مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | طراحی قطب گردشگری

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | طراحی قطب گردشگری

طراحی قطب گردشگری فراغتی،مذهبی با رویکرد افزایش ضریب کارایی فضاهای عمومی


مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی

بخش اول
فصل اول : مقدمه ( کلیات تحقیق )

۱-۱-۱- مقدمه مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی ————————- ۱

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع ( پیشینه تحقیق )

۱-۲-۱- مروری بر ادبیات موضوع ——————————————————– ۸
۱-۲-۲- نتایج مطالعات پیشینه تحقیق —————————————————- ۸
۱-۲-۳- تدوین چهارچوب نظری تحقیق ————————————————— ۹
۱-۲-۴- معرفی متغیرها و شاخص¬ها —————————————————– ۱۱
۱-۲-۵- مبانی و ادبیات نظری تحقیق —————————————————- ۱۱
۱-۲-۶- هدف مطالعه —————————————————————- ۱۸

فصل سوم : روش انجام تحقیق

۱-۳-۱- روش کلی مطالعه ————————————————————- ۱۹
۱-۳-۲- روش توصیفی – تحلیلی ——————————————————-۱۹
۱-۳-۳-روش تحلیلی – مقایسه ایی —————————————————– ۱۹
۱-۳-۴- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها ———————————————— ۲۰
۱-۳-۵- روش تحلیل داده ها ———————————————————– ۲۰
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و استخراج یافته های پژوهشی
۱-۴-۱- طرح مسئله —————————————————————– ۲۰

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
بخش دوم : مطالعات و برنامه ریزی کالبدی
فصل اول : مقدمه ( شناخت موضوع و مسئله یابی )

۲-۱-۱- مقدمه
۲-۱-۲- مبانی گردشگری
۲-۱-۳- پدیده شناسی و گردشگری
۲-۱-۴- رابطه گردشگری با مفاهیمی چون فراغت و تفریح
۲-۱-۵- گردشگری و فضای شهری
۲-۱-۶- تفرج در طبیعت و محیط های طبیعی
۲-۱-۷- شهر و گردشگری
۲-۱-۷-۱- کاربری های گردشگری شهری
۲-۱-۷-۲- گردشگری شهری و فضای شهری
۲-۱-۷-۳- عناصر و فرصت های گردشگری شهری
۲-۱-۷-۴- فرهنگ و گردشگری شهری
۲-۱-۸- عوامل و اجزای موثر بر تجربه گردشگری
۲-۱-۹- پایداری
۲-۱-۱۰- گردشگری پایدار
۲-۱-۱۰-۱- اهداف گردشگری پایدار
۲-۱-۱۱- گردشگری و سرمایه
۲-۱-۱۲- گردشگری فرهنگی
۲-۱-۱۳- گردشگری شهری
۲-۱-۱۴- گردشگری روستایی
۲-۱-۱۵- طراحی شهری با توجه کیفیت محیطی
۲-۱-۱۵-۱- خوانایی
۲-۱-۱۵-۲- سرزندگی
۲-۱-۱۵-۳- هویت
۲-۱-۱۵-۴- زیبایی
۲-۱-۱۵-۵- مقیاس و تناسب
۲-۱-۱۵-۶- غنای حسی
۲-۱-۱۵-۷-نفوذپذیری
۲-۱-۱۵-۸- تنوع
۲-۱-۱۵-۹- انعطاف پذیری
۲-۱-۱۵-۱۰- ماندگاری
۲-۱-۱۶- نقش مذهب در معماری
۲-۱-۱۷- گردشگری مذهبی ، تعامل معنویت با اقتصاد
۲-۱-۱۸- گردشگری مذهبی و دینی
۲-۱-۱۸-۱-گردشگری مذهبی و دینی در ایران

فصل دوم : معرفی نمونه های شاخص

۲-۲-۱- سیستم گردشگری کلان شهر مشهد
۲-۲-۱-۱- روند سیستم گردشگری شهر مشهد در سده اخیر
۲-۲-۲- امامزاده شهید (ع) فراشبند
۲-۳-۲-۱- یافته های تحقیق
۲-۳-۲-۲- روند شکل گیری و توسعه امامزاده شهید (ع)
۲-۳-۲-۳- نقش امامزاده شهید (ع) در رونق اقتصادی منطقه
۲-۳-۲-۴- جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده شهید (ع) فراشبند
۲-۳-۲-۵- نتیجه
۳-۲-۶- پیشنهادها
۲-۲-۳- نقش آستان مقدس حضرت حسین بن موسی الکاظم طبس
۲-۲-۳-۱- بررسی سیمای مذهبی و توسعه شهری طبس
۲-۲-۳-۲- نقش آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم بر سیمای مذهبی و توسعه شهری
۲-۲-۳-۳- اثرات اجتماعی و فرهنگی
۲-۲-۳-۴- اثرات اقتصادی
۲-۲-۳-۵- نتیجه
۲-۲-۴- امام زاده جعفر (ع) در شهر یزد
۲-۲-۴-۱- تحلیل یافته‌ها
۲-۲-۴-۲- مطالعات جاذبه های گردشگری و شهرنشینی امامزاده جعفر (ع)
۲-۲-۴-۳- نتیجه گیری
۲-۲-۴-۴- پیشنهادها

فصل سوم : استانداردها و شناخت اجزای کالبدی

۲-۳- ۱-گردشگری به عنوان یک سیستم
۲-۳-۲- عناصر گردشگری وانواع گردشگری
۲-۳-۳- مهمترین انواع گردشگری
۲-۳-۴- مباحث نظری
۲-۳-۵- دیدگاهها و مدلهای ارائه شده در زمینه سیستم گردشگری
۲-۳-۵-۱- دیدگاه سازمان جهانی گردشگری
۲-۳-۵-۲- دیدگاه لیپر
۲-۳-۵-۳- دیدگاه گان
۲-۳-۵-۴- دیدگاه بریونز، تجیدا و مورالس
۲-۳-۵-۵- دیدگاه کاسپار
۲-۳-۵-۶- دیدگاه هولدن
۲-۳-۶- تعاریف و مفاهیم استاندارد بخش گردشگری و میراث فرهنگی
۲-۳-۷- اقامتگاه عمومی گردشگری
۲-۳-۸- گردشگر
۲-۳-۹- موزه
۲-۳-۱۰- نمایشگاه
۲-۳-۱۱- هتل
۲-۳-۱۲- استراتژی قطب رشد گردشگری
۲-۳-۱۳- استاندارد های فضایی -مجموعه ابعاد انسانی
۲-۳-۱۴- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری
۲-۳-۱۴-۱- فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها)
۲-۳-۱۴-۲- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی
۲-۳-۱۴-۳- مجموعه‌ی تشکیلات ساختمانی پارکها و گردشگاه ها
۲-۳-۱۴-۴- تشکیلات تزئیناتی
۲-۳-۱۴-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی
۲-۳-۱۴-۶- فضاهای سبز غیر فعال
۲-۳-۱۴-۷- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو
۲-۳-۱۴-۸- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو
۲-۳-۱۴-۹- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو
۲-۳-۱۴-۱۰- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو
۲-۳-۱۴-۱۱- ضوابط اجرایی کمربند سبز
۲-۳-۱۴-۱۲-ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها
۲-۳-۱۴-۱۳- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال

فصل چهارم : مطالعه و بستر طراحی

۲-۴-۱- موقعیت سنجی و شرایط اقلیمی
۲-۴-۱-۱- موقعیت جغرافیایی استان کرمان
۲-۴-۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان کرمان
۲-۴-۱-۳- ویژگی های اقلیمی استان کرمان
۲-۴-۱-۴- بادهای استان کرمان
۲-۴-۱-۵- پوشش گیاهی استان کرمان
۲-۴-۱-۶- زبان در استان کرمان
۲-۴-۲- شهر ماهان
۲-۴-۳- شهر جوپار
۲-۴-۳-۱- پیشینه شهر جوپار
۲-۴-۳-۲- جاهای دیدنی شهرجوپار
۲-۴-۳-۳- جوپار در تاریخ
۲-۴-۳-۴- منطقه حفاظت شده کوه جوپار
۲-۴-۳-۵- پوشش گیاهی
۲-۴-۳-۶- تعارضات و تهدیدهای منطقه
۲-۴-۳-۶- آب و هوای جوپار مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی

فصل پنجم : نتیجه گیری

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی قطب گردشگری فراغتی مذهبی | طراحی قطب گردشگری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × پنج =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

19,000 تومان