مطالعات پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد | دانلود رساله پارک موزه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد | دانلود رساله پارک موزه

طراحی پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد تفریحی تاریخی اقتصادی


مطالعات پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- پیشگفتار —————————————————— ۱
۱-۲- مقدمه ——————————————————– ۲

فصل دوم : مطالعات موضوع
بخش اول: مبانی نظری

۲-۱-۱- مبانی نگرش فرهنگی – اجتماعی ———————————— ۷
۲-۱-۲- تفاوت های و شباهت نگرش فرهنگی -اجتماعی و معنا گرا —————– ۸
۲-۱-۳- ظرف مکانی ،فرهنگ و روابط اجتماعی ——————————- ۸
۲-۱-۴- حوزه های مشترک معماری و شهرسازی و علوم اجتماعی ——————- ۸
۲-۱-۴-۱- انسان شناسی شهری —————————————— ۸
۲-۱-۴-۲- شهر فضا ————————————————– ۹
۲-۱-۵- تقسیم بندی فضاهای شهری از دیدگاه نگرشهای فرهنگی – اجتماعی ———– ۹
۲-۱-۶- مرزهای فرهنگی – اجتماعی و مرزهای معماری ————————- ۱۰
۲-۱-۷- پایداری اجتماعی ——————————————— ۱۰
۲-۱-۸- ابعاد توسعه پایدار- بعد اجتماعی———————————– ۱۳
۲-۱-۸-۱- مفهوم توسعه اجتماعی—————————————- ۱۳
۲-۱-۸-۲- شاخصهای توسعه اجتماعی ————————————-۱۳
۲-۱-۸-۳- شاخصهای آموزش و سوادآموزی ——————————— ۱۳
۲-۱-۸-۴- شاخصهای کار و عدم اشتغال ————————————۱۴
۲-۱-۸-۵- شاخصهای مصرف ——————————————- ۱۴
۲-۱-۹- مقیاس —————————————————– ۱۵
۲-۱-۱۰- فرایند توسعه ———————————————– ۱۵
۲-۱-۱۱- استقرار و موقعیت ——————————————– ۱۶
۲-۱-۱۲- نظام حرکتی ———————————————— ۱۶
۲-۱-۱۳- نظام کالبدی ———————————————— ۱۷
۲-۱-۱۴- حجم , میزان و نقش فضای باز و توده ——————————- ۱۷
۲-۱-۱۷- یکپارچگی طرح ——————————————— ۱۸
۲-۱-۱۸- استقلال فضایی ———————————————- ۱۸
۲-۱-۱۹- انعطاف پذیری و روانی—————————————– ۱۸
۲-۱-۲۰- عملکرد —————————————————۱۹
۲-۱-۲۱- ایمنی —————————————————- ۱۹
۲-۱-۲۱-۱- تعریف ایمنی ——————————————— ۲۰
۲-۱-۲۱-۲- ضرورت و اهمیت ایمنی ————————————– ۲۱

بخش دوم : شناخت پارک شهری

۲-۲-۱- انواع فضاهای سبز——————————————— ۲۰
۲-۲-۲- فضاهای سبز عمومی ——————————————- ۲۰
۲-۲-۳- فضاهای سبز نیمه عمومی —————————————- ۲۱
۲-۲-۴- آرامش وآسایش چیست؟ —————————————- ۲۲
۲-۲-۵- معنای آرامش و آسایش —————————————— ۲۲
۲-۲-۶- فرق بین آرامش و آسایش —————————————- ۲۲
۲-۲-۷- اثرات مثبت فضای سبز شهری بر سلامتی —————————— ۲۲
۲-۲-۸- عملکرد اجتماعی ـ فرهنگی فضای سبز شهری ————————– ۲۳
۲-۲-۹- روابط اجتماعی ———————————————– ۲۳
۲-۲-۱۰- پایداری و پایداری اجتماعی ————————————– ۲۴
۲-۲-۱۱- فضای سبز در مذهب، تاریخ و ادبیات ایران ————————— ۲۴
۲-۲-۱۲- تاریخچه بررسی پارکها و فضای سبز در ایران ————————– ۲۸
۲-۲-۱۳- تاریخچه پارک سازی در ایران ———————————— ۲۸
۲-۲-۱۴- فضای سبز خصوصی —————————————— ۳۰
۲-۲-۱۵- تعریف سرانه فضای سبز شهری ———————————– ۳۱
۲-۲-۱۶- تعریف پارک ———————————————– ۳۱

بخش سوم : شناخت موزه

۲-۳-۱- تعریف میراث فرهنگی — مطالعات پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد ——— ۳۲
۲-۳-۲- طبقه بندی میراث فرهنگی ————————————— ۳۲
۲-۳-۳- میراث فرهنگی معنوی —————————————— ۳۳
۲-۳-۴- میراث طبیعی ———————————————— ۳۳
۲-۳-۵- تاریخچه پیدایش موزه —————————————— ۳۳
۲-۳-۵-۱- تعریف موزه ———————————————– ۳۳
۲-۳-۶- موزه در بینش اسلامی ——————————————- ۳۵
۲-۳-۶-۱- شورای بین‌المللی موزه‌ها ————————————– ۳۶
۲-۳-۶-۲- معرفی ایکوم ICOM —————————————- 36
۲-۳-۷- تاریخچه موزه در جهان —————————————– ۳۷
۲-۳-۸- تاریخچه موزه در ایران —————————————— ۳۸
۲-۳-۹- انواع موزه ————————————————– ۴۲
۲-۳-۹-۱- موزه‌های تاریخی——————————————– ۴۲
۲-۳-۹-۲- موزه‌های علمی ———————————————۴۲
۲-۳-۹-۳- موزه‌های تخصصی——————————————- ۴۳
۲-۳-۹-۴- موزه‌های منطقه‌ای ——————————————- ۴۳
۲-۳-۹-۵- موزه‌های فضای آزاد—————————————— ۴۳
۲-۳-۹-۶- بناهای تبدیل شده به موزه ————————————– ۴۴
۲-۳-۹-۷- موزه‌های جدید ——————————————— ۴۶
۲-۳-۱۰- طبقه‌بندی موزه‌های ایران—————————————- ۴۶
۲-۳-۱۰-۱- موزه‌های علوم و فنون —————————————- ۴۷
‌‌۲-۳-۱۰-۲- موزه‌های تاریخی و باستانی ———————————— ۴۷
۲-۳-۱۰-۳- اکوموزه‌ها ———————————————– ۴۸
۲-۳-۱۰-۴- موزه‌های هنری و نمایشی ————————————- ۴۸
۲-۳-۱۰-۵- موزه‌های مردم‌شناسی —————————————- ۴۸
۲-۳-۱۰-۶- موزه‌های اندیشمندان (خانه هنرمندان) —————————– ۴۸

بخش چهارم : شناسایی بستر طرح

۲-۴-۱- سرزمین تالش کجاست؟ —————————————– ۴۹
۳-۴-۲- تاریخچه شهرستان تالش —————————————– ۵۰
۳-۴-۳- جغرافیای قوم و منطقه تالش ————————————– ۵۱
۳-۴-۴- شرایط اقتصادی ———————————————- ۵۱
۳-۴-۵- تاریخ تالش ————————————————- ۵۲
۳-۴-۶- اماکن دیدنی ————————————————- ۵۲

فصل سوم : استانداردها و برنامه فیزیکی
بخش اول : استاندارد های مربوط به طراحی پارک

۳-۱-۱- اصول وضوابط طراحی پارک های شهری —————————– ۵۵
۳-۱-۲- فضاهای سبز فعال ( پارکها و گردشگاه ها) —————————– ۵۶
۳-۱-۳- ضوابط اجرایی فضای سبز دسترسی های پیاده رو ———————— ۵۶
۳-۱-۴- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای کندرو ————————–۵۷
۳-۱-۵- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسی‌های تندرو ————————- ۵۷
۳-۱-۶- ضوابط اجرایی فضاهای سبز دسترسیهای خیلی تندرو———————- ۵۷
۳-۱-۷- ضوابط اجرایی کمربند سبز ————————————— ۵۷
۳-۱-۸- ضوابط اجرایی فضای سبز میدانها ———————————- ۵۸
۳-۱-۹- ضوابط اجرایی در زمینه ی تجهیزات شهری در فضاهای سبز غیر فعال ——— ۵۸
۳-۱-۹-۱- نیمکت ها و صندلی ها —————————————- ۵۸
۳-۱-۹-۲- موانع —————————————————- ۵۹
۳-۱-۹-۳- سکوها، تیرکها، نرده ها —————————————- ۵۹
۳-۱-۹-۴- کیوسکها ————————————————- ۵۹
۳-۱-۱۰- تجهیزات شهری قابل ترکیب ————————————- ۵۹
۳-۱-۱۰-۱- تابلوهای تبلیغاتی و نقشه های شهری —————————– ۶۰
۳-۱-۱۱- بررسی نقش تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی ———————– ۶۰
۳-۱-۱۲- تعریف تاسیسات ——————————————— ۶۱
۳-۱-۱۳- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز —————————-۶۱
۳-۱-۱۳-۱- استاندارد های تقسیماتی فضای سبز در شهرها ———————– ۶۱
۳-۱-۱۳-۲- کفپوش ————————————————- ۶۲
۳-۱-۱۳-۳- مبلمان ————————————————– ۶۲
۳-۱-۱۳-۴- سایه دهی ————————————————۶۲
۳-۱-۱۳-۵- پارکینگ ————————————————- ۶۳
۳-۱-۱۳-۶- جداول ————————————————- ۶۳
۳-۱-۱۳-۷- پله —————————————————- ۶۴
۳-۱-۱۳-۸- روشنایی ———————————————— ۶۵
۳-۱-۱۳-۹- ضوابط مربوط به تفکیک زمین ——————————— ۶۵
۳-۱-۱۴- انسانی کردن فضا ——————————————– ۶۶
۳-۱-۱۵- تاثیر شرایط محیطی ——————————————- ۶۶

بخش دوم : برنامه فیزیکی

۳-۲-۱- تاسیسات رفاهی، تجهیزات خدماتی و اداری —————————- ۶۷
۳-۲-۲- وسایل و زمینهای بازی ——————————————۶۹
۳-۲-۳- تشکیلات اداری در پارکهای عمومی ——————————– ۶۹
۳-۲-۳-۱- دسترسیها ———————————————— ۷۰
۳-۲-۳-۲- دربهای ورودی و خروجی ————————————- ۷۱
۳-۲-۳-۳- پارکینگها ———————————————— ۷۱
۳-۲-۳-۴- موزه ها ————————————————– ۷۱
۳-۲-۳-۵- گلخانه ها و گرمخانه ها—————————————- ۷۲
۳-۲-۳-۶- آکواریم ————————————————- ۷۲
۳-۲-۴- تشکیلات تزئیناتی ——————————————— ۷۲
۳-۲-۴-۱- آب نماها ————————————————- ۷۲
۳-۲-۴-۲- استخر و برکه های طبیعی ————————————– ۷۳
۳-۲-۴-۳- دریاچه ی مصنوعی —————————————— ۷۳
۳-۲-۴-۴- جنگلکاری———————————————– ۷۴
۳-۲-۴-۵- گلکاری و چمن کاری —————————————- ۷۴
۳-۲-۵- تشکیلات رفاهی و تفریحی ————————————— ۷۴
۳-۲-۵-۱- رستورانها ————————————————- ۷۴
۳-۲-۵-۲- سالنهای سینما و تاتر —————————————–۷۵
۳-۲-۵-۳- جایگاه موزیک ——————————————— ۷۵
۳-۲-۵-۳- دستشوئی و توالت ——————————————- ۷۵
۳-۲-۵-۴- وسایل بازی کودکان—————————————— ۷۵
۳-۲-۵-۵- زمینهای ورزشی ——————————————– ۷۶
۳-۲-۵-۶- زمینهای بازی کودکان —————————————– ۷۶

بخش سوم : استانداردهای موزه

۳-۳-۱- عرصه بندی موزه ها مطالعات معماری پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد—– ۷۷
۳-۳-۲- عرصه معرفی ———————————————— ۷۸
۳-۳-۳-عرصه اداری ————————————————- ۷۹
۳-۳-۴- عرصه پژوهشی ———————————————–۸۰
۳-۳-۵- عرصه آموزشی ———————————————– ۸۰
۳-۳-۶- عرصه خدمات رفاهی و عمومی———————————— ۸۱
۳-۳-۷- عرصه خدمات پشتیبانی —————————————– ۸۲
۳-۳-۸- استاندارد های طراحی موزه ها ———————————— ۸۵
۳-۳-۸-۱- ارتباطات و دسترسی ها —————————————- ۸۵
۳-۳-۸-۲- سیرکلاسیون فضاهای نمایش ———————————— ۸۶
۳-۳-۸-۳- مسیر بازدید هدایت شده ————————————— ۸۶
۳-۳-۸-۳-۱- طرح زنجیره ای ——————————————- ۸۷
۳-۳-۸-۳-۲- طرح ستاره ای——————————————– ۸۷
۳-۳-۸-۳-۳- طرح بادبزنی——————————————— ۸۷
۳-۳-۸-۴- مسیر بازدید آزاد——————————————— ۸۸
۳-۳-۹- نورپردازی در موزه ها ——————————————- ۸۸
۳-۳-۱۰- اندازه در موزه ها ——————————————— ۹۰
۳-۳-۱۱- نمایش در موزه ها ——————————————– ۹۰
۳-۳-۱۲- تاسیسات در موزه ها——————————————- ۹۱
۳-۳-۱۲-۱- سیستم های حرارتی و برودتی ———————————- ۹۱
۳-۳-۱۲-۲- سیستم برق ———————————————– ۹۲
۳-۳-۱۲-۳- تجهیزات نظافت ——————————————- ۹۳
۳-۳-۱۳-حفاظت و امنیت ——————————————— ۹۳
۳-۳-۱۴- فضاها و دیاگرام روابط فضا ها ———————————— ۹۴
۳-۳-۱۴-۱- تالار ورودی ———————————————- ۹۴
۳-۳-۱۴-۲- گالری ها یا تالار نمایش آثار ———————————– ۹۵
۳-۳-۱۵- کف موزه ————————————————– ۹۵
۳-۳-۱۶- کلیات معماری موزه——————————————- ۹۶

فصل چهارم: روش تحقیق و یافته های پژوهشی
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست تصاویر

تصویر ۲-۱- موقعیت شهرستان تالش روی نقشه استان گیلان ———————- ۴۹
تصویر ۳-۲- نمایی از شهر تالش —————————————— ۵۰

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات پارک موزه میراث فرهنگی با رویکرد | دانلود رساله پارک موزه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

نوزده − 19 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان