قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات دانشکده معماری با رویکرد نانو | رساله دانشکده معماری

دانشکده معماری با رویکرد استفاده از مصالح نوین نانو تکنولوژی


مطالعات دانشکده معماری با رویکرد نانو

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش
۱-۱ ساختار رساله……………………………………………………………………………………………………………….۶
فصل دوم : شناخت
بخش اول : مطالعه پایه………………………………………………………………………………………………………….۸
۱-۱-۲ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………۸
۲-۱-۲ اهمیت آموزش در معماری………………………………………………………………………………………۹
۳-۱-۲ اهداف و گرایش ها ………………………………………………………………………………………………..۱۰
۴-۱-۲ روش ها و برنامه ها …………………………………………………………………………………………….. ۱۰
۵-۱-۲ محتوا و اطلاعات پایه……………………………………………………………………………………………..۱۰
۶-۱-۲ پژوهش مطالعات دانشکده معماری با رویکرد نانو …………………………………………………………………… ۱۱
۷-۱-۲ مدیریت آموزشی و پژوهشی…………………………………………………………………………………….۱۱
۸-۱-۲ اساتید و مدرسان…………………………………………………………………………………………………….۱۲
۹-۱-۲ دانشجویان …………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۱۰-۱-۲ تأثیر آموزش در معماری………………………………………………………………………………………..۱۳
۱۱-۱-۲ نظریه ای بر مبحث آموزش معماری………………………………………………………………………. ۱۳
۱۲-۱-۲ آموزش عالی ……………………………………………………………………………………………………….۱۴

بخش دوم : نانو تکنولوژی …………………………………………………………………………………………….. ۱۵

۱-۲-۲ فناوری نانو یا نانوتکنولوژی …………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲ تاریخچه فناوری نانو……………………………………………………………………………………………. ۱۶
۳-۲-۲ معرفی فن‌آوری نانو…………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۴-۲-۲ تاریخچه فناوری نانو …………………………………………………………………………………………… ۱۷
۵-۲-۲ کاربرد فناوری نانو ………………………………………………………………………………………………. ۱۸
۶-۲-۲ مضرات نانو………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۷-۲-۲ تاریخ رویدادهای مهم در زمینه فناوری نانو…………………………………………………………….. ۲۱
۸-۲-۲ فن آوری نانو چیست؟ …………………………………………………………………………………………. ۲۲
۹-۲-۲ نانو تکنولوژی در ایران ………………………………………………………………………………………… ۲۷
۱۰-۲-۲ کاربرد نانو در معماری ………………………………………………………………………………………. ۲۷
۱۱-۲-۲ جایگاه مصالح نو در ساخت و ساز ……………………………………………………………………… ۲۸
۱۲-۲-۲ فناوری نانو و پوششهای ساختمانی …………………………………………………………………….. ۲۹
۱-۱۲-۲-۲ نانو پوشش های سنگ وچوب ………………………………………………………………………… ۳۰
۲-۱۲-۲-۲ سطوح چوبی ………………………………………………………………………………………………… ۳۰
۳-۱۲-۲-۲ سیمان های الیافی …………………………………………………………………………………………. ۳۱
۴-۱۲-۲-۲ آجرها وسرامیک ها ………………………………………………………………………………………… ۳۲
۵-۱۲-۲-۲ کاشی ها……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۶-۱۲-۲-۲ شیشه ………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۷-۱۲-۲-۲ بتن ………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳
۸-۱۲-۲-۲ اولین ماده ضد آب با تکنولوژی نانو …………………………………………………………………. ۳۳
۹-۱۲-۲-۲ فولاد ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

بخش سوم : نگاهی گذرا بر نحوه آموزش معماری در جهان …………………………………………………. ۳۵

۱-۳-۲ بوزار فرانسه…………………………………………………………………………………………………………..۳۵
۲-۳-۲ مدرسه معماری باهاوس…………………………………………………………………………………………۳۶
۳-۳-۲ دانشکده معماری لندن……………………………………………………………………………………………..۳۸
۴-۳-۲ مدارس معماری ایتالیا……………………………………………………………………………………………. ۳۸
۵-۳-۲ آموزش معماری در آمریکای شمالی ( روشها و متدها………………………………………………….۳۹
۶-۳-۲ دانشگاه برکلی امریکا………………………………………………………………………………………………۴۰
۷-۳-۲ دانشگاه معماری A.A …………………………………………………………………….. 41
۸-۳-۲ دانشکده MIT ……………………………………………………………………………….. 42
۹-۳-۲ نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………۴۲
بخش چهارم : تاریخچه معماری در ایران …………………………………………………………………………… ۴۵
۱-۴-۲ جایگاه معماری در ایران پیش از تأسیس دانشگاه…………………………………………………….۴۵
۲-۴-۲ چگونگی ورود به حرفه معماری ……………………………………………………………………………..۴۷
۳-۴-۲ جایگاه معماری در ایران پس از تأسیس دانشگاه ………………………………………………………. ۴۸
۴-۴-۲ مدارس معماری ایران ………………………………………………………………………………………….. ۴۹
۱-۴-۴-۲ دانشکده هنرهای زیبا ( هنرکده مروی ) …………………………………………………………….۴۹
۲-۴-۴-۲ دانشکده ملی ( شهید بهشتی )……………………………………………………………………………..۴۹
۳-۴-۴-۲ دانشگاه علم و صنعت ………………………………………………………………………………………..۵۰
۴-۴-۴-۲ اهداف ایجاد دانشگاه تهران …………………………………………………………………………………۵۰

بخش پنجم : مطالعات تطبیقی مطالعات معماری دانشکده معماری با رویکرد نانو

۱-۵-۲ بررسی نمونه‌های خارجی………………………………………………………………………………………. ۵۱
۱-۱-۵-۲ دانشگاه هنر و معماری سین سیناتی ( ایالت اوهایو، سین سیناتی………………………………۵۱
۲-۱-۵-۲ دانشگاه هنر توکیو ……………………………………………………………………………………………. ۵۲
۳-۱-۵-۲ باهاوس، طراحی صنعتی – معماری………………………………………………………………………۵۶
۲-۵-۲ بررسی نمونه‌های داخلی ………………………………………………………………………………………..۵۹
۱-۲-۵-۲ دانشکده هنرهای زیبا…………………………………………………………………………………………..۵۹
۲-۲-۵-۲ دانشکده معماری و شهر سازی دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران ……………………….۶۱

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم در ساختمان های آموزشی……………………………………………………………………………………۶۶
۲-۳ خصوصیات بناهای آموزشی…………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۳ نیازهای بناهای آموزشی از لحاظ حدود آسایش …………………………………………………………… ۶۷
۴-۳ موقعیت جغرافیایی تهران……………………………………………………………………………………………..۶۷
۵-۳ موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………۶۹
۶-۳ موقعیت طبیعی……………………………………………………………………………………………………………۶۹
۷-۳ موقعیت اقلیمی…………………………………………………………………………………………………………..۷۰
۸-۳ وضعیت توپوگرافی……………………………………………………………………………………………………..۷۰
۹-۳ سیمای طبیعی و کالبدی……………………………………………………………………………………………….۷۱
۱۰-۳ پهنه ی خط زمین لرزه در تهران………………………………………………………………………………….۷۳
۱۱-۳ ویژگی های اقلیمی شهر تهران………………………………………………………………………………….. ۷۳
۱-۱۱-۳ دما و رطوبت……………………………………………………………………………………………………….۷۳
۲-۱۱-۳ بارندگی……………………………………………………………………………………………………………….۷۴
۳-۱۱-۳ باد………………………………………………………………………………………………………………………۷۵
۴-۱۱-۳ تابش…………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۵-۱۱-۳ شرایط حرارتی در فضاهای آزاد……………………………………………………………………………..۷۷
۶-۱۱-۳ شرایط حرارتی در فضاهای داخلی………………………………………………………………………….۷۸

فصل چهارم : برنامه فیزیکی پروژه و مطالعات برنامه ریزی

۱-۴ بررسی معیارهایی برای الگوی طراحی دانشکده معماری شهرسازی…………………………………..۸۰
۲-۴ بررسی ظرفیت پذیرش و تعیین جمعیت هدف……………………………………………………………….۸۲
۳-۴ نحوه تشکل فضایی یک دانشکده معماری و شهرسازی……………………………………………………۸۶
۱-۳-۴ فضاهای آموزشی…………………………………………………………………………………………………….۸۷
۱-۱-۳-۴ کلاسهای درس ………………………………………………………………………………………………..۸۷
۲-۱-۳-۴ آتلیه ها………………………………………………………………………………………………………………۸۹
۳-۱-۳-۴ کارگاهها …………………………………………………………………………………………………………۹۱
۲-۳-۴ فضاهای کمک آموزشی ………………………………………………………………………………………….۹۲
۱-۲-۳-۴ کتابخانه …………………………………………………………………………………………………………..۹۲
۲-۲-۳-۴ سالن اجتماعات………………………………………………………………………………………………….۹۵
۳-۲-۳-۴ دفتر فنی…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۲-۳-۴ سالن کامپوتر و اینترنت……………………………………………………………………………………….۹۸
۳-۳-۴ فضاهای اداری………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۳-۴ فضاهای خدماتی-رفاهی………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۱-۴-۳-۴ نمازخانه………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۴-۳-۴تریا………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۳-۴-۳-۴ پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۴-۴-۳-۴ تاسیسات مکانیکی و الکتریکی……………………………………………………………………………۱۰۴
۵-۴-۳-۴ سرویس های بهداشتی………………………………………………………………………………………۱۰۴
۶-۴-۳-۴ فضای باز (حیاط)……………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۴-۴ دیاگرام معرفی فضاهای دانشکده معماری و شهرسازی…………………………………………………..۱۰۶
۵-۴ جدول اعداد و ارقام و مساحت های معماری و شهرسازی……………………………………………..۱۰۷

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات دانشکده معماری با رویکرد نانو | رساله دانشکده معماری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

7 + هفده =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

34,000 تومان