————————————————- ۹۷
۳-۸-۱- جمعیت ————————————————————– ۹۸
۳-۹- سابقه تاریخی و جاذبه های جهانگردی—————————————– ۹۸
۳-۱۰- وضعبت آب و هوایی ساری ————————————————- ۹۸
۳-۱۰-۱- نمودار آب و هوا ——————————————————- ۹۸
۳-۱۰-۲- جدول آب و هوا ——————————————————- ۹۹
۳-۱۰-۳- نمودار دما مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی —————— ۹۹

فصل چهارم : مطالعات تطبیقی استانداردها و برنامه فیزیکی

۴-۱- معرفی فضاها ———————————————————– ۱۰۲
۴-۲- آمفی تائتر ————————————————————- ۱۰۲
۴-۲-۱- ساختار عمومی فضاهای نمایشی —————————————— ۱۰۲
۴-۲-۲- ورودی و خروجی آمفی تئاتر ——————————————— ۱۰۳
۴-۲-۳- چیدمان صندلی ها وفاصله انها ——————————————- ۱۰۳
۴-۲-۴- اتاق اپراتور ———————————————————- ۱۰۴
۴-۲-۵- آکوستیک در آمفی تئاتر ———————————————— ۱۰۴
۴-۳- موزه وگالری آثار هنری ————————————————— ۱۰۵
۴-۳-۱- نورپردازی گالری‌ها —————————————————- ۱۰۶
۴-۳-۲-حرکت و دسترسی گالری‌ها ———————————————- ۱۰۷
۴-۴- فضاهای آموزشی ——————————————————– ۱۰۸
۴-۴-۱- کلاس های درس —————————————————— ۱۰۸
۴-۴-۲- تالارهای درس و سخنرانی ———————————————– ۱۰۹
۴-۴-۳- کارگاهها ———————————————————– ۱۱۰
۴-۴-۴- کارگاه طراحی و نقاشی ————————————————- ۱۱۰
۴-۴-۵- کارگاه خوشنویسی —————————————————- ۱۱۱
۴-۴-۶- کارگاه چوب ———————————————————- ۱۱۱
۴-۴-۷- کارگاه سفال ——————————————————— ۱۱۲
۴-۵- کتابخانه ————————————————————– ۱۱۲
۴-۵-۱- میز امانت ———————————————————— ۱۱۲
۴-۵-۲- سالن مطالعه ——————————————————— ۱۱۲
۴-۵-۳- فضای اداری ——————————————————— ۱۱۳
۴-۶- اشکال استاندارهای طراحی ———————————————— ۱۱۵
۴-۷- فضاهای ورزشی در فرهنگسراها ——————————————– ۱۱۹
۴-۸- نماز خانه ————————————————————– ۱۱۹
۴-۸- جدول و برنامه فیزیکی فرهنگسرا ——————————————- ۱۲۰

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات فرهنگسرای هنر با هویت معماری ایرانی | رساله فرهنگسرای هنر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × دو =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان