مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار | رساله دبیرستان دخترانه

قوانین استفاده

خرید محصول توسط کلیه کارت های شتاب امکان پذیر است و بلافاصله پس از خرید، لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار خواهد گرفت و هر گونه فروش در سایت های دیگر قابل پیگیری خواهد بود.

  • دسترسی به فایل محصول به صورت مادام‌العمر
  • ۶ ماه پشتیبانی کاملا رایگان و تضمین شده
توضیحات مختصر محصول
مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار | رساله دبیرستان دخترانه

مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار | رساله دبیرستان دخترانه


مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ——————————————————————— ۱
۲-۱ بیان مسئله تحقیق ————————————————————- ۲
۳-۱ اهمیت مساله —————————————————————–۳
۴-۱ اهداف پروژه —————————————————————–۴
۵-۱ روش تحقیق —————————————————————– ۵
۶-۱ ساختار رساله —————————————————————- ۵

فصل دوم : مبانی نظری وادبیات تحقیق

۱-۲ پایداری از نظر لغوی ———————————————————– ۷
۲-۲ تعریف پایداری ————————————————————— ۷
۳-۲ معماری پایدار—————————————————————- ۸
۴-۲ تعاریفی از معماری پایدار ——————————————————– ۹
۵-۲ الگوهای معماری پایدار ——————————————————- ۱۰
۶-۲ توسعه——————————————————————–۱۱
۷-۲ توسعه پایدار ————————————————————— ۱۲
۸-۲ اهمیت و ضرورت توسعه پایدار ————————————————– ۱۴
۹-۲ اهداف توسعه پایدار ———————————————————– ۱۴
۱۰-۲ اهداف توسعه ————————————————————– ۱۴
۱۱-۲ توسعه پایدار و معماری ——————————————————- ۱۵
۱۲-۲ شرح وظایف مدارس پایدار —————————————————– ۱۵
۱۳-۲ مولفه های توسعه پایدار ——————————————————- ۱۷
۱-۱۳-۲ انسان —————————————————————– ۱۷
۲-۱۳-۲ کودکان و نوجوانان ——————————————————– ۱۷
۳-۱۳-۲ زنان —————————————————————— ۱۷
۴-۱۳-۲ محیط زیست ———————————————————— ۱۸
۵-۱۳-۲ فرهنگ —————————————————————- ۱۸
۶-۱۳-۲ آموزش—————————————————————–۱۸
۱۳-۲ پیشینه معماری پایدار ——————————————————— ۱۹
۱۴-۲ علم ——————————————————————— ۱۹
۱۵-۲ مشارکت —————————————————————– ۲۰
۱۶- ۲ تاریخ ——————————————————————- ۲۰
۱۷-۲ نحوه و نوع استفاده از محیط—————————————————- ۲۰
۱۸-۲ نظم ——————————————————————– ۲۱
۱۹-۲ فرهنگ —————————————————————— ۲۳
۱-۱۹-۲ تعاریف فرهنگ ———————————————————– ۲۳
۲۰-۲ معماری و اقلیم ————————————————————- ۲۵
۱-۲۰-۲ تاثیراقلیم بر معماری ——————————————————- ۲۵
۲۱-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۲۶
۱-۲۱-۲ معماری و مدرسه ——————————————————— ۲۶
۲-۲۱-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی——————————————۲۷
۳-۲۱-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۲۷
۴-۲۱-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۲۸
۵-۲۱-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۲۹
۶-۲۱-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————– ۲۹
۷-۲۱-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۲۹
۲۲-۲ مدرسه سازی و بحران هویت ————————————————— ۳۰
۲۳-۲ سیر تحول تاریخی مدارس —————————————————– ۳۱
۱-۲۳-۲ معماری و مدرسه ——————————————————— ۳۱
۲-۲۳-۲ شرایط ایجاد و طراحی فضاهای آموزشی—————————————— ۳۳
۳-۲۳-۲ همسازی با اقلیم منطقه —————————————————— ۳۳
۴-۲۳-۲ فضایی منطبق با شرایط جسمی و روانی —————————————— ۳۴
۵-۲۳-۲ ساختن فضای آموزشی با عملکرد بالا ——————————————– ۳۴
۶-۲۳-۲ ایجاد حس کنجکاوی و خلاقیت ———————————————— ۳۵
۷-۲۳-۲ شکل کلی فضای معماری —————————————————- ۳۵
۲۴-۲ پیشینه مدارس در ایران——————————————————– ۳۵
۱-۲۴-۲ پیش از اسلام ————————————————————-۳۶
۲-۲۴-۲ ابتدای دوران اسلامی ——————————————————- ۳۸
۳-۲۴-۲ عصر صفویان ———————————————————— ۴۲
۴-۲۴-۲ دوران معاصر————————————————————-۴۵
۲۵-۲ مدارس خارجیان————————————————————-۵۰
۲۶-۲ مطالعات تطبیقی ———————————————————— ۵۳
۱-۲۶-۲ مدرسه آقا بزرگ کاشان —————————————————— ۵۳
۲-۲۶-۲ مدرسه ابتدایی گاندو ——————————————————- ۵۶
۳-۲۶- ۲ کالج سنت لئوناردو——————————————————– ۵۸
۴-۲۶-۲ دبستان جراردو مولینا ——————————————————–۶۰

فصل سوم : مطالعات اقلیمی

۱-۳ اقلیم استان کرمانشاه ———————————————————– ۶۵
۲-۳ بادهای مهم استان کرمانشاه —————————————————— ۶۶
۳-۳ وضعیت منابع آب استان کرمانشاه ————————————————– ۶۷
۴-۳ وضعیت لرزه خیزی استان کرمانشاه ———————————————— ۶۸
۵-۳ نقشه خطوط هم تبخیر استان —————————————————– ۶۹
۶-۳ نقشه هم باران استان کرمانشاه ————————————————— ۷۰
۷-۳ نقشه هم دمای استان ———————————————————- ۷۲
۸-۳ ویژگیهای انسانی و تاریخی منطقه ————————————————- ۷۳

فصل چهارم : مطالعات تکمیلی مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار

۱-۴ تراکم ساختمانی در کاربری آموزشی ———————————————– ۷۵
۱-۱-۴ مقررات ساختمانی در حوزه زمینهای آموزشی با کاربری آموزشی ————————– ۷۵
۲-۱-۴ پارکینگ در کاربری آموزشی ————————————————— ۷۶
۲-۴ ارکان و اصول طراحی فضای آموزشی ———————————————– ۷۶
۱-۲-۴ مکان یابی فضای آموزشی —————————————————– ۷۶
۲-۲-۴ قرارگیری مرکز آموزشی در سایت شهر ——————————————– ۷۷
۳-۲-۴ تحلیل و پیشنهادات همجواریها ————————————————– ۷۸
۴-۲-۴ مکان یابی با توجه به فرم و شکل زمین ——————————————– ۷۹
۳-۴ شرایط محیطی ————————————————————– ۸۰
۱-۳-۴ اوضاع طبیعی زمین ——————————————————— ۸۰
۲-۳-۴ جهت یابی فضای آموزشی —————————————————- ۸۰
۳-۳-۴ دسترسی به فضای آموزشی—————————————————- ۸۰
۴-۴ شعاع دسترسی ————————————————————– ۸۱
۵-۴ عوامل کاهش شعاع دسترسی —————————————————– ۸۱
۶-۴ ایمنی واحدهای آموزشی ——————————————————–۸۲
۱-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح طبیعی ————————————————– ۸۲
۲-۶-۴ ایمنی در مقابل سوانح غیر طبیعی ————————————————۸۲
۷-۴ رعایت عقب نشینی جلوی ورودی مدارس ——————————————- ۸۴
۸-۴ ساختار و سازمان دهی محیط در مدرسه ——————————————— ۸۴
۹-۴ تناسبات انسانی و نقش آن در طراحی ———————————————– ۸۵
۱-۹-۴ ابعاد و اندازه‌های وسایل مدرسه ———————————————— ۸۶
۱۰-۴ خصوصیات فیزیکی مدارس ————————————————– ۸۷
۱۱-۴ انواع سازماندهی مدارس —————————————————— ۸۹
۱-۱۱-۴ سازماندهی مرکزی———————————————————۸۹
۲-۱۱-۴ سازماندهی خطی———————————————————- ۹۲
۳-۱۱-۴ سازماندهی شعاعی——————————————————– ۹۵
۴-۱۱-۴ سازماندهی مجموعه‌ای یا گروهی ———————————————- ۹۶
۱۲-۴ خصوصیات فیزیکی مدرسه—————————————————–۹۸
۱-۱۲-۴ ظرفیت مدارس ———————————————————– ۹۸
۲-۱۲-۴ تعداد طبقات مدارس ——————————————————- ۹۹
۱۳-۴ مساحت و حداقل سطح زیر بنای مورد نیاز —————————————— ۹۹
۱۴-۴ ظرفیت و سرانه فضاها ——————————————————- ۱۰۱
۱۵-۴ سازمان دهی و ساخت کلاس ————————————————–۱۰۴
۱-۱۵-۴ سازمان اجتماعی کلاس —————————————————–۱۰۴
۲-۱۵-۴ سازمان دهی محیط فیزیکی (انواع چیدمان در کلاس) ——————————– ۱۰۴
۱۶-۴ خصوصیات محیط درس ——————————————————۱۰۸
۱-۱۶-۴ نورگیری کلاس‌ها ——————————————————– ۱۰۸
۲-۱۶-۴ استفاده از نور طبیعی —————————————————— ۱۰۸
۳-۱۶-۴ استفاده از نور مصنوعی —————————————————–۱۰۹
۴-۱۶-۴ شرایط مناسب هوا در فضاهای داخلی —————————————— ۱۱۰
۵-۱۶-۴ سرعت تهویه جهت تجدید هوا———————————————– ۱۱۱
۱۷-۴ خروجی‌های مدارس ——————————————————– ۱۱۲
۱۸-۴ راهروهای پله ————————————————————- ۱۱۲
۱۹-۴ راهرو ها ————————————————————— ۱۱۳
۲۰-۴ نرده‌های حفاظ پله ——————————————————— ۱۱۳
۲۱-۴ درها —————————————————————— ۱۱۳
۲۲-۴ فضاهای واحد آموزشی——————————————————- ۱۱۴
۱-۲۲-۴ فضاهای بسته یا سرپوشیده—————————————————۱۱۴
۲-۲۲-۴ فضاهای باز و محوطه آموزشی ————————————————۱۱۵
۲۳-۴ نکاتی در طراحی فضاهای اموزشی———————————————– ۱۱۵
۲۴-۴ بررسی شرایط اقلیمی در مدارس ———————————————– ۱۱۸
۱-۲۴-۴ آب و هوا ————————————————————– ۱۱۸
۲-۲۴-۴ باد ——————————————————————- ۱۱۸
۳-۲۴-۴ تابش آفتاب ————————————————————-۱۱۸
۲۵-۴ بررسی نور در کلاس ——————————————————— ۱۱۹
۱-۲۵-۴ پنجره ها—————————————————————-۱۲۰
۲۶-۴ نمازخانه —————————————————————–۱۲۱
۲۷-۴ بوفه و سالن غذاخوری——————————————————– ۱۲۱
۲۸-۴ سرویس بهداشتی———————————————————–۱۲۲
۲۹-۲ فضای سبز —————————————————————-۱۲۲
۳۰-۴ اصول مربوط به طراحی فضاهای ورزشی در مدارس———————————— ۱۲۳
۲۵-۴ امنیت مطالعات معماری دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار—————————-۱۲۵

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مطالعات دبیرستان دخترانه با رویکرد معماری پایدار | رساله دبیرستان دخترانه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

14 − 11 =

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

قیمت محصول

24,000 تومان