مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت | رساله مسکونی ویلایی

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت | رساله مسکونی ویلایی

طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی منطقه


مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی
فهرست مطالب
فصل اول : ادبیات نظری( مبانی و مفاهیم نظری تحقیق )

بخش اول : سکونت، مسکن، خانه

۲-۱-۱- سکونت ————————————————————— ۶
۲-۱-۲- معانی واژه سکونت —————————————————— ۸
۲-۱-۳- مفهوم سکونت ———————————————————- ۸
۲-۱-۴- تاریخچه سکونت ——————————————————- ۱۴
۲-۱-۵- فلسفه سکونت ——————————————————– ۱۵
۲-۱-۶- مسکن ————————————————————— ۱۶
۲-۱-۶-۱- مفهوم مسکن ——————————————————- ۱۶
۲-۱-۶-۲- محیط مسکونی —————————————————– ۲۳
۲-۶-۱-۳- مسکن مطلوب —————————————————— ۲۴
۲-۶-۱-۴- عوامل کلی مؤثر بر مطلوبیت مسکن ————————————- ۳۳
۲-۱-۷- خانه —————————————————————- ۳۶
۲-۱-۷- خانه —————————————————————- ۳۶
۲-۱-۷-۱- مفهوم خانه ——————————————————– ۳۶
۲-۱-۷-۲- سیری در تحول مفهوم خانه از دیروز تا امروز ——————————۴۲
۲-۱-۸- فرهنگ خانه: ریشه ها، کارکردها و الگوها ———————————– ۴۶
۲-۱-۹- تاثیر فرایندها و تحولات فرهنگی معــــاصر بر خـــانه و مفهوم آن ————— ۵۰
۲-۱-۱۰- مدرنیته و تحول فرهنگ خانه ——————————————-۵۲
۲-۱-۱۰-۱- امروزی شدن خانه ————————————————– ۵۳
۲-۱-۱۰-۲- عقلانی شدن خانه ————————————————– ۵۳
۲-۱-۱۱- جهان/محلی شدن خانه ————————————————۵۴
۲-۱-۱۱-۱- فردی شدن خانه ————————————————— ۵۵
۲-۱-۱۱-۲- دمکراتیک شدن خانه ———————————————– ۵۵
۲-۱-۱۱-۳- رسانه ای شدن خانه ————————————————- ۵۶
۲-۱-۱۱-۴- بوروکراتیک شدن خانه ———————————————- ۵۷
۲-۱-۱۲- معماری همگام با زمان————————————————- ۵۸
۲-۱-۱۳- اصل در مفهوم خانه —————————————————۶۰
۲-۱-۱۳-۱- درونگرایی ——————————————————– ۶۰
۲-۱-۱۳-۲- وحدث و کثرت —————————————————- ۶۱
۲-۱-۱۳-۳- نظم و بی نظمی —————————————————- ۶۱
۲-۱-۱۳-۴- گونه گونی و یکنواختی ———————————————- ۶۲
۲-۱-۱۳-۵- مرکزیت ——————————————————— ۶۲
۲-۱-۱۳-۶- ابهام و ایهام ——————————————————- ۶۲
۲-۱-۱۳-۷-تعادل ———————————————————— ۶۲
۲-۱-۱۳-۸- تنوع – مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی —————— ۶۳
۲-۱-۱۳-۹-هماهنگی با طبیعت ————————————————- ۶۳
۲-۱-۱۳-۱۰-حفظ حریم و حرم اشخاص و خانواده (حرمت و محرمیت) —————— ۶۴
۲-۱-۱۳-۱۱- چند کارکردی بودن فضاها و عناصر ———————————– ۶۴
۲-۱-۱۴- الگوی فضایی خانه‌های ایرانی ——————————————–۶۵
۲-۱-۱۵- مراحل شکل گیری الگوی خانه ایرانی ————————————- ۶۹
۲-۱-۱۵-۱- بررسی الگو ——————————————————- ۷۰
۲-۱-۱۶- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی (الگوی خانه) ——- ۷۱

بخش دوم : معماری بومی و روستایی

۲-۲-۱- مسکن روستایی ایران در گذشته——————————————- ۷۶
۲-۲-۲- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در ایران ———————- ۷۸
۲-۲-۳- رابطه بین ساختمان و فضای باز در خانه ها ———————————- ۸۷
۲-۲-۳-۱- فضاهای یک سویه ————————————————— ۸۷
۲-۲-۳-۲- فضاهای دوسویه —————————————————– ۸۹
۲-۲-۴- انواع حیاط از لحاظ کالبدی – کارکردی ————————————۹۰
۲-۲-۵- معانی لغوی واژه پایداری ————————————————- ۹۲
۲-۲-۶- معماری پایدار چیست؟ ————————————————– ۹۳
۲-۲-۶-۱- تاثیر پذیری از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————– ۹۴
۲-۲-۶-۲- هماهنگی و سازگاری با طبیعت و محیط زیست درک محیط —————— ۹۴
۲-۲-۶-۳- صرفه جویی در مصرف انرژی صرفه جویی و نگهداری انرژی ——————- ۹۵
۲-۲-۶-۴- پاسخ درست به نیاز های عملکردی ————————————– ۹۶
۲-۲-۶-۵- خوانایی و دور از ابهام ————————————————- ۹۶
۲-۲-۶-۶- الگو برداری از معماری بومی اما به صورت امروزی ————————— ۹۶
۲-۲-۶-۷- استفاده درست از مصالح هم از لحاظ بصری و هم از لحاظ زیست محیطی——– ۹۷
۲-۲-۷- معماری بومی ایران—————————————————– ۹۷
۲-۲-۸- معماری پایدار یک ویژگی زمینه ای بومی ———————————– ۹۹
۲-۲-۹- رویکرد پایداری در اصول معماری بومی ایران ——————————– ۱۰۱
۲-۲-۱۰- فواید استفاده از کاربرد اصول معماری بومی ایرانی در راستای رویکرد معماری پایدار ۱۰۱
۲-۲-۱۱- جایگاه رویکرد بوم گرایی در توسعه شهری پایدار ————————— ۱۰۲
۲-۲-۱۱-۱- بوم محوری —————————————————— ۱۰۳
۲-۲-۱۱-۲- انسان محوری —————————————————- ۱۰۳
۲-۲-۱۲- تعریف توسعه پایدار ————————————————– ۱۰۴
۲-۲-۱۳- معماری اقلیمی —————————————————– ۱۰۴
۲-۲-۱۴- نقش اقلیم در توسعه ی پایدار —————————————— ۱۰۵
۲-۲-۱۵- معماری بومی —————————————————— ۱۰۷
۲-۲-۱۶- ساختن وسکونت از دیدگاه هایدگر ————————————— ۱۰۷
۲-۲-۱۷- ویژگی های معماری بومی ——————————————— ۱۰۸
۲-۲-۱۸- نقش و جایگاه کنونی معماری مسکن ————————————- ۱۰۸
۲-۲-۱۹- تحلیل محیط و طراحی ———————————————– ۱۰۹
۲-۲-۲۰- استفاده از انرژی تجدید پذیر و صرف جویی در مصرف انرژی در معماری سنتی — ۱۱۰

بخش سوم : شناخت بستر طرح

۲-۳-۱- اقلیم های آب و هوایی ایران ——————————————— ۱۱۲
۲-۳-۲- اقلیم معتدل ——————————————————— ۱۱۲
۲-۳-۳- اقلیم ایران ———————————————————–۱۱۳
۲-۳-۴- اقلیم استان گیلان —————————————————- ۱۱۶
۲-۳-۵- جغرافیای طبیعی و اقلیم استان —————————————— ۱۱۷
۲-۳-۶- ویژگی‌های دمایی استان ———————————————— ۱۱۹
۲-۳-۷- ویژگی‌های رطوبتی استان ———————————————–۱۲۱
۲-۳-۸- بارندگی در استان —————————————————– ۱۲۲
۲-۳-۹- بادهای محلی در استان ———————————————— ۱۲۶
۲-۳-۱۰-رطوبت هوا ——————————————————— ۱۲۸
۲-۳-۱۱- جایگاه شهرستان شفت در استان گیلان ———————————- ۱۲۹
۲-۳-۱۲- موقعیت جغرافیایی شهرستان شفت ————————————- ۱۳۰
۲-۳-۱۳- جغرافیای شفت —————————————————– ۱۳۰
۲-۳-۱۴- شاخصهای اقلیمی شهرستان شفت ————————————– ۱۳۲
۲-۳-۱۵- تاریخ و قدمت شفت ————————————————– ۱۳۳
۲-۳-۱۶- اقلیم و آب وهوای شفت ———————————————– ۱۳۴
۲-۳-۱۷- نژاد و گویش مردم شهرستان شفت————————————– ۱۳۴

فهرست تصاویر

شکل ۲-۱- الگوهای خانه سازی مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی ————- ۷۱
شکل ۲-۲- الگوهای خانه سازی————————————————– ۷۲
شکل ۲-۳- الگوهای خانه سازی————————————————– ۷۳
شکل ۲-۴- الگوهای خانه سازی ————————————————– ۷۴
شکل ۲-۵- الگوهای خانه سازی ————————————————– ۷۵
شکل ۲-۶- الگوهای خانه سازی ————————————————– ۷۶
شکل ۲-۷- مناطق شمالی ایران حاشیه خزر، خانه بردبار، ماکلوان، فومن، گیلان ———— ۷۸
شکل ۲-۸- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در ایران ——————– ۷۹
شکل ۲-۹- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در حاشیه دریای عمان——– ۸۱
شکل ۲-۱۰- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در حاشیه دریای خزر ——– ۸۳
شکل ۲-۱۱- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در کردنشین————— ۸۵
شکل ۲-۱۲- پهنه های شک لگیری گونه های مسکن روستایی در شمال غرب ————- ۸۷
شکل۲-۱۳- پذیرش عوامل طبیعی در دو محور آسمان و زمین ————————- ۱۱۱
شکل ۲-۱۴- استان گیلان —————————————————– ۱۱۷
مطالعات طراحی معماری الگوی مسکونی ویلایی

فهرست جداول

نمودار ۲-۱- میانگین دمای ماهانه در استان گیلان ——————————— ۱۲۰
نمودار ۲-۲- نقشه همدمای استان گیلان —————————————— ۱۲۰
نمودار ۲-۳- میانگین رطوبت نسبی ماهانه در استان گیلان —————————- ۱۲۲
نمودار ۲-۴- نقشه همباران استان گیلان —————————————— ۱۲۵
نمودار ۲-۵- درصد فصلی بارش در استان گیلان ———————————– ۱۲۵
نمودار ۲-۶- حداکثر بارش روزانه شهرهای پرباران استان گیلان ———————— ۱۲۶

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت | رساله مسکونی ویلایی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × 3 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان