مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز | رساله مجتمع تجاری

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز | رساله مجتمع تجاری

مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز | رساله مجتمع تجاری


مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز ———–۱
۱-۲- ساختار رساله ———————————————- ۷

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق
بخش اول : معماری پایدار و شاخصهای آن

۲-۱-۱- مقدمه ————————————————- ۸
۲-۱-۲- تعاریفی از معماری پایدار————————————- ۹
۲-۱-۳- اصول معماری پایدار ————————————— ۱۰
۲-۱-۴- معماری پایدار چیست؟ ————————————- ۱۰
۲-۱-۵- الگوهای معماری پایدار ————————————- ۱۱
۲-۱-۶- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۱- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست ——————- ۱۲
۲-۱-۶-۲-صرفه جویی در مصرف انرژی——————————- ۱۳
۲-۱-۶-۳- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————– ۱۳
۲-۱-۶-۴- خوانایی و دور از ابهام———————————— ۱۴
۲-۱-۶-۵- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی —————- ۱۴
۲-۱-۶-۶- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی ۱۴
۲-۱-۷- معماری سبز ——————————————– ۱۵
۲-۱-۸- اصول معماری سبز —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۱-اصل حفاظت از انرژی ———————————— ۱۷
۲-۱-۸-۲- اصل کار با اقلیم —————————————- ۱۷
۲-۱-۸-۳- اصل کاهش استفاده از منابع جدید —————————- ۱۸
۲-۱-۸-۴- اصل احترام به کاربران ———————————— ۱۹
۲-۱-۸-۵- اصل احترام به سایت ————————————- ۲۰
۲-۱-۸-۶- اصل کل گرایی —————————————- ۲۱
۲-۱-۹- معیارهای سنجش ساختمان‌های سبز —————————- ۲۲
۲-۱-۱۰- مزایای ساختمان سبز ————————————– ۲۳
۲-۱-۱۱- اصول معماری پایدار ————————————– ۲۴
۲-۱-۱۱-۱- صرفه جویی در منابع———————————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۲- طراحی برای بازگشت به چرخه زندگی———————— ۲۴
۲-۱-۱۱-۳- طراحی برای انسان ————————————- ۲۵
۲-۱-۱۲- اهداف معماری پایدار————————————– ۲۵
۲-۱-۱۳- لزوم احداث ساختمان به صورت سبز و پایدار ——————— ۲۶
۲-۱-۱۴- نظریات معماران در مورد معماری پایدار ————————- ۲۷
۲-۱-۱۵- نگرانی های زیست محیطی برای توسعه پایدار ——————— ۲۷
۲-۱-۱۶- پایداری اکولوژیکی (بوم شناختی) مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز —– ۳۱

بخش دوم : فضای شناخت فضای تجاری

۲-۲-۱- فضای عمومی چیست؟ ————————————- ۳۲
۲-۲-۲-ویژگی فضای عمومی ————————————— ۳۲
۲-۲-۳- شناخت فضاهای تجاری گذشته در ایران و جهان ——————– ۳۳
۲-۲-۳-۱- بررسی هویت بازار در ایران ——————————– ۳۳
۲-۲-۳-۲- نظام فضایی و کارکرد بازارهای سنتی ایران ———————- ۳۹
۲-۲-۳-۳- فضاهای مربوط به کارکرد مذهبی ـ فرهنگی ——————— ۴۲
۲-۲-۳-۴- فضاهای مربوط به کارکردهای خدماتی ———————— ۴۲
۲-۲-۳-۵- فضاهای مربوط به کارکردهای اجتماعی و ارتباطی —————– ۴۳
۲-۲-۴- بررسی انواع بازار در گذشته———————————- ۴۴
۲-۲-۴-۱- انواع بازار بر اساس حوزه نفوذ—————————— ۴۵
۲-۲-۴-۲- انواع بازار بر اساس اقلیم ———————————-۴۶
۲-۲-۴-۳- انواع بازار بر اساس ریخت شناسی —————————- ۴۸
۲-۲-۵- بررسی فضاهای تجاری گذشته در جهان ————————– ۴۸
۲-۲-۶- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ——————————- ۵۱
۲-۲-۷- سیر تکوین و تحول مراکز خرید درایران ————————– ۵۳
۲-۲-۷-۱- مراکز خرید در ایران در دوره ی سلوکیان ———————– ۵۴
۲-۲-۷-۲- مراکز خرید در ایران در دوره ی اشکانیان———————— ۵۴
۲-۲-۸- انواع مراکز خرید —————————————– ۵۵
۲-۲-۹- انواع مراکز خرید از نظر وسعت و حوزه نفوذ———————– ۵۶
۲-۲-۹-۱- مراکز خرید ناحیه ای ————————————- ۵۶
۲-۲-۹-۲- مراکز خرید محله ای ———————————— ۵۷
۲-۲-۹-۳- مراکز عرضه کننده ی کالاهای تخصصی ———————— ۵۷
۲-۲-۹-۴- بازارهای دوره ای ————————————– ۵۷
۲-۲-۹-۵- بازارچه ها ——————————————– ۵۸
۲-۲-۱۰- انواع مراکز خرید از نظر اقلیم ——————————– ۵۸
۲-۲-۱۰-۱- بازارهای مناطق گرم و خشک —————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۲- بازارهای مناطق سرد و کوهستانی ————————— ۵۹
۲-۲-۱۰-۳- بازارهای مناطق مرطوب و پرباران ————————— ۵۹
۲-۲-۱۱- انواع مراکز تجاری ————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۱- مراکز تجاری محله ای———————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۲- مراکز تجاری در جوار خیابانها —————————– ۶۰
۲-۲-۱۱-۳- پاساژها ——————————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۴- مجموعه‌های تجاری———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۵- فروشگاههای بزرگ ———————————— ۶۰
۲-۲-۱۱-۶-فروشگاههای زنجیره ای ———————————- ۶۰

بخش سوم : مطالعات تطبیقی

۲-۳-۱- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ———————- ۶۲
۲-۳-۲- مجتمع تجاری Galeries Lafayette —————————- 66
۲-۳-۳- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ————— 68
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱-ویژگی های معماری در اقلیم گرم و مرطوب ————————- ۷۱
۳-۱-۱- اختلاف کم درجه حرارت بین شب و روز ———————— ۷۲
۳-۱-۲- پوشش بسیار کم گیاهی————————————- ۷۲
۳-۱-۳- میزان تبخیر آب در منطقه بسیار زیاد —————————- ۷۳
۳-۱-۴-تابش تقریباً عمودی آفتاب در فصول بهار و تابستان ——————- ۷۳
۳-۲- بافت اقلیم گرم و مرطوب ————————————- ۷۴
۳-۳- پیدایش جزیره کیش—————————————– ۷۶
۳-۴- تاریخچه جزیره کیش —————————————- ۷۷
۳-۵- موقعیت استراتژیک کیش————————————– ۷۸
۳-۶- داستان کیش ———————————————- ۷۸
۳-۷- موقعیت جغرافیایی جزیره کیش ——————————— ۷۹
۳-۸- ویژگی های اقلیمی جزیره کیش ——————————— ۸۰
۳-۸-۱- آب و هوای جزیره کیش ———————————— ۸۱
۳-۸-۲- پدیده های شرجی—————————————– ۸۱
۳-۸-۳- بادهای محلی ——————————————– ۸۲
۳-۹- فرهنگ و مردم جزیره کیش———————————— ۸۳
۳-۱۰- پوشش گیاهی جزیره کیش ———————————— ۸۴

فصل چهارم : استانداردها و ضوابط طراحی

۴-۱- استانداردهای طراحی مجتمع‌های تجاری و پارک ها ——————- ۸۵
۴-۱-۱- ارتفاع طبقات ——————————————–۸۵
۴-۱-۲- دربهای ورودی ——————————————-۸۵
۴-۱-۳- دربهای خروج ——————————————- ۸۶
۴-۱-۴- پلکانها ———————————————— ۸۶
۴-۱-۵- پله برقی ———————————————– ۸۶
۴-۱-۶- آسانسور ———————————————– ۸۶
۴-۱-۷- سطح شیبدار ——————————————– ۸۷
۴-۲- استانداردهای مربوط به کاربریهای مختلف در مجموعه تجاری ———— ۸۷
۴-۳- استانداردهای فضا —————————————— ۸۹
۴-۴- مقرارت ساختمانی در حوره تجارتی —————————— ۹۲
۴-۴-۱- مقررات ساختمانهای تجارتی در مرکز محله و مرکز ناحیه ————– ۹۲
۴-۴-۲- مقررات ساختمانی در تجارت شهری —————————- ۹۳
۴-۵- مقررات تفکیک زمینهای واقع در حوزه استفاده از زمینهای تجارتی ———- ۹۶
۴-۶- یکپارچگی با محیط اجتماعی ———————————– ۹۶
۴-۷- نماهای خارجی ——————————————– ۹۷
۴-۸- کنترل هوا ———————————————— ۹۷
۴-۹- پارکینگ و ترافیک —————————————— ۹۸
۴-۱۰- کاربرد رنگ و کار های هنری ——————————— ۱۰۰
۴-۱۱- پذیرایی- سرگرمی —————————————- ۱۰۰
۴-۱۲- نورگیری در مراکز تجاری———————————— ۱۰۱
۴-۱۳- ضوابط طراحی مراکز تجاری ——————————— ۱۰۱
۴-۱۳-۱- کاربری تجاری —————————————– ۱۰۱
۳-۱۳-۲- پاساژ و مجتمع تجاری———————————— ۱۰۲
۴-۱۳- استاندارد ها ——————————————– ۱۰۳
۴-۱۳-۱- رستوران ها ——————————————- ۱۰۳
۴-۱۳-۲- خرده فروشی ها —————————————- ۱۰۳
۴-۱۴- جداسازی انواع ترافیک ————————————- ۱۰۵
۴-۱۵- انواع پله ———————————————– ۱۰۶
۴-۱۵-۱- ابعاد و ویژگی های پله ———————————— ۱۰۸
۴-۱۵-۲- پله برقی ——————————————— ۱۱۱
۴-۱۶- رامپ ———————————————— ۱۱۳
۴-۱۷- تعیین روابط اجزاء تشکیل دهنده انواع واحدهای تجاری ————— ۱۱۴
۴-۱۸- بررسی فضاهای مورد نیاز در مراکز تجاری ـ تفریحی —————– ۱۱۵
۴-۱۸-۱- فضاهای فرهنگی ـ تفریحی——————————– ۱۱۵
۴-۱۸-۲- فضاهای تجاری —————————————- ۱۱۶
۴-۱۸-۳- فضاهای سبز و پارک ———————————— ۱۱۶
۴-۱۹- تأسیسات مکانیکی و بهداشتی ——————————– ۱۱۷

فهرست تصاویر

شکل۲-۱- پذیرش عوامل طبیعی در دو محور آسمان و زمین —————— ۱۷
شکل ۲-۲- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس ——————– ۶۲
شکل ۲-۳- مجتمع تجاری تفریحی مسکونی ستاره فارس——————— ۶۳
شکل ۲-۴- نمای مجتمع ستاره فارس ———————————- ۶۳
شکل ۲-۵- مقطع مجتمع ستاره فارس ——————————— ۶۴
شکل ۲-۶- نمای داخلی راهرو ————————————– ۶۵
شکل۲-۷- مجتمع تجاری Galeries Lafayette ———————— 66
شکل۲-۸- پلان مجتمع تجاری Galeries Lafayette ——————– 67
شکل۲-۹-نمای مجتمع تجاری Galeries Lafayette ——————— 68
شکل۲-۱۰- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ——— 68
شکل۲-۱۱- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ——— 69
شکل۲-۱۲-پلان مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial —— 69
شکل۲-۱۳- مقطع مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial —– 70
شکل۲-۱۴- نمای مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial —– 70
شکل۲-۱۹- مجتمع تحاری تفریحی Euralille centre commercial ——– 57
شکل ۳-۱- عکس هوایی جزیره کیش ——————————— ۷۷

فهرست جداول

جدول ۲-۱- مقایسه بازارهای جدید و قدیمی ————————— ۵۱
جدول۳-۱- مشخصات ایستگاههای هواشناسی استان یزد ——————— ۶۳
جدول۴-۱- ابعاد پله در ارتباط با شیب ——————————– ۱۰۸
جدول ۴-۲- ابعاد پیشنهادی اجزاء پله ——————————— ۱۰۹
جدول۴-۳- میزان ارتفاع مطلوب سقف و ارتفاع نرده ———————- ۱۱۰
جدول۴-۴- مشخصات استاندارد پله برقی —————————— ۱۱۲
جدول ۴-۵- ظرفیت استاندارد پله برقی براساس نوع کاربرد —————— ۱۱۲
جدول ۴-۶- حداقل مقدار هوای دریافتی از بیرون ———————— ۱۱۸

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات مجتمع تجاری با رویکرد معماری سبز | رساله مجتمع تجاری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 10 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان