مطالعات برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک | دانلود رساله برج باغ مسکونی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک | دانلود رساله برج باغ مسکونی

طراحی برج باغ مسکونی (برج ریه سبز ) با نگرش سیستماتیک به طراحی اکولوژیکی و استفاده از تکنولوژی های روز


مطالعات برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک
فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱- ساختار رساله ————————————————— ۶
بخش اول : پایداری
۲-۱-۱- پایداری از نظر لغوی ——————————————– ۷
۲-۱-۲- تعریف پایداری———————————————— ۷
۲-۱-۳- تعاریفی از معماری پایدار —————————————– ۸
۲-۱-۴- الگوهای معماری پایدار——————————————- ۹
۲-۱-۵- پایداری؛ مفاهیم و مضامین—————————————– ۹
۲-۱-۶- توسعه پایدار و مسائل زیست محیطی ——————————– ۱۰
۲-۱-۷- معماری پایدار ———————————————— ۱۸
۲-۱-۸- توسعه —————————————————- ۱۹
۲-۱-۹- توسعه پایدار ———————————————— ۲۰
۲-۱-۱۰- اهمیت و ضرورت توسعه پایدار————————————۲۱
۲-۱-۱۱- اهداف توسعه پایدار —————————————— ۲۲
۲-۱-۱۲- توسعه پایدار و معماری —————————————– ۲۲
۲-۱-۱۳- مولفه های توسعه پایدار —————————————- ۲۳
۲-۱-۱۳-۱- انسان————————————————— ۲۳
۲-۱-۱۳-۲- کودکان و نوجوانان —————————————– ۲۳
۲-۱-۱۳-۳- زنان ————————————————— ۲۳
۲-۱-۱۳-۴- محیط زیست———————————————- ۲۴
۲-۱-۱۳-۵- فرهنگ ————————————————- ۲۴
۲-۱-۱۳-۶- آموزش ————————————————- ۲۴
۲-۱-۱۴- پیشینه معماری پایدار —————————————— ۲۵
۲-۱-۱۵- معماری فرهنگ گرا ——————————————- ۲۵
۲-۱-۱۶- فضا مطالعات برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک—————— ۲۵
۲-۱-۱۷- فضاهای معماری ——————————————– ۲۶
۲-۱-۱۷-۱- فضاهای خارجی ——————————————- ۲۶
۲-۱-۱۷-۲- فضای داخلی ——————————————— ۲۷
۲-۱-۱۷-۳- فضاهای ساختاری —————————————– ۲۷
۲-۱-۱۷-۴- طراحی داخلی ——————————————– ۲۸
۲-۱-۱۸- فرم فضایی ————————————————- ۲۹
۲-۱-۱۹- ابعاد فضایی ———————————————— ۲۹
۲-۱-۲۰- گذار فضایی ———————————————— ۳۰

بخش دوم : آانرژی های نو

نقش انرژی های نو در معماری ساختمان —————————— ۳۱
۲-۲-۲- ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی ———————————- ۳۱
۲-۲-۳- چرخه هزینه های عملیاتی ساختمان در طی ۴۰ سال ———————- ۳۲
۲-۲-۴- از جمله مزایای سیستم هوشمند———————————— ۳۳
۲-۲-۵- ساخت و ساز پایدار ——————————————– ۳۴
۲-۲-۶- سیستمهای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ هوشمند ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ——————————– ۳۴
۲-۲-۷- انرژی —————————————————– ۳۵
۲-۲-۷-۱- انرژی های تجدید ناپذیر ————————————— ۳۴
۲-۲-۷-۲- انرژی های تجدیدپذیر—————————————- ۳۶
۲-۲-۷-۲-۱- انرژی خورشیدی ( Solar Energy) ————————– 36
۲-۲-۷-۲-۱-۱- مقدمه ای بر انرژی خورشیدی——————————- ۳۶
۲-۲-۷-۲-۱-۲- انرژی خورشیدی —————————————- ۳۷
۲-۲-۷-۲-۱-۳- تاریخچه ——————————————— ۳۸
۲-۲-۷-۲-۱-۴- کاربردهای انرژی خورشید———————————- ۳۸
۲-۲-۷-۲-۱-۵- استفاده از انرژی حرارتی خورشید —————————- ۳۹
۲-۲-۷-۲-۱-۶- معماری پایدار خورشیدی ——————————— ۳۹
۲-۲-۷-۲-۱-۷- مزایای نیروگاه های خورشیدی——————————-۴۱
۲-۲-۷-۲-۲- انرژی باد ———————————————– ۴۲
۲-۲-۷-۲-۲-۱- تاریخچه ——————————————— ۴۳
۲-۲-۷-۲-۲-۲- مزایای بهره برداری از انرژی باد —————————— ۴۳
۲-۲-۷-۲-۲-۳- پتانسیل باد در ایران—————————————۴۵
۲-۲-۷-۲-۳- انرژی زمین گرمایی —————————————- ۴۶
۲-۲-۷-۲-۳-۱- تاریخچه ——————————————— ۴۶
۲-۲-۷-۲-۳-۲- مزیت های کاربرد انرژی زمین گرمایی ————————–۴۷
۲-۲-۷-۲-۳-۳- کاربرد های انرژی زمین گرمایی —————————— ۴۷
۲-۲-۷-۲-۴- انرژی هیدروژنی و پیل سوختی ——————————– ۴۹
۲-۲-۷-۲-۴-۱- ویژگی های هیدروژن ————————————- ۴۹
۲-۲-۷-۲-۴-۲- کاربرد هیدروژن —————————————- ۵۰
۲-۲-۷-۲-۵- بیوگاز ————————————————- ۵۰
۲-۲-۷-۲-۵-۱- تاریخچه ——————————————— ۵۱
۲-۲-۷-۲-۵-۲- مزایای استفاده از بیوگاز————————————۵۱
۲-۲-۷-۲-۶- انرژی امواج ——————————————— ۵۲
۲-۲-۷-۲-۶-۱- انرژی جزر و مد، دریاها و اقیانوس ها ————————–۵۳
۲-۲-۷-۲-۶-۲- انرژی حرارتی در دریا ها و اقیانوس ها ———————— ۵۳

بخش سوم : مسکن و سکونت

۲-۳-۱- مسکن چیست؟ سکونت یعنی چه؟ ———————————- ۵۴
۲-۳-۲- مسکن درایران ———————————————– ۵۵
۲-۳-۳- مجتمع مسکونی———————————————- ۵۶
۲-۳-۴- علت ایجاد مجتمع های مسکونی ———————————– ۵۷
۲-۳-۵- انواع مجتمع های مسکونی ————————————– ۵۷
۲-۳-۶- علل ایجاد مجتمع های پلکانی ———————————— ۵۷
۲-۳-۷- فرهنگ آپارتمان نشینی —————————————– ۵۷
۲-۳-۸- تعاریف و مفاهیم مسکن —————————————– ۵۹
۲-۳-۹- سیر تاریخی اسکان انسان ————————————— ۵۹
۲-۳-۱۰- واحد همسایگی چیست؟————————————– ۶۱
۲-۳-۱۱- حمل و نقل در خارج از بافت مسکونی —————————— ۶۱
۲-۳-۱۲- حریم اجتماعی و خصوصی ———————————— ۶۲
۲-۳-۱۳- خدمات شهر ———————————————- ۶۲
۲-۳-۱۴- هویت اجتماعی——————————————— ۶۵
۲-۳-۱۴-۱- ایجاد حس مالکیت نسبت به محله ——————————- ۶۵
۲-۳-۱۴-۲- انجمن‌های اجتماعی و تعاونی‌های اقتصادی ————————- ۶۶
۲-۳-۱۴-۳-هم صدایی و وحدت نظر و عقیده ——————————– ۶۶
۲-۳-۱۵- معرفی مجتمع مسکونی—————————————– ۶۷
۲-۳-۱۶- بررسی شاخص های اصلی مسکن اجتماعی ————————— ۶۸
۲-۳-۱۷- تیپولوژی سایت در مسکن اجتماعی ——————————– ۶۹
۲-۳-۱۸- بررسی ضوابط و استانداردهای مسکن اجتماعی ———————— ۷۰
۲-۳-۱۹- ضریب پارکینگ ——————————————— ۷۳
۲-۳-۲۰- کنترل مشرفیت در واحدهای مسکونی —————————— ۷۴
۲-۳-۲۱- تعاریف و مفاهیم مسکن ————————————— ۷۵
۲-۳-۲۲- بررسی نیازها و رفتارهای سکونت ——————————— ۷۷

بخش چهارم : نمونه موردی

۲-۴-۱- نمونه خارجی ———————————————– ۷۸
۲-۴-۱-۱- برج باغی برای پاریس —————————————- ۷۸
۲-۴-۱-۲- طراحی برج باغ مسکونی در سوئیس ——————————- ۸۱
۲-۴-۲- نمونه داخلی ————————————————- ۸۳
۲-۴-۲-۱- برج باغ زعفرانیه ——————————————– ۸۳
۲-۴-۲-۲- معماری برج‌های مسکونی سبز کوثر ——————————- ۸۴
فصل سوم : شناخت بستر طرح
۳-۱- موقعیت جغرافیایی مشهد —————————————— ۹۲
۳-۲- تقسیمات اقـلیـمی ———————————————– ۹۳
۳-۳- پیشینه باستانی و تاریخی مشهد————————————— ۹۴
۳-۴- جمعیت —————————————————– ۹۵
۳-۵- معماری و شهرسازی در مشهد————————————— ۹۶
۳-۶- ویژگی های اقلیمی شهر مشهد ————————————— ۹۶
۳-۶-۱- دما و رطوبت هوا ———————————————- ۹۶
۳-۶-۲- وزش باد ————————————————— ۹۷
۳-۶-۳- تابش آفتاب ————————————————- ۹۹
۳-۶-۴- بررسی وضعیت حرارتی هوا در شب و روز ————————— ۹۹
۳-۶-۵- دمای هوا ————————————————– ۱۰۰
۳-۶-۶- بارندگی ————————————————— ۱۰۱
۳-۶-۷- جهت شیب و کانال ها —————————————– ۱۰۲
۳-۷- بررسی موقعیت شهر مشهد به لحاظ کیفیت خدمات ———————— ۱۰۱
۳-۸- ویژگی های طبیعی شهر مشهد ————————————– ۱۰۴
۳-۹- زمین شناسی ————————————————– ۱۰۵

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی و برنامه فیزیکی

۴-۱- عوامل موثر بر طراحی سایت ————————————– ۱۰۶
۴-۲- تاثیر عوامل اقلیمی در طراحی سایت ———————————- ۱۰۷
۴-۳- قرارگیری نسبت به خورشی—————————————- ۱۰۸
۴-۴ نسبت سطح طبقه ———————————————– ۱۰۸
۴-۵- زاویه مانع نور ———————————————— ۱۰۹
۴-۶- تاثیر باد در طراحی سایت —————————————– ۱۱۰
۴-۷-اثر ونتوری در باد ———————————————– ۱۱۰
۴-۸- پدیده مونرو ————————————————– ۱۱۰
۹-۴ تحلیل فضاهای مورد نیاز در واحد مسکونی —————————— ۱۱۱
۴-۱۰- ابعاد فضاهای خانه و تاثیر مبلمان در معماری داخلی ———————– ۱۱۲
۴-۱۱- ابعاد پذیرائی و نشیمن —————————————— ۱۱۲
۴-۱۲- فضای خواب ———————————————— ۱۱۴
۴-۱۳- سرویس های بهداشتی ——————————————-۱۱۴
۴-۱۴- پارکینگ ————————————————— ۱۱۵
۴-۱۵- مطالعات طراحی تجهیزات ————————————— ۱۱۵
۴-۱۶- انتخاب سازه و سیستم های ساختمانی ——————————- ۱۱۶
۴-۱۷- ایمنی در برابر حریق ——————————————– ۱۱۷
۴-۱۸- مکانیزم حرکت دود در ساختمان———————————— ۱۱۷
۴-۱۹- انواع سیستم اعلان حریق در ساختمان مسکونی ————————-۱۱۸
۴-۲۰- عدم ایجاد سایه ساختمان ها بر روی هم ——————————- ۱۱۸
۴-۲۱- استفاده از باد در تنظیم شرایط محیطی ——————————– ۱۱۸
۴-۲۲- عوامل موثر در طراحی مجتمع زیستی ——————————- ۱۱۹
۴-۲۳- تاثیر عامل اقلیم در طراحی مجتمع مسکونی —————————- ۱۲۰
۴-۲۴- ضوابط و استاندارد های ساختمان های مسکونی ————————- ۱۲۰
۲۵-۴ حیاط —————————————————– ۱۲۱
۴-۲۶- پله فرار و آسانسور ——————————————– ۱۲۱
۴-۲۷- پخی —————————————————– ۱۲۱
۴-۲۸- پیش آمدگی ساختمانی در گذرها ———————————- ۱۲۲
۴-۲۹- رعایت محدودیت ارتفاع—————————————– ۱۲۲
۴-۳۰- پارکینگ ————————————————– ۱۲۳
۴-۳۱- سازمان خانه ———————————————— ۱۲۳
۴-۳۲- سازمان فضایی خانه های تاریخی ———————————– ۱۲۴
۴-۳۳- سازمان فضایی خانه های معاصر ———————————— ۱۲۵
۴-۳۴- رابطه همسایگی ———————————————– ۱۲۵
۴-۳۵- حریم —————————————————- ۱۲۵
۴-۳۶- مسکن و اقلیم ————————————————۱۲۵
۴-۳۷- عملکرد و تجهیزات خانه —————————————- ۱۲۶
۴-۳۸- تأمین کیفیت محیط مسکونی ————————————– ۱۲۶
۴-۳۹- تأسیسات ————————————————– ۱۲۷
۴-۴۰- عملکرد و تجهیزات مسکن—————————————-۱۲۷
۴-۴۰-۱- عرصه مشترک ———————————————-۱۲۸
۴-۴۰-۲- عرصه والدین ———————————————- ۱۲۹
۴-۴۰-۳- عرصه فرزندان——————————————— ۱۲۹
۴-۴۰-۴- عرصه خویشاوند- فرد یا افراد همراه خانواده————————– ۱۳۰
۴-۴۰-۵- عرصه مهمان ———————————————- ۱۳۰
۴-۴۰-۶- فضاهای بهداشتی ——————————————- ۱۳۱
۴-۴۰-۷- نگهداری وسایل اضافی—————————————-۱۳۲
۴-۴۱- شبکه دسترسی ———————————————- ۱۳۳
۴-۴۲- ضوابط ساختمانی مجتمع های مسکونی——————————- ۱۳۳
۴-۴۳- ضوابط و مقررات تراکم و بلندمرتبه سازی——————————

۴-۴۴- نور مطالعات معماری برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک ———————— ۱۳۶

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات برج باغ مسکونی با نگرش سیستماتیک | دانلود رساله برج باغ مسکونی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

15 + 13 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان